Strona główna OIL

   


 
Przegląd prasy

02 września 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Import docelowy: sprowadzili leki, grozi im likwidacja
Sprowadzanie leków w procedurze importu docelowego opiera się na kilku zasadach. Jak pokazuje praktyka, ich nieprzestrzeganie może nieść dotkliwe dla przedsiębiorcy konsekwencje. Jeden z takich przypadków dotyczy hurtowni, która sprowadziła leki z kraju, w którym nie są dopuszczone do obrotu. Podmiotowi grozi likwidacja.

Radom: z kleszczem na SOR - to nie jest dobry pomysł
Pacjentka, która poprosiła o wyciągnięcie kleszcza w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prowadzonym przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego została odesłana na SOR do szpitala Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, a stamtąd - bo dyżur się skończył - do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

MSD inwestuje w badania kliniczne w Polsce
W 2013 roku firma MSD wydała ponad 50 milionów zł na badania kliniczne w Polsce. Dzięki temu polscy lekarze mają szerszy dostęp do najnowszych odkryć medycznych, zaś pacjenci do innowacyjnych terapii - informuje spółka w komunikacie prasowym.

Światowy Dzień Fizjoterapii - także w Polsce
W pierwszy wrześniowy weekend odbędą się Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. W ramach tego wydarzenia 6 września 2014 r. na terenie całego kraju Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska organizuje kolejną edycję akcji "Sobota z Fizjoterapią".


GAZETA PRAWNA

Zwolnienie tylko dla świadczeń nabywanych na rzecz pacjentów
Z preferencji w VAT nie można skorzystać w przypadku usług medycznych kupowanych od podmiotów leczniczych i odsprzedawanych potem lekarzom. Zwolnienie przysługuje jedynie wtedy, gdy takie świadczenia są refakturowane na rzecz chorych – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Karetka będzie mogła przekazać szpitalowi zmarłego, którego nie udało się uratować
Zdaniem ekspertów nowy przepis zaproponowany przez resort zdrowia spowoduje chaos i nie ułatwi życia rodzinom zmarłych, a w założeniu miał zapobiec sytuacjom, o których było głosno rok temu. Ratownicy medyczni zostawili wtedy na poboczu zwłoki mężczyzny zabranego z wypadku, który zmarł podczas akcji ratunkowej w ambulansie.

ZUS utajnia dane lekarzy wbrew prawu
Zakład odmawia ubezpieczonym pełnej informacji o orzecznikach, zasłaniając się ochroną danych osobowych. Zdaniem prawników może to być nadużycie.


RZECZPOSPOLITA

Szpitale zapełnią się więźniami
Trzy więzienne lecznice do likwidacji. Skazani będą teraz częściej korzystać z publicznych placówek.

O chorobach pacjenta wie nie tylko lekarz i aptekarz
Firmy farmaceutyczne stawiają aptekarzy pod ścianą: albo wyślą im skan recepty, albo leku nie dostaną.


DZIENNIK POLSKI

Pielęgniarki: Nie jesteśmy lekarzami
Pielęgniarki nie chcą przepisywać leków, ponieważ boją się odpowiedzialności zawodowej i karnej. Popierają je lekarze i eksperci.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Walka z chorobą czy z systemem?
Polski system opieki zdrowotnej nie znosi wolności i kompetencji pacjenta, a ludzie nim sterujący dodatkowo pilnują, aby nie dopuścić do dobrych relacji pacjent-lekarz.

Wchodzą w życie przepisy z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego
27 i 28 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostały ogłoszone trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Znany jest już termin wejścia w życie tych aktów prawnych

MZ akredytował 13 szpitali
Minister Zdrowia przyznał akredytację 13 szpitalom. Obecnie certyfikatem akredytacyjnym legitymuje się 168 lecznic. Średni poziom spełniania standardów w akredytowanych placówkach to 82,6%, maksymalny uzyskany poziom zgodności - 95%, a minimalny - 75%. Ponadto akredytacją dysponuje 14 jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
***
01 września 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Pielęgniarstwo ratunkowe: zawód potrzeby, trudny, niepopularny i źle opłacany
Gdy w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dopuszczono możliwość zredukowania obsady karetek podstawowych do dwóch osób, jako pierwsze z ekip wyjazdowych zostały wyeliminowane pielęgniarki ratunkowe. Przez długie lata stanowiły trzon ratownictwa medycznego. Co się z nimi dzieje?

NFZ o zmianie warunków umów w zakresie programy lekowe
Na stronie internetowej NFZ opublikowane zostało zarządzenie (nr 57/2014/DGL) z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

NFZ: zmiany składu Prezydium Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich
Na stronie internetowej NFZ ukazał się komunikat w sprawie zmiany składu Prezydium Zespołu oraz publikacja aktualnego składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich.


NRA o dzieleniu produktu leczniczego
Naczelna Izba Aptekarska wyjaśnia, iż dzielenie przez aptekę produktu leczniczego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w ściśle określonych przez prawo przypadkach.

NRL o formach zatrudnienia lekarzy i dyżurach medycznych
Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących form prawnych zabezpieczenia dyżurów medycznych prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował lekarzy o najlepszej formie zatrudnienia.


GAZETA.PL

Szpital pożycza, by zapłacić pełne pensje pracownikom
Pracownicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nadal nie otrzymują pensji w całości. Placówka czeka na oferty od banków zainteresowanych udzieleniem jej pożyczki


INFARMA

Rynek apteczny i programy lekowe – czy innowacyjność jest zagrożona?
Komentarz INFARMY do wrześniowej listy leków refundowanych
Według nowej listy refundacyjnej przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, która obowiązuje od 1 września 2014 r., spośród dodanych ogółem 63 produktów tylko jeden jest preparatem innowacyjnym. Jednocześnie pojawiają się sygnały o trudnościach w uzgadnianiu treści programów lekowych, co może przełożyć się na problemy w dostępie pacjentów do innowacyjnych terapii także w tym zakresie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Czarne chmury nad Arłukowiczem wiszą?
Wszystkie gwiazdy na niebie i ziemi wskazują, że Ewa Kopacz zastąpi Donalda Tuska. Co się wtedy stanie z ministrem Arłukowiczem – oto jest pytanie.


GAZETA PRAWNA

Przepisy o leczeniu za granicą poprawi też Senat
Ustawa transgraniczna nie przewiduje możliwości realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zaległych wniosków pacjentów o zwrot kosztów leczenia za granicą. Taki zapis może być jednak wprowadzony do niej przez senatorów.

Gdy NFZ odmawia sanatorium, pacjent może wystąpić do sądu
Jeśli na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługują żadne środki zaskarżające, to przed wniesieniem sprawy do sądu administracyjnego należy pisemnie wezwać urząd do usunięcia skutków naruszenia prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Teraz mechanik, lekarz, prawnik, fryzjer, a kto następny
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt kolejnego rozporządzenia dotyczącego zwolnień od stosowania kas fiskalnych.

Od września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. 63 nowe leki
Od dziś wchodzi w życie nowa lista refundacyjna. Znalazły się na niej 63 nowe produkty, w tym preparat dla pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.


RZECZPOSPOLITA

Jak leczyć się za granicą na koszt NFZ
Dzięki przegłosowanej przez Sejm ustawie wdrażającej dyrektywę transgraniczną jeszcze w tym roku będziemy mogli się leczyć w krajach Unii Europejskiej za pieniądze ze składek na NFZ. W krótkim przewodniku informujemy, jak to zrobić.

Leczenie za granicą z ograniczeniami
Pacjenci będą wyjeżdżać na leczenie w innych państwach UE, dopóki nie wyczerpie się budżet NFZ.

Embargo na zdrowie
Średnio 2,7 miesiąca, czyli 82 dni, polski pacjent czeka na dostęp do świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wynika z najnowszego barometru Fundacji Watch Health Care.

Polisa od błędów w sztuce
Czasem obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza może się okazać niewystarczające. Wtedy warto wykupić również polisę dobrowolną.

Badania lekarskie tylko dla najstarszych uczniów
Tylko kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych przejdą badania lekarskie. Tak wynika z wchodzącego dziś  w życie rozporządzenia ministra zdrowia.


MEDEXPRESS

Polityka gospodarcza w zdrowiu
Kolejna edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy, wraz z towarzyszącym mu Forum Ochrony Zdrowia, to dobra okazja do chwili refleksji, czy i w jakim stopniu branża zdrowotna traktowana jest jako odrębna gałąź gospodarki. A co za tym idzie, w jaki sposób branża ta mogłaby być wspierana w ramach polityki gospodarczej państwa.

Od diagnozy do wyleczenia
Już po raz piąty podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywa się Forum Ochrony Zdrowia. To ważne, że temat zdrowia stał się trwałym elementem tego wydarzenia. Nie można bowiem dyskutować o przyszłości kraju – jego ekonomii, gospodarce, finansach, nie uwzględniając obszaru ochrony zdrowia, który generuje 10 proc. PKB państwa i daje pracę wielu milionom obywateli.

Wchodzą w życie pierwsze przepisy z pakietów kolejkowego i onkologicznego. Kiedy?
W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Znany jest już termin wejścia w życie tych aktów prawnych.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Namiestniczka
Złośliwi komentatorzy często nazywali Donalda Tuska politykiem teflonowym. Nic do niego nie przywierało, nic – od siedmiu lat – nie było w stanie mu zaszkodzić. Jednak teflon Tuska w porównaniu z teflonem Ewy Kopacz jest i tak marnej próby. Fatalne zarządzanie ochroną zdrowia, wpadka smoleńsko-moskiewska, wyjątkowo bezbarwne marszałkowanie – wydawać by się mogło, że to wystarczające powody, by Ewa Kopacz przestała się liczyć w polityce. A jednak nie.

Prezes NRL: Nie jest zadaniem lekarzy zabezpieczenie świadczeń na danym terenie
Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących form prawnych zabezpieczenia dyżurów medycznych Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował lekarzy, iż w świetle obowiązujących przepisów najbezpieczniejszą dla każdego lekarza i lekarza dentysty formą wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym jest zatrudnienie i pełnienie dyżurów w ramach umowy o pracę w wymiarze godzin przewidzianym przez prawo pracy, to jest maksymalnie 48 godzin tygodniowo z możliwością przedłużenia tej maksymalnej normy dla lekarzy, którzy dobrowolnie podpisali klauzulę opt-out.

"Program Opieki Farmaceutycznej" ostatecznie zakazany
27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego - "Program Opieki Farmaceutycznej".

O zdrowiu w Krynicy
Forum Ochrony Zdrowia z roku na rok staje się coraz bardziej istotnym wydarzeniem podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój (2-4 września). Także w tym roku wieksza będzie liczna uznanych gości i ekspertów przedstawicieli najważniejszych instytucji systemu ochrony zdrowia, związków lekarzy i farmaceutów, reprezentantów największych firm działających w tym sektorze.


Samobójczy atak na lekarzy
Chcąc uderzyć w lekarzy, śląski wojewoda niechcący ujawnił publicznie, na jak kruchych podstawach funkcjonują szpitale, jak chaotyczne, niespójne i nieżyciowe są przepisy regulujące działalność publicznej służby zdrowia i jak wielkie są niedobory lekarzy.
***
31 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prof. Gałecki: jest realna szansa, że poprawi się sytuacja w polskiej psychiatrii
Psychiatria jest podstawową dziedziną medycyny z długą historią. Nowoczesne szpitale powstawały na terenie Polski w pierwszej połowie XX-wieku i do dziś w większości mieszczą się w tych samych budynkach - przypomina w rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. - Modernizacja infrastruktury nie nadąża za zmianami w podejściu do problemów zdrowia psychicznego.

Kongres ESC: w Europie coraz mniej zgonów z powodu chorób serca
W większości krajów europejskich spada liczba zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych, nadal jednak rosną koszty tych schorzeń - poinformowano na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w niedzielę (31 sierpnia) rozpoczął się w Barcelonie.


MEDEXPRESS

Kontrakt czy umowa o pracę? Prezes NRL pisze do lekarzy w sprawie form zatrudnienia
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował list do lekarzy i dentystów, w którym zachęca ich do zatrudniania na umowę o pracę. Dlaczego?
30 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Szpitalne grupy zakupowe: w tym cały jest ambaras...
Skala grupowych zakupów dla szpitali w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wciąż jest niewielka. Jakie są tego przyczyny? Na to pytanie odpowiada Magdalena Małyska, prezes zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.


RZECZPOSPOLITA

Do szpitala z własną apteczką
Lecznice, choć nie mają do tego prawa, zmuszają pacjentów z chorobami przewlekłymi, by przynosili leki na oddział.

Gusła nad służbą zdrowia
Nie zazdroszczę dyrektorom szpitali: pieniędzy jest mało, wymagania duże, wiadomo, że nie na wszystko wystarczy. Trzeba sobie jakoś radzić.

MZ planuje szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych
Resort zdrowia zapowiada, że jeszcze w 2014 r. planuje szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy rodzinnych i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby mogli oni sprawniej realizować działania w ramach tzw. pakietu onkologicznego, który wejdzie w życie od 2015 r.
***
29 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Na rynku pojawia się nowy zawód - opiekun osób starszych. Czy można im zaufać?
Coraz więcej rodzin staje przed dylematem: co zrobić ze swoimi rodzicami, dziadkami, którzy z racji wieku i stanu zdrowia przestają być samodzielni? W kraju brakuje ośrodków wspierających rodziny w takich sytuacjach. Dlatego coraz częściej na rynku poszukiwani są tzw. opiekunowie osób starszych.

Sejm: PFRON zachowa osobowość prawną
Zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Konsultant wojewódzki też przedstawi oświadczenie
Co musi ujawnić konsultant medyczny? Czy np. uczestniczy w badaniach klinicznych lub konferencjach i kongresach naukowych sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne. Czy jest przedstawicielem firm produkujących lub sprzedających leki bądź należy do organów firm doradczych w zakresie ich refundacji.


NFZ: w spr. przekazywania dokumentów w postaci elektronicznej
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenia w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

NFZ o kwotach refundacji za leki i wyroby medyczne
Centrala NFZ opublikowała informacje o wielkości kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych - narastająco od początku roku do maja 2014 r.

MZ: terminy wejścia w życie przepisów antykolejkowych
27 i 28 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Ministerstwo Zdrowia podaje terminy wejścia w życie tych aktów prawnych.


GAZETA.PL

Gdzie się mają podziać niewidome dzieci z Saskiej Kepy?
To nie historia w rodzaju: zły urzędnik likwiduje fantastyczną placówkę. Pewne jest jedno: nie wolno pozwolić na zamknięcie Domu Niewidomego Dziecka.


GAZETA PRAWNA

Dublowane dyżury rujnują szpitale
Jedynym efektem nowych standardów, które obowiązują anestezjologów, jest wzrost kosztów funkcjonowania lecznic. Eksperci apelują o zmianę prawa

Sejm uchwalił nowelizację: Będzie zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju
Dobra wiadomość dla pacjentów, którzy leczyli się za granicą. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia zwrot kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej.


WYBORCZA

Ślepy nie umrze, zaćma niech poczeka
Minister zdrowia chce, by NFZ płacił za usuwanie zaćmy tylko wówczas, gdy choroba jest już bardzo zaawansowana - napisała wczoraj w "Wyborczej" Judyta Watoła. Tego samego dnia Konrad Oprzędek pyta w "Dużym Formacie", dlaczego w Polsce jest aż tyle amputacji: "Ratowanie ludziom nóg jest w Polsce limitowane. W kolejkach do specjalistów pacjenci się przeterminowują". Jak to się ma do zapowiedzi Bartosza Arłukowicza, że skróci kolejki do onkologów i specjalistów?


RZECZPOSPOLITA

Dyrektywa dla chorych. Z pieniędzmi
Polscy pacjenci będą się mogli leczyć w państwach UE na koszt NFZ. Ale tylko ci bardzo zdeterminowani.

Dyżury medyczne pod ostrzałem
Już nie tylko ZUS, ale także wojewodowie zaczynają kwestionować formę zatrudniania lekarzy na dyżurach.

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według stawek obowiązujących w Polsce
Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według stawek obowiązujących w Polsce zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


MEDEXPRESS

Szpitale psychiatryczne są przepełnione. Przybywa seniorów
Oddziały w szpitalach psychiatrycznych powinny być sprofilowane, m.in. dedykowane osobom starszym – mówi Iwonie Schymalli prof. Aleksander Araszkiewicz.

Kolejny konsultant rezygnuje z funkcji
Po profesorze Samolińskim kolejna osoba złożyła rezygnację z funkcji konsultanta krajowego.

Są nowe wytyczne dotyczące leczenia astmy i POChP. Co się zmieni?
O nowych standardach leczenia astmy, alergii i POChP z prof. Ryszardą Chazan, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM, rozmawia Iwona Schymalla


Ginekolodzy chcą się szkolić z zakresu leczenia niepłodności
72 proc. lekarzy ginekologów jest zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu leczenia niepłodności – wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka. Wśród najczęściej wymienianych zagadnień znajdują się: stymulacja jajeczkowania (65 proc.), profilaktyka niepłodności i postępowanie przedkoncepcyjne (65 proc.) oraz techniki wspomaganego rozrodu (60 proc.).


ECHO DNIA

Remonty szpitali w regionie radomskim - jak przebiegają prace?
Remont oddziału wewnętrznego, budowa parkingu, malowanie sal chorych. To tylko niektóre z prac, jakie prowadzone są w szpitalach naszego regionu. Ogromne inwestycje zakończyły się w Nowym Mieście nad Pilicą a drobne jak odświeżanie sal pacjentów i bieżące naprawy prowadzi większość lecznic systemem gospodarczym.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Zaćma systemu
Okuliści są oburzeni propozycją ministra zdrowia, który chce, aby NFZ płacił za usuwanie zaćmy tylko tym pacjentom, u których choroba jest już bardzo zaawansowana. Pozostali mieliby opłacać operacje z własnych kieszeni. Prawie 500 tys. pacjentów może stać się ofiarami tej decyzji.


Zdrowie tylko dla bogatych
Kto bogaty ten zdrowy, kto biedny choruje? Debata "Dostęp pacjenta do świadczeń medycznych, a rozwarstwienie - transformacje ustrojowe ostatnich 25 lat" będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Forum Ekonomicznego Krynicy. Udział wezmą współautorzy raportu poświęconemu temu problemowi, powstałego na zlecenie WHO.

Służba Więzienna nie ma pieniędzy na remonty szpitali
Więziennictwo rozważa zamknięcie 3-4 szpitali dla osadzonych. Powód? Wysokie koszty dostosowania do wymogów europejskich. Chodzi m.in. o szpital zakładów karnych w Barczewie, Wrocławiu oraz o szpital aresztu śledczego na Mokotowie w Warszawie.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Minister nie ufa swoim ekspertom
O konsekwencjach zmian w ustawie o konsultantach krajowych i o tym, dlaczego nie udaje się opracować ustawy o zdrowiu publicznym z prof. Bolesławem Samolińskim, konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego rozmawia Sylwia Szparkowska.

NRL i NRPiP apelują o debatę ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia
Samorządy zawodów medycznych – lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych zwróciły się z apelem do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o pilną debatę w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce. Oto treść tego dokumentu

Pacjenci z zaćmą apelują do okulistów
Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Małgorzata Pacholec zwróciła się w liście otwartym z apelem do wszystkich okulistów o "wspólne działania, których celem ma być przeciwdziałanie obniżaniu jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Polsce, a także przeciwdziałanie formalizmowi, który oddziela pacjenta od lekarza". Oto ten dokument:


NASZ DZIENNIK

Szkodliwa konwencja do Trybunału
Instytut Ordo Iuris przygotował wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który w czwartek, 28 sierpnia, został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Bezpieczeństwo pacjentów zagrożone
Przedstawiciele samorządów: lekarskiego, pielęgniarskiego, aptekarzy i diagnostów wystosowali do Ministerstwa Zdrowia dramatyczny apel, w którym domagają "debaty w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce".


NEWSERIA

A. Klesyk (PZU): W listopadzie nowa strategia. Spółka będzie rozwijać biznes medyczny
W listopadzie PZU przedstawi nową strategię do 2020 r. Już teraz wiadomo, że spółka będzie w dalszym ciągu szukała okazji do przejęć na polskim rynku ochrony zdrowia, w tym kupna szpitali. Według prezesa PZU Andrzeja Klesyka wysokie zyski w pierwszym półroczu dają duży komfort w planowaniu rozwoju, problemem są jednak regulacje, które hamują rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
***
28 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Zadłużenie publicznych szpitali: mimo działań naprawczych problem pozostał
Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia na stronie resortu wynika, że w pierwszym kwartale 2014 r. ogólne zobowiązania publicznych lecznic wynosiły 9 mld 924 mln zł. Oznacza to, że - mimo działań restrukturyzacyjnych, konsolidacji lecznic i budżetowego wsparcia - zadłużenie tych placówek pozostaje na podobnym poziomie jak w roku 2010.

RPP o świadczeniach dla szczególnie uprawnionych
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 18 maja br. funkcjonują zmienione zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia (m.in. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Zasłużonym Dawcom Przeszczepu, inwalidom wojennym).


Lekarze specjaliści w sondażu pesymistycznie o pakiecie: kolejki będą dłuższe
Kolejki do lekarzy w Polsce będą jeszcze dłuższe po wejściu ustaw z tzw. "pakietu kolejkowego" w 2015 roku - tak uważa 59 proc. lekarzy, którzy odpowiadali na ankietę serwisu społecznościowego Konsylium24.pl

MZ: zmiana statutu pozwoliłaby AOTM na bezpłatny dostęp do baz danych
Niedawno informowaliśmy o staraniach Agencji Oceny Technologii Medycznych o uzyskanie dostępu do finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki.

MZ o finale projektu podnoszenia kwalifikacji menedżerów
Zakończył się projekt, w ramach którego z bezpłatnej formy kształcenia skorzystało blisko 100 menedżerów ochrony zdrowia. Projekt "Zdrowe zarządzenie" był realizowany od 2012 r. przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.


GAZETA PRAWNA

Leczenie za granicą zbyt zbiurokratyzowane
Zdaniem opozycji projekt ustawy transgranicznej nie zawiera przejrzystego mechanizmu zwrotu kosztów poniesionych przez pacjenta w UE.

Brak powszechnego dostępu do lekarzy psuje system
Polscy pacjenci są już leczeni według światowych standardów w nowoczesnych i dobrze wyposażonych placówkach medycznych. Wciąż jednak muszą czekać na pomoc w rekordowo długich kolejkach, trwających nawet kilka lat

Śmierć pacjenta, błąd lekarza, a zapłaty brak
W procesach odszkodowawczych liczy się prawdopodobieństwo powiązania pomiędzy stwierdzonymi zaniechaniami specjalisty a śmiercią chorego. Nie potrzeba gwarancji wyleczenia


WYBORCZA

"Bo kolejka była za długa". Dlaczego w Polsce jest tak dużo amputacji?
Ratowanie ludziom nóg jest w Polsce limitowane. W kolejkach do specjalistów pacjenci się przeterminowują

Ostre cięcie kolejek do leczenia zaćmy
Minister zdrowia chce, by NFZ płacił za usuwanie zaćmy tylko wtedy, kiedy choroba jest już bardzo zaawansowana. Reszta chorych ma sama ponieść koszty operacji.


Nasi lekarze jadą do Ghany. "Może zrobić się groźnie"
Trzech lekarzy, w tym jeden z Bielska-Białej, wyjeżdża we wrześniu do Ghany. Będą tam operować najbiedniejszych mieszkańców, których nie stać na ratujące życie leczenie.


RZECZPOSPOLITA

Młodzi lekarze nie muszą dyżurować
Rezydent nie musi brać dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli program specjalizacji tego nie przewiduje.

Wojna nie tylko afgańska
Wyspecjalizowany lekarz wojskowy otrzyma dodatek nie tylko za misję w Afganistanie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Arłukowicz: Uruchomimy Instytut Geriatrii
Priorytetem resortu zdrowia na najbliższe miesiące jest zniesienie limitów w onkologii oraz utworzenie Instytutu Geriatrii, mówił w środę w Sejmie Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia.

Komisje ds. orzekania o błędach są błędem systemu
Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych powinny przestać istnieć, uważają eksperci ochrony zdrowia. Komisje tylko wydłużają proces dochodzenia roszczeń przez pacjentów, a nie przynoszą dlań żadnych efektów. Czy Sejm zajmie się tą sprawą?


Dużo pracy ciągle jeszcze przed nami
O roli sektora prywatnego oraz o współpracy z resortem zdrowia mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Karawan ratunkowy i ustawa o zombie
Lekarze PPOZ po raz kolejny apelują do ministra zdrowia o regulacje ustaw o państwowym ratownictwie medycznym i archaicznej o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dlaczego ustawy zamieniają karetki w karawany? – pytają.

Wymiana lekarzy: polski szpital pomaga Ukrainie
Wymiana lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, wspólne sympozja a nawet etaty dla ukraińskich specjalistów. Takie ambitne plany współpracy mają dwa szpitale - nyski oraz z Radziechowa na Ukrainie. W siedzibie nyskiego ZOZ dyrekcje podpisały oficjalną umowę partnerską.


RYNEK APTEK

NSA: programy lojalnościowe są zakazaną formą reklamy aptek
Program Opieki Farmaceutycznej został ostatecznie zakazany jako naruszenie zakazu reklamy apteki. Jest już decyzja NSA w tej sprawie.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Jak partia mówi, że da...
W ustroju słusznie minionym powtarzano taki żart: "Jak partia mówi, że nie da, to nie da. A jak mówi, że da - to mówi!". Czasy się zmieniły. Żart się zdezaktualizował. W połowie. Partie teraz nie mówią, że nie dadzą. Specjaliści od PR już nad tym czuwają. Ale za to jak mówią, że dadzą – to mówią!

Porozumienie Zielonogórskie dołączyło do Pracodawców RP
Do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dołączyło 5 nowych członków, a wśród nich Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie". - Przystąpienie do Pracodawców RP to dla nas szansa na poszerzenie platformy działania – twierdzi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Posłowie poprą projekt ustawy o transgranicznej opiece zdrowotnej
Podczas drugiego czytania projektu ustawy o tzw. transgranicznej opiece zdrowotnej w Sejmie przedstawiciele wszystkich klubów podkreślali, że takie przepisy są potrzebne, aby jak najszybciej wdrożyć zapisy dyrektywy unijnej i uregulować kwestie leczenia za granicą.


MEDEXPRESS

Debata na Forum Ochrony Zdrowia. Ustawa refundacyjna – skutki społeczne
Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy to ważna okazja do rozmów o zdrowiu oraz roli nowoczesnej farmakoterapii i przemysłu innowacyjnego w systemie ochrony zdrowia. W tym roku mija ponad dwa lata od wejścia w życie ustawy o refundacji leków. To sprawia, że ocena skutków obowiązywania tej regulacji wybija się na pierwsze miejsce tematów, które powinny być poruszane podczas Forum.


Ile miejsc na kierunkach medycznych w nadchodzącym roku akademickim?
26 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Czy Ministerstwo wysłuchało próśb o zwiększenie limitów na kierunki medyczne?

Karetki, izby przyjęć dla zmarłych? A gdzie żywi i chorzy? 
Zdaniem lekarzy z PPOZ – projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw nie rozwiązuje problemu stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Eugenika zamiast leczenia
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności dopuszcza eugeniczną selekcję zarodków. Narusza zasadę poszanowania godności człowieka i m.in. w ten sposób łamie podstawowe prawa gwarantowane przez konstytucję – ocenia Instytut na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris". Projekt o in vitro przygotowany przez ministra zdrowia trafi jesienią do Sejmu.


DZIENNIK POLSKI

Niewielkie zmiany na liście leków refundowanych. Chorzy na cukrzycę znowu ponieśli
Tylko jeden nowoczesny preparat trafił na nową listę refundacyjną. Chodzi o seebri breezhaller, stosowany w leczeniu chorób płuc.
***
27 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Rozrachunki z ordynatorem, czyli w szpitalu po staremu
Nie powiodły się próby zmiany krytykowanego, nazywanego feudalnym - ordynatorskiego systemu kierowania szpitalnymi oddziałami. Kierowników oddziałów mamy niewielu i właściwie nic - oprócz sposobu powoływania na to stanowisko - nie różni ich od ordynatorów.

Sejm: premier zapowiada większe ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko
Rząd zaproponuje zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dzieci o 20 proc. - zapowiedział w środę (27 sierpnia) w Sejmie premier Donald Tusk. Według jego szacunków rodzina z trójką dzieci, którą utrzymuje ojciec zarabiający 1,7 tys. zł otrzyma 4,2 tys. zł zwrotu.

MZ: ruszył nabór do projektu "Dzieciństwo bez próchnicy"
Do końca października przedszkola z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy" - poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia.


Lekarze reumatolodzy pobiegną, żeby "poruszyć świat"
Lekarze, uczestnicy organizowanego w Katowicach XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wystartują wkrótce w II Biegu "Move Improve - Ruch Usprawnia", który odbędzie się w 4 września 2014 roku o godz. 18.00 w Parku Chorzowskim.


TVP INFO

Pierwszy chory z ebolą przywieziony na leczenie do Niemiec
Do Niemiec przetransportowano pacjenta zarażonego wirusem gorączki krwotocznej. Obywatel Senegalu, epidemiolog pracujący dla Światowej Organizacji Zdrowia w Sierra Leone, będzie leczony w klinice uniwersyteckiej w Hamburgu.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Dyrekcja szpitala: media źle interpretują raport pokontrolny
Kontrola przeprowadzona przez MZ wykazała w Szpitala Dziecięcego w Olsztynie szereg zaniedbań. Ministerstwo udostępniło mediom część raportu pokontrolnego. Chodzi o sprawę zmarłej na sepsę trzyletniej Lenki. Władze szpitala uważają, że raport pokontrolny nie jest niepokojący, nie czują się winne, a "zaniedbania", to nic strasznego, tylko zła interpretacja mediów.

Umożliwiamy dialog medyczny
O tematyce Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju oraz o wyzwaniach jakie stoją przed tym sektorem mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.


METRO

Bez wizyty u lekarza pacjent nie może odebrać wyników swoich badań. Wbrew prawu przychodnie traktują je jak swoją własność
To problem pacjentów przychodni współpracujących z NFZ, w prywatnych lecznicach dostęp do wyników badań jest swobodny, coraz częściej także przez internet


WYBORCZA

Ministerstwo wytyka błędy szpitalowi po śmierci trzylatki
Ministerstwo Zdrowia udostępniło dziennikarzom część raportu z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie po śmierci zarażonej sepsą trzyletniej Lenki. Kontrola wykazała m.in. błędy w dokumentacji lekarskiej. Sprawą wciąż zajmuje się prokuratura.


RZECZPOSPOLITA

Respiratory za pełnego Ironmana
Jak zdobyć pieniądze na zakup pięciu respiratorów dla szpitala w Barczewie wartych ponad 120 tys.? Wystartować w piekielnie trudnym triatlonie.

Arłukowicz o priorytetach resortu zdrowia
Onkologia bez limitów, utworzenie Instytutu Geriatrii, zmniejszenie kolejek do lekarzy, ustawa dot. in vitro i informatyzacja - to, jak poinformował w Sejmie minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, priorytety podległego mu resortu na najbliższe miesiące.

Ile i za co dopłaca się w sanatorium?
Tylko sanatorium z ZUS jest dla kuracjusza bezpłatne. Przy skierowaniu z NFZ trzeba dopłacać nawet tysiąc złotych. Od 1 października dopłaty jeszcze wzrosną.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

MZ stawia na politykę senioralną
W najbliższych miesiącach czeka nas rozbudowa polityki senioralnej resortu. Uruchomimy w Polsce Instytut Geriatrii po to, aby wykształcić w Polsce odpowiednią liczbę geriatrów i móc w jednym miejscu szkolić lekarzy - zapowiedział w Sejmie minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Ponad 10 000 par w rządowym programie in vitro
Do tej pory do rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro zostało zarejestrowanych 13 505 par – informuje Ministerstwo Zdrowia.


PULS BIZNESU

Roczny urlop zachęcił bociany
Liczba urodzeń wreszcie rośnie. To pierwsze przełamanie negatywnej demograficznej presji od początków transformacji


MEDEXPRESS

Czy leki na parkinsona mogą wywoływać depresję?
Samobójcza śmierć aktora Robina Williamsa wstrząsnęła wszystkimi. Aktor chorował na parkinsona. Co łączy chorobę Parkinsona i depresję? – o tym z prof. Aleksandrem Araszkiewiczem rozmawia Iwona Schymalla. 

Arłukowicz zapowiada 5 głównych pakietów zmian
Bartosz Arłukowicz w Sejmie chwalił się osiągnięciami swojego resortu. Zapowiedział 5 głównych pakietów zmian. Co się znalazło na liście ministra?

MZ o programie in vitro
Ministerstwo Zdrowia opublikowało statystyki z rządowego programu in vitro. Jest się czym pochwalić?

Czy leki na parkinsona wywołują depresję? Profesor Sławek protestuje
Prof. Aleksander Araszkiewicz powiedział Medexpressowi, że leki stosowane w Chorobie Parkinsona mogą wywoływać depresje. Prof. Jarosław Sławek, neurolog stanowczo protestuje przeciwko takim stwierdzeniom

Jest pierwsza rezygnacja z funkcji krajowego konsultanta. Będą następne?
Jak dowiedział się Medexpress krajowy konsultant do spraw zdrowia publicznego zgodnie z zapowiedziami złożył rezygnację. Kto następny?


Leasing zamiast zakupów
Według najnowszych badań, na rynku ochrony zdrowia coraz większe znaczenie będzie miał leasing i wynajem.

Tylko u nas: Jakub Szulc zdradza swoje plany
Kilka dni temu poseł Jakub Szulc złożył mandat poselski. Co było powodem tej decyzji – o to pyta Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl.

Dyrektywa transgraniczna zabierze pieniądze na leczenie w Polsce?
W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o tzw. transgranicznej opiece zdrowotnej. Jakie uwagi mieli posłowie?


RADIO DLA CIEBIE

Radom: Kredyt uratuje szpital miejski
Placówka tonie w długach. Potrzeba 20 mln zł, aby wyjść z impasu.


NASZ DZIENNIK

Ból aborcji
Z dr. hab. n. med. Tomaszem Dangelem, specjalistą medycyny paliatywnej i anestezjologii, założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska


"NIE" wobec nowej ustawy o in vitro
Z rządowego raportu odnośnie do refundacji programu in vitro wynika, że w 2013 roku zakwalifikowano do niego 8685 par, w 2559 przypadkach udało się zainicjować ciążę, ale urodziło się tylko 217 dzieci. Oznacza to, że efektywność zastosowanej procedury in vitro jest bardzo niska, a ponad 90 proc. poczętych istot ludzkich w wyniku jej stosowania traci życie.

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy
Apeluję do mieszkańców Warszawy o aktywny udział w zbliżających się wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada. Ważne, abyście oddali swój głos na ludzi, którzy opowiadają się za obroną życia każdego człowieka od momentu poczęcia po naturalny kres. Nie pozwólcie, aby prezydentem Warszawy była osoba, która, jak w przypadku profesora Bogdana Chazana, w tak haniebny sposób zmusza lekarzy do łamania sumień i zabijania niewinnych nienarodzonych dzieci.


POLITYKA

Chytro o in vitro
Polska jest ostatnim krajem w Europie, w którym nie ma prawodawstwa dotyczącego in vitro. Niebawem może stać się pierwszym, który ustawę ma, ale mówiącą o wszystkim prócz samego in vitro.
***
26 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Duży może więcej, czyli dlaczego warto grać do jednej bramki
O tym, że duży może więcej nie trzeba nikogo przekonywać. Dotyczy to także placówek ochrony zdrowia funkcjonujących w ramach jednego organu tworzącego, w przypadku których podejmowanie wspólnych przedsięwzięć może prowadzić do maksymalizacji korzyści. Tyle teoria. W praktyce bywa jednak różnie.

Sejm: drugie czytanie projektu dot. transgranicznej opieki zdrowotnej
Podczas rozpoczynającego się w środę (27 sierpnia) posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. drugie czytanie projektu ustawy o tzw. transgranicznej opiece zdrowotnej. Chodzi o stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot kosztów leczenia w innych państwach członkowskich UE.


AOTM: stanowiska Rady Przejrzystości
25 sierpnia odbyło 30 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i rekomendacje.

MZ o zmianach w Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Na stronie Centrum Legislacyjnego Rządu we wtorek (26 sierpnia) zamieszczono projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.


GAZETA PRAWNA

Koniec ze skrętami, suszem i opodatkowaniem ambulansów
Osoby samodzielnie wytwarzające papierosy zapłacą podatek. Za to szpitale i samorządy zaoszczędzą przy zakupie karetek pogotowia. To propozycje zgłoszone wczoraj przez resort finansów

Problem z receptami po śmierci aptekarza
Spadkobiercy właścicieli aptek ponoszą straty. Wszystko dlatego, że NFZ źle interpretuje prawo farmaceutyczne i odmawia refundacji leków


WYBORCZA

Po receptę do... pielęgniarki? Lekarze: "Wielkie nieporozumienie. Tu stawką jest ludzkie życie"
Ministerstwo Zdrowia chce, by to pielęgniarki wypisywały chorym recepty. Ale pomysł budzi kontrowersje. - Naszymi rękoma chce się odciążyć lekarzy - mówią pielęgniarki. A lekarze przekonują, że to źle wpłynie na zdrowie pacjentów: - Tu stawką jest ludzkie zdrowie, a nawet i życie. I nie ma miejsca na pomyłki.


RZECZPOSPOLITA

Biskupi ostro o projekcie Arłukowicza
Episkopat krytykuje pomysły resortu zdrowia w sprawie in vitro. Zdaniem hierarchów są "niepoważne".


Darmowe lakowanie zębów do 8. roku życia
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie objęcia wszystkich dzieci świadczeniem polegającym na zabezpieczeniu profilaktycznym lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych.

Dziecko nie tylko z in vitro
Portal medyczny tworzony przez katolickich lekarzy ma dostarczyć Polakom wiedzy o płodności.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Minister Warczyński o śmierci na FB
Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, na swoim facebookowym profilu prowadzi bardzo ciekawą rozmowę o tym, jak informować pacjenta o zbliżającej się śmierci.

Rzecznik Praw Obywatelskich: mamy kłopoty z Ministerstwem Zdrowia
Monitujemy Ministerstwo Zdrowia, zwracamy uwagę, jak trudno ludziom dochodzić swoich praw, a w odpowiedzi – albo cisza, albo odpowiedź ogólnikowa i wymijająca – mówi Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia".

Rakiem nie można straszyć, trzeba edukować
Co należałoby zmienić, by na badania przesiewowe zgłaszało się więcej kobiet, co szwankuje w skriningu, że lekarze POZ, którzy mają najwyższy odsetek kobiet uczestniczących w badaniach przesiewowych powinno nagradzać się bonusami - mówi prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Neumann: Bóg dał człowiekowi rozum i dzięki temu mamy in vitro
Status embrionu ludzkiego – projekt dokumentu przygotowywany przez zespół ds. bioetycznych KEP był głównym tematem sesji Rady Biskupów Diecezjalnych. Poruszano też problematykę ustawy in vitro. Duchowni twierdzą, że ich wiedza religijna opiera się na nauce, a nauka prezentowana przez twórców ustawy, to przedmiot manipulacji. Resort twierdzi, że trzeba dać czas, by kościół do nauki dojrzał.

Janicka: Szkolić powinno ministerstwo
Zdaniem Bożeny Janickiej, prezesa PPOZ szkolenia do pakietu onkologicznego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powinno organizować ministerstwo zdrowia.


PULS BIZNESU

Euler Hermes: z polskiego rynku zniknie 30 proc. aptek
Liczba aptek zmniejszy się o około 30% w ciągu najbliższych 5 lat, uważają analitycy Euler Hermes. Według nich, małe apteki, szczególnie w gorszych punktach, będą przegrywać konkurencję z ogólnopolskimi sieciami.


NASZ DZIENNIK

Ministerialny deficyt myśli etycznej
To najgorszy z projektów ustawy bioetycznej, jakie były dotąd przygotowane. Biskupi diecezjalni zebrani wczoraj na Jasnej Górze negatywnie ocenili projekt ustawy o leczeniu niepłodności zaproponowany w lipcu br. przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj Episkopat weźmie udział w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.


Brakuje lekarzy
Według raportu OECD w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza, dzięki czemu zajmujemy ostatnie miejsce w Europie pod względem dostępności opieki medycznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosunkowo mały nabór na studia medyczne spowodowany niepotrzebnie wyśrubowanymi kryteriami przyjęć oraz fala eksodusu polskich lekarzy do krajów zachodnich (m.in. Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy).


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Prof. Chazan ukarany za wyznanie wiary
Brutalny atak medialny, którego ofiarą stał się broniący życia dziecka prof. Bogdan Chazan, miał być ostrzeżeniem dla innych lekarzy. Wszyscy, którzy sprzeciwiają się narracji promowanej przez media głównego nurtu, mogą czuć się zagrożeni. – Publiczne wyznanie wiary okazało się dla rządzących czymś niebezpiecznym – mówił w niedzielę prof. Bogdan Chazan.
***
25 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Uczciwość konsultanta poddana publicznej weryfikacji
Podpisana w ostatnich dniach przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia budzi duże emocje. Wprowadza ona tzw. biznesową lustrację w ochronie zdrowia, przypominającą tą, która obowiązuje polityków.

Apelują o wprowadzenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Region Europejski Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), czyli oficjalny organ doradzający w UE w zakresie zawodu fizjoterapeuty, chroniący jego interesy i zrzeszający 35 krajowych stowarzyszeń fizjoterapeutów w Europie, postuluje, aby w Polsce wprowadzić ustawę regulującą autonomię tego zawodu.


W oczekiwaniu na zdrowotną konstytucję
Obecnie brak Ustawy o zdrowiu publicznym traktowany jest przez wiele urzędów jako wymówka - nie robimy czegoś, bo nie ma Ustawy o zdrowiu publicznym... - mówi Rynkowi Zdrowia prof. Andrzej M. Fal, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSW w Warszawie. - Ustawa nałoży na urzędników szereg nowych obowiązków, a niemal nikt tego nie lubi i próbuje bronić się przed dodatkową pracą.

Janusz Szafraniec: oszczędzanie na zdrowiu jest kosztowne
Wartość rynku wyrobów medycznych w Polsce rośnie i w perspektywie najbliższych lat ten trend powinien się utrzymać, ponieważ zapotrzebowanie na te wyroby z wielu powodów staje się coraz większe - mówi Janusz Szafraniec*, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Czy akcje spółek giełdowych u konsultantów mogą być korupcjogenne?
Naczelna Rada Lekarska uważa, że konsultanci powoływani przez resort zdrowia nie powinni ujawniać faktu posiadania akcji w spółkach giełdowych. Dlaczego? Bo minister zdrowia za mało im płaci, aby wymagać pełnej jawności. Ale czy nie jest to korupcjogenne?

Sejm kończy wakacje
73. posiedzenie Sejmu RP, które będzie trwało od 27 do 29 sierpnia rozpocznie się od sprawozdania Komisji Zdrowia.


GAZETA.PL

Biskupi przygotowują dokument dot. statusu embrionu ludzkiego
Zespół ds. bioetycznych KEP przygotował projekt dot. statusu embrionu ludzkiego, który ma być wstępem do szerszego dokumentu - powiedział w poniedziałek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.


FRONDA

Prof. Bogdan Chazan dziękuje 140 tys. osób, które go poparły. "Czuję się wzmocniony mając dowody, że tak wielu ludzi myśli podobnie jak ja"
Prof. Bogdan Chazan (fot. Polsat News/YouTube) Ponad 140 tys. osób podpisało się pod listem, wyrażającym poparcie dla prof. Bogdana Chazana. Lekarz skierował do nich specjalne słowa z podziękowaniami.


GAZETA PRAWNA

Profilaktyka raka: resort zdrowia leczy na papierze
Badania genetyczne i prewencyjne usuwanie piersi za darmo. Sęk w tym, że poradni na ten rok wciąż nie wybrano, a mastektomii nikt nie finansuje


RZECZPOSPOLITA

Nowe leki refundowane od września
Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc zyskują dzięki nowej liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września.


WYBORCZA

Cyberdoktor wkracza do szpitala
Pracownicy lecznic zaczynają używać tabletów do przeglądania elektronicznej dokumentacji medycznej.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Konieczne, ale czy bezwzględnie?
Czy lekarz POZ musi mieć w dokumentacji chorego przewlekle aktualne zaświadczenie od specjalisty dotyczące ordynacji leków, aby móc wypisać dla tego chorego refundowaną receptę? Specjaliści skarżą się, że lekarze POZ honorują takie zaświadczenia tylko przez rok i wysyłają do ich poradni tłumy pacjentów, którzy wydłużają i tak długie kolejki.


PULS MEDYCYNY

NRL: wiele uwag technicznych do rozporządzenia ws. wzorów oświadczeń konsultantów w ochronie zdrowia
Naczelna Rada Lekarska w kilkunastu punktach zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. W piśmie do resortu zdrowia lekarze wytykają MZ nieprecyzyjność oraz trudność w realizacji obowiązków nakładanych przez wybrane przepisy.

Ministerstwo Zdrowia wysłuchało głosu pacjentów onkologicznych
Środowisko pacjentów onkologicznych dziękuje resortowi zdrowia za zniesienie dopłat do długo działających leków wspomagających dla pacjentów poddanych chemioterapii, zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia, które wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Trzeba wyznaczyć ramy w zawodzie fizjoterapeuty
Nowy projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, złożony przez klub parlamentarny PSL przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii ma przede wszystkim służyć obronie interesów pacjenta. Przedstawia również uregulowania dotyczące warunków kształcenia, wykonywania zawodu i kompetencji fizjoterapeuty, wpływając na korzystny wizerunek fizjoterapii w Polsce.


MEDEXPRESS

Oddam szpital w dobre ręce
Konsolidacja w sektorze ochrony zdrowia zatacza coraz szersze kręgi. Niebawem liczba placówek medycznych może spaść o połowę. Siły łączą podmioty prywatne, publiczne i samorządowe spółki.

Do aptek trafiły szczepionki przeciw grypie
To pierwsza taka sytuacja od lat, kiedy możliwe jest zaszczepienie się w sierpniu. Zazwyczaj szczepienia rozpoczynały się w drugim lub trzecim tygodniu września. Skąd takie zmiany?

Kolejny bubel prawny Ministerstwa Zdrowia?
Niedowidzący na motocyklu? Od 24 sierpnia jest to możliwe, dzięki rozporządzeniu ministra zdrowia…


WPROST

Prof. Chazan na prezydenta!
Prof.Bogdan Chazan właśnie korzysta ze swoich pięciu minut sławy. W swoim życiu był już szeregowym ginekologiem i położnikiem, leczył, ale i bez mrugnięcia okiem dokonywał aborcji na życzenie. Zdążył też wspiąć się po szczeblach naukowej kariery i zostać cenionym profesorem. Leczenie ludzi mu nie wystarczało i zapragnął rządzić.
***
24 sierpnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA

In vitro póki czas
W niektórych przypadkach zapłodnienie in vitro jest jedynym rozwiązaniem - mówi "Rz" prof. Leszek Pawełczyk
***
23 sierpnia 2014 r.

WYBORCZA

Trójka lekarzy z Polski zbiera pieniądze na wyjazd do Afryki. Chcą za darmo operować chorych
Trzech polskich chirurgów: Sławomir Kozieł, Kryspin Mitura i Michał Pasierbek stworzyli projekt "Operacja Ghana". Chcą jechać do tego kraju i tam leczyć ludzi, którzy nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej. Za pośrednictwem crowdfundingowego serwisu PolakPotrafi.pl proszą o wsparcie - muszą zebrać co najmniej 10 tys. zł.


RZECZPOSPOLITA

MZ proponuje zmiany dot. zawodu ratownika medycznego
Tytuł ratownika medycznego będzie można uzyskać wyłącznie w trybie studiów licencjackich - przewiduje przygotowany przez MZ projekt noweli ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Obecnie ratownicy kształcili się także w szkołach policealnych.


POLSKIE RADIO

Lekarz: nowoczesne leki na cukrzycę to inwestycja, a nie koszt
Leki inkretynowe są refundowane w całej Europie, tylko nie w Polsce. Ponieważ zapobiegają wielu powikłaniom, ich koszt się zwróci – o tym mówił w Jedynce dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.


TVN 24

ONZ: Ze wschodniej Ukrainy uciekło 70 proc. lekarzy. Sytuacja jest tragiczna
W ogarniętym walkami Donbasie na wschodzie Ukrainy zniszczonych lub uszkodzonych zostało 15 szpitali, a 70 proc. lekarzy i personelu medycznego uciekło z domów. Sytuacja rannych i potrzebujących jest tragiczna - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która apeluje o zbiórkę pieniędzy.
***
22 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Dostęp do baz publikacji kosztuje, więc AOTM radzi sobie jak może...
Agencja Oceny Technologii Medycznych stara się o dostęp do finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki. WBN to krajowe centrum udostępniania światowych zasobów publikacyjnych i naukowych baz danych. W ten sposób Agencja chciałaby uniknąć ponoszenia wysokich kosztów dostępu wykupowanego indywidualnie.


NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów
Prezydium NRL na posiedzeniu w piątek (22 sierpnia) zajęło stanowisko na temat projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.

Pacjenci onkologiczni (tym razem) chwalą resort zdrowia
Ministerstwo Zdrowia wysłuchało głosu pacjentów onkologicznych - głosi komunikat prasowy Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, w którym dziękuje się resortowi zdrowia, że zniósł dopłaty, jakie musieli uiszczać pacjenci, żeby wykupić długodziałające leki wspomagające po chemioterapii.


GAZETA PRAWNA

Eksperci krytycznie o rządowym projekcie ustawy o in vitro
Zdaniem lekarzy przyznawanie pozwolenia na prowadzenie kliniki leczenia niepłodności tylko na pięć lat jest niezgodne z unijnymi przepisami. Ministerstwo Zdrowia zakończyło konsultacje projektu ustawy o leczeniu niepłodności, która ma uregulować in vitro. Uwagi do niej przesłały m.in. towarzystwa naukowe oraz ośrodki in vitro. Eksperci najbardziej skrytykowali pomysł utworzenia specjalnych centrów leczenia niepłodności.


RZECZPOSPOLITA

Najmłodsi pacjenci z zagranicy bez ubezpieczenia
NFZ przestaje płacić lekarzom rodzinnym za dzieci zapisane do ich przychodni, bo twierdzi, że są za granicą.


Ustawa o in vitro pełna wad – twierdzą prawnicy i lekarze
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności jest pełen merytorycznych błędów, nie uwzględnia aktualnej wiedzy medycznej, a tytuł aktu nie odpowiada jego treści


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Hamankiewicz składa hołd lekarzom walczącym z Ebolą
Wśród ponad tysiąca ofiar śmiertelnych Eboli są lekarze, którzy pomagali chorym i w ten sposób oddali za nich życie. Tragiczne wydarzenia powinny uświadomić wszystkim, jak wielkie jest oddanie lekarzy i jak niezwykła jest ich praca – napisał prezes NRL.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Chorzy psychicznie czekają na pomoc
Szpitale i oddziały psychiatryczne są przepełnione. W kolejce do poradni zdrowia psychicznego czeka się kilka miesięcy. – Pacjenci psychiatryczni są najbardziej poszkodowaną grupą chorych – mówi psychiatra dr Agata Wysocka-Studzińska.


SUPER EXPRESS

Będą darmowe leki i 200 zł podwyżki?!
Na pomysł wpadł Sojusz Lewicy Demokratycznej, który przy okazji domaga się też podwyższenia najniższej emerytury o 200 zł.


MEDEXPRESS

System ratownictwa musi właściwie funkcjonować. Czy nowelizacja ustawy się do tego przyczyni?
O tym rozmawiamy z szefem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robertem Gałązkowskim. Jak on ocenia projekt nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym?


NASZ DZIENNIK

Ocalone życie
Profesor Bogdan Chazan zdecydował w maju o przyjęciu do Szpitala im. Świętej Rodziny 20-letniej Ukrainki chorej na białaczkę. Kobieta była w ciąży. Na Ukrainie lekarze nie chcieli jej leczyć, w Polsce urodziła dziecko i przeszła już kilka chemioterapii.


RADIO DLA CIEBIE

Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie miał centrum sportowe
Studenci będą mogli z niego korzystać od listopada przyszłego roku.


PULS MEDYCYNY

V Forum Ochrony Zdrowia Krynica tuż, tuż
Już za niespełna dwa tygodnie w Krynicy Górskiej obradować będą najbardziej wpływowe osoby w polskim systemie ochrony zdrowia. Głównymi tematami tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia towarzyszącemu XXIV Forum Ekonomicznemy w Krynicy będą m.in. koszty pośrednie w ochronie zdrowia, wyzwania zdrowotne związane ze starzejącym się społeczeństwem oraz zmiany czekające polską onkologię.


Dyżury lekarzy rezydentów na SOR
"Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji" - poinformował Komisję ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

WHO zbiera armię ekspertów
Na początku września WHO zorganizuje specjalne spotkanie w sprawie skutecznych metod walki z epidemią Eboli. Weźmie w nim udział ponad 100 ekspertów.

Kto umrze politycznie wcześniej – Arłukowicz, czy ustawa o pochówku z 1959 r.?
Lekarze PPOZ od lat domagają się nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która pochodzi z... 1959 r. Za wystawianie kart zgonu wg ustawy odpowiedzialne są Gromadzkie Rady Narodowe. Kto teraz powinien odpowiadać za tę czynność – pytają lekarze.


NAUKA W POLSCE

Ekspert: nowotworowe komórki macierzyste głównym powodem przerzutów
Przynajmniej w niektórych chorobach nowotworowych głównym powodem przerzutów są tzw. nowotworowe komórki macierzyste – twierdzi dr Tomasz Stokłosa z zakładu immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


DZIENNIK ZACHODNI

Film "Bogowie", czyli czego nie wiemy o profesorze Zbigniewie Relidze
Jak film pt. "Bogowie" pokazuje prof. Zbigniewa Religę, pioniera przeszczepów serca w Polsce? Palił jednego papierosa za drugim. Pił, czasem za dużo, ale zmieniał świat wbrew wszelkim przeciwnościom. Zbigniewa Religę poznamy wkrótce w filmie fabularnym "Bogowie" oraz książkach o jego życiu.
***
21 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Protesty, odwołania, kontrole: walka o kontrakty na rehabilitację na ostatniej prostej
W ostatnich tygodniach w mediach głośno było o wynikach postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, szczególnie w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna czy rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Protestowali świadczeniodawcy, których oferty przepadły w konkursach i pacjenci. NFZ przypominał z kolei, że jego zadaniem było kupić jak najwięcej jak najlepszych świadczeń.

NFZ w sprawie leczenia biologicznego w łuszczycy plackowatej
Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostały protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.

RPP o naborze kandydatów do komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Rzecznik Praw Pacjenta opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o naborze kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku (przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta).

Odpowiedź MZ na opinię FZZ ws. wypisywania recept przez pielęgniarki i położne
W połowie lipca Forum Związków Zawodowych skierowało do Ministra Zdrowia opinię w sprawie zmiany ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Opinia Forum, podobnie jak stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, jest negatywna. Resort odpowiada FZZ.


NFZ ws. prowadzenia kontroli świadczeniodawców
Na stronach NFZ pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ z 21 sierpnia 2014 r. ws. planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli oraz realizacji wyników kontroli świadczeniodawców.

NFZ ws. sprawozdania z wykonania planu finansowego
21 sierpnia Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu za 2013 r.


GAZETA PRAWNA

Tańsze leki? Najpierw uleczmy prawo
Apteki są gotowe udzielać rabatów posiadaczom Karty Dużej Rodziny, ale nie mogą. Bo według przepisów rabat to forma zakazanej promocji. Ministerstwo Pracy szuka obejścia niewygodnej ustawy

Będzie trudniej o pracę w pogotowiu
Ratownik w karetce podejmie decyzję po e-konsultacji z lekarzem. Powstanie jednak problem prawny: kto za nią odpowiada

RPO: apteka musi wcześniej znać ceny leków
Listy refundacyjne są publikowane z naruszeniem czternastodniowego vacatio legis. Dezorganizuje to pracę aptek – uważa prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.


WYBORCZA

Kilkuset biegłych sądowych, którzy mają wpływ na wyroki sądowe i losy ludzi, na biegłych się nie nadaje
Zdarzają się kompromitujące wpadki biegłych. Na przykład ojciec piątki dzieci został skazany na więzienie za sprzedaż cudzego mieszkania na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa.


RZECZPOSPOLITA

Kompromis polityczny, a nie moralny
Może warto byłoby wprowadzić możliwość, by nie każdy musiał partycypować w finansowaniu państwowego systemu przerywania ciąży – mówi Michałowi Płocińskiemu sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Trzeba udowodnić, że alkoholik zagraża rodzinie
Przed wysłaniem na przymusowe leczenie odwykowe muszą być łącznie spełnione dwie przesłanki: medyczna i społeczna.

Od 1 września zmiany na liście leków refundowanych
W wykazie leków refundowanych, który ma obowiązywać od 1 września 2014 r. pojawi się nowy lek dla chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP ).

Przypadkowy personel zniknie z ambulansów
Pacjentów w karetkach mają reanimować wyłącznie osoby z licencjatem i zdanym państwowym egzaminem z ratownictwa medycznego.


MZ ws. prawa do świadczeń dzieci, których rodzice pracują za granicą
Dzieci z polskim obywatelstwem, których rodzice pracują i są ubezpieczeni za granicą, nie mogą figurować w Polsce na liście lekarza POZ, ale podczas pobytu w naszym kraju mają prawo do świadczeń zdrowotnych np. na podstawie EKUZ - zapewnia resort zdrowia.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Co dalej z polskim Cancer Planem? MZ odpowiada.
Środowisko onkologiczne oraz twórcy "Strategii Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024" nazywanej polskim Cancer Planem liczą, że w najbliższym czasie resort zdrowia oraz pozostałe resorty – ponieważ jest to dokument wieloresortowy – przyjmą go do realizacji. O to, co dziś dzieje się z Cancer Planem w resorcie zdrowia podczas IV Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy zapytał wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego prof. Jacek Jassem, inicjator jego powstania.

Kryzys polskiej transplantologii: znowu puchnie lista oczekujących
W Polsce od roku nieznacznie spada liczba dokonanych przeszczepów. Brak zmian na lepsze to zła wiadomość: wydłuża się lista oczekujących na przeszczepienie organu – wynika z ustaleń portalu termedia.pl. W wypadku pacjentów cierpiących na dolegliwości serca czy wątroby uzyskanie przeszczepu to kwestia życia i śmierci.

Minister zdrowia Litwy: śmierć najbiedniejszym
Litwa nie jest krajem socjalnym – mówi Rimante Šalaševičiute, minister zdrowia Litwy i twierdzi, że eutanazja to najlepsza propozycja dla najbiedniejszych chorych na raka, bo i tak nie stać ich na leczenie lub pobyt w hospicjum. "Jak minister zdrowia może wydawać wyrok śmierci na najbiedniejszych?" – pytają lekarze, pacjenci, księża – "To minister śmierci" – nazywają ją media światowe.


Jakub Szulc rezygnuje z mandatu poselskiego
Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia zrezygnował z mandatu poselskiego. Nie rozstaje się jednak ani z PO, ani z polityką.

Superexpress sieje panikę
W dzisiejszym SE możemy przeczytać sensacyjną wiadomość o 139 osobach zarażonych wirusem Ebole w Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu oraz o rzekomej blokadzie placówki przez wojsko – to bzdura, która nie tylko wzbudza niepokój społeczeństwa, ale to atak na godność dziennikarską.

Na dobrą markę pracuje się latami
O potrzebie budowania pozytywnego wizerunku szpitala poprzez narzędzia PR oraz w jaki sposób zapracować na dobrą markę mówi Artur Olesch, ekspert i praktyk z Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.

NFZ oszczędza, bo wzrosły płace?
Polak prywatnie na zdrowie wydaje więcej niż przeznacza na niego NFZ - wynika z raportu GUS za rok 2012.

Awantura o zaćmę, do wykreślenia z list oczekujących 200 tys. osób
Ministerstwo zdrowia ogranicza dostępność operacji zaćmy. 200 tys. osób może stracić wzrok.


NASZ DZIENNIK

Ordo Iuris o projekcie ustawy o in vitro
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 18 sierpnia przekazał w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Zdrowia swoją opinię w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności.


RMF 24

Kolejne wybudzenie w Klinice Budzik. 14-letnia Ola wybudziła się śpiączki
Kolejny mały pacjent Kliniki Budzik wybudził się ze śpiączki. To Ola, która w zeszłym roku została potrącona przez tramwaj.


NEWSERIA

Chorzy na cukrzycę nadal nie mają dostępu do refundowanych leków najnowszej generacji
Na cukrzycę choruje dziś jeden na 10 Polaków, czyli ponad 3 mln ludzi. Co roku umiera na nią 30 tys. osób, a dwa razy więcej zaczyna chorować. Mimo że ONZ określił cukrzycę epidemią XXI wieku, w Polsce chorzy nadal nie mają realnego dostępu do leków najnowszej generacji.


MEDEXPRESS

Krok milowy w leczeniu raka prostaty
O nowych lekach w leczeniu kastracyjnoopornego raka prostaty, a także o dostępnie do nich polskich pacjentów z prof. Piotrem Wysockim, onkologiem z Centrum Onkologii w Warszawie, rozmawia Alicja Dusza.

Ginekolodzy krytykują ustawę o in vitro
Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Co ginekolodzy zarzucają Ministerstwu Zdrowia?


Ratownicy zszokowani nowelizacją ustawy o ratownictwie medycznym
Jak ratownicy oceniają nowelizację ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, która trafiła do konsultacji społecznych? – Minister zrobił wszystko, aby nasza grupa zawodowa miała jak najwięcej problemów z wykonywaniem zawodu – mówi Andrzej Kopta, wiceprezes Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Sprawiedliwość i biznes
Jakiś czas temu odebrałam telefon. Dzwoniła pani z kancelarii prawnej X. Z pytaniem, czy przez przypadek nie podupadłam na zdrowiu po pobycie w szpitalu. Bo gdybym podupadła, to oni chętnie zajmą się tym, bym uzyskała należne mi odszkodowanie. Podziękowałam za troskę o stan mojego zdrowia i finansów, z oferty nie skorzystałam.

Leczyć lepiej, ale bez dodatkowych pieniędzy
Ponad połowa internautów uważa, że szpital może leczyć lepiej nawet w obecnej sytuacji finansowej – wynika z dyskusji na stronie twojnajlepszyszpital.pl. Co zdaniem uczestników badania decyduje o jakości leczenia?
***
20 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Ratować życie, czy uszanować wolę pacjenta?
Świadkowie Jehowy uważają, że przyjęcie krwi obcej zamyka drogę do zbawienia. Dlatego nie mogą poddawać się przetaczaniu krwi oraz podawaniu krwinek czerwonych, plazmy, krwinek białych i płytkowych. Wyrażają tylko zgodę na udzielenie świadczenia medycznego przy użyciu środków niekrwiopochodnych. Leczenie takiego pacjenta bywa więc niezwykle trudne dla lekarzy.

Pruszków: szpital kolejowy wdroży elektroniczną dokumentację
Szpital Kolejowy im. W. Roeflera Sp. z o.o. w w Pruszkowie podpisał z CompuGroup Medical Polska umowę na wdrożenie systemu CGM CLININET, umożliwiającego zarządzanie pracą szpitala w części medycznej i administracyjnej. Wartość kontraktu to 5 347 314 zł netto.

AOTM: wyniki 29 posiedzenia Rady Przejrzystości
W poniedziałek (18 sierpnia) odbyło się 29 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie m.ni. w sprawie oceny leku.

Szpital może leczyć lepiej bez dodatkowych pieniędzy?
62 proc. internautów biorących udział w dyskusji o oczekiwaniach pacjentów uważa, że szpital może leczyć lepiej bez dodatkowych pieniędzy.


IMS Health o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej
Ogłoszony projekt listy refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 września br., wprowadza do refundacji aptecznej nową substancję czynną stosowaną u osób z POChP - zauważa w komentarzu do projektu firma analityczno-doradcza IMS Health.

PPOZ pisze m.in. do RPO z prośbą o interwencję ws. prawa do leczenia dzieci
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się m.in. do RPO o interwencję ws. działań Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Chodzi o skreślanie z listy uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego polskich dzieci, które prawdopodobnie ubezpieczone są w innych krajach UE.

Grzegorz Kucharewicz: zakończenie kształcenia techników to dobra decyzja
Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, popierana przez Ministerstwo Zdrowia, o stopniowym wygaszaniu kształcenia techników farmaceutycznych i ostatecznym zakończeniu nauczania w tym zawodzie w roku szkolnym 2018/2019 jest zgodna ze stanowiskiem Naczelnej Rady Aptekarskiej - komentuje nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.


WYBORCZA

Lekarze nie potwierdzili pierwszego przypadku Eboli w Berlinie
Kobieta z objawami typowymi dla zarażenia wirusem eboli została przewieziona do szpitala w Berlinie. Ekipa wezwanego do niej pogotowia stwierdziła wstępnie objawy gorączki krwotocznej. Na wszelki wypadek wokół urzędu utworzono strefę zamkniętą. Pod wieczór jednak lekarze nie potwierdzili zarażenia Ebolą.

Próby opanowania epidemii eboli są kompletną katastrofą - alarmują Lekarze bez Granic
- Nikt nie wie, jaka jest prawdziwa skala tej epidemii - mówiła wczoraj szefowa Lekarzy bez Granic, dr Joanne Liu. Lekarze nie mają zebranych wszystkich danych medycznych, brakuje nadzoru nad chorymi. Zakażeni wciąż umierają w domach bez wiedzy władz i lekarzy.


RZECZPOSPOLITA

Ratownicy pilnie poszukiwani
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje lekarzy i pielęgniarek gotowych w razie potrzeby wyjechać z kraju w ciągu doby na ratunek ofiarom katastrof.

Nie ruszył proces ws. Szwedki poszkodowanej po operacji
Z powodu choroby sędziego nie odbyła się zaplanowana na środę pierwsza rozprawa w procesie karnym dotyczącym operacji powiększenia piersi, po której obywatelka Szwecji doznała ciężkiego uszkodzenia mózgu. Oskarżonych jest pięciu pracowników gdańskiego szpitala.

Sfałszowany lek wycofany z obrotu
Omnadren 250, testosteron w postaci płynu do wstrzykiwań, został wycofany z obrotu. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że do legalnej sprzedaży mogła trafić sfałszowana partia preparatu


Leki za darmo dla dzieci, a nie emerytów
Nie ma powodów, by emeryci zyskali prawo do darmowych leków, bo nie są w tak złej sytuacji, jak malują to tabloidy. Rząd powinien się skupić na pomocy dla młodych.


METRO

Czy to już "ebolizacja" mediów? "Boimy się nieznanego. Jestem wirusologiem, dla mnie ebola jest znana, więc się nie boję"
- Ja znam tego wirusa, więc się nie boję - stwierdził w audycji OFF Czarek prof. Włodzimierz Gut z Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. - Obawiam się bardziej nieracjonalnych zachowań ludzi - dodał gość Cezarego Łasiczki.

Tysiące dzieci choruje na ospę. Ale na darmową i skuteczną szczepionkę nie ma co liczyć
Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że od stycznia do końca lipca zachorowało na ospę wietrzną 176 tys. dzieci. W tym samym czasie w 2013 r. ospą zakaziło się 125 tys. osób. Dziesięć lat temu takich przypadków w ciągu roku było o kilkadziesiąt tysięcy mniej


POLSKIE RADIO

Ekspert: radioterapia jest tą dziedziną onkologii, w której widać postęp
- Jeśli chodzi o zwiększenie dostępności do świadczeń, a także postęp technologiczny, na tle innych państw Unii Europejskiej nie mamy się czego wstydzić. Mamy jedne z najbardziej nowoczesnych ośrodków radioterapii - mówił w radiowej Jedynce dr Jerzy Gryglewicz, autor raportu "Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013" przygotowanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.


MEDEXPRESS

Prof. Samoliński o oświadczeniach konsultantów: Większość konsultantów wycofa się z tej misji
- Jeżeli mamy (konsultanci) pisać sprawozdania z naszej działalności wykładowczej, wydawniczej i biznesowej, to wychodzimy w tym momencie z roli eksperta, a wchodzimy jednak w rolę pracownika administracji publicznej, o  przynależność do której nikt nas dotąd nie pytał – mówi prof. Bolesław Samoliński, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego.

Prof. Gaciong o oświadczeniach konsultantów: To zbyt daleko posunięta jawność
O konieczność składania szczegółowych oświadczeń przez konsultantów krajowych Iwona Schymalla redaktor naczelna Medexpress.pl zapytała prof. Zbigniewa Gacionga, krajowego konsultanta w dziedzinie hipertensjologii.

Prof. Ewa Helwich: My konsultanci kredytujemy Ministerstwo Zdrowia
O tym, dlaczego konsultanci krajowi nie czują się komfortowo i czego w ustawie nie uwzględniło Ministerstwo Zdrowia, mówi Medexpressowi prof. Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.

URPL ostrzega przed lekiem na nadciśnienie. Którym?
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ostrzega przed lekiem stosowanym m.in. przy leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Kto powinien odstawić lek?

Oszczędności szkodzą pacjentom
Specjaliści ostrzegają: nierozsądne podejście kierowników pracowni patologicznych, chęć nadmiernej oszczędności ze strony władz szpitali i brak formalnych standardów, określających precyzyjnie, jak mają wyglądać badania histopatologiczne, mogą doprowadzić do tragedii.

Prof. Witold Tłustochowicz zaskakująco o oświadczeniach konsultantów
Oświadczenia, jakie będą już wkrótce musieli złożyć konsultanci budzą wiele emocji. Prof. Witold Tłustochowicz, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, jest zdziwiony. Czym?


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Jedynie w co piątym ośrodku radioterapii nie ma kolejek
Jedynie w co piątym ośrodku radioterapii chorzy na raka, w latach 2011-2013, nie musieli czekać na zabieg. W pozostałych placówkach czas oczekiwania sięgał od kilkunastu do kilkudziesięciu dni - wynika z raportu ekspertów Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


NASZ DZIENNIK

Nowe leki na liście refundacyjnej
63 nowe produkty, w tym lek dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, znajdą się na liście refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 września – wynika z projektu opublikowanego na stronie resortu zdrowia.


RADIO DLA CIEBIE

Wołomin skarży do Sądu decyzję wojewody ws. powiatowego szpitala
Wojewoda uznał, że zmiana w statucie jest niezgodna między innymi z Ustawą o prawach pacjenta i Ustawą o zawodzie lekarza.


NEWSERIA

Polacy mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków na raka prostaty
Rak prostaty jest drugim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Rocznie na tę chorobę zapada w Polsce ok. 9 tys. mężczyzn. Prawie 4 tys. z nich umiera. Onkolodzy zwracają uwagę na to, że liczba chorych z każdym rokiem wzrasta, a pacjenci mają ograniczony dostęp do najnowszej generacji leków.
***
19 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Lekarze rodzinni chcą bieżących informacji o leczeniu pacjenta przez specjalistę
W mediach pojawiła się informacja, że wskutek zmian w prawie, które weszły w życie 8 sierpnia br., lekarz POZ nie mógłby wypisać refundowanego leku pacjentowi z chorobą przewlekłą, jeśli ten nie dostarczy lekarzowi rodzinnemu szczegółowej informacji od specjalisty na temat leczenia. Taka interpretacja przepisów jest jednak błędna.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje personelu medycznego
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy będą pomagać ofiarom klęsk żywiołowych i innych kryzysów humanitarnych. Kandydaci muszą być gotowi, aby w ciągu 24 godzin wyruszyć w dowolne miejsce na świecie.

WHO: już 1229 ofiar epidemii Eboli w Afryce Zachodniej
Epidemia gorączki krwotocznej w czterech krajach Afryki Zachodniej - Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii - zabiła już 1229 osób - ogłosiła we wtorek (19 sierpnia) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odnotowano ogółem 2240 przypadków zakażenia wirusem Ebola.

Raport: znaczący wzrost wydatków NFZ na radioterapię
W ostatnich trzech latach znacząco wzrosły wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na zabiegi radioterapii - wynika z udostępnionego PAP raportu ekspertów Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


RZECZPOSPOLITA

Konsultant krajowa epidemiologii: na wyjeździe pijmy tylko butelkowaną wodę
- W krajach tropikalnych pijmy tylko wodę firmowo zakręconą i jedzmy gotowaną żywność z pewnego źródła. To pomoże uchronić się przed zakażeniem - mówi dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii.

Chłopiec z objawami Eboli trafił do szpitala w Belgii
Do szpitala w Ostendzie trafił 13-letni chłopiec z podejrzeniem zarażania śmiertelnym wirusem Ebola - poinformowała wczoraj późnym wieczorem belgijska agencja prasowa Belga.

Podejrzenie eboli w Berlinie
Berlińska policja odgrodziła kordonem urząd pracy w stolicy Niemiec, gdzie u jednej z klientek wykryto objawy typowe dla wirusa ebola.


GAZETA.PL

Rusza proces w sprawie Szwedki Christiny Hedlund. Oskarżeni lekarze, dyrektor i pielęgniarki
W środę ma się rozpocząć od dawna wyczekiwany proces pięciorga pracowników gdańskiego szpitala. Prokuratura oskarża ich o rażące zaniedbania, w wyniku których Szwedka Christine Hedlund doznała poważnego uszkodzenia mózgu.

Ebola w Berlinie? Pacjentka skierowana na badania
30-letnia kobieta z Zachodniej Afryki została zabrana do berlińskiego szpitala na badania z podejrzeniem zakażenia ebolą. W przypadku pozytywnego wyniku, byłby to pierwszy przypadek eboli w Niemczech.


MEDEXPRESS

Pracodawcy: Nie ma publicznych pieniędzy na leczenie bezpłodności
W projekcie ustawy o leczeniu niepłodności brakuje uregulowania kwestii możliwości finansowania bądź współfinansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia niepłodności ze środków publicznych – krytykuje projekt ustawy o in vitro Konfederacja Lewiatan.

Prezes NRA: Techników farmaceutycznych mamy na 30 lat
- Trzeba sprostać wymaganiom, jakie stawia współczesna apteka, a jedynie najwyższej jakości profesjonaliści: absolwenci uczelni medycznych i farmaceutycznych są w stanie to zapewnić – mówi prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz.

Ustawa o konsultantach: Z konsultantami nikt się nie będzie liczył
Konflikt interesów jest nieunikniony w funkcjonowaniu współczesnych nauk medycznych – o deklaracjach konsultantów mówi prof. Robert Flisiak, podlaski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

MZ nie dba o vacatio legis
Ministerstwo Zdrowia nie przestrzega unormowań, z których wynika nakaz zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego między opublikowaniem a wejściem w życie aktu normatywnego zawierającego powszechnie obowiązujące przepisy - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do resortu zdrowia w kontekście wykazów leków refundowanych.

Karwedilol - ważne uaktualnienie informacji dot. bezpieczeństwa stosowania
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazał ważne nowe informacje związane z bezpieczeństwem stosowania karwedilolu, dotyczące ciężkich niepożądanych reakcji skórnych.

Rosną wydatki NFZ na radioterapię
W ostatnich 3 latach znacząco wzrosły wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na zabiegi radioterapii - wynika z raportu ekspertów Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ich zdaniem konieczna jest zmiana wyceny kontraktowania zabiegów radioterapii, by więcej z nich było wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych.


RADIO DLA CIEBIE

Nowoczesny sprzęt w siedleckim szpitalu
Mazowiecki Szpital Wojewódzki może leczyć jednym z najnowocześniejszych na świecie urządzeń do diagnostyki układu naczyniowego.

Radom nie chce dzielić się unijnymi pieniędzmi z Grójcem
Chodzi o projekt modernizacji szpitali, który w najbliższych latach miałby być zrealizowany ze środków europejskich.


METRO

Konsultanci medyczni będą składać oświadczenia majątkowe. "Odpowiedź na korumpowanie medyków"
Konsultanci medyczni, którzy doradzają wojewodom i ministrowi zdrowia, będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Ma to zapobiec konfliktowi interesów. - To odpowiedź na serię olbrzymich skandali, kiedy wielkie koncerny farmaceutyczne płaciły miliardowe kary za korumpowanie medyków - mówiła w Radiu TOK FM Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Nie ma publicznych pieniędzy na leczenie bezpłodności
W projekcie ustawy o leczeniu niepłodności brakuje uregulowania kwestii możliwości finansowania bądź współfinansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia niepłodności ze środków publicznych (refundacja produktów leczniczych czy poszczególnych procedur) – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czy pakiet onkologiczny to mission impossible dla lekarzy rodzinnych?
Nie wyobrażam sobie, żeby nagle chorzy onkologiczni po przebytym leczeniu mieli nagle trafić do lekarzy pierwszego kontaktu bez gwarancji, że uzyskają wiedzę na najwyższym poziomie. Podstawowych nowotworów jest około 200. I jeśli się nie ma odpowiedniej wiedzy mogą być trudne do wczesnego rozpoznania - mówi dla Termedii dr n.med. Janusz Meder z Centrum Onkologii w Warszawie, prezes Polskiej Unii Onkologii. Czy lekarze rodzinni poradzą sobie merytorycznie i kadrowo?

Ministrowie do prezydenta: prosimy zatrzymać plan Arłukowicza
"Nazwę "ustawa antykolejkowa" wykorzystano jako osłonę dla szybkiego wprowadzenia fundamentalnych dla polskiego systemu opieki zdrowotnej antyreformatorskich, wstecznych rozwiązań" – piszą w liście do prezydenta dwaj b. ministrowie zdrowia, Grzegorz Opala i Wojciech Maksymowicz, oraz b. prezes NFZ, Andrzej Sośnierz. I apelują o usunięcie szkodliwych ich zdaniem zapisów.

Śmierć mózgu do określenia przez obwieszczenie czy ustawę?
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wyraziła wątpliwości czy konstytucyjne jest to, że obwieszczenie Ministra Zdrowia reguluje kwestie związane ze stwierdzeniem nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Jej zdaniem powinna to definiować ustawa. Innego zdania są transplantolodzy.

Radziewicz-Winnicki ściąga klątwę z opioidów
- W Polsce w walce z bólem nadużywamy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). To może mieć poważne konsekwencje – alarmuje Igor Radziewicz – Winnicki w komunikacie rozesłanym mediom. I zapowiada uproszczenie procedur ordynacji opioidów.


COZR: będziemy pracować nawet bez kontraktu
Już we wrześniu do Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej zostaną przyjęci pierwsi pacjenci. Na razie jeszcze nie ma umowy z NFZ, bo ta nowa placówka czeka na wszystkie odbiory. Dopiero wtedy będzie mogła wystąpić do Funduszu o kontrakt.


DZIENNIK

Większość polskich lekarzy nie wiedziałaby jak prawidłowo postąpić w przypadku Ebola. Apel o instrukcję
Polscy lekarze apelują o instrukcje postępowania w przypadku podejrzenia, że pacjent może być zakażony wirusem Ebola.


ONET

SOR-y polskie, taki klimat
Omijanie kolejek do specjalistów, pijani i awanturujący się pacjenci czy wreszcie kontrowersje związane z zasadnością wysyłania ambulansu – to problemy, o których najczęściej mówi się w kontekście sytuacji na polskich izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

***
18 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Rady społeczne szpitali: mierne, bierne, ale wierne?
Po listopadowych wyborach samorządowych rozpocznie się proces wymiany składów rad społecznych szpitali. Nie wszędzie i nie z dnia na dzień. Tylko tam, gdzie nowi burmistrzowie i prezydenci będą chcieli pozbyć się dyrektorów samorządowych szpitali. Członkowie rad mogą wnioskować o ich odwołanie.

PPP miało zapewnić środki na budowę szpitali. MG chce rozruszać te umowy
Będzie łatwiej zawierać umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Resort gospodarki przekazał do konsultacji propozycje zmian w ustawie o PPP, które mają ułatwić samorządom realizację np. takich celów jak budowa mieszkań komunalnych czy opieka nad najstarszymi mieszkańcami.


Nowy zastępca prezesa NFZ ds. finansowych już w pracy
Julita Jaśkiewicz od poniedziałku (18 sierpnia) pełni funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych.


GAZETA PRAWNA

Zawód technika farmacji zostanie utrzymany
Wygaszanie edukacji zacznie się w 2018 r. Do tego czasu resort zdrowia powinien opracować nowe zasady kształcenia osób, które chcą szybko zdobyć uprawnienia do pracy w aptece.


NRL krytycznie o rządowej ustawie in vitro: Projekt nie chroni należycie zarodków
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie zaopiniowało projekt ustawy dotyczącej in vitro. Dziś kończą się konsultacje społeczne ministerialnego projektu o leczeniu niepłodności. Resort zwrócił się do 33 podmiotów z prośbą o jego zaopiniowanie.


WYBORCZA

Milionowe długi za leczenie raka. "Chory na białaczkę nie może czekać"
- Nie da się już dłużej leczyć chorych na raka bez większych nakładów - mówi prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. NFZ winny jest szpitalowi 57 milionów za leczenie chorych poza kontraktem.


RZECZPOSPOLITA

Biznesowa lustracja lekarzy
Konsultanci medyczni będą musieli składać szczegółowe oświadczenia majątkowe.

Krytykują ustawę o in vitro
Dziś kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Niemal wszystkie środowiska medyczne zgłaszają zastrzeżenia do proponowanej regulacji.

Regulować co potrzeba!
W ochronie zdrowia nie zadajemy już sobie, niestety pytań na temat regulacji. Jedyna licząca się dziś partia postuluje zupełne uwolnienie rynku świadczeń zdrowotnych.

Szczepionka na rotawirusy bez refundacji
Rotateq – szczepionka przeciwko zakażeniom rotawirusowym podawana dzieciom między 6. a 32. tygodniem nie będzie refundowana– zdecydowała Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Szpitale muszą zarabiać na pacjentach
Rząd stworzył najbardziej skomercjalizowany system świadczeń zdrowotnych w całej Europie. Nie ma więc prawa twierdzić, że szpitale nie mogą leczyć odpłatnie – podkreśla niezależny ekspert ochrony zdrowia Maciej Dercz w rozmowie z Katarzyną Nowosielską.

Życie w rękach lekarza tuż po studiach
Młodzi medycy są zmuszeni do pełnienia dyżurów. Protestują, bo wiedzą, że mogą popełniać błędy.

MZ proponuje zmianę ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona i jej przedstawiciel ustawowy mają różne zdanie na temat umieszczenia jej w domu pomocy społecznej, decyduje o tym sąd - proponuje ministerstwo zdrowia w założeniach do projektu noweli ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


Garstka do walki z epidemią
Mamy za mało epidemiologów, a dwie trzecie lekarzy nie wie, co robić, gdy podejrzewa zakażenie wirusem Ebola.


MEDEXPRESS

Premier nagrodził naukowców. Kogo?
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne  w 2013 roku otrzymało 44 wybitnych naukowców i 2 zespoły naukowe. Komu przypadły nagrody za wybitne osiągnięcia związane z medycyną?


ZDROWIE

Brak czasu źródłem problemów komunikacji lekarzy z pacjentami
Według profesora Jana Doroszewskiego, głównym problemem wiążącym się między innymi z komunikacją lekarzy z pacjentami jest niedostateczna ilość czasu, który lekarze mogą i chcą na to poświęcać w codziennej praktyce. Profesor Doroszewski jest redaktorem książki na temat porozumienia z pacjentem, która będzie dostępna we wrześniu 2014 w Księgarni Profinfo.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Kodeks etyki - bubel pseudoprawny, czy konieczność akredytacyjna.
Coraz więcej szpitali wprowadza kodeksy etyki, chociaż lekarzy obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej. Po co? Twierdzą, że w ten sposób chcą poprawiać jakość świadczeń i spełnić wymogi akredytacyjne. Ale czy to jak ktoś się ubiera do pracy ma na to wpływ?


PULS MEDYCYNY

Rozporządzenia koszykowe w konsultacjach
Resort zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt rozporządzeń koszykowych obejmujących leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Od okulistyki do innych dziedzin medycyny
O przebiegu badania oceniającego bezpieczeństwo i potencjalną skuteczność rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu nerwów (rhNGF) w leczeniu neurotroficznego zapalenia rogówki oraz o warunkach prowadzenia pracy naukowej w Polsce opowiada prof. Jacek P. Szaflik z Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Dzwonię z poradni diagnostycznej i rejestruję na bezpłatne badania..."
"Mam dla Pani zaproszenie na bardzo ciekawe spotkanie kulinarne...", "Dzwonię z poradni diagnostycznej i rejestruję na bezpłatne badania..." – w ten sposób spółki Eco-Vital i Mat-Medic zapraszały na pokazy połączone ze sprzedażą garnków i tzw. rezonatorów biofotonowych. Konsumenci byli wprowadzani w błąd - uznał UOKiK i nakazał zmianę praktyk. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić blisko 900 tys. zł.

Diagnostyka onkologiczna w 7 tygodni
Umożliwienie leczenia lekarzom posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny lub w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii po drugim roku specjalizacji lub w przypadku pozostałych dziedzin medycyny po pierwszym roku specjalizacji - to jedna ze zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który 12 sierpnia trafił do konsultacji.

Lekarze w trakcie specjalizacji i z "jedynką" będą mogli więcej
Rozszerzenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji (ok. 24 tys. medyków) oraz utworzenie kategorii lekarzy z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem - to rozwiązanie zaproponowane w projekcie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który 12 sierpnia trafił do konsultacji.

Pierwszy taki zabieg w WUM
29 lipca zespół lekarzy z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowej przeprowadził pierwszy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zabieg przezskórnej plastyki tętnic płucnych (BPA) w leczeniu ciężkiego nadciśnienia płucnego o etiologii zakrzepowo-zatorowej.


NASZ DZIENNIK

Hazard genetyczny
Dziś upływa ostatni dzień konsultacji społecznych nad projektem ustawy o in vitro. Specjaliści z dziedziny ginekologii na określenie proponowanych zapisów znajdują wiele określeń, z których najłagodniejsze to "skandal".


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Kolejna kompromitacja Ministerstwa Zdrowia
Projekt ustawy "o leczeniu niepłodności" jest niezgodny z konstytucją – uważa mec. dr Olgierd Pankiewicz. Kontrowersyjne przepisy pozbawiają bowiem człowieka podstawowych praw – godności przysługującej organizmowi ludzkiemu w fazie embrionalnej. To z kolei narusza konstytucję i konwencje międzynarodowe.
***
17 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Alergolog: lekarze nie mogą zdiagnozować wszystkich alergii nabytych
Pojawiły się wraz z rozwojem cywilizacji i powstaniem substancji chemicznych. Lekarze nie mogą wielu z nich rozpoznać - alergie nabyte są prawdziwym wyzwaniem dla medycyny - ocenia w rozmowie z PAP prof. Ewa Czarnobilska, alergolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


GAZETA PRAWNA

Epidemia Eboli: świat nie jest zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się wirusa
Świat nie jest należycie zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się eboli. Taki wniosek wypływa z pojawiających się niemal codziennie informacji o kolejnych pacjentach w szpitalach poza Afryką, u których podejrzewa się zakażenie śmiercionośnym wirusem.


WYBORCZA

Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej bez kontraktu z NFZ
Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej jest już gotowe na przyjęcie pacjentów. Niestety, wciąż nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia


RZECZPOSPOLITA

Białaczka to nie wyrok
Polscy lekarze pracują nad metodą przeszczepiania szpiku dla tych osób, które nie mają na niego szans, bo brakuje dla nich dawców.


TVN 24

Pomoc przyszła za późno. Zniszczona karta, zmienione dane. Rusza proces karny w sprawie Szwedki
W środę w gdańskim sądzie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie pięciu osób - lekarzy, pielęgniarek i byłego dyrektora szpitala, oskarżonych o zaniedbania, w efekcie których obywatelka Szwecji doznała ciężkiego uszkodzenia mózgu po operacji powiększenia piersi.

Zawieszeni pomiędzy życiem a śmiercią. "Potrzebują szansy, ale jej nie dostają"
Mają otwarte oczy, oddychają, ale nie ma z nimi żadnego kontaktu. Apalicy, czyli osoby po urazach mózgu, czasem latami leżą na oddziałach szpitalnych, zwykle zajmując jedynie łóżko, choć specjalistyczna rehabilitacja mogłaby dać im szansę na powrót do rzeczywistości. - Tak zazwyczaj się nie dzieje, bo system o nich zapomniał - mówi tvn24.pl Janina Mirończuk, która od lat opiekuje się apalikami.
16 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Potrzebny parytet? Nie w oddziałach NFZ, gdzie zarządzają głównie kobiety
Zwolennicy parytetu dla kobiet mogą spokojnie omijać Narodowy Fundusz Zdrowia. Na 16 oddziałów w tej instytucji, w 9 dyrektorami lub p.o. dyrektora są panie. W niektórych oddziałach nie tylko szefują, ale są też zastępcami dyrektora. W sumie w ścisłych kierownictwach oddziałów NFZ pracują 33 kobiety. Mężczyzn jest 25.

MZ ustaliło nowe ceny badań lekarskich dla przyszłych kierowców: 200 zł zamiast 50
Z 200 zł maksymalnie, na 200 zł minimalnie - tak nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia zmieniły cenę badań lekarskich kandydatów na prawo jazdy. W praktyce oznacza to czterokrotną podwyżkę, bo dotąd za badanie przyszli kierowcy płacili zwykle 50 zł.


WYBORCZA

Szpital wprowadził kodeks dla lekarzy. Mają być punktualni, lojalni i ładnie się ubierać
Szpital im. Mielęckiego w Katowicach wprowadził kodeks etyki dla pracowników. Wszyscy - od sprzątaczki po ordynatora - mają być aktywni i twórczy, uczciwi i obiektywni, taktowni i uprzejmi. Muszą też dbać o wygląd i ubiór.
***
15 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prof. Brygida Knysz: Nie wiemy, czy we Wrocławiu nie ma Eboli
Relacja z wyjazdu wrocławian do Liberii jest wystarczająca, by stwierdzić, że wolontariusze mogli mieć styczność z osobami chorymi na ebolę - mówi w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl profesor Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


WYBORCZA

Chorzy z czerniakiem czekają na lek od marca. "Pacjenci onkologiczni traktowani priorytetowo? Bzdura"
Choć lek dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem od 1 marca 2014 r. znajduje się na liście refundacyjnej, nadal nie jest on dostępny dla pacjentów. - Chorzy są w dramatycznej sytuacji - mówią lekarze. A rodziny pacjentów pytają, gdzie to priorytetowe traktowanie pacjentów onkologicznych.


RZECZPOSPOLITA

Rzecznik konsekwentnie w sprawie Książeczki Zdrowia Dziecka
13 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka, która będzie indywidualną, zewnętrzną dokumentacją medyczną stanu zdrowia i przebiegu leczenia dziecka.
***
14 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nocą, na autostradzie, zimą... Śmigłowce coraz częściej są wzywane na ratunek
Kiedy śmigłowce nie latały w nocy, załatwianie przewiezienia pacjenta do ośrodka docelowego nierzadko trwało godzinami. Tracono cenny czas. Dzisiaj, nawet nocą, możliwe jest wezwanie śmigłowca i zapewnienie pacjentowi specjalistycznej pomocy w czasie nie przekraczającym "złotej godziny" - mówi dr Robert Gałązkowski, dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

NFZ ws. szkoleń w zakresie kontraktowania oraz praw pacjenta
Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej poinformował o kolejnych szkoleniach dotyczących zasad kontraktowania oraz praw pacjenta realizowanych w ramach projektu "Akademia NFZ".


MZ: można składać wnioski do nagrody im. bł. Gerarda
Nagroda im. bł. Gerarda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

MZ: projekty rozporządzeń koszykowych do konsultacji
We wtorek (12 sierpnia) przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień dwa projekty tzw. rozporządzeń koszykowych ws. świadczeń gwarantowanych AOS i leczenia szpitalnego.


RZECZPOSPOLITA

Ugoda lekarza z NFZ rozliczana po wypłacie
Medyk-przedsiębiorca, któremu w wyniku negocjacji NFZ zapłaci za nadwykonania, nie musi korygować faktur za miesiące, których one dotyczą.


GAZETA PRAWNA

Zdrowie do rąk własnych
Jeśli w służbie zdrowia ktoś walczy o zmiany na korzyść pacjentów, to tylko oni sami. Zakładane przez nich fundacje stają się coraz bardziej skuteczne

Pacjent poczeka na diagnozę 9 tygodni
Szpital powoła konsylium, które wyznaczy choremu na nowotwór indywidualną terapię. Nad jej przebiegiem będzie czuwał koordynator leczenia

Więcej intymności dla leczonych więźniów
Senat przygotował projekt noweli kodeksu karnego wykonawczego zapewniający skazanym możliwość leczenia bez nadzoru funkcjonariuszy służby więziennej. Inicjatywa została podjęta w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 22/10).

Jakie prawa ma pacjent u lekarza, który kieruje się klauzulą sumienia
Specjalista nie może odmówić ubezpieczonemu udzielenia świadczenia zdrowotnego, którego sam nie chce wykonać ze względu na przekonania, nie wskazując innego miejsca, gdzie można skutecznie uzyskać pomoc


WYBORCZA

Klauzula sumienia nie jest mi potrzebna
Lekarzowi nie wolno mi jednak ryzykować życia innych. Tym bardziej nie widzę takiej wartości, która pozwoliłaby mi poświęcić czyjekolwiek życie dla poprawy jakości życia drugiego człowieka

Grozi nam otwarcie sporu o legalność aborcji w Polsce
Los ratyfikacji konwencji bioetycznej zależy od tego, czy premier przerwie obstrukcję ministra sprawiedliwości. I ukróci plan, by za pomocą tej ratyfikacji zrównać w Polsce ochronę zarodka i człowieka urodzonego.

Publiczna służba zdrowia dla wszystkich?
Ludzie rejestrują się w urzędach pracy nie dlatego, że są bezrobotni, ale dlatego, że chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne. Czy rząd skończy z tą fikcją? Może lepiej dać wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, a urzędy pracy niech się zajmą bezrobotnymi, którzy naprawdę chcą znaleźć zajęcie. Niestety, dwa ministerstwa nie mogą w tej sprawie dojść do porozumienia.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Gry Chazana, czyli granice sumienia
Od czasu, gdy prof. Chazan rozpoczął swoją krucjatę w obronie sumienia minęło już trochę czasu. Powoli, skromnie, ale przebiegle wykreował się na męczennika systemu. W wywiadzie dla Termedii mówił, że nie interesuje go polityka, a misja lekarska. - To po prostu zabicie dziecka, niewinnego człowieka, bez sądu, prokuratora i obrońcy. Powołaniem lekarza jest ochrona zdrowia i życia człowieka – mówił. Kilka dni temu przyznał się, że w przeszłości wykonał ok. 500 aborcji.

Pakiet kolejkowy contra Konstytucja RP
Niektóre ustawy pakietu kolejkowego mogą być niezgodne z Konstytucją, wynika z raportu Biura Analiz Sejmowych. Ustawy mające na celu przyśpieszenie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej leczenia onkologicznego nie zawierają nawet definicji czym jest nowotwór, zauważa mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik z kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński.

Odziedziczone zadłużenie, to największy problem
O przyczynach trudnej sytuacji finansowej Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", planie naprawczym, dalszym rozwoju placówki oraz czy wycena procedur pediatrycznych jest wystarczająca w stosunku do potrzeb w rozmowie z termedia.pl – prof. nadzw. dr hab. n.med. Małgorzata Syczewska, dyrektor IPCZD.


Hamankiewicz: deklaracja wyboru niekonstytucyjna
Maciej Hamankiewicz, prezes NRL napisał list do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej uważa za próbę poprawiania wadliwej legislacji za pomocą komunikatów, pism administracyjnych i interpretacji.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Programy lekowe do napisania od nowa
Kryteria kwalifikacji do programów lekowych, oceny skuteczności i kontynuacji leczenia są w wielu miejscach niezgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych, rejestracją leków oraz wytycznymi opublikowanymi przez konsultanta krajowego ds. reumatologii – pisze dr Marcin Stajszczyk w raporcie na temat leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych w Polsce w 2013 r.

Bukiel: Cynizm, pokaz siły?
Zgodnie z logiką zaprezentowaną przez Trybunał Konstytucyjny to, do czego Naczelna Rada Lekarska jest upoważniona z mocy ustawy, nie mieści się w zakresie jej działania! – pisze Krzysztof Bukiel.

Hamankiewicz: Jak MZ ratuje wadliwe przepisy
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz napisał w liście do ministra Bartosza Arłukowicza, że "po raz kolejny z przykrością odnotowuje próby poprawiania wadliwej legislacji za pomocą komunikatów, pism administracyjnych i interpretacji".

List z Kancelarii Prezydenta do ministra zdrowia ws. pakietu kolejkowego
Prezydencka minister Irena Wóycicka wysłała list do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym wskazuje m.in. na potrzebę monitorowania wdrażania tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego, rzetelnej informacji dla pacjentów na ten temat i zabezpieczenia środków finansowych.


MEDEXPRESS

Przełom w onkologii? Najbardziej obiecujące terapie
O najbardziej obiecujących nowoczesnych terapiach onkologicznych z prof. Piotrem Wysockim z Centrum Onkologii w Warszawie, rozmawia Alicja Dusza.

Zawód technik farmaceutyczny ocaleje... na razie
Zawód technik farmaceutyczny na razie zostaje. Ministerstwo Edukacji Narodowej przesunęło wstrzymanie naboru na pierwszy semestr nauki w tym zawodzie. Kiedy kształcenie wygaśnie?
***
13 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Organizacje pozarządowe: resort zdrowia źle nas traktuje. Ministerstwo zaprzecza
Długi, ciemny korytarz. W jego mroku nikną petenci. Przyklejeni do ścian, oczekują na swoją kolej. Potem wchodzą do gabinetu, gdzie stają przed urzędnikami i składają wyjaśnienia. Z doświadczenia wiedzą - miło nie będzie. Tak opisują swoje wizyty przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO) w Ministerstwie Zdrowia, kiedy przychodzą rozliczyć projekty na programy zdrowotne. Czy mają rację?

NSA o wglądzie do ofert w konkursach NFZ
W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego NFZ odmowiając udostępnienia wglądu do ofert innych uczestników spornego postępowania konkursowego powinien szczegółowo uzasadnić powody odmowy. Nie oznacza to jednak konieczności udostępnienia dokumentacji konkursowej - informuje Infodent24.pl


Chorujący na raka coraz częściej zabezpieczają swoją płodność
Mężczyźni w Polsce coraz częściej decydują się na zabezpieczenie własnej płodności, zanim poddadzą się z powodów zdrowotnych chemio- lub radioterapii. W tym roku, w porównaniu z 2013, aż 8 proc. wzrosła liczby zabiegów kriokonserwacji (mrożenia plemników).

KRDL przeciw mikroskopowej ocenie tzw. żywej kropli krwi
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przyjęło stanowisko w sprawie wykonywania mikroskopowej oceny tzw. żywej kropli krwi. KRDL stanowczo sprzeciwia się dokonywaniu tej oceny i stawianiu jej na równi z medycznym badaniem laboratoryjnym.

W szpitalu pacjent otrzyma leki także na schorzenia współistniejące
Biuro Praw Pacjenta przypomina, że szpital ma obowiązek zapewnienia pacjentowi leków w trakcie hospitalizacji; nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego jej przyczyną, ale także innych schorzeń współistniejących.

WHO: nowy bilans ofiar śmiertelnych wirusa Eboli - 1069 osób
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała w środę (13 sierpnia), że liczba ofiar śmiertelnych epidemii Eboli w Afryce Zachodniej wyniosła 1069; 1975 osób jest zarażonych wirusem.


RZECZPOSPOLITA

Kryteria śmierci mózgu nie powinny wynikać z obwieszczenia
Kryteria i sposób stwierdzania trwałego ustania czynności mózgu to zbyt poważna materia by regulować ją obwieszczeniem – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich

Leki refundowane z zaskoczenia
Ministerstwo Zdrowia nadal nie przestrzega nakazu zachowania odpowiedniego vacatio legis między opublikowaniem a wejściem w życie aktu normatywnego. Listy leków refundowanych ogłaszane są w ostatniej chwili


GAZETA PRAWNA

Szybka ścieżka leczenia raka z przeszkodami
Ustawa wprowadzająca pakiet Arłukowicza nie narzuca terminów, w których trzeba postawić diagnozę. Utrudni to chorym egzekwowanie ich praw


WYBORCZA

Leczą ich w szpitalu, mimo że w domu jest taniej
Budżet państwa od lat wydaje więcej niż trzeba na chorych z niedoborami odporności, bo niepotrzebnie zmusza ich do leczenia szpitalnego. - To brak oszczędności i dyskryminacja - oburza się Marek Adamski. Gdyby leczył się w domu, NFZ oszczędziłby rocznie 40 tys. zł.

Badanie rezonansem - "pilne", bo ból pleców nie daje spać. Proszę przyjść za pół roku
Mimo adnotacji "pilne" na skierowaniu pacjenci miesiącami muszą czekać na badanie rezonansem magnetycznym. Część przychodni do końca roku nie prowadzi już nawet zapisów.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

"PO odrzuciła ludzi wykluczonych"
- Traktuję to, co się wydarzyło z ustawą lekową, jako pewien symbol traktowania starszych ludzi. Jak to się ma do twierdzeń o tym, że będziemy bronili solidarności pokoleń? – mówi w rozmowie z "Faktem" senator PO Jan Rulewski, który promował w Senacie projekt nt. darmowych leków dla ubogich seniorów.

Abonamenty wciąż dominują w prywatnej opiece
Jak wynika z raportu firmy badawczej PMR pt. "Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018", w 2013 r. wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wyniosła 35,4 mld zł. Dynamika rynku wyniosła 4,6%, ale dynamika samego rynku abonamentów przekroczyła 8%.

Publiczne szpitale inwestują w siebie
Jak wynika z raportu PMR "Rynek szpitali publicznych w Polsce 2014", zdecydowana większość szpitali publicznych planuje zainwestować w swoje placówki w latach 2014-2016 w jeden lub kilka z następujących sposobów: remont, doposażenie szpitala, uruchomienie nowego oddziału lub pracowni, budowa nowego budynku szpitala/rozbudowa placówki, informatyzacja, termoregulacja, budowa innych części szpitala np. lądowiska, kotłowni, oczyszczalni itp.


MEDEXPRESS

Ważna i niedoceniona rola pielęgniarek
W Polsce jest prawie 15 tysięcy pielęgniarek "rodzinnych". To one znają z imienia i nazwiska swoich pacjentów. Wiedzą, co im dolega. Dla nich najważniejsze jest to, by pacjent nie pozostał anonimowy. Tak powinna wyglądać prawdziwa medycyna.

Tomasz Uher wrócił do opolskiego NFZ
Dr Tomasz Uher do 12 sierpnia br. pełnił obowiązki dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ. Niedawno ponownie wrócił do oddziału NFZ w Opolu, z którym jest związany już od kilku lat. Jakie stanowisko objął?

Sukces programu in vitro. Ile dzieci przyszło na świat?
Ponad roku temu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Ile dzieci się urodziło?


Jak skuteczniej leczyć raka piersi
Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet, a liczba nowych zachorowań w najbliższych dekadach będzie coraz większa. Co zrobić, aby wzrost zachorowalności nie przekładał się na wyższą umieralność kobiet?


DO RZECZY

"Myślę o dzieciach, które nie narodziły się przeze mnie"
Z prof. Bogdanem Chazanem, ginekologiem, zwolnionym z pracy dyrektorem Szpitala św. Rodziny rozmawia Tomasz P. Terlikowski.


TVP INFO

Niedowidzący może siadać za kółko. Zaświadczenie nawet bez wizyty u lekarza
Niektóre rekordy chluby nie przynoszą. 750 zarzutów postawiono pewnemu lekarzowi za wydawanie fałszywych zwolnień i zaświadczeń, a ta lista może jeszcze urosnąć. Średnia cena za taką "przysługę" to około 100 złotych. Co ciekawe zaświadczenie o stanie zdrowia bez większego problemu można zdobyć nawet nie pokazując się u lekarza. Udowodnił to reporter "Wiadomości" Leszek Dawidowicz.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz miał skrócić kolejki do lekarzy, a doprowadzi do tego, że się wydłużą. Od przyszłego roku lekarze rodzinni będą musieli wystawiać skierowania do okulisty i dermatologa. W efekcie utrudni to i tak niełatwy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, a specjalistom niewiele pomoże.
***
12 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Laparoskopia w raku jelita grubego: w Polsce takie operacje są nadal rzadkością
Tylko u co setnego polskiego pacjenta z nowotworem jelita grubego wykonywana jest operacja metodą małoinwazyjną. Zdaniem specjalistów, nic nie uzasadnia, by dające niewiele powikłań i mniej obciążające dla tych chorych techniki laparoskopowe były tak rzadko stosowane.

ZIP: zdecydowanie więcej pomyłek niż wyłudzeń
Większość wskazanych przez ubezpieczonego problemów jest konsekwencją pomyłek przy wprowadzaniu danych, np. w numerze PESEL czy w kodzie procedury medycznej - twierdzi przedstawicielka Dolnośląskiego NFZ, która analizowała wykryte w ZIP nieprawidłowości.

Zaświadczenia od specjalistów dla lekarzy POZ wydłużą kolejki?
Rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym pacjent musi dostarczyć lekarzowi rodzinnemu zaświadczenie od specjalisty, ma się nijak do tzw. pakietu antykolejkowego - uważają lekarze.

Rejestracja leku stosowanego w stwardnieniu rozsianym
Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Plegridy (peginterferon beta-1a) stosowanego w leczeniu osób dorosłych z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (RRSM).


WHO za stosowaniem eksperymentalnych leków w walce z Ebolą
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznali we wtorek (12 sierpnia), że wykorzystywanie niezatwierdzonych leków lub szczepionek w walce z epidemią wirusa Ebola w Zachodniej Afryce jest etyczne, pod warunkiem że spełniane są pewne warunki - podano w komunikacie.

Marian Przylepa: szpitale kliniczne muszą zachować swoją specyfikę
Jeżeli już w ogóle przekształcać szpitale kliniczne, to na końcu, w ostateczności. Chodzi o to, że muszą zachować swoje specyficzne funkcje - mówi Rynkowi Zdrowia dr Marian Przylepa, dyrektor SP Szpitala Klinicznego nr 4 Lublinie.

NFZ o weryfikacji sprawozdań dotyczących świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Pakiet kolejkowy i onkologiczny: prezydent podpisał trzy ustawy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek (12 sierpnia), trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.


WYBORCZA

Nie będzie darmowych leków dla emerytów, bo by nadużywali
Z puli na refundację leków co roku NFZ ma ponad miliard oszczędności. Ale PO i tak pożałowała dwustu milionów na darmowe leki dla najuboższych emerytów.

W Centrum Onkologii odsyłają pacjentki z kwitkiem. Brak terminów
Nie można zapisać się do Poradni Genetycznej przy Centrum Onkologii. Pacjentki boją się o zdrowie, a wolnych terminów nie ma do końca roku.

System opieki nad wcześniakami niedomaga. "Mamy płacą prawie za wszystko"
W Polsce brakuje programu kompleksowego wsparcia, lepszej dostępności do nowoczesnej, wielospecjalistycznej opieki dla dzieci przedwcześnie urodzonych. - Rozmawiałam ostatnio z kilkoma mamami, które prawie za wszystko płacą. Przykłady: wizyta u genetyka 150 zł (co pół roku), okulista 80-120 zł (co pół roku), urolog 100 zł (raz w miesiącu), podobnie neurolog - mówi Monika Drytkiewicz z fundacji "Daj szansę wcześniakowi".


RZECZPOSPOLITA

Ulga tylko na leki z fakturą
Niepełnosprawny, który chce skorzystać z odpisu podatkowego, powinien od razu pobrać w aptece dowód zakupu medykamentów.

Może zabraknąć psychiatrów
Szpitale psychiatryczne dla dzieci mają najniższe finansowanie z NFZ spośród wszystkich lecznic.


Prezydent podpisał ustawy z pakietu kolejkowego i onkologicznego
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.


TYGODNIK POWSZECHNY

Wywiad z prof. Chazanem: "Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem"
- Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa była czymś naturalnym i oczywistym. Cieszę się, że dziecko mogło się urodzić i godnie, spokojnie umrzeć – mówi prof. Bogdan Chazan w rozmowie z Maciejem Müllerem. Wywiad z byłym dyrektorem Szpitala im. Świętej Rodziny w najnowszym numerze "Tygodnika Powszechnego".


MEDEXPRESS

Apel do lekarzy. Dlaczego polscy pacjenci skazani są na ból?
Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy i dentystów, żeby skutecznie zwalczali ból.


DZIENNIK ZACHODNI

Spis lekarzy z klauzulą sumienia: Deklaracja wiary na Śląsku nie tylko dla ginekologów
Ruszyła strona z listą lekarzy, którzy leczą zgodnie z klauzulą sumienia. Na razie z województwa śląskiego wpisało się na niej siedmioro medyków. Po deklaracji wiary lekarzy na Jasnej Górze, przyszedł też czas na konkretne działania. Środowisko medyczne dzieli się na katolików i resztę. Czy czekają nas kolejne ideowe spory?


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Rząd zajmie się projektem ustawy o ochronie zwierząt laboratoryjnych
Zmniejszenie cierpienia zwierząt i ograniczenie ryzyka prowadzenia na zwierzętach zbędnych i nieuzasadnionych doświadczeń zakłada projekt ustawy o ochronie zwierząt, którym we wtorek zajmie się rząd.


Prawo do życia. Bez kompromisu
Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa była czymś naturalnym i oczywistym. Cieszę się, że dziecko mogło się urodzić i godnie, spokojnie umrzeć – mówi prof. Bogdan Chazan.


NASZ DZIENNIK

Powrót totalitaryzmu?
List Stanisława Schodzińskiego, wicestarosty Biłgoraja, do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie aborcyjnego lobby

Nikczemna niewiedza
Ministerstwo zdrowia nie zmienia swojego lekceważącego stosunku do ochrony życia w Polsce i nadal nie wie, co się stało z 450 poczętymi dziećmi, które pominięto w rządowych statystykach.


RMF 24

Darmowe leki dla najuboższych do trybunałów?
Decyzja senatorów o nieprzyjęciu ustawy gwarantującej darmowe leki najbiedniejszym emerytom i rencistom zostanie zaskarżona do Trybunałów Stanu i Konstytucyjnego – zapowiadają pomysłodawcy tych zmian, Stowarzyszenie Dzieci Wojny. Projekt upadł po wniosku Jana Filipa Libickiego, za którym głosowało łącznie 49 senatorów PO.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Działamy z rozmysłem
O pakiecie kolejkowym i scenariuszu jego realizacji, o negacji działań resortu oraz czy NFZ podoła z wprowadzaniem nowych przepisów, w rozmowie z termedia.pl - Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia.

Kontraktowanie na mapach
Kontraktowanie świadczeń medycznych w 2016 roku odbędzie się już na bazie map potrzeb zdrowotnych, które obecnie opracowuje resort zdrowia, zapowiedział Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia.


Czy Polska stanie się krajem medycyny wyznaniowej?
Rozpoczęło się od deklaracji wiary lekarzy katolickich podpisanej na Jasnej Górze, potem były spory o klauzulę sumienia, sprawa prof. Bogdana Chazana, który odmówił aborcji, a teraz ruszyła strona oplodnosci.pl, na której do bazy lekarzy na tzw. Listę zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym, korzystających w swojej praktyce z metod rozpoznawania płodności wpisało się na razie około 70 medyków.


RADIO OPOLE

Kolek: Kolejki do lekarzy się wydłużą
Lekarze rodzinni nie będą mogli wystawiać recept, jeśli pacjent nie uzyska od specjalisty zaświadczenia, że rzeczywiście jest chory. Zmiany, które wprowadza ministerstwo zdrowia, dotyczą chorób przewlekłych.


PULS MEDYCYNY

Stanowisko NRL na temat projektu ustawy o leczeniu niepłodności
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej krytycznie odnosi się do ustawy, która "nie zawiera przepisów o liczbie tworzonych i implantowanych zarodków, zrównuje procedury przechowywania zarodków z tymi dotyczącymi komórek rozrodczych oraz pozwala na testowanie zarodków".

Reforma organizacji ochrony zdrowia psychicznego przebiega 'opornie'
Naczelna Rada Lekarska pochyliła się nad informacją resortu zdrowia na temat realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Środowisko lekarzy zgłosiło szereg uwag i zastrzeżeń do dokumentu - wskazując, że reorganizacja systemu ochrony zdrowia psychicznego idzie władzy "bardzo opornie".
***
11 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Skrócenie czy wydłużenie kolejek? Zmiany w okulistyce, dermatologii i onkologii
Do okulisty czy dermatologa pacjenci będą kierowani przez lekarzy rodzinnych. To efekt przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Zmiana ma sprawić, że kolejki do specjalistów ulegną skróceniu, ponieważ część świadczeń przejmą placówki POZ. Lekarze zalet tego posunięcia nie widzą.

Prof. Maciejewski: "zielone karty" podzielą pacjentów na dwie kategorie
Wprowadzenie skierowań wydawanych przez lekarzy POZ - tzw. zielonych kart dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu jest przedwczesne - uważa prof. Bogusław Maciejewski, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach. - Oczekuje się bowiem od nich wydawania takich "kart" w oparciu, jak to formułują pomysłodawcy, o "intuicję onkologiczną".

NRL: w Trybunale sprawa rozporządzenia o ogólnych warunkach umów zamknięta
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poinformował, że TK ostatecznie odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie zgodności z Konstytucją rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prof. Chazan nie wyklucza wejścia do polityki
Prof. Bogdan Chazan - odwołany niedawno ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie - zapytany o zaangażowanie w politykę, przyznaje, że zawsze go ona interesowała i że gdyby mógł działać w życiu publicznym - rozważyłby to.

SEL24: wyniki polskich badań na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologii
Najnowsze wyniki onkologicznego programu badawczego SEL24 uzyskane w ramach współpracy firmy Selvita S.A. z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (IHIT) zostaną zaprezentowane na konferencji "ASH Meeting on Lymphoma Biology", odbywającej się 10-13 sierpnia w Colorado Springs.


NFZ ws. warunków weryfikacji komunikatów XML
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował najnowszą listę warunków weryfikacji komunikatów XML dotyczących list oczekujących w wersji 5/1.6.

Ewa Momot powołana na stanowisko dyrektora Śląskiego OW NFZ
Jak informuje Fundusz, w poniedziałek (11 sierpnia) Ewa Momot została powołana przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.


GAZETA PRAWNA

Pakiet kolejkowy: nie została uwzględniona mała liczba patomorfologów
Mała liczba patomorfologów może być problemem w skutecznym wdrożeniu tzw. pakietu onkologiczno-kolejkowego. Ustawy uchwalił parlament, teraz czekają na podpis prezydenta. Mają zmniejszyć kolejki do specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne.


RZECZPOSPOLITA

Przełomowe terapie mamy na wyciągnięcie ręki
Onkologia. Jeśli postęp w leczeniu raka będzie tak szybki jak dotychczas, kolejne nowotwory zmienią się z choroby śmiertelnej w "przewlekłą".

Powrót do socjalizmu
Chyba każdy się zgodzi, że najważniejsze cele systemu opieki zdrowotnej powinny być stałe i poważnie traktowane przez polityków.

Awantura o konsultantów
Decyzje ministra w sprawie nominacji na konsultantów krajowych budzą sprzeciw w środowisku.

Polisa od kolejki do szpitala
Gdy rząd chciał wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, wszyscy krzyczeli przerażeni: "Zrobią odpłatne leczenie, podzielą pacjentów na lepszych i gorszych, biednych i bogatych!". My sami przestrzegaliśmy przed ubezpieczeniem od kolejek do lekarza.

Ubezpieczenia hulają i bez ustawy
Pacjenci wykupują dodatkowe polisy zdrowotne w firmach ubezpieczeniowych i leczą się w szpitalach poza kolejką.

Pacjent musi znać termin operacji lub wizyty u specjalisty
Lecznica, która rejestruje pacjenta ze skierowaniem na wizytę u specjalisty lub zabieg ma obowiązek wskazać mu ich termin – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta


"Znikające" noworodki
Obowiązujące przepisy nie gwarantują ciągłości opieki zdrowotnej nad noworodkiem – ostrzega Rzecznik Praw Obywatelskich.


METRO

Władze Wołomina chcą szpitala bez aborcji, szkół bez równouprawnienia i społeczeństwa bez homoseksualistów
Na czoło kontrrewolucji 40-tysięczny Wołomin próbuje wybić się od 2010 r. To wtedy wybory w powiecie i mieście wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdobyła po 25 proc. głosów w wyborach do rady gminy i rady powiatu (Platforma Obywatelska ok. 17 proc, SLD ok. 5 proc.). Od tego czasu dwie kluczowe postacie w mieście to starosta i burmistrz z PiS


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Cydr: od Bartosza Arłukowicza odwracają się nawet partyjni koledzy z Senatu
Starające się utrzymać zakaz reklamy cydru Ministerstwo Zdrowia pozostaje na tym stanowisku coraz bardziej osamotnione. Niedawno w tej sprawie pokłócili się, Bartosz Arłukowicz, i Janusz Piechociński, minister gospodarki. Teraz przeciw własnemu ministrowi zwrócili się jego partyjni koledzy z Senatu.

Do Polski wraca instytucja koronera
Na razie: działać będą tylko w Opolu. Miasto podpisało właśnie umowę w tej sprawie z jednym z miejscowych ośrodków zdrowia. Czas dotarcia do zwłok: maksimum 2 godziny.


DO RZECZY

Opowieść prof. Chazana - od abortera do obrońcy życia
Piotr Semka rekomenduje najnowsze wydanie tygodnika Do Rzeczy. Tematem numeru jest opowieść prof. Bogdana Chazana o swej duchowej przemianie – od abortera do obrońcy życia.


GAZETA.PL

Prof. Chazan: "Bycie lekarzem jest powołaniem. Nie wolno uznać, że można narzucać swoje zdanie"
Będąc lekarzem, "nie wolno popadać w rutynę, uznać, że można narzucać swoje zdanie, kierować czyimś losem" - mówi w wywiadzie dla "Do Rzeczy" prof. Bogdan Chazan. Kontrowersyjny ginekolog opisuje swoją przemianę, po której przestał dokonywać aborcji. I podkreśla, że zawód lekarza to powołanie, a nie zwykła praca, i wykonując ją, nie wolno uznać, że "można kierować czyimś losem".


RMF 24

Na Mazowszu brakuje krwi. Mogą wstrzymać operacje
A Rh+, O Rh+ i przede wszystkim wszystkie ujemne grupy. To najpilniej potrzebne grupy krwi, których brakuje na Mazowszu. Przez niedobory w lodówkach Centrów Krwiodawstwa mogą być wstrzymywane niektóre planowe operacje, by krwi starczyło na te ratujące życie.


FAKT.PL

Chazan wykonał 500 aborcji! Przyznał się!
Profesor Bogdan Chazan przyznaje, że mógł wykonać nawet 500 aborcji. Lekarz pytany o swój rozwód unika odpowiedzi. Ginekolog nie zaprzecza, że chce się zaangażować w politykę.


PULS MEDYCYNY

MZ zabiera głos w sprawie raportu NIK
Na krytyczne uwagi kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zareagowało Ministerstwo Zdrowia. W swoim oświadczeniu zapewnia, że nowa edycja programu odbędzie się na innych zasadach.


MEDEXPRESS

Sumienie kontra terapia
Klauzula sumienia jest przez lekarzy nadużywana – uznał Komitet Bioetyki PAN. Medycy jednak bronią swojego prawa oraz oczekują innej dyskusji. Dziś dla nich o wiele ważniejsze są dylematy związane z odmową świadczeń medycznych z powodów finansowych.

Naczelna Rada Lekarska: O kasach u lekarzy, leczeniu bezpłodności, uznawaniu kwalifikacji zawodowych
W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Lekarze przeciwni wypisywaniu recept przez pielęgniarki
Lekarze nie chcą, żeby pielęgniarki wypisywały recepty. Bo... to niekorzystne dla zdrowia pacjentów.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Borelioza bywa niewłaściwie diagnozowana i leczona
Borelioza bywa niewłaściwie diagnozowana i leczona; zalecane przez niektórych lekarzy wieloletnie kuracje antybiotykowe w jej przypadku mogą zagrażać zdrowiu pacjentów - uważa dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych prof. Krzysztof Simon.

Po wakacjach decyzje ws. projektowanej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Po wakacjach PO ma złożyć w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przygotowany przez środowisko fizjoterapeutów, które od wielu lat zabiega o taką regulację. Prace nad tym projektem trwały od ponad roku w Ministerstwie Zdrowia. Projekt ustawy, przygotowany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapii Polskiej, trafił do MZ w marcu 2013 r.
***
10 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Lekarze: nowe leki na raka prostaty to dłuższe życie dobrej jakości
Nowe leki dla chorych na zaawansowanego raka prostaty nie tylko przedłużają życie, ale też poprawiają jego jakość - podkreślali lekarze na IV Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, która w weekend zakończyła się w Warszawie.


WYBORCZA

Senator PO chwali się na blogu: To ja zabrałem darmowe leki emerytom
"Zrobiliśmy to jawnie i z otwartą przyłbicą" - napisał na swoim blogu Jan Filip Libicki. senator PO, a wcześniej polityk PiS. Projekt ustawy gwarantujący najbiedniejszym emerytom i rencistom bezpłatne leki nazywa "czystej wody demagogiczno-socjalistyczno-populistycznym".


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Eksperci ostrzegają: lekarze i pielęgniarki w grupie podwyższonego ryzyka ebolą
- Choć szanse na wybuch epidemii gorączki krwotocznej wywoływanej wirusem ebola są w Polsce bliskie zeru, to jednak lekarze, pielęgniarki i personel medyczny powinien sobie zdawać sprawę, że jest w grupie podwyższonego ryzyka – przyznają eksperci.
***
09 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Eksperci: grozi nam epidemia chorób nowotworowych
Jeśli Polacy nie zmienią stylu życia, za 10 lat możemy mieć epidemię chorób nowotworowych, szczególnie wśród osób starszych - powiedziała w sobotę (9 sierpnia) w Warszawie na spotkaniu z dziennikarzami dr Joanna Didkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów.


GAZETA PRAWNA

Od 2015 roku do dermatologa i okulisty ze skierowaniem
Od nowego roku potrzebne będzie skierowanie, aby dostać się do dermatologa lub okulisty. Taką zmianę przewiduje pakiet ustaw onkologiczno-kolejkowych, który został uchwalony przez parlament i czeka na podpis prezydenta.


RZECZPOSPOLITA

Antykoncepcja wbrew woli i przepisom
Mieszkankom domów pomocy społecznej podaje się bez ich zgody środki antykoncepcyjne. To sprzeczne z prawem.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Miliardy na walkę z rakiem wyrzucone w błoto
Ministrowie zdrowia Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz zmarnowali środki przeznaczone na walkę z rakiem. Choć przez ostatnie siedem lat wydali na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych ponad 2 mld zł, to w tym samym czasie wzrosła liczba zgonów z powodu raka, a jego wykrywalność nadal znacznie odbiega od średniej europejskiej.


NIEZALEŻNA

Katoliccy lekarze mają swój portal! Bez promocji in vitro, aborcji, antykoncepcji
oplodnosci.pl - to nowy portal skupiający lekarzy niezapisujących antykoncepcji, nie promujących aborcji. Inicjatywę wspiera prof. Bogdan Chazan.
***
08 sierpnia 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Rezydent ma prawo wykonywania zawodu lekarza, dlatego ponosi odpowiedzialność
Lekarz rezydent to osoba posiadająca pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Co do zasady rezydent ponosi więc odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania medyczne - uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

GIODO o zagrożeniach dla prywatności - medycyna, usługi i rejestry publiczne
O zagrożeniach prywatności obywateli: firmach, które wiedzą o nas bardzo dużo; łączeniu danych z rejestrów publicznych; niebezpieczeństwach płynących z wykorzystania internetu w medycynie - mówi PAP Wojciech Wiewiórowski, który będzie pełnił urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez kolejną kadencję.

Senat za zwolnieniem karetek pogotowia z opłat autostradowych
Wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, nie tylko uprzywilejowane - wykonujące zadania, mają być zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zadań - zdecydował Senat, który w czwartek ( 7 sierpnia) przegłosował zmiany w przepisach.

Senat odrzucił własny projekt ws. darmowych leków dla seniorów
Senatorowie odrzucili w czwartek (7 sierpnia) w głosowaniu senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewidujący bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę.

NFZ: zarządzanie ws. określenia kryteriów oceny ofert
Fundusz opublikował zarządzanie ws. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ opublikował zarządzenie Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WHO rozważy użycie w Afryce eksperymentalnych leków w walce z Ebolą
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że w obliczu epidemii wirusa gorączki krwotocznej Ebola rozważy zastosowanie w krajach zachodniej Afryki eksperymentalnych leków, które nie przeszły jeszcze pełnego cyklu testów.

Księża na etacie w szpitalach
Co najmniej tysiąc księży zatrudniają placówki służby zdrowia. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej jest dwóch duchownych na etacie, choć dyrektor tnie pielęgniarkom dodatki za pracę - informuje Gazeta Wyborcza.

Portal rezygnuje z anonimowych opinii o lekarzach
Portal ZnanyLekarz - serwis internetowy umożliwiający pacjentom wymianę opinii o lekarzach oraz umówienie się na wizytę przez internet - ogłosił, że wycofał możliwość anonimowego umieszczania opinii o lekarzach na swoich stronach.

Warszawa: ulicami przeszli chorzy na cukrzycę, chcą refundacji leków inkretynowych
W czwartek (8 sierpnia) chorzy na cukrzycę przeszli ulicami Warszawy. Pacjenci udali się spod Kolumny Zygmunta do Ministerstwa Zdrowia, gdzie złożyli apel o refundację nowoczesnych leków inkretynowych, które nie powodują otyłości.

NIK: resort zdrowia niewystarczająco nadzoruje program zwalczania nowotworów
Do końca przyszłego roku potrwa rozpoczęty w 2006 "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych", wspierający leczenie raka. Ministerstwo Zdrowia, które finansuje program, słabo radzi sobie z jego nadzorowaniem - oceniła NIK w opublikowanym w piątek (8 sierpnia) raporcie.
NIK zbadała realizację wybranych programów, m.in. dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, radioterapii onkologicznej, tomografii pozytonowej (PET) oraz systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.
Główny wniosek z raportu brzmi: "Pomimo wydatkowania prawie dwóch miliardów złotych pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich".

Droższe leki na receptach wystawianych po osiemnastej?
Lekarze rodzinni mają przyjmować pacjentów tylko w godzinach 8–18. Tak chce NFZ. Ci zastanawiają się czy mogą wypisywać recepty refundowane pacjentom, przyjmowanym po tej godzinie.


MEDEXPRESS

Co jest problemem powiatowych szpitali?
Jednym z seriali osiągających szczyty popularności jest "Ranczo" pokazujące w nieco krzywym zwierciadle lokalne społeczności i bonzów nimi rządzących. Ile jest rzeczywistych rancz w całym kraju, odpowiedzieć sobie mogą mieszkający w powiatowej czy gminnej Polsce. A przecież to właśnie tam funkcjonuje największa liczba podmiotów leczniczych, w tym szpitali.

Koniec z anonimowym "opluwaniem" lekarzy w Internecie
ZnanyLekarz.pl, serwis internetowy umożliwiający pacjentom wymianę opinii o lekarzach oraz umówienie się na wizytę przez Internet, właśnie ogłosił, że wycofał możliwość anonimowego umieszczania opinii o lekarzach na swoich stronach. To bardzo ważna wiadomość dla lekarzy i duża zmiana, na którą nie zdecydował się wcześniej żaden inny z serwisów tego typu.

Nie będzie darmowych leków dla najuboższych
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewidujący bezpłatne leki dla seniorów i najuboższych. Kto głosował przeciw?

GIF wycofał lek dla chorych na białaczkę
Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu na terenie całego kraju zostaje wycofany roztwór do wstrzykiwań stosowany przy leczeniu białaczki. Co było powodem wycofania?
GIF wycofał z obrotu Idarubicin Teva (Idarubicini hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań. Numer serii: 3320413, data ważności 04.2016.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przyczyną wycofania z obrotu był wynik poza limitem specyfikacji (OOS) w badaniu stabilności.

Jak w Polsce marnotrawi się pieniądze na badania na raka?
Za ponad 30 mln zł MZ wysłało do kobiet 21 mln zaproszeń na mammografię i cytologię. Efekt: 80 proc. wyrzuciło je do kosza. Czego domagają się cukrzycy od resortu? M.in. o tym w przeglądzie prasy Medexpressu.
Marnowanie badań na raka
Ministerstwo Zdrowia wydaje rocznie ćwierć miliarda złotych na sprzęt do radioterapii, ale nie sprawdza, czy i jak działa. Za ponad 30 mln zł MZ wysłało do kobiet 21 mln zaproszeń na mammografię i cytologię. Efekt: 80 proc. wyrzuciło je do kosza. Więcej w Gazecie Wyborczej.

Lekarze nieleczący bólu skutecznie popełniają błąd w sztuce i łamią prawo
W Polsce wciąż zbyt mało mówi się o leczeniu bólu. Tymczasem przewlekły ból dotyczy co czwartego mieszkańca naszego kraju. Niestety, znacząca część Polaków dotkniętych przewlekłym bólem nie jest właściwie leczona. Dlaczego?

Kiedy otyłość ratuje życie
Trudno o bardziej banalne stwierdzenie, niż "wszystko ma swoje wady i zalety". Jednak nieczęsto dowiadujemy się o zaletach otyłości. A zwłaszcza o tym, że może ona uratować życie. Jak to możliwe?

Kontrole NIK pokazują absurdy
Kontrola NIK pokazała to, co wszyscy zajmujący się onkologią w Polsce wiedzą od dawna. Niestety jest to tylko wierzchołek góry lodowej – mówi o wynikach kontroli programu zwalczania nowotworów Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

NIK surowo o "Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych"
NIK wzięła pod lupę dobiegający końca "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Jak Program i jego realizację ocenia NIK?
Zdaniem NIK Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację.
Zgodnie z ustawą – państwo powinno przeznaczać na Program Zwalczania Chorób Nowotworowych co najmniej 250 mln rocznie, a na samo wczesne wykrywanie chorób nowotworowych nie mniej niż 10% wydatków na Program. Tymczasem sumy przekazywane na wczesną profilaktykę były dużo wyższe – dochodziły nawet do 38% wydatków – wskazuje NIK.

Jest pierwsza "lista" lekarzy katolików
Po sprawie prof. Chazana środowiska katolickie domagały się oficjalnej listy lekarzy wykonujących aborcję. Taka lista raczej nie ujrzy światła dziennego. Powstała za to pierwsza baza lekarzy, którzy nie wykonują aborcji, są przeciwni in vitro i antykoncepcji.

Prezes NRL o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zabiera głos w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W liście do lekarzy i dentystów poinformował, że wniosek NIL w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który został złożony do Trybunału, został odrzucony.
"Przypominam, że we wniosku zjazdu (przyp. red. – Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy) zostały zakwestionowane przepisy, które przewidują możliwość umieszczania w umowach podpisywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami kar umownych na wypadek stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz w razie wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych. W ocenie zjazdu, treść kwestionowanych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego zostało wydane przedmiotowe rozporządzenie" – pisze prezes NRL.


WYBORCZA

Tak marnuje się badania na raka. Resort zdrowia nie sprawdza, za co płaci


GAZETA PRAWNA

Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej
Zasadniczo opłacanie składki zdrowotnej jest obligatoryjne dla wszystkich pracujących, jednak ustawodawca zwolnił z tej opłaty do ZUS pewne grupy obywateli, w tym emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne.

Historia choroby będzie bardziej kompletna
Specjalista w dokumentacji pacjenta odnotuje wydanie informacji dla lekarza rodzinnego. Taką zmianę przewiduje rozporządzenie z 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 968), które dziś wchodzi w życie.

NIK: 2 mld zł na program zwalczający nowotwory, a na radioterapię czeka się nawet 2 miesiące
Ministerstwo Zdrowia słabo nadzoruje realizację programu wspierającego zwalczanie nowotworów - uważa Najwyższa Izba Kontroli


NIK o realizacji programu zwalczania nowotworów
Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Pomimo wydatkowania prawie dwóch miliardów złotych pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów znacznie odbiegają od średnich europejskich.

Rzecznik upomina się o pieniądze dla oddziałów psychiatrii młodzieżowej
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Nie będzie pacjent pluł nam w twarz
Budzący wiele kontrowersji, a nawet oburzenia ze strony środowiska medycznego, największy w Polsce portal dla pacjentów i lekarzy znanylekarz.pl ogłosił nową formułę wydawania opinii o lekarzach – wycofał możliwość anonimowego umieszczania wpisów o lekarzach.


NASZ DZIENNIK

Opowiedz się za życiem!
Blisko 87 tysięcy osób podpisało list z wyrazami poparcia dla odważnej postawy prof. Bogdana Chazana, który przeciwstawił się dyktaturze aborcyjnego lobby i stanął w obronie życia nienarodzonego dziecka.
***
07 sierpnia 2014 r.

MEDEXPRESS

Czy Polacy ufają lekarzom?
Lekarze i pielęgniarki są w pierwszej dziesiątce zawodów o największym zaufaniu społecznym. Jak nagłaśniane przez media negatywne wydarzenia z udziałem lekarzy wpływają na poziom zaufania pacjentów do lekarzy?

Prof. Jędrzejczak ostro o nowych przepisach dla konsultantów
W tak newralgicznej dziedzinie, jak ochrona zdrowia, ważne jest, aby te funkcje pełnili najlepsi specjaliści, jacy są dostępni. Obecne przepisy ich od tego odstraszą – pisze prof. Wiesław W. Jędrzejczak.
Szanowny Panie Ministrze: bardzo dziękuję, że nie powołał mnie Pan na konsultanta krajowego. Służyłem w tej roli przez ponad 12 lat najlepiej i najuczciwiej, jak umiałem, ale w tym nowym układzie kompletnego braku zaufania byłoby mi trudno. Dla wyjaśnienia: uważam, że konsultant powinien ujawniać swój konflikt interesów ministrowi oraz innym podmiotom, którym przedstawia opinię, natomiast uważam za niewłaściwe podawanie tego do wiadomości publicznej, co zresztą w piśmie do Pana uzasadniłem konkretnymi przykładami problemów, które w wyniku tego powstają. Natomiast realizacja powyższych zapisów (wraz z ich ciągłą aktualizacją) w ich szczegółowości (por. pkt 14 i 16)* zabierze konsultantom mnóstwo czasu i chyba będzie wymagała zatrudniania przez nich prawnika, który pomoże wyjaśnić, czy np. badanie kliniczne, w którym uczestniczy konsultant, jest zgodne czy też nie z jakąś ustawą. Za ustosunkowywanie się do tych ponad 20 punktów oraz za całą pracę (zwykle parę godzin dziennie) konsultant dostaje miesięcznie kilkaset złotych. Co więcej, zgodnie z ustawą z tego wynagrodzenia (od którego płaci podatek) powinien pokrywać wszystkie koszty swojej działalności, w tym zakup znaczków pocztowych na listy do Ministerstwa, czy, jeśli jest spoza Warszawy, koszty podróży do Ministerstwa. Jeszcze gorzej jest, jeśli konsultant ma kontrolować placówki ze swojej specjalności, gdyż to też w ramach tego wynagrodzenia. Z kolei wynagrodzenie konsultanta wojewódzkiego z ledwością wystarczy na pokrycie kosztów udziału w dwóch obowiązkowych odprawach z konsultantem krajowym. Czy Pan też swoje delegacje służbowe finansuje ze swojego wynagrodzenia? Odnośnie zaś do meritum: w tak newralgicznej dziedzinie, jak ochrona zdrowia, ważne jest, aby te funkcje pełnili najlepsi specjaliści, jacy są dostępni. Obecne przepisy ich od tego odstraszą. Z poważaniem, prof. Wiesław W. Jędrzejczak.

Lekarze zapłacą miliony za złe recepty
Kary za błędy na receptach, lekarz tylko od 8 do 18. M.in. o tym w przeglądzie prasy Medexpressu.

Wirus Ebola może przedostać się do każdego kraju
Odnotowano już blisko tysiąc przypadków wirusa Ebola. Do Europy jeszcze nie dotarł, choć pewnie to tylko kwestia czasu. Czy Polska jest przygotowana na walkę z wirusem i czy mamy powody do niepokoju, o to zapytaliśmy dr. Pawła Grzesiowskiego, specjalistę od szczepień.

Nieuczciwy jak lekarz?
Przekręt dekady? System NFZ pełen fikcyjnych zabiegów – alarmuje TVN. Jaka jest skala zjawiska?

10 zadziwiająco łatwych sposobów na uniknięcie raka
Choć postępy medycyny w zakresie leczenia nowotworów są imponujące, wciąż najskuteczniejszą bronią w walce z rakiem jest profilaktyka. Nie każdy jednak wie, że wystarczą naprawdę niewielkie zmiany w stylu życia i odżywiania się, aby znacznie zredukować ryzyko zachorowania na śmiertelną chorobę. Sprawdź, jakie to proste!

Kto ma czyste sumienie i czyste intencje, nie obawia się CBA
Czystą hipokryzją byłoby twierdzenie, że w publicznej ochronie zdrowia w Polsce nie istnieją zjawiska korupcjogenne.  Funkcjonujący w Polsce system, na którego funkcjonowaniu opiera się ochrona zdrowia, stwarza możliwości używania stanowisk publicznych i wpływów politycznych do realizacji prywatnych celów i osiągania korzyści kosztem szeroko pojętego dobra publicznego. Wniosek OZZL, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne nadzorowało wszystkie prywatyzacje szpitali nie powinien budzić jakichkolwiek protestów, bo przecież, kto ma czyste sumienie i intencje, nie powinien obawiać się CBA.

Laserowo-dźwiękowa metoda diagnostyki czerniaka
W przypadku czerniaka złośliwego grubość guza ściśle koreluje z ryzykiem przerzutów i zagrożeniem dla życia. Dotychczas najlepszym sposobem na dokładny pomiar było wycięcie guza i ocena pod mikroskopem. Naukowcy z Washington University w St. Louis opracowali właśnie prostszy, nieinwazyjny sposób. Na czym polega

Czego nie powinno się mówić osobie chorej na raka
Wiele osób nie wie, jak zachować się w towarzystwie osoby chorej na raka. O czym z nią rozmawiać, jakie tematy poruszać. Wiele z nas wychodzi z założenia, że taką osobę w jakiś sposób należy pocieszyć i okazać jej troskę. Ale czy wszystkie pytania czy zwroty rzeczywiście jej pomagają?

Chorzy na cukrzycę wręczą petycję ministrowi zdrowia. O co walczą?
Otyli pacjenci z cukrzycą typu 2 organizują 7 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 marsz po Warszawie, podczas którego wręczą petycję ministrowi zdrowia.

Co z tą rejestracją leków
Procesy regulacyjne związane z rejestracją leków w Europie to jeden z obszarów polityki zdrowotnej, który dla laików jest w dużej mierze nieznany. Mało kto potrafiłby odpowiedzieć, co właściwie dzieje się od momentu złożenia wniosku rejestracyjnego dla nowego leku do Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Czy e-rewolucja będzie ułatwieniem dla lekarzy?
Elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepty – chociaż wejście w życie e-rewolucji w ochronie zdrowia zostało przesunięte w czasie, to jest nieunikniona. Czy będzie to ułatwienie dla lekarzy?

45 tysięcy pielęgniarek i położnych podniosło swoje kwalifikacje
Polskie pielęgniarki chętnie się kształcą. Albo raczej robią to w obawie przed utratą pracy. Ile pieniędzy przeznaczono na ten cel? Ponad 250 mln zł zostało przeznaczone na działania skierowane dla pielęgniarek i położnych, wszystko dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2008 – 2015 – informuje Ministerstwo Zdrowia.


RYNEK ZDROWIA

Pielęgniarstwo i położnictwo: tylko co trzeci absolwent tych studiów podejmował pracę w zawodzie
Zawody cieszące się społecznym uznaniem, ale czy atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają kształcenie po ukończeniu szkół średnich? Z uczelnianych danych wynika, że o każdy indeks na kierunkach pielęgniarstwo czy położnictwo stara się ok. 3 osób. Inne dane pokazują natomiast, że w latach 2006-2010 wykorzystywanych było ok. 77 proc. miejsc na tych kierunkach kształcenia.

ZIP informuje i wykrywa: system w kilku liczbach
W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), systemie działającym od roku, zalogowało się 900 tys. osób, choć hasło i login pobrało 1,1 mln pacjentów. Najwięcej zarejestrowanych użytkowników jest na Śląsku (123 tys.), Mazowszu (99 tys.) i w Wielkopolsce (88 tys.)

Wirus Ebola: pierwszą zakażoną osobę przetransportowano już do Europy
Samolot wojskowy z 75-letnim hiszpańskim misjonarzem, który w Liberii zaraził się wirusem Ebola wylądował w czwartek (7 sierpnia) na lotnisku koło Madrytu.

Ebola w Nowym Jorku to fałszywy alarm
Mężczyzna, który po powrocie z zachodniej Afryki trafił do nowojorskiego szpitala z gorączką i objawami zakażeń układu pokarmowego, nie jest jednak zarażony wirusem Ebola.

Jest pożyczka na restrukturyzację Instytutu Reumatologii
Agencja Rozwoju Przemysłu SA udzieliła 39 mln zł pożyczki Instytutowi Reumatologii w Warszawie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację, która umożliwi przywrócenie długookresowej rentowności i płynności finansowej placówki.

Badania: nowy cel w terapii bólu
Zespół dr hab. Katarzyny Starowicz-Bubak szuka odpowiedzi jak aktywować kanabinoidy, by walczyć z bólem, a jednocześnie uniknąć efektów psychotropowych i uzależnień.

Warszawa: marsz osób chorujących na cukrzycę do siedziby MZ
Otyli pacjenci z cukrzycą typu drugiego organizują w czwartek (7 sierpnia) w Warszawie marsz pod hasłem: "Wysłuchajcie nas, pomóżcie. Stop otyłości w cukrzycy".


GAZETA PRAWNA

NFZ żąda od lekarzy i placówek 3,3 mln zł za źle wypisane recepty
Jedni lekarze się mylą, inni z premedytacją przepisują drogie medykamenty nieistniejącym pacjentom. Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył błędy opiewające na kilka milionów złotych.


WYBORCZA

Czy znany badacz komórek macierzystych popełnił samobójstwo?
Prof. Yoshiki Sasai był zamieszany w jeden z największych skandali naukowych ostatnich lat. Jego koledzy uważają, że nie wytrzymał presji i polowania na czarownice, jakie dotknęło go po ujawnieniu oszustwa, którego dopuściła się jego podwładna. 52-letni naukowiec został znaleziony wczoraj w swoim laboratorium w słynnym instytucie badawczym Riken (był jednym z jego szefów). Lekarze stwierdzili u niego zatrzymanie pracy serca, zmarł dwie godziny po przywiezieniu do szpitala.


RZECZPOSPOLITA

Wieczorem pacjent zapłaci drożej za leki
NFZ nie zgadza się na pracę lekarzy rodzinnych po godz. 18, więc przestaną oni wypisywać recepty refundowane.
06 sierpnia 2014 r.

MEDEXPRESS

Szpitale pod lupą CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno nadzorować wszystkie prywatyzacje szpitali – uważa OZZL. Nie jest w tym przekonaniu odosobniony. CBA bada już kontrowersyjną sprzedaż placówki mysłowickiej. Czy jest powód do obaw, że w Polsce odbywa się "wyprzedaż szpitali po cenie promocyjnej"?

Wiemy, co zrobić, by szpitale były prywatne
Wystarczy głosować na Kongres Nowej Prawicy, partię Janusza Korwin-Mikkego. Jako "jedyny polityk, który dotrzymuje słowa", w przypadku wygranej, z całą pewnością zrealizuje swój program wyborczy. Co zawiera program KNP odnośnie do ochrony zdrowia?

Szpitale przed sądem walczą o wyższe kontrakty
Szpitale, które uważają, że dostały zbyt niski kontrakt z NFZ, walczą z płatnikiem w sądzie. Co z tego, skoro NFZ odwołuje się do skutku – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Szpital ostatecznie walkę wygrywa, ale za koszty sądowe płacą podatnicy. Dlaczego NFZ tak walczy o każdą złotówkę? - Mimo że wie, iż sprawa jest przegrana, decyduje się na dalszy spór sądowy, żeby utrudnić świadczeniodawcy dojście do wygranej i zniechęcić innych - mówi w gazecie Marek Koenner, radca prawny, ekspert ds. prawa medycznego. Więcej o bataliach sądowych w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jakie informacje będą musieli ujawnić konsultanci? Jest wzór oświadczenia
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. Jakie informacje ujawnią konsultanci krajowi?

SOR-y korzystają z funduszy unijnych
Z funduszy unijnych skorzystała prawie połowa SOR-ów. Na realizacje projektów przeznaczono 450 mln zł. Na co wydano pieniądze?
Ministerstwo Zdrowia w latach 2007-2014 dofinansowało modernizację i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Lądowiska przyszpitalne również dostały pulę pieniędzy.
Pieniądze na dofinansowanie pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, skorzystało z nich 106 beneficjentów, natomiast łącznie dofinansowanych z MZ zostało 129 projektów.

Szpital im. św. Rodziny nie chce zapłacić odszkodowania pacjentce prof. Chazana
Szpital im. św. Rodziny nie zgodził się na zapłatę zadośćuczynienia pacjentce, której odmówiono legalnej aborcji. Co dalej?


GAZETA PRAWNA

W Polsce wizyta u lekarza jak gra w totolotka. Na chybił trafił
Polskie szpitale nie ujawniają danych o jakości leczenia. Więc pacjenci nie wiedzą, na jaką opiekę mogą liczyć.

Zakłady opieki długoterminowej zatrudnią gorzej wykształcony personel
Od nowego roku pacjentami zakładów opieki długoterminowej będą mogli się zajmować lekarze, którzy ukończyli pierwszy rok specjalizacji.
To efekt rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. poz. 960), które dziś wchodzi w życie.

NFZ walczy z placówkami medycznymi do końca. Koszty podatników się nie liczą
Fundusz odwołuje się od niekorzystnych dla siebie wyroków sądów, nawet jak wie, że i tak przegra. Placówki medyczne ponoszą przez to duże straty.

Specjaliści przestrzegają przed rezygnacją ze szczepienia dzieci
Specjaliści przestrzegają rodziców przed rezygnacją ze szczepienia dzieci. Parę dni temu prof. Maria Czajkowska-Majewska, neurobiolog, mówiła w wywiadzie dla telewizji Republika, że podawanie dzieciom takiej ilości szczepionek to zbrodnia. Specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w piśmie do stacji nazywają tę wypowiedź skandaliczną i szkodliwą.

Młodzi polscy medycy mogą robić staże w UE
Tegoroczni absolwenci studiów medycznych mają problemy ze znalezieniem informacji o tym, czy zdanie przez nich lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) pozwoli im na rozpoczęcie specjalizacji poza Polską. Powodem zamieszania jest to, że w 2012 r. zmieniono nazwę sprawdzianu, na podstawie którego polscy medycy uzyskują prawo wykonywania zawodu.
Podstawą do korekty było opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 sierpnia 2012 r. rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903). Wcześniej absolwenci studiów medycznych obowiązkowo zdawali lekarski egzamin państwowy (LEP). Oba sprawdziany są równoważne, ale to ten stary został wpisany do załącznika dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255/22). Na podstawie tego dokumentu kraje członkowskie UE oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria uznawały kwalifikacje polskich lekarzy.
– Tym samym zaistniała konieczność uaktualnienia treści załączników do tej dyrektywy o informacje dotyczące nowych nazw egzaminów państwowych składanych przez lekarzy i lekarzy dentystów – wyjaśnia Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Wirus Ebola może być diagnozowany w Warszawie
Wirus Ebola może być diagnozowany wstępnie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie. Poinformował o tym Dyrektor Instytutu profesor Mirosław Wysocki.

200 mln dolarów z Banku Światowego na walkę z Ebolą
Świat nasila walkę z chorobą wirusową Ebola na zachodzie Afryki. Bank Światowy przeznaczył na ten cel dwieście milionów dolarów.


WYBORCZA

Antykoncepcja na pilota. Zainwestował w nią Bill Gates
Kawałek elektroniki o wymiarach znaczka pocztowego wszczepiany pod skórę, sterowany pilotem i działający przez 16 lat. Tak według naukowców z MIT ma wyglądać przyszłość antykoncepcji. I to już za cztery lata.

Noc w hotelu tańsza niż w szpitalu. NFZ ma opłacać chorym dojazd i zakwaterowanie
Chory z rakiem przychodzi do szpitala na radioterapię, a potem wraca do domu lub hotelu. W innych krajach. W Polsce tygodniami zajmuje kosztowne szpitalne łóżko i naraża się na zakażenia. Po latach batalii NFZ zacznie płacić za pobyt chorego w hotelu i zaoszczędzi miliony.

Licz się ze zdrowiem. 400 tys. zł kosztuje nowa terapia osoby z HCV
Dwa nowe leki na przewlekłe zapalenie wątroby typu C są bardzo skuteczne w porównaniu z dotychczasowymi i dają mniej działań niepożądanych. Tylko ta cena! Nie są refundowane.

Zagadkowy przypadek. Wysocy, którym pęka aorta
Świetnie zapowiadający się koszykarz Isaiah Austin ogłosił, że kończy karierę z powodu zespołu Marfana. Lekarze wykryli chorobę podczas badań poprzedzających wejście Austina do ligi NBA. Testy genetyczne potwierdziły zespół Marfana, choć gdyby przyjrzeć się Austinowi uważnie, objawy widać gołym okiem!


RYNEK ZDROWIA

Problem do rozwiązania: turyści wzywają pomocy, a sezonowych karetek brakuje
W miejscowościach wypoczynkowych, w których w sezonie przebywa kilka razy więcej przyjezdnych niż stałych mieszkańców, powinno być więcej karetek pogotowia. Nie będzie. Wojewódzkie plany działania systemu państwowego ratownictwa medycznego tego nie przewidują.

Wyniki badania klinicznego COMPAS wykazały skuteczność szczepionki
Synflorix, pediatryczna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom (PCV), skutecznie zapobiega pozaszpitalnemu zapaleniu płuc (PZP) o prawdopodobnej etiologii bakteryjnej u niemowląt i małych dzieci - wynika z danych opublikowanych w PLOS Medicine.

Szpitale nie publikują wyników leczenia
Teoretycznie pacjent ma prawo wyboru, w której placówce będzie leczony. W praktyce nie dysponuje jednak danymi, na podstawie których mógłby taką decyzję podjąć, placówki nie ujawniają bowiem wyników leczenia.

MF ws. kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich
Resort finansów proponuje, aby lekarze, dentyści czy prawnicy musieli stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Odpowiednie zmiany znajdują się w projekcie nowelizacji rozporządzenia, nad którym pracuje MF.

Polacy wciąż żyją krócej niż inni mieszkańcy Europy
Chociaż z roku na rok Polacy żyją coraz dłużej, to i tak jesteśmy w europejskim ogonie. Długość życia jest u nas wciąż krótsza niż w większości państw Starego Kontynentu - informuje Rzeczpospolita.

Kodeks pracy: nowelizacja dotycząca m.in. zdrowia kobiet
Lekarz będzie mógł określić, jakich czynności pracownik nie powinien wykonywać. Napisze o tym w orzeczeniu dla pracodawcy - o nowelizacji kodeksu pracy informuje Puls Biznesu
***
05 sierpnia 2014 r.

MEDEXPRESS

Kto wypisuje receptę? Lekarz czy ministerstwo?
Lekarze chcą ordynować refundowane leki zgodnie ze swoją wiedzą medyczną, a nie decyzjami resortu zdrowia i wskazaniami producenta. Ministerstwo nie zgadza się, tłumacząc, że objęcie refundacją jest elementem polityki lekowej państwa.

Jak jesteśmy leczeni w polskich szpitalach
Czy polskie szpitale mogą pochwalić się dobrą jakością? M.in. o tym w przeglądzie prasy Medexpressu. Na jaką opiekę w szpitalach mogą liczyć pacjenci? O tym w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Polskie szpitale nie chcą ujawniać danych o jakości leczenia. Dlatego chorzy, wybierając szpital, kierują się głównie opiniami znajomych czy informacjami znalezionymi w Internecie. Publikowanie wyników leczenia nie jest w Polsce wymagane prawem. Tymczasem w USA i Europie należy do dobrej praktyki. Jaką jakością leczenia mogą pochwalić się polskie szpitale i dlaczego to tajemnica – o tym w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Nieuleczalnie chorzy zachwyceni odważnym pomysłem kierownictwa szpitala
Nowoczesna medycyna kładzie coraz większy nacisk na jakość życia pacjentów, także tych nieuleczalnie chorych. Szpital w Clermont-Ferrand w południowo-zachodniej Francji zadba jednak o dobre samopoczucie swoich podopiecznych w dość kontrowersyjny sposób. Jaki?
Szpital planuje otworzyć dla swoich nieuleczalnie chorych pacjentów... winiarnię. Oprócz doskonałych win będzie w niej też można napić się szampana, a nawet whisky. Pacjenci będą mogli zabrać tam rodzinę lub przyjaciół na drinka. Bar otworzy swoje podwoje we wrześniu br.

Rak piersi z powodu pigułek antykoncepcyjnych?
Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększoną zachorowalnością na raka piersi wśród kobiet poniżej 50. roku życia – sugerują naukowcy z Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle. Nie dotyczy to jednak wszystkich typów pigułek. Które są najmniej bezpieczne?

Refundacja wykonana w 45 proc.
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację. Do końca czerwca wykorzystano 45,5 proc. zaplanowanych na ten cel pieniędzy.
Koszty poniesione przez NFZ w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. na refundację wyniosły prawie 5 mld zł. Największą część tej kwoty, bo ponad 3,7 mld zł, pochłonęła refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Ponad miliard kosztowały leki, które zostały objęte refundacją w programach lekowych.

Pakiet kolejkowy czyli "nie przeszkadzaj swojemu wrogowi, gdy popełnia błędy"

Komórki alfa trzustki można przekształcić w komórki wytwarzające insulinę
Naukowcom ze Sanford-Burnham Medical Research Institute udało się przekształcić wydzielające glukagon komórki alfa trzustki w produkujące insulinę komórki beta. Czy możemy spodziewać się opracowania skutecznej terapii cukrzycy typu 1?

Szpital nie może być zamykany na noc
Przed szpitalem zmarł pacjent, bo personel medyczny zamiast udzielić pomocy, wezwał policję. Tymczasem placówka prowadził ambulatoryjną nocną pomoc lekarską od 18.00 do 8.00.
"Placówka prowadząca izbę przyjęć lub nocną i świąteczną pomoc medyczną nie może być zamykana na noc. Musi być dostępna dla pacjentów, którzy mogą tam trafić w stanie nagłym. Obawa personelu przed agresją pacjentów nie jest żadnym wytłumaczeniem" - pisze Gazeta Prawna.


RYNEK ZDROWIA

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty celem nadrzędnym: jest szansa na konsolidację środowiska?
Środowisko fizjoterapeutów, liczące obecnie około 50 tys. osób, jest podzielone. Protest skierowany przez przedstawicieli oddziałów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na ręce premiera i ministra zdrowia, związany z dokonanym 6 czerwca br. wyborem dr Zbigniewa Wrońskiego na funkcję nowego konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, nadał temu podziałowi szeroki, także medialny wydźwięk. Pojawia się jednak szansa na porozumienie i współpracę.
***
04 sierpnia 2014 r.

MEDEXPRESS

WZW C: NFZ i MZ prowadzą selekcję genetyczną pacjentów
O nowych innowacyjnych lekach na WZW C i niemoralnej polityce NFZ i MZ mówi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Prezes NFZ: klauzula sumienia jest prawem
Zdaniem Tadeusza Jędrzejczyka, szefa NFZ, klauzula sumienia nie jest w Polsce problemem. Do NFZ w 2013 r. nie wpłynęła ani jedna skarga związana z niedopełnieniem obowiązków z powodu klauzuli sumienia.

GIF wycofał lek stosowany w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych
Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Arthryl (Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań (400 mg + 10 mg)/2ml o numerach serii: 0113P z datą ważności 2.2015; 0213P z datą ważności 3.2015 r. Podmiotem odpowiedzialnym jest Rottapharm S.p.A. Lek jest stosowany w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Uwaga na użądlenia os i pszczół!
Dla osób uczulonych użądlenie osy czy pszczoły może zakończyć się tragicznie. Na jakie objawy zwrócić uwagę?
Badania pokazują, że 40 proc. Polaków cierpi na różnego rodzaju alergie. Uwaga zatem na wstrząs anafilaktyczny.

Pacjent z Rudy Śląskiej zginął od postrzału
Znane są wyniki sekcji zwłok pacjenta, który zginął w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Jak poinformowała prokuratura, to postrzał w nogę był bezpośrednią przyczyną śmierci.

Rośnie liczba spraw o błędy medyczne
Alkohol jest rakotwórczy – czy ten argument zniechęci Polaków do picia? Nowotwór wątroby nie musi oznaczać wyroku. Jest szansa na całkowite wyeliminowanie WZW C. Szpitale nie chcą zawierać ugód z osobami, które poniosły szkodę wskutek leczenia. Jakie ponoszą konsekwencje?

Bieganie? Tak, ale jak?
Naukowcy z Iowa State University przebadali ponad 55 tys. osób w wieku 18-100 lat, aby ustalić, czy istnieje związek pomiędzy bieganiem – w jakiejkolwiek formie, także w wolnym tempie i tylko przez kilka minut dziennie – a długowiecznością. Do jakich wniosków doszli?

Obama poważnie traktuje problem wirusa Ebola
Stany Zjednoczone podjęły specjalne środki ostrożności przed rozpoczynającym się jutro w Waszyngtonie szczytem USA-Afryka. Wszyscy uczestnicy z krajów dotkniętych epidemią zakażeń wirusem Ebola przechodzą po wylądowaniu w USA badania medyczne

PPOZ: informatyzacja w 2017 r. nierealna
Zdaniem lekarzy obecne odroczenie terminu jest równie nierealne za trzy czy nawet pięć lat, jeżeli resort zdrowia nie przygotuje na tę zmianę zarówno świadczeniodawców, jak i pacjentów.

Plan NFZ zatwierdzony. Zobacz, gdzie trafi więcej pieniędzy
Minister zdrowia w porozumieniem z ministrem finansów zatwierdził plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. Co się zmieni w porównaniu z 2014 r.


RYNEK ZDROWIA

Sporny czas pracy przychodni: porządek musi być, choć poradnia to nie fabryka
Czy kolejni pacjenci zamiast do placówek podstawowej opieki zdrowotnej trafią do szpitalnych oddziałów ratunkowych? Taki może być efekt komunikatu Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jaki rozesłano do lekarzy rodzinnych. Fundusz przypomina w nim, że płatnik pokrywa koszty działalności przychodni w godzinach od 8.00 do 18.00.

Minimalne ryzyko przeniesienia wirusa Ebola poza Afrykę, ale dmuchajmy na zimne
Polska nie jest samotną wyspą, wolną od zagrożeń związanych z epidemią gorączki krwotocznej w krajach Afryki Zachodniej - ostrzega prof. Andrzej Gładysz z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista zwraca uwagę, że ryzyko transmisji wirusa Ebola wiąże się obecnie z łatwością przemieszania pomiędzy kontynentami.

AOTM: jesteśmy gotowi do taryfikacji świadczeń
Do 7 grudnia 2014 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych przygotuje harmonogram zadań związanych z taryfikacją świadczeń w oparciu o wcześniejszy plan finansowy na 2015 rok - zapowiada szef Agencji, Wojciech Matusewicz.


WYBORCZA

Do dermatologa i okulisty tylko ze skierowaniem. Lekarze: "Jestem zdumiona", "To utrudni życie pacjentom"
Sejm przegłosował nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych, a to oznacza kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest to, że od 1 stycznia 2015 r. do okulisty i dermatologa potrzebne nam będzie skierowanie. - Zmiany miały doprowadzić do tego, by zmniejszyć biurokrację i uprościć procedury. Tymczasem to rozwiązanie jest przykładem na działanie w przeciwnym kierunku - komentują lekarze.


RZECZPOSPOLITA

Alkohol jest rakotwórczy i szkodzi sercu
Rozmowa: Prof. Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie.

Na odsiecz wątrobie
Rak wątroby nie musi oznaczać śmiertelnego wyroku, również w Polsce.
Stoimy przed szansą całkowitego wyeliminowania wirusowego zapalenia wątroby typu C – trzeciej choroby wirusowej w dziejach świata, a także wywoływanego przez niego raka wątroby.

Na plażę z kremem i w koszulce
Na wzrost ryzyka rozwoju czerniaka wpływają takie czynniki środowiskowe, jak intensywne, powtarzalne kąpiele słoneczne, ale także przewlekła ekspozycja, np. praca na słońcu - mówi prof. Witold Owczarek dermatolog, wenerolog


GAZETA PRAWNA

Zawał serca też może być wypadkiem przy pracy
ZUS w Częstochowie nie uznał za wypadek przy pracy śmierci kierowcy zaatakowanego przez pasażera. Jednocześnie podniósł przewoźnikowi składkę ubezpieczenia wypadkowego, powołując się na to zdarzenie. Zmienił decyzję w pierwszej sprawie dopiero, gdy trafiła ona do sądu.
***
01 sierpnia 2014 r.

MEDEXPRESS

GIF wycofuje z obrotu krople do oczu
Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu na terenie całego kraju zostają wycofane krople do oczu niemieckiego producenta. Co było powodem wycofania?
GIF wycofał z obrotu Berberii (Tetryzolinum), krople do oczu, butelka 10 ml. Numer serii: 013, data ważności 2.2016.

Ministerstwo Zdrowia: 450 mln zł na SOR-y i lądowiska przyszpitalne
Resort Zdrowia informuje o dofinansowaniu 129 projektów dotyczących SOR i lądowisk przyszpitalnych. Na co przeznaczono pieniądze?

Czy lekarz musi podtrzymywać ludzkie życie za wszelką cenę?
Czy należy ratować ludzkie życie za wszelką cenę?Jakie prawa powinien mieć pacjent? Co mówi polskie prawo w kwestii zaniechania terapii? O tym mówi w rozmowie z redaktor naczelną Medexpressu Iwoną Schymallą, prof. Zbigniew Gaciong.

Pielęgniarki apelują do prezydenta o weto dla pakietu kolejkowego
Bronisław Komorowski zawetował dziś jedną z ustaw, ale dotyczy ona gruntów i była firmowana przez PSL, a nie PO. Zanim jeszcze to zrobił, list z prośbą o zablokowanie innych ustaw – z pakietu kolejkowego – wysłały mu pielęgniarki.

Gdyby pielęgniarki chciały wypisywać recepty, to poszłyby na studia lekarskie i zostały lekarkami
Jesteśmy tak mądre i roztropne, że w nagrodę otrzymałyśmy dodatkowy obowiązek bez pieniędzy – mówi o wypisywaniu recept przez pielęgniarki szefowa NIPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk.

Pozew prof. Chazana w sądzie pracy
Do warszawskiego sądu pracy wpłynął pozew prof. Bogdana Chazana, w którym były dyrektor szpitala im. św. Rodziny domaga się uznania wypowiedzenia z pracy za bezskuteczne.


RYNEK ZDROWIA

AOTM: 4 sierpnia kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości
W poniedziałek (4 sierpnia) odbędzie się 28 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane m.in. opinie w sprawie programów zdrowotnych.

NFZ: zarządzenie dot. świadczeń kontraktowanych odrębnie
W czwartek (31 lipca) opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ: zmiana zarządzenia ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Centrala NFZ przedstawiła w czwartek (31 lipca) projekt zarządzenia prezesa w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Uwagi do projektu zarządzenia należy przesyłać do 14 sierpnia.
***
31 lipca 2014 r.

MEDEXPRESS

Ministerstwo Finansów szykuje bat na lekarzy
Jak dowiedział się serwis naTemat minister finansów ma zamiar rozprawić się z ukrywającymi dochody lekarzami. Nowe przepisy już od przyszłego roku. Co się zmieni?

Lekarze POZ obawiają się pakietu onkologicznego. Słusznie?
Jaki model leczenia onkologicznego powinien być w Polsce? Dlaczego lekarze rodzinni sceptycznie podchodzą do propozycji min. Arłukowicza? M.in. o tym w rozmowie z Iwoną Schymallą mówi eksperta rynku ochrony zdrowia Adam Kozierkiewicz.

Nowe wyceny świadczeń dopiero w 2016 roku? Mamy odpowiedź AOTM
Do tej pory to NFZ wyceniał świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy narzekali, że Fundusz wycenia jak chce, nie uwzględniając faktycznych kosztów. Od stycznia obowiązki NFZ w tym zakresie przejmie AOTM. Czy poradzi sobie?

Minister powołał zastępców prezesa NFZ
Minister Bartosz Arłukowicz powołał zastępców prezesa NFZ: ds. medycznych i ds. finansowych. Tajemnicą poliszynela były nazwiska zwycięzców konkursów. Gazeta Wyborcza zarzucała, że konkursy organizowane przez NFZ są ustawione.

Główny Inspektor Sanitarny o zagrożeniu wirusem Ebola w Polsce
Jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z występowaniem zachorowań ludzi na gorączkę krwotoczną Ebola? Czy wirus Ebola obecnie zagraża Polsce? – Iwona Schymalla pyta p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza.

Lekarze POZ boją się informatyzacji. Mają powody?
Czego obawiają się lekarze POZ w związku z informatyzacją ochrony zdrowia – pyta red. nacz. Medexpressu Iwona Schymalla dr. Michała Sutkowskiego, specjalistę medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych KLR w Polsce.
Czy lekarze rodzinni boją się informatyzacji, niektóre jej elementy mają być wdrożone już w 2015 roku?

Pacjentka prof. Chazana już po przesłuchaniu
Jak dowiedział się portal tvp.info biegli z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego zbadają dokumentację pacjentki  prof. Chazana. Kobieta już została przesłuchana. Co powiedziała?

Wyłudzili pieniądze z NFZ. Jedna z oskarżonych osób popełniła samobójstwo
Lekarka i farmaceuci wyłudzili od NFZ ponad 100 tys. zł. Jaki był mechanizm przekrętu?
Lekarka internistka wystawiała recepty na leki psychotropowe. Następnie receptę "realizowała" zaprzyjaźniona apteka. Farmaceuci fikcyjnie wprowadzali lek, którego nie mieli na stanie. Dokumentowali sprzedaż i występowali z wnioskami do NFZ o refundację – za 39 recept otrzymali 134 tys. zł.
Lekarce i aptekarzowi ze Słupska grozi do 8 lat więzienia. Proces ruszy we wrześniu.


RYNEK ZDROWIA

Reglamentowana dystrybucja - tak firmy zapewniają dostępność leków w aptekach
Wywóz leków za granicę i ich notoryczne braki spowodowały wprowadzenie przez niektóre firmy farmaceutyczne, których leki najczęściej znikają z rynku, ograniczenia i limitowanie dostaw dla farmaceutów. Ci uważają, że takie działania dezorganizują ich pracę.

Agnieszka Szpara nowym prezesem EMC Instytut Medyczny
Członkowie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny zdecydowali w środę (30 lipca) o powołaniu z dniem 1 września 2014 roku Agnieszki Szpary na stanowisko prezesa EMC

Wołów: personel nie wpuścił chorego do szpitala, mężczyzna zmarł
Pod Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie (Dolnośląskie) zmarł człowiek. Personel nie wpuścił mężczyzny do środka, bo ten miał się awanturować.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego może drogo kosztować
Operacje by-pass mogą kosztować nieubezpieczonego pacjenta od 22 do 34 tys. zł, operacja po złamaniu kości udowej 4,5 tys. zł, a usunięcie wyrostka robaczkowego ok. 2,4 tys. zł.


RZECZPOSPOLITA

Historia choroby wciąż na papierze
O trzy lata wydłużono termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.

Olszewski, Owsiak i Szostek honorowymi obywatelami Warszawy
Były premier Jan Olszewski, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak oraz wybitny polski chirurg naczyniowy prof. Mieczysław Szostek zostali w czwartek honorowymi obywatelami Warszawy.


WYBORCZA

Sześcioro lekarzy postawiło złą diagnozę, kobieta zmarła. Staną przed sądem
W czasie pandemii grypy AH1/N1 w 2011 roku kolejno aż sześcioro lekarzy miało zastosować złe leczenie u ciężarnej pacjentki zarażonej tym wirusem. Kobieta zmarła. Lekarze staną przed sądem.
***
30 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Lekarze "jedynkowicze". Czy ich doświadczenie zostanie wykorzystane w pakiecie kolejkowym?
W Ministerstwie Zdrowia rozważane jest zrównanie uprawnień lekarzy z I stopniem specjalizacji, posiadających odpowiednie doświadczenie, z uprawnieniami lekarzy specjalistów. Zdaniem OZZL i samorządu lekarskiego "jedynkowicze" powinni odzyskać pełną możliwość pracy w ramach kontraktu z NFZ, o ile ministerstwo poważnie myśli o poprawie dostępności do specjalistów w ramach tzw. pakietu kolejkowego.

Ekspert radzi: co ma robić lekarz krytykowany w internecie
W sieci działają portale, na których pacjenci mogą wymieniać swoje opinie o danym lekarzu. Ekspert radzi, co zrobić w sytuacji, gdy taka opinia zawiera negatywne treści.

Aptekarze do resortu: tylko wysokie kary mogą zapobiec wywozowi leków
Obecny ustawowy zapis dający inspekcji farmaceutycznej możliwość odebrania aptece zezwolenia za wyprzedaż leków na eksport równoległy jest tylko straszakiem dla uczciwych pojedynczych aptek przestrzegających prawa - uważa Śląska Izba Aptekarska.

Zmarł prof. Marek Nowacki
29 lipca zmarł prof. Marek Nowacki, kierownik Kliniki Nowotworów Jelita Grubego i wieloletni dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Miał 76 lat.

NFZ o wielkości kwoty refundacji
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.


MEDEXPRESS

HCV: w 2015 r. skutecznie będziemy leczyć tylko 15 tys. osób
O tykającej bombie, jaką jest zakażenie WZW C mówi w rozmowie z Iwoną Schymallą, prof. Waldemar Halota z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Często mówi się że wirusowe zapalenie wątroby typu C to taka tykająca bomba , ogromne zagrożenie. Mówimy o problemie medycznym, ale także społecznym.

Blokowanie dostępu do lekarzy, sposobem na skrócenie kolejek?
Rewolucji ministra Arłukowicza ciąg dalszy. Od 1 stycznia 2015 r. do okulisty i dermatologa pójdziemy tylko ze skierowaniem. Zdaniem Ministerstwa rozwiąże to problem kolejek. Co mówią eksperci?

PO tłumaczy się z wyboru szefowej śląskiego oddziału NFZ
Nie uczestniczyłam w procedurze konkursowej i nie wiem w jaki sposób się prezentowała. Widocznie była najlepsza – mówi o Ewie Momot posłanka Beata Małecka-Libera.
Iwona Schymalla: Czy uważa Pani, podobnie jak Andrzej Sośnierz , że o wyborze nowego prezesa śląskiego NFZ przesądziły względy polityczne? 

Krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii o konflikcie z PTF
Jak informowaliśmy, fizjoterapeuci związani z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii protestowali przeciwko powołaniu dr. Zbigniewa Wrońskiego na krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii. O to, jak widzi dalszą współpracę z PTF, pytamy dr. Wrońskiego. 
Iwona Schymalla: Część środowiska fizjoterapeutów protestowała przeciwko Pana kandydaturze na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Czy mógłby Pan się odnieść do tego protestu i zarzutów?

Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej
Członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich (Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków) wspólnie protestowali przeciw próbie wprowadzenia przepisów, które wbrew propagandowym obietnicom nie tylko nie dają szansy poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale wręcz zagrażają jego funkcjonowaniu.


WYBORCZA

Klimatyzacja nas wykańcza. Kryje się w niej groźna legionella
W szpitalach przybywa osób z ciężką odmianą zapalenia płuc. Niektórzy łapią chorobę we własnym samochodzie, inni przywożą ją z wakacji. Do szpitala jadą wprost z lotniska. Winne są bakterie żyjące w klimatyzacji.


RZECZPOSPOLITA

Do dermatologa i okulisty znów ze skierowaniem
Zdaniem ekspertów minister Bartosz Arłukowicz chce skrócić kolejki w przychodniach, blokując pacjentom dostęp do lekarzy
29 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Czy in vitro zwiększa ryzyko wystąpienia wad u płodu? Odpowiadają specjaliści
W związku z głośnym przypadkiem pacjentki, której prof. Bogdan Chazan odmówił legalnej (ze względu na poważne wady płodu) aborcji, coraz częściej zadawane jest pytanie, czy dzieci poczęte dzięki in vitro częściej rodzą się z wadami, niż te poczęte w sposób naturalny. Portal rynekzdrowia.pl poprosił o odpowiedź specjalistów.
***
28 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

CMJ: 160 szpitali ma akredytację
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało, że minister zdrowia przyznał akredytację kolejnym czternastu szpitalom. Dziewięć z nich uzyskało ją w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak szpitale zarabiają na karach umownych
Firmy zaopatrujące szpitale w sprzęt medyczny skarżą się, że placówki ochrony zdrowia ich kosztem ratują własne budżety. Sposobów mają wiele, ale cel jeden - dostać zamówiony towar i jak najmniej zapłacić, a najlepiej wcale.

Eksperci: mamy szansę na pokonanie epidemii HCV
Eksperci są zgodni - jeśli dziś zwiększymy nakłady na leczenie HCV, możemy pokonać epidemię w kraju. Skuteczność najnowszych leków wynosi prawie 100%. Przeważająca większość pacjentów będzie mogła z nich skorzystać, jeśli tylko zostaną one objęte refundacją. Zwiększenie nakładów na leczenie HCV dziś, oznacza pozbycie się w Polsce problemu HCV już w roku 2030.

Za łapówki wystawiała zwolnienia lekarskie
Akt oskarżenia przeciwko lekarce, która w ciągu kilkunastu lat ponad 750 razy przyjęła korzyść majątkową w zamian za wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich, wpłynął do Sądu Rejonowego w Cieszynie. Grozi jej do 15 lat więzienia.

AOTM: w publikowanej dokumentacji będzie mniej czarnych plam
Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje o zmianie zasad dotyczących stosowania przepisów określających zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw
***
27 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Polak otrzymał 50 tys. euro na badania nad roślinnym lekiem przeciwnowotworowym
Polski naukowiec dr Mirosław Szczepański z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał grant Global Research Initiative na badania nad roślinnym lekiem przeciwnowotworowym. Wysokość grantu wynosi 50 tys. euro.
***
26 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Naukowcy szukają sposobu na trwałe wyleczenie cukrzycy
W związku z coraz większą liczbą nowych leków stosowanych w terapii cukrzycy, schematy leczenia są coraz bardziej skomplikowane. Choć ich skuteczność rośnie, na końcu każdego z nich i tak pojawia się jednak insulinoterapia. Dlatego naukowcy szukają sposobu na trwałe wyleczenie cukrzycy.

***
25 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Import docelowy leku w chorobach rzadkich - to nie zawsze działa
Do końca tego roku Ministerstwo Zdrowia przedstawi wyniki prac umożliwiające wprowadzenie systemowych rozwiązań problemów zdrowotnych występujących u pacjentów z chorobami rzadkimi - zapowiada resort zdrowia. Jak bardzo potrzebne jest systemowe uregulowanie dostępności do leków w rzadkich schorzeniach ilustruje przykład prób uzyskania refundacji leku stosowanego w leczeniu mukowiscydozy.

Pakiet onkologiczny - czy utrzymamy tempo na szybkiej ścieżce?
Chciałbym wierzyć, że zmiany w ustawach wprowadzające pakiet onkologiczny wreszcie przyniosą za sobą dobre rozwiązania dla pacjentów. Od lat zabiegamy o to, aby pacjentów nowotworowych traktować jak chorych z hasłem na ratunek. O ile pacjent ma opóźniony pierwszy plan leczenia i nie jest on oparty o konsylium wielodyscyplinarne, to jego szanse spadają o 50 proc. - mówi nam dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.


GAZETA PRAWNA

RPO: Szpital powinien wskazać lekarza
Przepisy o klauzuli sumienia trzeba zmienić w ten sposób, by obowiązek wskazania pacjentowi miejsca, gdzie uzyska świadczenie, został przeniesiony z lekarza na podmioty publiczne. Takie stanowisko przekazała we wniosku do ministra zdrowia prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO).

Pakiet ustaw zdrowotnych przyjęty
Do podpisu prezydenta trafią nowelizacje trzech ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o konsultantach w ochronie zdrowia. Wczoraj bez poprawek przyjęli je senatorowie. Klub PiS, który wcześniej wnioskował o odrzucenie wszystkich ustaw w całości, wycofał dwa z trzech swoich wniosków i wstrzymał się od głosowania nad nowelami ustawy zdrowotnej oraz o konsultantach w ochronie zdrowia.


WYBORCZA

Prof. Chazan donosi: aborcja w św. Rodzinie. PiS go broni
Zwolniony przez ratusz dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie doniósł prawicowym mediom, że po jego odejściu w szpitalu dokonano aborcji.

PiS do kardynała Nycza: Szpital prof. Chazana musi zmienić nazwę
- Nie powinniśmy pozwalać, aby szpital, w którym zabija się nienarodzone dzieci, nosił nazwę Świętej Rodziny - piszą politycy PiS w liście do metropolity warszawskiego.


RZECZPOSPOLITA

Rezydent jest niesamodzielny
Szpitale nie mogą zmuszać młodych lekarzy do tego, by zawierali kontrakty na samodzielne dyżury.

Zastaw w lecznicy niedozwolony
Szpitale nie mają prawa zatrzymywać dowodu osobistego pacjenta.


DZIENNIK.PL

Wziernikowanie pochwy u mężczyzny? Absurd polskiej służby zdrowia
Wziernikowanie pochwy u mężczyzny, USG jąder kobiety czy rehabilitacja martwego od kilkunastu lat pacjenta - to nie lista zabiegów medycznych z filmu science-fiction, tylko dowody na nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Pacjenci dzięki elektronicznemu systemowi coraz częściej odkrywali, że rzekomo wykonano im badania, których nie mieli.

1300 zł za dzień izolacji Mariusza Trynkiewicza. Sprawdziliśmy, ile kosztuje KOZZD w Gostyninie
Mariusz Trynkiewicz, zapomniany dziś przez media "szatan z Piotrkowa", zbiera w Gostyninie pozytywne noty. Jest cichy, spokojny i ugodowy. W utworzonym specjalnie dla niego Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przebywa zupełnie sam.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Kary za recepty - wiceminister skłamał
W związku ze stwierdzeniem wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna, wyrażonym w trakcie audycji "Tak jest" emitowanej 23 lipca, że nie nakłada się kar w związku z wystawianiem recept, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przesłał Neumannowi pismo, w którym informuje, że fakty temu przeczą.

Minister podziękował parlamentarzystom za przepchanie ustaw
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że zakończyły się prace parlamentarne nad pakietami kolejkowym i onkologicznym. Na konferencji zorganizowanej 24 lipca w Sejmie podziękował posłom i senatorom, którzy pracowali nad wprowadzaniem zmian, za ich pomoc i zaangażowanie w to, aby ustawy zostały przyjęte jak najszybciej.


NASZ DZIENNIK

Nie depczcie głosu sumienia
Jak to się dzieje? Skąd się bierze jakościowa słabość przymiotnika "legalny"? Warto przypomnieć, że pochodzi on od łacińskiego terminu "lex", który oznacza prawo. "Legalny" winno więc określać prawny charakter wielu rzeczywistości, z którymi się spotykamy.


KRYTYKA POLITYCZNA

Paragraf a lancet
Skoro już zdecydowałem się poruszyć ten drażliwy temat, trzeba go oświetlić ze wszystkich stron, aby dać miarę trudności całej kwestii.


ONET

Zmarł Władysław Sidorowicz - senator dwóch kadencji, były minister zdrowia
Zmarł Władysław Sidorowicz, senator dwóch kadencji, minister zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu - poinformowano na stronie internetowej Senatu.
***
24 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Mapy zdrowotne: czy tworząc je będziemy potrafili wykorzystać dostępne dane?
W pierwszej połowie 2015 r. w zakresie szacowania potrzeb zdrowotnych przeszkolonych zostanie ok. 1580 przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków publicznych. W przyszłości będą oni tworzyć regionalne mapy potrzeb zdrowotnych. - Różne instytucje gromadzą dane, które można pokazywać w postaci wykresów, tabel, map, ale potem należałoby wyciągnąć z nich wnioski - zwraca uwagę dr Adam Kozierkiewicz, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia.


AOTM: stanowiska Rady Przejrzystości
19 maja odbyło się 18. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie refundacji produktów leczniczych.

Eksperci o powodach niedoboru niektórych leków
Jednym z głównych powodów niedoborów niektórych leków w Polsce jest tzw. handel równoległy oraz odwrócony łańcuch dystrybucji - mówili eksperci podczas debaty o dostępności leków, która w czwartek (24 lipca) odbyła się w Business Centre Club w Warszawie.

Szpital św. Rodziny nie będzie informował o pacjentach
Szpital św. Rodziny w Warszawie nie będzie podawał do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji nt. procedur medycznych dotyczących konkretnego pacjenta czy wykonanych w określonym dniu - poinformowała w czwartek (24 lipca) dyrekcja lecznicy w specjalnym komunikacie.

Jacek Krajewski: rola POZ w pakiecie onkologicznym to myślenie życzeniowe
Naszym zdaniem pakiet onkologiczny nie tyle wzmacnia rolę POZ, co dorzuca zadań i to bez poprawy warunków zgodnie, z którymi mielibyśmy udzielać tych świadczeń - mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, proszony przez nas o komentarz do uchwalonego przez Sejm tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego.

CBOS: przez pół roku ze świadczeń zdrowotnych korzystało aż 87 proc. badanych
W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż 87 proc. badanych korzystało ze świadczeń zdrowotnych z powodu choroby lub stanu zdrowia swojego lub dziecka, ze świadczeń takich nie korzystało 13 proc. ankietowanych - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.


GAZETA PRAWNA

Ustawa milczy o dzieciach z in vitro
Po 27 latach od pierwszego przeprowadzonego w Polsce zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego jest wreszcie długo wyczekiwany projekt ustawy w tej sprawie. Jeszcze rok temu minister zdrowia upierał się, że taka regulacja wcale nie jest konieczna.

Komisje lekarskie sprawdzą chorych policjantów
Funkcjonariusze będą kontrolowani, co robią w czasie zwolnienia. Lekarze orzecznicy także sprawdzą związek choroby ze służbą. Tylko bowiem w takiej sytuacji mundurowi będą mogli otrzymać pełne uposażenie.

Prof. Chazan odszedł - i w szpitalu dokonano aborcji? PiS: prowokacja
PiS organizuje akcję obrony profesora Bogdana Chazana. Lekarz stracił posadę dyrektora miejskiego szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, po kontroli, jaką przeprowadzono w szpitalu w związku z odmową wykonania aborcji mimo istnienia wskazań medycznych do przeprowadzenia zabiegu. Dyrektor powołał się na klauzulę sumienia i nie wskazał pacjentce innej placówki, w której mogłaby dokonać legalnej aborcji. Szpital twierdzi jednak, że taką informację pacjentka otrzymała od lekarza prowadzącego.


WYBORCZA

Porządki w NFZ. Powoływani tylko ci, którzy podobają się w ministerstwie zdrowia
Nowy prezes NFZ robi porządki: hurtem zmienia wiceprezesów i dyrektorów w oddziałach funduszu.

Klauzula kontra pacjent
W dyskusji o lekarskiej klauzuli sumienia mówi się tylko o prawach lekarza. O pacjencie zapomniano.

Biskupi nie poprą kompromisu w sprawie in vitro
In vitro jest dla Episkopatu nie do przyjęcia. Biskupi nie poprą ewentualnego kompromisu politycznego w sprawie in vitro. "Rzeczpospolita " dotarła do opinii na temat projektu, którą na potrzeby zespołu ekspertów Episkopatu ds. bioetycznych opracował współpracujący z nim zespół prawników.


RZECZPOSPOLITA

Komisja ustali, kiedy skończy się zwolnienie
Jeśli lekarze orzekną, że przyczyna przebywania na L4 ustała, zwolnienie mundurowego straci ważność od dnia badania.

Dostęp do zawodu ograniczony
Fizjoterapeuta będzie musiał skończyć studia wyższe.

Pakiet życzeń i wypaczeń
Posłowie uchwalili trzy ustawy pakietu kolejkowego. Od 2015 r. pacjenci onkologiczni mają przestać czekać w kolejkach, a wszyscy chorzy – szybciej trafiać do specjalistów.


Pakiet kolejkowy przepchnięty. Od 2015 r. szybciej do lekarza specjalisty
Senat poparł w czwartek trzy ustawy z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta. Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia podpisana przez prezydenta
Celem uchwalonej ustawy jest wydłużenie do dnia 31 lipca 2017 r. terminu, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Prezydent Bronisław Komorowski nowelizację ustawy podpisał 23 lipca.


Lipowicz: klauzula sumienia dyskryminuje lekarzy
Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich napisała do ministra zdrowia list, w którym prosi, aby z klauzuli sumienia zniknął obowiązek wskazania innego specjalisty, gdy lekarz powoła się na klauzulę sumienia. Czy zatem jest konieczność stworzenia rejestru lekarzy wykonujących aborcję?

Senat popiera pakiet kolejkowy
Zakończyło się 59. osiedzenie senatu RP. Bez poprawek przyjęto trzy ustawy z pakietu kolejkowego, w tym o zawodzie pielęgniarek i położnych. Ustawy trafią teraz do podpisanie przez prezydenta.

PiS w obronie prof. Chazana
Zebrano już ponad 5 tys. podpisów w obronie prof. Chazana. Taką akcję podjął Bartosz Kownacki, poseł PiS. Listę z nimi ma przekazać ministrowi zdrowia.


Petycja w sprawie drwiących wypowiedzi na temat Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy do KRRiT
Organizacje pacjentów chorych na łuszczycę reprezentowane przez Unię Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę przesłały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niecodzienną petycję. Domagają się od nadawcy programów, w których ich zdaniem pojawiły się drwiące i bagatelizujące problem łuszczycy wypowiedzi, przeprosin oraz wsparcia w działaniach edukacyjnych.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Kontrolna wolna amerykanka
Nowelizacja ustawy zdrowotnej budzi takie emocje, że komentatorom umknął pewien szczegół: w nowych przepisach znajdą się ostrzejsze zasady dotyczące kontroli u świadczeniodawców. NFZ walczył o ich wprowadzenie od dawna i właśnie odniósł sukces.

Cel uświęca środki?
Platforma Obywatelska zamierza kolanem przepchnąć przez Senat trzy ustawy zdrowotne. To przykład nieprawidłowej legislacji - uważa wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).

28% Polaków pozytywnie ocenia służbę zdrowia
W ciągu 2 lat zwiększył się - z 19 do 28% - odsetek osób zadowolonych z działania służby zdrowia; w dalszym ciągu jednak dwie trzecie ankietowanych ocenia ją krytycznie - wynika z sondażu, w którym CBOS badał opinie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej.


Prezydent podpisał - EDM od 1 sierpnia 2017 r.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie informacji medycznej. Zgodnie z jej przepisami szpitale i przychodnie będą mogły o 3 lata dłużej prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej.


SUPER EXPRESS

Rząd znowu obiecuje: Skończą się kolejki do lekarzy!
Bartosz Arłukowicz obiecał premierowi wykonanie konkretnej roboty i na razie na papierze słowa dotrzymał.


NASZ DZIENNIK

Nie ma zgody na zabijanie
Wystarczyły dwa dni po odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny, aby trafiła do niego pacjentka ze skierowaniem na aborcję. O zdarzeniu poinformował sam prof. Chazan, który stracił stanowisko po tym, jak – powołując się na klauzulę sumienia – odmówił zabicia ciężko chorego dziecka.


Zwolnienie za trzy miesiące życia
Z prof. Bogdanem Chazanem, odwołanym z funkcji dyrektora szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska

List mec. Bartosza Kownackiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, wystosowany do Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia, w obronie prof. Bogdana Chazana.
Od 13 czerwca br. mec. Kownacki zbiera podpisy pod listem. Dzisiaj przekazał ministrowi Arłukowiczowi pismo wraz z 5 tysiącami podpisów.

Żądamy zaprzestania dyskryminacji
List parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości do Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia, oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, w obronie prof. Bogdana Chazana


W POLITYCE

Dziekan medycyny na UWM oferuje pracę prof. Chazanowi. Takiego świadectwa nam potrzeba!
Symboliczny jest fakt, że tak szybko po zwolnieniu ze szpitala im. Świętej Rodziny profesora Bogdana Chazana dokonano w nim aborcji. Ten szaleńczy atak aborcjonistów by zbrukać tą placówkę jest znamienny i w gruncie rzeczy przerażający. Skąd ten pośpiech?

Prof. Chazan: Ledwo poszedłem na urlop, a już zostało zabite dziecko. Jestem zdruzgotany. WYWIAD
Dowiedziałem się od pacjentów zgromadzonych na modlitwie w kaplicy szpitalnej, że jest wykonywana procedura aborcji. Pracownicy też o wszystkim wiedzieli, wystarczyło spojrzeć na ich smutne twarze, niektórzy płakali


MEDEXPRESS

OZZL: Lekarze rezydenci zastraszani przez dyrektorów szpitali
OZZL po skargach od lekarzy rezydentów na dyrektorów szpitali, rozwiewa wątpliwości odnośnie pełnienia dyżurów na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontraktu) podpisywanej między szpitalem a lekarzem rezydentem.
***
23 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prawo do aborcji. Czy można z czystym sumieniem pogodzić lekarzy i pacjentów?
Klauzula sumienia podzieliła nie tylko środowisko medyczne, ale i społeczeństwo. Coraz częściej podnoszą się też głosy, że spór wokół niej negatywnie odbija się na funkcjonowaniu całego systemu zdrowia, a szczególnie na zaufaniu pacjentów do lekarzy. Eksperci różnych profesji próbują doprowadzić do kompromisu pomiędzy prawami pacjenta a wolnością sumienia lekarza. Czy to jest możliwe?

Rak po polsku: rozmowa z Justyną Pronobis-Szczylik i Cezarym Szczylikiem
Zapis spotkań z Justyną Pronobis-Szczylik, psychoonkologiem, oraz jej mężem prof. Cezarym Szczylikiem, onkologiem to książka o lekarzach, którzy wykonują swój zawód wbrew przeciwnościom losu.

PSL składa projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który po raz pierwszy w całości ujmuje regulacje dotyczące tego zawodu, wprowadzając m.in. stopień specjalizacji . "Tym projektem zapewniamy bezpieczeństwo pacjentom" - przekonują posłowie Stronnictwa.


Akademia NFZ zaprasza
Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało zaproszenie na szkolenia realizowane w ramach projektu "Akademia NFZ", które odbędą się w Bielsku Białej oraz w Zielonej Górze.

Senatorowie PiS chcą odrzucenia ustaw z pakietu kolejkowego
Podczas senackiej debaty nad trzema ustawami z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego senatorowie PiS złożyli wnioski mniejszości o odrzucenie ustaw w całości, a Marek Borowski (niezależny) zgłosił poprawkę dot. konsultantów w ochronie zdrowia.

Zofia Ulz: powstaje sieć służb ścigających odwrócony łańcuch dystrybucji leków
Rynek farmaceutyczny opanowali przedsiębiorcy, którzy z farmacją mają niewiele wspólnego. Dyktują układy na rynku i prowadzą nielegalny proceder, który pozbawia polskich pacjentów dostępu do leków. Jeśli chcemy zwalczyć patologię, musimy dostosować działanie inspekcji farmaceutycznej do zachowań rynku - ocenia minister Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny.


GAZETA.PL

UZ będzie kształcił lekarzy? Chyba nikt w to nie wierzył
We wtorek 22 lipca do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ministerstwo powinno rozpatrzyć go w ciągu miesiąca. To ostatnia prosta na drodze do celu - zapewnia samorząd wojewódzki


GAZETA PRAWNA

Każda wolność jest ograniczona
ANDRZEJ ZOLL Nie przesadzajmy z prawem do nieujawniania swojego systemu wartości. Pracodawca powinien wiedzieć, że lekarz może odmówić wykonania pewnych świadczeń

PESEL i adres chronią przed dublowaniem dawców szpiku
Umieszczanie w rejestrze dawców szpiku ich numerów PESEL oraz adresów zamieszkania jest zgodne z konstytucją. Ustawę zasadniczą łamią jednak przepisy umożliwiające udostępnienie danych z tej bazy ministrowi zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Jak prawo innych państw reguluje kwestię klauzuli sumienia?
W Polsce od wielu tygodni trwa dyskusja dotycząca tzw. klauzuli sumienia, na którą może powołać się lekarz lub inny pracownik medyczny (pielęgniarka, położna), który nie chce podjąć działań niezgodnych z jego sumieniem - takich jak np. przeprowadzenie aborcji. Do polskiego prawodawstwa klauzulę sumienia wprowadziła ustawa z 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jest ona obecna również w Kodeksie Etyki Lekarskiej. A w jaki sposób kwestie związane z klauzulą sumienia regulowane są w innych europejskich krajach oraz w Stanach Zjednoczonych?


WYBORCZA

Minister zdrowia stracił dostęp do danych potencjalnych dawców szpiku. Bo centralny rejestr narusza prywatność
Trybunał Konstytucyjny uznał, że taki dostęp narusza prawo do prywatności, a nie jest ministrowi niezbędny.

Między prawem a sumieniem
Politycy, którzy zachowują się w sposób bulwersujący, zapewne myślą: "Prawo tego nie zabrania, a sumienie mam i tak czyste".

Kościół chce listy szpitali z aborcją. Resort zdrowia: To niemożliwe
Do 30 lipca zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem "Ustawy o klauzuli sumienia pacjenta". Projekt popiera Rada ds. Rodziny Episkopatu. Projekt zakłada, że miałaby powstać lista szpitali, które dokonują aborcji.


RZECZPOSPOLITA

Hospicjum chce pomóc. Szpitale nie odpowiadają
Jeśli kobieta decyduje się donosić ciążę mimo ciężkich wad płodu, często zostaje bez wsparcia. Stołeczne szpitale położnicze zignorowały ofertę, która mogła to zmienić.

Klauzula gwałcąca sumienia
Znane z polskiego prawa "kara śmierci" czy "w rozumieniu ustawy rak jest rybą" uzyskały godnego współtowarzysza w postaci definicji "świadczenia zdrowotnego" – pisze Krzysztof Uczkiewicz.

Więcej urzędników w ochronie zdrowia
Wyceną usług medycznych zajmie się nowa agencja i dobrze opłacane ciało doradcze: rada taryfikacji.

Dane dawców są potrzebne
Osoby oddające szpik muszą przekazywać do rejestrów dane o swoim adresie zamieszkania. Nie narusza to ich prawa do prywatności.

Lecznica nie może żądać dowodu osobistego w zastaw
Podmioty lecznicze, które wydają pacjentowi oryginał dokumentacji medycznej pod zastaw dowodu osobistego, naruszają prawo


Senat m.in. o darmowych lekach dla emerytów i rencistów
Bezpłatne leki refundowane dla osób po 75. roku życia i z najniższą emeryturą lub rentą przewiduje senacka inicjatywa nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którą Senat ma zająć się na rozpoczętym w środę po godz. 11 dwudniowym posiedzeniu.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji medycznej
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie informacji medycznej. Zgodnie z jej przepisami szpitale i przychodnie będą mogły o trzy lata dłużej prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych. Kto zyska?
Rozporządzenie, które wejdzie w życie 6 sierpnia 2014 r. wprowadza zmiany do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Akt normatywny zwiększa uprawnienia lekarzy będących w trakcie specjalizacji, a także zapewnia świadczeniobiorcom, m.in. chorym na choroby nerwowo-mięśniowe, właściwą jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.


Wywóz leków: GIF przyznaje się do częściowej bezsilności i prosi o wsparcie
Po serii publikacji na temat nielegalnego wywozu leków Generalny Inspektorat Farmaceutyczny przyznaje: robimy, co możemy, by wywóz powstrzymać. Ale często okazuje się, ze jesteśmy bezsilni. GIF prosi o wsparcie ustawowe i instytucjonalne.

Pacjent nie żyje – leczenie trwa
ZIP nadal pomaga Narodowemu Funduszowi Zdrowia łapać oszustów, choć nie jest narzędziem do tego stworzonym. Powinien służyć pacjentowi w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej jego leczenia, a nie zmuszać go do węszenia za nieuczciwymi świadczeniodawcami lub czynić z niego korektora błędów. Kto zatem jest winny, lekarze, płatnik, prawo? Winny może być tylko rozszczelniony system kontrolny.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

"Położyć tamę atakom na lekarzy"
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zwróciło się w liście do Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, o "podjęcie zdecydowanych kroków w celu położenia tamy" naciskom, atakom i kłamliwym oskarżeniom skierowanym przeciwko medykom.

Konferencja w Sejmie nt. klauzuli sumienia
O obowiązkach lekarza wynikających z klauzuli sumienia, etycznym aspekcie odmowy przeprowadzenia aborcji przez lekarzy i potrzebie zmian przepisów związanych z klauzulą rozmawiali we wtorek w Sejmie eksperci z dziedziny etyki, prawa, medycyny i praw człowieka.


Prawo do życia. Bez kompromisu
– Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa aborcji była oczywista. Cieszę się, że dziecko mogło się urodzić i godnie umrzeć – mówi prof. Bogdan Chazan w wywiadzie-rzece pt. "Prawo do życia. Bez kompromisu". Książka ukaże się nakładem wydawnictwa WAM na początku sierpnia. Patronat nad nią objął portal mp.pl.


RMF 24

Drastycznie podrożeją badania dla przyszłych kierowców
Nawet czterokrotnie wrosną koszty badań lekarskich dla kandydatów na kierowców. Wszystko przez nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 3 dni temu. Opłata za badanie lekarskie ma wynosić 200 złotych. Nie mniej - nie więcej. Teraz kursanci w zależności od miasta i szkoły jazdy płacili od 50 do 200 złotych.


POLITYKA

Kościół wznieca pożar
Kościół, żądając listy klinik, gdzie zgodnie z prawem można przeprowadzić aborcję, wznieca pożar, którego może już nie ugasić.

Ginekolodzy na froncie
Polscy ginekolodzy swoją profesję coraz częściej porównują do zawodu sapera.


TVN 24

Sprawa Alicji Tysiąc niewiele zmieniła. Polki wciąż wolą usuwać ciążę nielegalnie
Pacjent musi mieć gdzie się odwołać od decyzji lekarza – ocenił Strasburg, gdy siedem lat temu rozpatrywał głośną sprawę Alicji Tysiąc. Polska wyrok wykonała i powołała Komisją Lekarską, do której teoretycznie mogą się zgłaszać m.in. kobiety, którym lekarz odmówił aborcji. Teoretycznie, bo przez siedem lat zgłosiły się… dwie. Czas, który ma komisja na rozpatrzenie wniosku i formalności, które trzeba spełnić, powodują, że jest ona w takich sprawach całkowicie nieużyteczna. Ministerstwo Zdrowia nawet nie próbuje temu zaprzeczać i obiecuje zmiany. Kiedy? Nie wiadomo.

Po 10 latach. Ustawa o in vitro w końcu trafiła do Sejmu
Po blisko 10 latach prac w końcu trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o in vitro. Ma on w końcu uregulować działalność klinik leczenia niepłodności. Jakie zapisy pojawiają się w dokumencie, którym będą się zajmowali parlamentarzyści?


RPO pisze do ministra zdrowia ws. klauzuli sumienia. Apeluje o zmiany w przepisach
Potrzebna jest zmiana w przepisach dotyczących klauzuli sumienia, tak by obowiązek wskazania pacjentowi miejsca, w którym uzyska świadczenie, został przeniesiony z lekarza na podmioty publiczne - takie stanowisko RPO Irena Lipowicz przekazała ministrowi zdrowia.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Hanna Gronkiewicz-Waltz wspiera aborcjonistów
Prezydent Warszawy, zwalniając prof. Bogdana Chazana za odmowę zabicia nienarodzonego dziecka, spłaca dług wobec środowisk proaborcyjnych skupionych w Kongresie Kobiet. Organizacja ta wsparła Gronkiewicz-Waltz przed ubiegłorocznym referendum o jej odwołanie.


NASZ DZIENNIK

Walec rewolucji
Za czasów pontyfikatu Jana Pawła II politycy reprezentujący praktycznie całą polską scenę polityczną starali się pokazywać swoje przywiązanie do Papieża. Jego wizyta w polskim Sejmie w 1999 roku odbyła się przy olbrzymim aplauzie.


Jaka jest prawda o in vitro w Polsce?
Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej podsumowanie pierwszego roku rządowego programu in vitro. Dowiadujemy z niego, że program kosztował dotąd 72,4 miliona złotych.


TOK FM

"Kościół, żądając listy klinik, gdzie zgodnie z prawem można przeprowadzić aborcję, wznieca pożar. Może go nie ugasić"
"Kościele, zacznij bronić życia naprawdę, nie dla władzy nad ciałami kobiet" - pisze Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego. Przekonuje, że Kościół, żądając listy klinik, gdzie zgodnie z prawem można przeprowadzić aborcję, wznieca pożar. Może go nie ugasić.

Chazan pozostaje członkiem Rady Naukowej Medicover. "Jest członkiem od wielu lat. Ale nigdy nie przyjmował pacjentów"
Prof. Chazan był i nadal będzie członkiem Rady Naukowej Medicover - poinformowała w oświadczeniu prywatna grupa. - Profesor Chazan konsultował procedury, które muszą być wypracowane, ale nigdy nie przyjmował i nie przyjmuje u nas pacjentek - zapewnia nas rzeczniczka Medicover Marzena Smolińska.

Pierwsza aborcja w Szpitalu im. św. Rodziny już dwa dni po odwołaniu prof. Chazana? Placówka nie potwierdza
Prof. Chazan twierdzi, że w Szpitalu im. Świętej Rodziny dokonano dziś pierwszej od 2006 r. aborcji. Miało się to stać zaledwie dwa dni po jego odwołaniu z funkcji dyrektora placówki. Rzeczniczka szpitala nie potwierdza tej informacji.


MEDEXPRESS

Wypisywanie recept powinno być obowiązkiem pielęgniarek
Dlaczego pielęgniarki powinny przepisywać leki i co spowodowało degradację zawodu pielęgniarki – mówi w rozmowie z redaktor naczelną Medexpressu Iwoną Schymallą, prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.


NA TEMAT

Absurdalne oszustwo w służbie zdrowia: NFZ zapłacił za badanie ginekologiczne mężczyzny
Jeden z mieszkańców Bielska-Białej dowiedział się niedawno, że w 2008 roku był w Białymstoku i przeszedł badanie ginekologiczne pochwy. Fakt, że jest mężczyzną, a w tym czasie nie było go w Białymstoku nie ma znaczenia. Jakim cudem na jego koncie w rejestrze NFZ znalazła się taka usługa? Wyjaśnienie jest proste - lekarz, który zgłosił fikcyjne badanie wyłudził pieniądze od Narodowego Funduszu Zdrowia. To częsta praktyka.

POLSKIE RADIO

Wiceminister zdrowia: skrócimy kolejki do lekarzy, usprawnimy leczenie nowotworów
Sławomir Neumann mówił w radiowej Jedynce, że nowe projekty ustaw, które zostały przygotowane przez resort zdrowia zmniejszą kolejki do lekarzy specjalistów oraz usprawnią leczenie onkologiczne. - To, co przygotowaliśmy jest naprawdę do sprawdzenia - zaznaczył.
***
22 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Uczelnie medyczne nie boją się niżu demograficznego: liczba kandydatów - rekordowa
Od wprowadzenia nowej matury w 2005 r., kandydaci na studentów mogą zarejestrować się w systemach informatycznych w dowolnej liczbie uczelni. Pierwsze informacje dotyczące rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 nie są zatem wiążące, ale pokazują, które uczelnie medyczne i jakie kierunki cieszą się największym powodzeniem.

FPZ o pracach nad pakietem kolejkowym
Federacja Porozumienie Zielonogórskie odniosła się do posiedzenia sejmowej Komisji zdrowia (21 lipca), na którym rozpatrywano poprawki zgłoszone w czasie II czytania do projektów ustaw tzw. pakietu kolejkowego.

Rząd o zmianach w prawie farmaceutycznym
We wtorek (22 lipca) rząd zajmie się projektem zmian w Prawie farmaceutycznym, mającym zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków.


GAZETA PRAWNA

Minister chce znać wywiady rodzinne chorych dzieci
Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych ma umożliwić monitorowanie stanu zdrowia noworodków oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie minister zdrowia przekazał właśnie do konsultacji społecznych.

Spowiedź z majątku. Kolejka się wydłuża
Rewolucji ciąg dalszy: lekarze orzecznicy ZUS i KRUS oraz konsultanci medyczni będą musieli składać oświadczenia o swoim stanie posiadania


WYBORCZA

Bez lekarzy, pielęgniarek i pieniędzy, czyli jak minister Arłukowicz skraca kolejki w służbie zdrowia
Wygląda na to, że jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi zostaną uchwalone zmiany w trzech ustawach zdrowotnych. Mają poprawić działanie systemu ochrony zdrowia.

Wiceprezydent Warszawy o zwolnieniu prof. Chazana: Ta sprawa to nie kwestia wiary, lecz prawa
Księża i biskupi mogą wydawać moralne sądy, ale muszą rozumieć, że państwo jest neutralne światopoglądowo. Jeśli ktoś łamie tę zasadę, musi się liczyć z konsekwencjami. Niezależnie od tego, kto go broni - mówi Jacek Wojciechowicz


Ile jest w Polsce klinik i szpitali "pod wezwaniem"? Debata o klauzuli sumienia lekarzy
"W debacie na temat lekarskiej klauzuli sumienia zapomniano o pacjencie i jego prawach". W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat klauzuli sumienia.


GAZETA.PL

Powstał nowoczesny szpital dla dzieci. Znika ten na Litewskiej
Rozpoczęło się wyposażanie szpitala dla dzieci budowanego przez warszawski uniwersytet. Na dachu ma lądowisko dla helikopterów, a tuż pod nim jest blok operacyjny.


RZECZPOSPOLITA

Nie ma krwi, nie będzie zabiegu
Szpitale we wszystkich miastach przekładają planowe operacje, bo w magazynach brakuje krwi.

Ratusz ostatecznie wyrzucił prof. Chazana
Prof. Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem szpitala im. św. Rodziny w Warszawie. Wczoraj dostał wypowiedzenie.

Mikrobiolog to nie diagnosta
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił w obronie absolwentów studiów mikrobiologicznych.

Sejm przyjął pakiet kolejkowy
Posłowie uchwalili trzy ustawy z tzw. pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego. Ich główne założenia to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.


TVN 24

Piwo podrożeje? Resort zdrowia chce zniechęcić młodych
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby piwo było droższe. Według urzędników jest to bardzo dobry sposób, by chronić młodzież i dzieci przed kupowaniem tego alkoholu. Resort zdrowia poprosił już Ministerstwo Finansów o podwyższenia akcyzy lub ustalenie ceny minimalnej złotego trunku.


Lekarze i pielęgniarki krytykują pakiet kolejkowy. "Zagraża systemowi zdrowia"
Tzw. pakiet kolejkowy nie tylko nie poprawi systemu ochrony zdrowia, ale zagraża jego funkcjonowaniu - uważają liderzy czterech organizacji lekarskich. Pakiet krytykuje też prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz i szefowa związku pielęgniarek Lucyna Dargiewicz.


RMF 24

Darmowe leczenie za granicą nie dla nas. Posłowie idą na wakacje
Polscy pacjenci jeszcze długo nie będą mogli leczyć się za darmo za granicą - mimo unijnej dyrektywy transgranicznej. Posłowie z sejmowej komisji zdrowia mieli w końcu zacząć dziś prace nad ustawą wdrażającą unijne przepisy, ale zanim zaczęli - już je przerwali i umówili się na koniec sierpnia, po sejmowych wakacjach. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia już od 10 miesięcy powinien płacić za nasze leczenie w krajach UE.


TVP INFO

Dubieniecki: pozew będzie skierowany przeciwko szpitalowi
– Będzie to pozew stricte cywilistyczny o zadośćuczynienie za doznane bóle, krzywdę fizyczną i psychiczną, jaka została spowodowana niepodjęciem decyzji i niewykonaniem zabiegu w ustawowym terminie od momentu powzięcia wiadomości, czyli między 22. a 24. tygodniem ciąży – wyjaśniał w programie "Po przecinku" mec. Marcin Dubieniecki, pełnomocnik kobiety, której prof. Bogdan Chazan odmówił wykonania aborcji, mimo iż zezwala na to prawo.


NASZ DZIENNIK

Powstrzymać nagonkę na katolickich lekarzy
List Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie prof. Bogdana Chazana


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Prof. Chazan wyrzucony za wiarę
Urzędnicy miasta stołecznego Warszawy oficjalnie zwolnili prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny. Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostała głucha na apele episkopatu, katolików, pacjentów i mieszkańców Warszawy broniących lekarza, który odmówił aborcji. – Jest mi smutno, ale dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia – mówił wczoraj prof. Bogdan Chazan.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

NFZ: Kiedy finał naboru na zastępców prezesa?
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ma za sobą pierwszy etap naboru na stanowiska zastępców prezesa NFZ do spraw finansowych i medycznych. Wyłoniono sześciu kandydatów. Zapytaliśmy, kiedy kolejny etap weryfikacji i ostateczne wybory.

ISO – narzędzie brutalnej konkurencji na rynku opieki długoterminowej
Blady strach padł na instytucje zajmujące się pielęgniarską opieką długoterminową. Renomowane firmy, działające na rynku od lat zaczęły tracić kontrakty tylko dlatego, że nie mają systemu ISO. Niezbyt potrzebnego w tym segmencie działalności. Z powodu braku ISO kontrakt może stracić ponad 90 proc. świadczeniodawców.

Senat: Będzie nowa grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków?
Podczas 59. posiedzenia Senatu, które rozpoczyna się 23 lipca m.in. odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy, który przewiduje przyznanie osobom, które pobierają emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty najniższej emerytury oraz które ukończyły 75. rok życia, prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki refundowane oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Teraz już kompromisu nie będzie
Do tej pory regularnie, co roku, negocjowaliśmy warunki, na jakich wykonujemy świadczenia w POZ. Nowelizacja ustawy zdrowotnej pozbawia nas tej drogi dochodzenia do porozumienia z decydentami – mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego w rozmowie z mp.pl.


"Nie ma zgody na takie zmiany"
Członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich (Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków) wspólnie wyrazili sprzeciw wobec próby "wprowadzenia przepisów, które wbrew propagandowym obietnicom nie tylko nie dają szansy poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale wręcz zagrażają jego fukcjonowaniu".


MEDEXPRESS

Po trupach do celu..., czyli jak głosowano nad tzw. pakietem kolejkowym
Na temat głosowania nad tzw. pakietem kolejkowym ostro wypowiadają się lekarze POZ. Co zarzucają koalicji rządzącej?

Naczelna Rada Aptekarska za likwidacją zawodu technika farmacji
NRA opowiedziała się za skróceniem daty ostatniego naboru w celu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. –  Wyłącznie farmaceuta posiada ustawowe uprawnienie do wykonywania wszystkich czynności przynależnych zawodowi farmaceuty - pisze prezes NRA Grzegorz Kucharewicz w liście do premiera.


PULS BIZNESU

Prywatno-publiczny wyścig po miliony
Przedsiębiorcy z branży medycznej skarżą się, że w nowym rozdaniu funduszy unijnych będą dyskryminowani.
***
21 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Patomorfolog - najsłabsze ogniwo pakietu kolejkowego?
W całej Polsce przy mikroskopach pracuje zaledwie ok. 400 patomorfologów, przy czym część z nich to osoby na emeryturze, wykonujące zawód cząstkowo - twierdzi doc. Andrzej Wojnar dolnośląski konsultant wojewódzki ds. patomorfologii. To stanowczo za mało, aby móc przyśpieszyć pracę patomorfologów, a takie przyśpieszenie zakłada tzw. pakiet kolejkowy.

PAKS dzieli się doświadczeniami na międzynarodowym sympozjum
Prof. Wojciech Wojakowski, związany na co dzień z Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland (CBR AHP), na specjalne zaproszenie organizatorów poprowadził cykl wykładów w ramach Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Russia (TCT Russia) w Moskwie. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych sympozjów naukowych poświęconych różnym aspektom leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW).

Stanowisko Zarządu SFP w sprawie protestu PTF wobec powołania konsultanta krajowego
Nie rozumiemy, dlaczego kwestionowana jest decyzja Ministra Zdrowia. Kwestionowanie i oprotestowanie tej decyzji (...) jest w naszej opinii nietaktowne i małostkowe - stwierdza zarząd główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w odpowiedzi na przekazany mediom sprzeciw Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wobec powołania nowego konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii.


Nowa debata o przyszłości Polski Wschodniej już we wrześniu. Jednym z tematów - zdrowie
Najważniejsze dla gospodarki Polski Wschodniej kwestie, rola i potencjał regionu w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy, dwa dni debat, tysiąc gości z kraju i z zagranicy, a wśród nich przedstawiciele biznesu, politycy, eksperci. Już za dwa miesiące odbędzie się Wschodni Kongres Gospodarczy (WKG) w Białymstoku. W programie także sesje poświęcone regionalnej polityce zdrowotnej.

Resortowe ulotki nt. infolinii dot. leków refundowanych trafiają do poradni i szpitali
Do poradni i szpitali trafią plakaty i ulotki informujące o tańszych odpowiednikach przepisanych przez lekarzy leków refundowanych.

SLD złożył w Sejmie projekt nowelizacji przepisów dot. klauzuli sumienia
SLD złożył w Sejmie projekt zmian w przepisach dot. stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy pracujących w placówkach finansowanych przez NFZ. Sojusz proponuje, by ustawowo określić przypadki, w których lekarze nie będą mogli stosować tej klauzuli - m.in. przy wystawianiu recept.

Prezes NRL ws. prof. Chazana: samorząd ani go nie broni, ani nie oskarża
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wydał oświadczenie w sprawie zdarzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie i odpowiedzialności prof. Bogdana Chazana. Ocenia, że "wszelkie sugestie mówiące o tym, że prezes NRL broni lub oskarża prof. Chazana są nieuprawnione".

PPOZ: pogłębia się niedofinansowanie POZ
21 lipca Parlament podejmie dalszą debatę nad pakietem ustaw zdrowotnych, którego zapisy i dotychczasowe procedowanie budzi wiele kontrowersji i uzasadnionych złych emocji - przypomina PPOZ w oświadczeniu.


GAZETA PRAWNA

W projekcie ustawy o in vitro nie ma pojęcia dobro dziecka
ANNA KRAWCZAK Regulacja wyeliminuje handel zarodkami. Ten w Polsce odbywał się do tej pory swobodnie i bez żadnej kontroli. Najczęściej z narażeniem zdrowia biorców

Nie jest embrionem to, co nie może stać się człowiekiem
Nie powinna być uważana za embrion ludzki niezapłodniona komórka jajowa pobudzona do dalszego rozwoju za pomocą technik chemicznych lub elektrycznych, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie może stać się człowiekiem. Niemniej państwa członkowskie mają prawo zakazać patentowania takich komórek z przyczyn etycznych i moralnych – uznał w swojej opinii dla luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości jego rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón.

Pakiet Arłukowicza: Posłowie koalicji walczą o względy pielęgniarek
Będą poprawki w ustawie z pakietu Arłukowicza, która dotyczy pielęgniarek. Nie ma zgody z PO i PSL co do zakresu zmian.


WYBORCZA

Prof. Chazan wrócił z urlopu, czy teraz go zwolnią? Dostał zaproszenie do ratusza
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan powiedział PAP, że w poniedziałek po południu spotka się z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem. Ratusz zapowiadał wcześniej, że w związku z wynikami kontroli w szpitalu dyrektor zostanie odwołany ze stanowiska.


RZECZPOSPOLITA

Lekarzom nie udała się skarga
Trybunał nie sprawdzi, czy NFZ prawidłowo przeprowadza konkursy.

Zasady badania kierowcy na obecność narkotyku
Musi być znana przyczyna odstąpienia od pobrania próbki krwi lub moczu.

Ślimacza sztafeta onkologiczna
Nowotwór nie czeka, ale chorzy niestety tak.

Chazan: jestem zaproszony na rozmowę do ratusza
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan powiedział, że po południu spotka się z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem. Ratusz zapowiadał wcześniej, że w związku z wynikami kontroli w szpitalu dyrektor zostanie odwołany ze stanowiska.

Prof. Bogdan Chazan dostał wypowiedzenie z pracy
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan dostał wypowiedzenie z pracy. Wręczyli mu je urzędnicy Biura Polityki Zdrowotnej - poinformował rzecznik stołecznego magistratu Bartosz Milczarczyk.


W zdrowiu nie ma demokracji
Lekarze są oburzeni sposobem pracy nad pakietem kolejkowym. Żądają aby rząd zaczął kształcić więcej medyków.

Rząd o zmianach w kodeksie cywilnym i prawie farmaceutycznym
Rząd ma się we wtorek zająć projektem noweli kodeksu cywilnego, zwiększającym możliwości składania pism do sądu w formie elektronicznej. W programie obrad rządu jest także projekt zmian w Prawie farmaceutycznym, mający zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków.


TVN WARSZAWA

Prof. Chazan spotka się w wiceprezydentem. Dostanie wypowiedzenie?
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan powiedział, że w poniedziałek po południu spotka się z wiceprezydentem Warszawy Jackiem Wojciechowiczem. Ratusz zapowiadał wcześniej, że w związku z wynikami kontroli w szpitalu dyrektor zostanie odwołany ze stanowiska.

Prof. Chazan nie jest już dyrektorem szpitala. "Kara jest niezasłużona"
Prof. Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem szpitala przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. W poniedziałek przed południem wręczono mu wypowiedzenie. - Jest mi przykro, odczuwam żal i dyskomfort. Jest mi smutno - powiedział profesor tuż po odebraniu decyzji o odwołaniu.


Prof. Chazan nie jest już dyrektorem szpitala. "Życie toczy się dalej"
Prof. Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem szpitala przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. W poniedziałek przed południem wręczono mu wypowiedzenie. - Jest mi przykro, odczuwam żal i dyskomfort. Jest mi smutno - powiedział profesor tuż po odebraniu decyzji o odwołaniu.


RADIO DLA CIEBIE

Prof. Chazan rozważa oddanie swojej sprawy do Sądu Pracy
Zgłasza też wątpliwości do wyników kontroli, którą zleciło nadzorujące placówkę miasto.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

W ogniu emocji
"Jak tu ufać lekarzom, którzy dobijają rannych, zamiast ich ratować, handlują organami, mordują w majestacie prawa? Jak to nieprawda? Przecież w telewizji pokazywali, wszyscy tak mówią". Rzecz o lekarzach i mediach.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Do ukarania za obronę życia za wszelką cenę
Dopiero 15 września 2014 roku odbędzie się rozprawa z powództwa Szpitala Pro Familia przeciw obrońcom życia Fundacji Prawo do Życia po organizowanych przez nią pikietach przed placówką. Szpital w sytuacji wad rozwojowych płodu dokonuje terminacji ciąży, co nie podoba się obrońcom życia.


MEDEXPRESS

Pakiet onkologiczny: Pielęgniarki wypiszą recepty. Czy na pewno? Prawnik uważa, że to się nie uda
W tym tygodniu w Sejmie głosowanie nad pakietami: onkologicznym i kolejkowym. Zmiany dotyczą również pielęgniarek. O tym z Krzysztofem Kopciem z Kancelarii Linklaters rozmawia Alicja Dusza.

Prof. Zbigniew Gaciong: Agresywni pacjenci są codziennością
Czy istnieją procedury, jak postępować z agresywnym pacjentem? Jak często personel medyczny ma do czynienia z agresywnym zachowaniem chorych? M.in. o tym z prof. Zbigniewem Gaciongiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, rozmawia redaktor naczelna Medexpressu Iwona Schymalla.

Minister zdrowia apeluje do konsultantów krajowych
Bartosz Arłukowicz spotkał się z konsultantami krajowymi. Czy rozwiał wątpliwości związane z nowelizacją ustawy o konsultantach krajowych?


NASZ DZIENNIK

Genetyczny hazard
Minister zdrowia przygotował projekt ustawy "o leczeniu niepłodności metodą in vitro". I będzie go konsultował z feministkami, ale już nie z genetykami.

Europa solidarna z prof. Bogdanem Chazanem!
Solidarność i jednoznaczne poparcie dla wybitnego polskiego lekarza prof. Bogdana Chazana wyraziła Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia "Jeden z nas".

Prof. Bogdan Chazan otrzymał wypowiedzenie
Profesor Bogdan Chazan otrzymał wypowiedzenie z pracy. Jego obwiązki jako dyrektora Szpitala Świętej Rodziny przejmie dotychczasowy wicedyrektor.


PULS BIZNESU

Hurtownie i apteki dostały po łapach
Inspekcja farmaceutyczna wypowiedziała wojnę nielegalnemu eksportowi leków. Zamknięto ponad 100 hurtowi i aptek. Niektóre z nich prowadziły podwójną księgowość


PULS MEDYCYNY

Stypendia dla polskich lekarzy
Trzy polskie lekarki specjalizujące się w leczeniu raka piersi wyjechały na stypendia do USA

Opieka nad przewlekle chorymi to wyzwanie
Z danych GUS wynika, że ponad 12 proc. społeczeństwa ma ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności, szczególnie w grupie 65+.


W POLITYCE

Sitwa i manipulacja wygrały z prawdą i służbą. Prof. Chazan odwołany z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny
Uważam że kara, która mnie spotkała jest po pierwsze niezasłużona, ponieważ sprawowałem się całkiem nieźle. Po drugie, uważam że wysokość tej kary jest niewspółmierna do zarzucanego mi czynu
***
20 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prof. Zaremba: system badań prenatalnych jest źle skonstruowany
System badań prenatalnych w Polsce jest źle skonstruowany, nie przestrzega się prawa, a kobiety z prowincji mają utrudniony dostęp do diagnostyki prenatalnej - ocenił w rozmowie z PAP prof. Jacek Zaremba, genetyk z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Eksperci: rehabilitacja poprawia rokowania chorych na nowotwory
Wielu lekarzy uważa, że chorzy na raka nie powinni być poddawani rehabilitacji w uzdrowiskach, bo to może im zaszkodzić. To nieprawda, jest wręcz odwrotnie: rehabilitacja poprawia rokowania pacjentów onkologicznych - przekonują eksperci.


WYBORCZA

Niech rząd się spieszy z in vitro
Po blisko dziesięciu latach prac w resorcie minister zdrowia skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt regulujący zapłodnienie in vitro. To dobry projekt, a jego dalsze losy zależą od zainteresowania opinii publicznej.


FORSAL.PL

Leczenie transgraniczne: Polacy odwołują się do prawa, którego nie ma
Zaczął się wysyp spraw o zwrot kosztów poniesionych na kuracje za granicą. Na razie w sądach jest ich dziewięć, ale kolejnych 55 stoi w przedsionku. Polska nie implementowała jeszcze dyrektywy o leczeniu transgranicznym, ale to paradoksalnie działa na korzyść pacjentów.


WPROST

Pacjentka prof. Chazana: Pierwszy widok jest trudny do przeżycia
Pani Agnieszka, której prof. Bogdan Chazan nie zezwolił na aborcję, nie rozmawia z prasą. Dla "Wprost" zrobiła wyjątek i wraz z mężem kilka dni przed pogrzebem syna opowiadają o tym, co przeszli w ostatnich miesiącach. Prof. Chazana oskarżają o kłamstwo, manipulacje i niedopełnienie obowiązków.

Szpitalny pasztet powszedni
Pasztety, mielonki, nieapetyczne kawałki parówek i serdelków. To króluje na talerzach pacjentów w polskich szpitalach.

Widok tego dziecka mam przed oczami
Narażanie pacjentów na traumę pod szyldem sumienia nie jest zgodne z etyką lekarską – mówi PROF. MIROSŁAW WIELGOŚ, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.


KRYTYKA POLITYCZNA

Graff: Chrońmy uczucia niereligijne
To musi być fantastyczne uczucie – służyć okrutnemu Bogu i mieć go po swojej stronie. Wobec czegoś takiego niczym są prawa pacjentów czy wolność słowa.
***
19 lipca 2014 r.

GAZETA PRAWNA

Nawet z EKUZ leczenie za granicą może być kosztowne
Niemal 70 proc. turystów przyznaje, że nigdy nie sprawdzali na jaką refundację kosztów leczenia za granicą mogą liczyć w przypadku wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez ośrodek IMAS. Taka postawa to błąd, ponieważ EKUZ zapewnia zazwyczaj refundację jedynie części poniesionych kosztów leczenia, a niektórych świadczeń nie obejmuje w ogóle.


RZECZPOSPOLITA

Trzymać przez chwilę anioła w rękach
Specjalne hospicja pomagają rodzicom ciężko chorych dzieci, którzy nie zdecydowali się na aborcję.

Pacjent ma prawo poznać wypadki medyczne
Treść orzeczeń Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz rejestr wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego stanowią informację publiczną – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

TK wypowie się o danych osobowych dawców szpiku
We wtorek, 22 lipca 2014 r., Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku.


NASZ DZIENNIK

W intencji lekarzy i dzieci poczętych
Setki osób protestowało i modliło się wczoraj przed ratuszem w Warszawie w intencji obrońców życia i lekarzy, którzy są atakowani oraz prześladowani za gorliwą obronę dzieci poczętych. Akcję zorganizowała Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. 


GAZETA.PL

Wraca spór o Szpital Południowy: powstanie czy nie?
Wielkie oszustwo: Platforma nie chce Szpitala Południowego na Ursynowie - grzmi Warszawska Wspólnota Samorządowa. Jako dowód na tę tezę wskazuje, że ta inwestycja nie znalazła się w załączniku do uchwalonego niedawno planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. - Działacze nie przeczytali tytułu tego załącznika - odpowiada ratusz.
***
18 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Zespół bioetyków Episkopatu: nie zmuszać lekarzy do postępowania niezgodnego z sumieniem
Lekarz ze względu na klauzulę sumienia ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży; może też odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne - twierdzi zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w wydanym w piątek (18 lipca) oświadczeniu.

Prezes NRL składa kondolencje rodzinie ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu
Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, prezes NRL – dr Maciej Hamankiewicz napisał: "Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem informację o katastrofie samolotu Malaysian Airlines MH17 na wschodzie Ukrainy i śmierci 295 osób, w tym uczestników dwudziestej Międzynarodowej Konferencji na temat epidemii AIDS. Pragnę przekazać wyrazy współczucia rodzinom ofiar katastrofy, w tym rodzinom lekarzy i pracowników medycznych."

NIL: bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy - jak rozmawiać z pacjentem
Naczelna Izba Lekarska zmieściła na swoich stronach informację skierowaną do lekarzy w wieku do 35 roku życia, będących w trakcie stażu lub specjalizacji. Izba zaprosiła ich na szkolenia p.t "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę."

Arłukowicz: konsultanci krajowi są autorytetami w swojej dziedzinie
Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz spotkał się z konsultantami krajowymi. Do spotkania doszło z powodu zmian na stanowiskach konsultantów krajowych. Bartosz Arłukowicz podziękował konsultantom, którzy zakończyli pracę w związku z końcem kadencji, oraz powitał nowych ekspertów, którzy będą pełnili te funkcje.


WYBORCZA

Andrzej Sośnierz chce zostać dyrektorem śląskiego NFZ. 'Zgłaszam się, bo jestem optymistą'
Andrzej Sośnierz, były dyrektor Śląskiej Kasy Chorych, a później prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłosił się w czwartek do konkursu na dyrektora śląskiego oddziału Funduszu. Nikt jednak nie wierzy w jego wygraną


RZECZPOSPOLITA

Pakiet do przepchnięcia
Lekarze i eksperci Biura Analiz Sejmowych wytykają błędy w pakiecie kolejkowym. Rząd ich nie słucha. Chce, by Sejm uchwalił przepisy do końca lipca.

Pacjent zawsze musi mieć zapewnioną pomoc medyka
Gdy twój lekarz rodzinny jest na urlopie powinien wyznaczyć zastępcę, który przyjmie opuszczonych pacjentów

Lekarz to nie usługodawca "medycyny życzeń"
Lekarz lub farmaceuta nie może być sprowadzony do roli usługodawcy w ramach "medycyny życzeń" - pisze w oświadczeniu Zespół Ekspertów Episkopatu ds. Bioetycznych. To kolejny głos Kościoła w sprawie prof. Bogdana Chazana.

Niebezpieczna zabawa prawem
Bartosz Arłukowicz, optując za stosowaniem i finansowaniem in vitro i inseminacji w Polsce, najwyraźniej działa bez wyobraźni. Minister zdrowia przygotował bowiem techniczny projekt, którego głównym założeniem jest upowszechnienie tych zabiegów. Zapomniał przy tym, że sprawa na sztucznym zapłodnieniu się nie kończy, a poważne konsekwencje mogą dać o sobie znać po wielu latach.

Pielęgniarki składają wotum nieufności wobec Arłukowicza
- Minister zdrowia lekceważy nas i nasze uwagi. Zgłaszamy wotum nieufności wobec ministra - twierdzą pielęgniarki i położne w liście do premiera Donalda Tuska.

GAZETA WYBORCZA

Jest wreszcie projekt ustawy o in vitro
Projekt regulujący zapłodnienie metodą in vitro jest napisany w zgodzie z europejską konwencją bioetyczną i unijnymi dyrektywami. O możliwości skorzystania z tej procedury decydowałyby wyłącznie względy medyczne.

Święty Chazan
Były "morderca" niewinnych istot, prof. Bogdan Chazan, został wyniesiony na ołtarz Jasnej Góry. Biskupi robią z niego bohatera, jest dla nich symbolem zmagania się "cywilizacji śmierci z kulturą życia".

Uwaga na leki, które wpędzają w długi i hazard
Pani Monika leczyła chorobę Parkinsona - na którą nie była chora(!), lekami, które doprowadziły ją do bankructwa w biznesie. Kupowała niepotrzebne rzeczy, brała wielkie pożyczki - efekt to pół miliona długu. Historia wydaje się nieprawdopodobna? Tylko pozornie.

GAZETA PRAWNA

Usługa medyczna w celach edukacyjnych jest z VAT
Tylko czynności, które bezpośrednio służą ochronie i przywracaniu zdrowia, są zwolnione z podatku - wynika z wyroku NSA.

Uwagi prof. Chazana do wstępnego raportu dotarły do Ratusza
Stołeczny Ratusz potwierdza, że wpłynęły uwagi prof. Bogdana Chazana do ustaleń z kontroli w szpitalu, którym kieruje. Końcowy raport w sprawie pacjentki, której odmówiono tam aborcji, będzie gotowy za kilkanaście dni.

Rząd reguluje in vitro: pięć lat więzienia za zniszczenie zarodka
Minister zdrowia wyda klinikom pozwolenie na leczenie niepłodności metodą pozaustrojową. Rząd reguluje wreszcie in vitro.

RYNEK ZDROWIA

Po godz. 18 przychodnia nie przyjmie pacjenta?
NFZ może nie zapłacić przychodni za przyjmowanie chorych w innych godzinach niż od 8 do 18. W piśmie skierowanym do lekarzy POZ Fundusz informuje m.in., że badania wykonane poza wyznaczonymi godzinami nie będą świadczeniami gwarantowanymi, czyli objętymi przedmiotem umowy zawartej z płatnikiem.

NRL o umorzeniu postępowania przez TK ws. konkursów na świadczenia
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów, w którym poinformował, że 25 czerwca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie z wniosku NRL w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją i ustawami przepisów regulujących konkursy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Zostaną kolejki, bo został papier
Pacjent zostawi papierowe skierowanie na badanie w jednej przychodni i w drugiej już nie będzie mógł się na nie zapisać: to rozwiązanie ma zlikwidować kolejki do leczenia. - Pomysł anachroniczny i nieskuteczny - komentują eksperci.

BCC: Konieczna dyskusja nt. finansowania służby zdrowia
Już najwyższy czas by pilnie podjąć szeroką dyskusję dotyczącą modelu finansowania naszego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Business Centre Club, obecny system jest niewydolny i należy go zmienić - takie wnioski nasuwa m.in. analiza budżetu NFZ na 2015 r. Budżet ten niestety nie zapewnia środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian z pakietu onkologicznego i kolejkowego, nie pozwala na realizację celów strategicznych nakreślonych przez rząd w tzw. Policy Paper oraz nie odpowiada wyzwaniom związanym ze starzejącym się społeczeństwem - twierdzi BCC.

MEDEXPRESS.PL

Rekordowa liczba zachorowań na boreliozę
Rośnie liczba zachorowań na boreliozę, ten rok jest rekordowy. Mamy więcej kleszczy, więc nie ma co się dziwić, że i chorych przybywa. Ile osób zachorowało już w tym roku? Według danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego do końca czerwca na chorobę tę zachorowało blisko 5 tysięcy Polaków.

TERMEDIA

Mazowsze: 9 mln zł dla szpitali
Zarząd województwa zdecydował o udzieleniu dofinansowania na termomodernizację mazowieckich placówek medycznych. Pieniądze trafią do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
***
17 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nowe deklaracje wyboru lekarza to bubel?
Od 16 czerwca pacjenci muszą wypisywać nowe deklaracje dotyczące wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W miejsce jednego druku wprowadzono trzy odrębne. Już teraz wiadomo, że zmiana nie spodobała się i leczącym, i leczonym.

WYBORCZA

Zeszyt zgonów
Anestezjolodzy mają listę pacjentów ze wszystkich oddziałów. Codziennie chodzą z nią po budynku i szukają konkretnych osób do operacji. Jak wyjdziesz do toalety i przegapisz swą szansę, następna będzie dopiero jutro

Resort zdrowia nie powtórzy konkursu na in vitro
Powtórzenia konkursu na realizację rządowego programu in vitro domagał się związek zrzeszający część polskich klinik leczenia niepłodności. Zarzucał mu niejasne kryteria i brak przejrzystości. - Wszystko było w porządku - odpowiada Ministerstwo Zdrowia i konkursu nie powtórzy.

Biskupi o odwołanym dyrektorze szpitala: Chazan ofiarą
Episkopat postawił po stronie "kultury śmierci" krytyków prof. Bogdana Chazana. I protestuje przeciwko odwołaniu go ze stanowiska

Aborcja: próba spokojnej dyskusji
Najpierw kwestia terminologiczna. Przeciwstawia się prawa boskie prawom ludzkim chyba bez zastanowienia, co ten pierwszy termin znaczy czy raczej znaczyć powinien. A nie oznacza przecież po prostu poglądów ludzi wierzących, lecz dotyczy wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich. Jedni mniemają, że Bóg istnieje, drudzy w to wątpią, ale przecież dla każdego człowieka boskie prawa to te najważniejsze. Bo Boga nie ma albo On jest, a jeżeli istnieje, to jest dobrem najwyższym, zatem i Jego prawa są ex definitione najwyższe. Tyle tylko, że jakie są w sprawie aborcji, różnimy się właśnie mocno, odłóżmy Go zatem słownie na bok.

Chcą być lekarzami i zarabiać. 25 osób na jedno miejsce na UM. A na stomatologię...
Na studia medyczne we Wrocławiu zarejestrowało się w tym roku aż trzy razy więcej kandydatów niż w zeszłym

Rzecznik Episkopatu porównuje dylemat Chazana do żołnierzy w kopalni Wujek. Miller: Prymitywna demagogia
- Ktoś, kto był pod "Wujkiem" i stał po tej drugiej stronie, musiał wykonać rozkaz strzelania do robotników? Obowiązuje go ten rozkaz? - pyta rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch. - Niech Episkopat zacznie od likwidacji ordynariatów polowych - odpowiada przewodniczący SLD Leszek Miller

Prawnicy prof. Chazana odpierają zarzuty. "Pacjentka była w zaawansowanej ciąży, aborcja nie była możliwa"
Prof. Bogdan Chazan z pomocą zaprzyjaźnionych prawników odpiera zarzuty, postawione mu po kontroli w szpitalu imienia Świętej Rodziny. Twierdzi, że nie mógł przerwać ciąży, bo upośledzenie płodu zdiagnozowano w 24 tygodniu, czyli za późno. A także, że pacjentka, po odmowie aborcji, dostała skierowanie do Szpitala Bielańskiego.

RZECZPOSPOLITA

Mniej pracy dla lekarzy w szkołach
Tylko kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych przejdą badania lekarskie.

Fundusz wypisuje pacjentów z przychodni
Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął wykreślać osoby nieubezpieczone z list lekarzy rodzinnych.

TVN 24

Episkopat popiera prof. Chazana. "Sumienie jest niezależne od tego, czy coś podpisuję"
- Nawet jeżeli ktoś jest urzędnikiem państwowym, ma swoje sumienie - tłumaczył w TVN24 rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch stanowisko episkopatu, który w specjalnym oświadczeniu poparł prof. Bogdana Chazana. - (Sumienie) to jest prawo człowieka - dodał ks. Kloch i podkreślił, iż jest to niezależne od tego, czy podpisuje się tzw. klauzulę sumienia, czy nie.

WYDAWNICTWO TERMEDIA

Międzynarodowe wyróżnienie dla dr. Jerzego Łazowskiego
Doktor Jerzy Łazowski wyróżniony został prestiżową Nagrodą Klausa Meiera, przyznaną za życiowe osiągnięcia w dziedzinie farmacji onkologicznej, a w szczególności za propagowanie idei farmacji onkologicznej w Europie oraz wspieranie interdyscyplinarnej współpracy w zakresie opieki onkologicznej.

Medycyna paliatywna potrzebuje dofinansowania
Odbiorcami świadczeń z zakresu medycy paliatywnej są głównie osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową, niezależnie od wieku. Jednocześnie ponad 61 proc. pacjentów wymagających opieki paliatywnej, to osoby po 65. roku życia. A w części województw w Polsce chorzy mają utrudniony dostęp do tego typu świadczeń.

ARP: nowy pomysł na ratowanie szpitali
Tylnymi drzwiami, poza oficjalnym planem zachęcającym do komercjalizacji, wchodzi w życie inny plan ratowania polskich szpitali. "Ratownikiem" jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

NEWSERIA

Posłowie pracują nad pakietem kolejkowym i onkologicznym. Od 2015 r. dostęp do specjalistów będzie łatwiejszy
W przyszłym tygodniu na ostatnim przed sejmowymi wakacjami posiedzeniu posłowie prawdopodobnie zajmą się ustawami z pakietu kolejkowego i onkologicznego. Resort zdrowia chce, by przepisy ułatwiające dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów zaczęły obowiązywać od przyszłego roku. Zgodnie z propozycjami MZ uprzywilejowane w kolejkach będą osoby z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Kapitalizm kompradorski w ochronie zdrowia
Powstanie system, w którym rządzący arbitralnie rozdzielą pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia do tych zakładów, do których zechcą i w takiej ilości, w jakiej zechcą.

Przyznano kolejne certyfikaty "Szpital Bez Bólu"
24 czerwca w Krakowie odbyła się kolejna Certyfikacja Programu "Szpital Bez Bólu", podczas której Komisja Certyfikacyjna w składzie: prof. Jan Dobrogowski, prof. Jerzy Wordliczek, prof. Hanna Misiołek - po kontroli stwierdziła, że warunki konieczne do uzyskania certyfikatu "Szpital bez bólu" spełniło 20 szpitali.

TVP INFO

Pobrać organy - uratować życie, nawet kilka. "Większość daje nam zielone światło"
- Staram się dawać wsparcie, zachowywać tak, aby bliscy tej osoby wiedzieli, że nasze postępowanie jest z gruntu dobre, dla wszystkich. Zmarłemu już nie zaszkodzimy, a wręcz możemy uratować jedno, a nawet kilka żyć. Gdy widzę, że ktoś tego potrzebuje, to przytulam.

GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Wyleczysz się za granicą, ale za swoje
Leczenie za granicą na koszt NFZ-etu będzie tylko dla wybranych. Kwota przeznaczona na ten cel wystarczy jedynie dla ok. 140 tys. Polaków. O tym, kto dostanie pieniądze, zdecyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

KRYTYKA POLITYCZNA

Gdula: "Dzieci Chazana" - dlaczego nie
Możliwość przerywania ciąży nie jest wyłącznie sprawą techniczną. Łączy się z nią cała wizja organizowania relacji społecznych.

W POLITYCE

Prof. Chazan mówi o kolejnych represjach: "Za to, że nie zabiłem pacjenta grozi mi odebranie prawa do wykonywania zawodu"
Przyjaciele, pracownicy służby zdrowia, pacjenci, przedstawiciele różnych stowarzyszeń broniących pacjentów są zdruzgotani, że za wierność przysiędze Hipokratesa i użycie klauzuli sumienia zostałem odwołany z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny

PULS MEDYCYNY

Pilna potrzeba debaty o finansowaniu ochrony zdrowia
Business Centre Club apeluje o podjęcie pilnego dialogu związanego z modelem finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Po analizie m.in. planu budżetu NFZ na 2015 rok eksperci BCC nie mają wątpliwości, że finansowa kołdra jest zbyt krótka i nie zapewni środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian w ramach pakietu onkologicznego i kolejkowego.
***
16 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Tak naprawili zastawkę mitralną w bijącym sercu. To pionierska operacja w kraju
W poniedziałek (14 lipca) w oddziale kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu przeprowadzono pionierski zabieg. Polegał na wszczepieniu pacjentowi, cierpiącemu na niewydolność serca i towarzyszącą jej wadę zastawki mitralnej, specjalnego implantu - silikonowej opaski systemu BACE, oplatającej serce. Operacja odbywała się bez zastosowania krążenia pozaustrojowego.

WYBORCZA

Szpitale ukrywają błędy
Na Zachodzie każde zaniedbanie, zakażenie czy błąd są szczegółowo omawiane przez lekarzy. Wiedza, kto lub co spowodowało zdarzenie niepożądane, pozwala uchronić się przed powtórką. To walka o bezpieczeństwo pacjentów. W Polsce nazywa się to dyskredytowaniem kolegów. Błędy zamiatamy pod dywan.

Episkopat broni prof. Chazana. "Aborcja to zbrodnia"
Do tej pory prof. Chazana bronili pojedynczy hierarchowie - m.in. abp Henryk Hoser czy kard. Kazimierz Nycz. Dziś oświadczenie w jego sprawie wydało prezydium Episkopatu. "Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne" - piszą biskupi, cytując Jana Pawła II.

RZECZPOSPOLITA

Szpital Świętej Rodziny oficjalnie odpiera zarzuty
Profesor Bogdan Chazan złożył w środę pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego warszawskiego ratusza. Wskazuje w nim, że zarzuty wobec niego są nieuzasadnione.

TVN 24

25 tys. złotych zadośćuczynienia za odmowę leczenia raka
25 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami przyznał krakowski sąd w środę rodzinie chorej na raka kobiety, której NFZ odmówił leczenia. Kobieta zmarła. Według sądu w tym przypadku doszło do nierównego traktowania pacjentów w dostępie do świadczeń medycznych.

"Czas na ustawę". Projekt przepisów o in vitro trafił do konsultacji
Projekt ustawy o leczeniu niepłodności metodą in vitro trafił w środę do konsultacji społecznych - poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy resortu zdrowia Krzysztof Bąk. - Przyjęcie jednolitych procedur, zasad i standardów leczenia niepłodności oraz stosowania medycznie wspomaganej prokreacji zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - oceniło ministerstwo zdrowia.

TOK FM

Szpital św. Rodziny odpiera zarzuty. Jest oświadczenie: miasto mogło złamać prawo, publikując wnioski z kontroli
Prof. Bogdan Chazan odpowiedział w środę w oficjalnym piśmie na oskarżenia, które wysunięto pod jego adresem po kontroli urzędu miasta w szpitalu św. Rodziny. Opinia prawna, na którą powołuje się lekarz, stwierdza, że zarzuty są bezpodstawne, a ratusz nie miał prawa upubliczniać wyników przeprowadzonej kontroli.

RYNEK ZDROWIA

Dyrektywa transgraniczna: nie leczą i nie płacą - zwodzą
Sprawdzają się słowa prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, że opóźniając wdrożenie dyrektywy transgranicznej minister Bartosz Arłukowicz "dziecinnie wierzy, że broni pieniędzy państwa". Przepisów umożliwiających transpozycję unijnej dyrektywy jak nie było, tak nie ma; tymczasem procesów o zwrot pieniędzy za leczenie za granicą jest coraz więcej.

NFZ: protokół z posiedzenia zespołu ds. chorób reumatycznych
Fundusz opublikował protokół z czerwcowego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

NFZ: protokół z posiedzenia zespołu ds. leczenia astmy alergicznej
Fundusz opublikował protokół z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Astmy Alergicznej.

WYBORCZA

Zapytaj, czy lekarz umył ręce
Mężczyzna przyszedł do szpitala wyciąć wyrostek, wyszedł z żółtaczką typu C. Inny zmarł, bo leżał na zwykłym oddziale zamiast na OIOM-ie. Polscy lekarze zamiatają takie zdarzenia pod dywan. Zachodni - szczegółowo omawiają, by się nie powtórzyły. Tak ratuje się ludzi i oszczędza pieniądze.

Wiceminister z sepsą i groźbą HIV
Półtora roku temu zachorowałem. Diagnoza: szpiczak mnogi, czyli złośliwy nowotwór szpiku. Rozpoczęto leczenie. Lek pierwszego rzutu stosowany w Polsce, na świecie już rzadko używany, na mnie nie działał.

Czy konstytucja jest katolicka
Wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski po raz kolejny testuje granice wolności słowa urzędnika.

Lekarzu, nie jesteś Bogiem
W USA studenci medycyny wkładali okulary pomazane wazeliną, wtyczki do uszu, groch do butów, ich ręce unieruchamiano. Eksperyment uczył, jak się czuje stary, zniedołężniały człowiek.

Nasza jawna prywatność. Czy jeden człowiek może decydować o zbieraniu wrażliwych danych?
Minister zdrowia może utworzyć rejestr nosicieli HIV, osób leczących się z powodu zaburzeń seksualnych, niepłodności czy uzależnień. Ale czy tak intymne informacje powinny być zbierane decyzją jednego człowieka - ministra zdrowia?

Raka nie można zagłodzić
Co piąty pacjent chory na raka nie umiera z powodu postępu choroby, ale dlatego, że jest niedożywiony i nie wytrzymuje trudów leczenia - mówi doktor Stanisław Kłęk.

RZECZPOSPOLITA

Medycyna w ogniu ideologicznej wojny
Nazywanie lekarzy, którzy chcieli odłączyć 17-latka od aparatury medycznej, mordercami jest sporym nadużyciem. W niektórych sprawach lepiej po prostu milczeć.

GAZETA.PL

88% lekarzy ma zastrzeżenia do swoich pacjentów. Są "niegrzeczni, nieposłuszni i brudni"
Z badań przeprowadzonych przez dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza z Zakładu Informatyki i Statystyki Zdrowia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie wynika, że 88% lekarzy ma zastrzeżenia do swoich pacjentów. W ankiecie stwierdzili oni, że osoby odwiedzające ich gabinety są niegrzeczne, nieposłuszne i brudne.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Decydujący głos mają lekarze
Śmierć mózgowa to pojęcie, które powinno być znane powszechnie, choćby po to, by nie dochodziło do takich nieporozumień, jak w przypadku Kamila - mówi prof. Andrzej Kübler, konsultant krajowy intensywnej terapii, w rozmowie z mp.pl.

RADIO PIN

Kontrakt z NFZ wciąż obowiązuje
Szpital w Wołominie ma obowiązek realizacji pełnego zakresu świadczeń ginekologii i położnictwa - przypomina placówce NFZ. Zmiana statutu szpitala nie zmienia treści kontraktu - podkreśla rzecznik mazowieckiego oddziału Funduszu Andrzej Troszyński.

MEDEXPRESS

Trzynasty prezes
W świetle nowej ustawy NFZ straci być może część swojej niezależności. Jak wpłynie to na zarządzanie tą instytucją, tak ważną dla zdrowotnej polityki państwa, rozmawiają z prezesem NFZ Tadeuszem Jędrzejczykiem Renata Furman i Mariusz Gujski.

PPOZ alarmuje: NFZ, po cichu, wycina deklaracje z list lekarzy POZ
Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w przesłanym do prezesa NFZ piśmie alarmują, że w wyniku weryfikacji deklaracji POZ za czerwiec, Centrala NFZ nie uznała części pacjentów do rozliczeń.

NASZ DZIENNIK

Obłudna gra
Z europosłem Bolesławem Piechą, lekarzem ginekologiem, wiceministrem zdrowia w latach 2005-2007, rozmawia Izabela Kozłowska

TVN 24

Narkoza może mieć skutki uboczne. "Człowiek w napadzie szału jest nie do opanowania"
- Po wybudzeniu z narkozy może dojść do sytuacji, kiedy pozornie spokojny pacjent zrywa się gwałtownie i zaczyna demolować wszystko, co jest dookoła - stwierdził w rozmowie z TVN24 anestezjolog Marcin Rawicz. Lekarz odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w szpitalu w Rudzie Śląskiej. - Człowiek w takim napadzie szału jest w zasadzie nie do opanowania. Nawet przez kilka silnych osób - dodał.

Transplantolog: niewyedukowani smarkacze. Śmierć mózgu to nie śpiączka, nie ma powrotu
- Rozumiem, że koledzy tego chłopca bardzo przeżywali jego śmierć, ale absolutnie nie do zaakceptowania są rzeczy, które wypisywali na plakatach. To się nadaje do prokuratury - mówił w TVN24 prof. Andrzej Chmura ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

NAUKA W POLSCE

Naukowcy mogą ubiegać się o pieniądze na badania m.in. nad cukrzycą
Ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organizacje ochrony zdrowia i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pieniądze na badania dotyczące walki z cukrzycą i chorobami oczu. Wnioski, przyjmowane w ramach programu IMI 2, można składać do 12 listopada br.

KRYTYKA POLITYCZNA

Siła państwa czy Chazana?
Chazan został odwołany ze stanowiska, sprawa jest w prokuraturze, nie oznacza to jednak, że możemy odetchnąć z ulgą. Problem braku dostępu do aborcji, nawet tej dozwolonej prawem, także do badań prenatalnych, był, jest i będzie.
***
15 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

URPL o ocenie okresowych raportów o bezpieczeństwie
Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja (z dnia 15.07. br.) w sprawie wspólnej oceny okresowych raportów o bezpieczeństwie.

Izba aptekarska proponuje kary za nielegalny eksport równoległy
S?la?ska Izba Aptekarska z ogromna? determinacja? be?dzie da?z?yc? do zmiany zapisów prawa i bezustannie apelowac? do władz pan?stwowych o jak najszybsze podje?cie działan? zmierzaja?cych do zmiany zapisów dotycza?cych ograniczenia sprzedaz?y leków poza apteka? oraz "odwróconego łan?cucha dostaw" - podała Izba w komunikacie dla prasy.

GAZETA PRAWNA

Wciąż nie wiadomo, czy rejestry medyczne są zgodne z Konstytucją
TK rozpatrywał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO kwestionuje kompetencje ministra zdrowia do tworzenia rejestrów medycznych na podstawie rozporządzenia.

RZECZPOSPOLITA

Minister zdrowia najbardziej opieszały w rządzie
Pacjenci czekają bo Ministerstwo Zdrowia jest resortem, który najbardziej spóźnia się z wydawaniem rozporządzeń.

TK: we wtorek bez rozstrzygnięcia w sprawie tworzenia rejestrów medycznych
Po ponad trzygodzinnej rozprawie Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek badanie kwestii konstytucyjności zasad tworzenia rejestrów medycznych. Przepisy przewidujące tworzenie takich rejestrów na mocy rozporządzenia zaskarżyła rzecznik praw obywatelskich.

WYDAWNICTWO TERMEDIA

Instytut Reumatologii i Fundacja Instytut Lecha Wałęsy - razem
Instytut Reumatologii w Warszawie oraz Fundacja Instytut Lecha Wałęsy podpisały dziś list intencyjny dotyczący współpracy. - Planujemy wiele inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych, dzięki którym m.in. zwiększana będzie świadomość społeczna na temat chorób reumatycznych - powiedział dyrektor instytutu dr Piotr Bednarski. Zaś prezydent Lech Wałęsa przyznał się, że sam odczuwa bóle reumatyczne.

RADIO PIN

Gość Radia PiN
Sławomir Neumann

MEDEXPRESS

Prezes NIL urażony słowami Arłukowicza
Prezes NIL pisze do ministra zdrowia po wywiadzie w radiowej Jedynce. Maciej Hamankiewicz słowa ministra uważa za pomówienie. Co powiedział Arłukowicz?

TVN WARSZAWA

W statucie szpitala "bezwzględna ochrona życia". NFZ: bez wpływu na kontrakt
- Mazowiecki oddział NFZ przypomniał szpitalowi w Wołominie o obowiązku realizacji pełnego zakresu świadczeń ginekologii i położnictwa - powiedział rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński. - Zmiana statutu szpitala nie zmienia treści kontraktu - podkreślił.

W POLITYCE

"Dla firm farmaceutycznych każdy człowiek po przeszczepie to żyła złota." NASZ WYWIAD z o. Norkowskim
"Polskie procedury de facto nie przewidują leczenia ludzi z urazem mózgu" - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl/wSumie.pl o. Jacek Norkowski OP, dr nauk medycznych, teolog moralista, autor książki: "Człowiek umiera tylko raz".

TOK FM

Etyk: Rozumiem emocje bliskich 17-latka, ale 'obrońcy życia' żerują na ich nieszczęściu
- Niezależnie od tego, jaką się ma postawę wobec protestujących ludzi, ten, kto tam przychodzi i zaczyna opowiadać o kwestiach polityczno-ideologicznych, próbuje coś ugrać. Powinniśmy jako społeczeństwo bronić się przed takimi sytuacjami. To jest niskie - mówił w TOK FM prof. Paweł Łuków, etyk, który komentował sytuację we Wrocławiu po śmierci 17-letniego Kamila.

RYNEK ZDROWIA

PTF nie chce, żeby Zbigniew Wroński był krajowym konsultantem
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii sprzeciwia się powołaniu dr. Zbigniewa Wrońskiego na krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii. Przedstawiciele prawie wszystkich oddziałów PTF podpisali się po protestem, który w poniedziałek (14 lipca) trafił do Ministerstwa Zdrowia.

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie regulacji zawodów medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. NRL zamieściła wyjaśnienia MZ we wtorek (15 lipca) na swojej stronie internetowej.

Obraduje rząd, m.in. o dyrektywie tytoniowej UE
Rząd na rozpoczętym we wtorek (15 lipca) posiedzeniu ma podjąć decyzję, czy skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na dyrektywę tytoniową, wprowadzającą zakaz produkcji papierosów smakowych.

GAZETA PRAWNA

Zanim rząd da, trzeba zapłacić
Strategię oszczędzania państwa na własnej skórze odczuł też NFZ. Resort zdrowia z jednej strony za wszelką cenę próbuje maksymalnie chronić jego finanse i wprowadza ograniczenia w dostępie do leczenia za granicą na podstawie dyrektywy transgranicznej.

Ponad 8 mld zł z UE na zdrowie
O unijne dotacje na razie można się starać w Brukseli, w Polsce programy ruszą w 2015 r. Dostępne będą nie tylko dla firm z branży medycznej
Wsparcie bezzwrotne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również naukowców na inwestycje w ochronie zdrowia na razie dostępne jest wyłącznie bezpośrednio w Brukseli. Programy w Polsce ruszą od nowego roku. Pojawił się już jednak poradnik, jak się starać o te środki i jak je rozliczać.

WYBORCZA

Złowieszczy pryncypializm prof. Chazana
Profesor Bogdan Chazan oraz sygnatariusze "Deklaracji wiary" powołują się w swym postępowaniu na wyższość etyki wobec prawa stanowionego. Zajmowane przez nich stanowisko nazywane jest w etyce pryncypializmem. Choć niekiedy może u niektórych budzić szacunek swoją niezłomnością, w praktyce prowadzi do skutków nadzwyczaj kontrowersyjnych właśnie z etycznego punktu widzenia - pisze Janusz A. Majcherek

W piątek modlitwa w obronie prof. Chazana pod ratuszem
Do wzięcia udziału w publicznej modlitwie "w obronie życia i w obronie prof. Bogdana Chazana" zachęcają członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i Solidarnych 2010.

CZPOSPOLITA

Wilki ostrzegają przed owcami
Trudno mówić w Polsce o prawie do aborcji. Obowiązuje bowiem u nas zakaz przerywania ciąży, a przewidziane wyjątki wskazują jedynie okoliczności uchylające karalność jej dokonania - pisze wiceminister sprawiedliwości.

Oddziały szpitalne pełne kleszczy
Lekarze pierwszego kontaktu odmawiają wyjęcia kleszcza, więc chorzy oblegają SOR. A boreliozy jest coraz więcej.

MEDEXPRESS

Po likwidacji zawodu technika farmaceutycznego część aptek zbankrutuje
Branża farmaceutyczna przeciwko likwidacji zawodu technika farmaceutycznego. Dlaczego? O tym z Marcinem Piskorskim, prezesem Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, rozmawia Alicja Dusza.

RMF 24

Są zarzuty dla znanego profesora z Krakowa
19 zarzutów usłyszał w krakowskiej prokuraturze profesor Józef K. kierownik Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej i jednocześnie szef Kliniki Ginekologiczno-Endokrynologicznej Collegium Medicum UJ. To efekt korupcyjnego skandalu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Większość zarzutów, bo aż 17, dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej.

GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Szpital chce przeprosin
Instytut Matki i Dziecka nie zgodził się z raportem z kontroli Szpitala św. Rodziny, przedstawionym w ubiegłym tygodniu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Lecznica żąda sprostowania informacji, które dotyczyły IMiD. Warszawscy urzędnicy badali przypadek kobiety, której odmówiono prawa do zabicia własnego dziecka.

NASZ DZIENNIK

Troska zamiast aborcji
Zamiast promocji aborcji i bezdzietności należy większą ochroną i troską otoczyć kobiety w ciąży. Jeśli podzielasz to zdanie, podpisz się pod specjalną petycją w tej sprawie.

WYDAWNICTWO TERMEDIA

Leki: NFZ znów zagląda do naszych kieszeni
NFZ ogłosił swój plan finansowy. W roku 2015 zamierza wydać na refundację leków jeszcze mniej niż w tym roku. Oznacza to, że za leki więcej zapłacimy z naszych kieszeni. Zgroza - już teraz poziom współpłacenia za leki w Polsce należy do najwyższych w Europie.
***
14 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Narządy zmarłego dziecka nie mogą być pobrane bez zgody obojga rodziców
Matka i przyjaciele 17-latka, u którego lekarze z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu stwierdzili śmieć mózgu, protestują przeciwko odłączeniu go od respiratora. Mama Kamila powiadomiła policję o możliwości popełnienia przestępstwa.

WYBORCZA

Powrót dyrektora NFZ. Nie było go pół roku
Po pół roku nieobecności Jacek Roleder powrócił na stanowisko szefa podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym czasie był w Warszawie i tam pełnił obowiązki dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ.

Musisz do lekarza? W kolejce poczekasz nawet rok
W tym roku w wielu radomskich poradniach specjalistycznych nie ma co liczyć na wizytę u endokrynologa. Szybciej dostaniemy się do kardiologa. A jak z pozostałymi specjalistami?

RZECZPOSPOLITA

Komentowanie spraw intymnych, brak leków na biegunkę - oto polskie szpitale
W wielu szpitalach na terenie całej Polski pacjenci podczas hospitalizacji spotykają się z lekceważeniem ich praw i brakiem poszanowania godności - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pochówek z przeszkodami
Nie ma chętnych by wystawiać karty zgonu.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Samorząd to my wszyscy
- Oczekiwania rosną. Lekarze oczekują, że izby będą ich ofensywnie bronić przed medialnymi atakami, że będą organizować kursy i szkolenia zawodowe. Te oczekiwania nie przeszkadzają jednak kwestionować pomysłu podniesienia składki - mówi Konstanty Radziwiłł, sekretarz NRL.

Koniec marzeń o reformie
- Zamiast "łowić" wyborców, posłowie PO weszli w rolę "łowców skór". Zaakceptowane przez nich pomysły ministra zdrowia podziałają na system ochrony zdrowia jak pavulon - doprowadzą do jego zwiotczenia, a pacjenci NFZ uduszą się w kolejkach do pustych gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej - ostrzega Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

METRO

Prof. Chazan twierdzi, że Dębski miał prawo dokonać aborcji: "Termin 24. tygodnia nie jest granicą". Dębski: "mija się z prawdą"
Odwołany dyrektor szpitala św. Rodziny twierdzi, że jego zagorzały krytyk prof. Dębski sam także odmówił aborcji jego pacjentce. - On odmówił, ale jego nikt o to nie oskarża - mówił prof. Chazan. - Twierdzenia prof. Chazana są niezbyt eleganckie, bo przecież to jego postępowanie było powodem przekroczenia granicznego terminu - twierdzi ginekolog, dr Grzegorz Południewski.

Etyk: spór o Chazana zmienia się z etycznego w ideologiczny. A debata zmierza w złą stronę
- Dyskusja na temat powoływania się lekarzy na klauzulę sumienia staje się coraz bardziej zideologizowana i upolityczniona i zmierza w złą stronę - uważa dr hab. Paweł Łuków.

TOK FM

Prof. Szawarski: Większość współczesnych polskich dyskusji nie ma większego sensu. Są nierozstrzygalne
- Ludzie wierzą w różne rzeczy. I z tego faktu nie wynika, że ktokolwiek ma prawo narzucać mi swoją wiarę i swoje przekonania. Podział na cywilizację śmierci i cywilizację życia jest bez sensu - przekonywał w TOK FM prof. Zbigniew Szawarski, etyk, przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, komentując m.in. sprawę prof. Chazana.

Nie dajmy się wciągnąć w wojnę cywilizacji
Wojna religijna wisi w powietrzu, to konfrontacja dwóch cywilizacji, trwa eliminowanie konserwatystów z przestrzeni publicznej, łamane są sumienia i osobista wolność - takie hasła od ponad miesiąca pojawiają się jako przyczynek do diagnozy społecznej po głośnej sprawie prof. Chazana i jego odmowie wykonania legalnej aborcji. To błędny kierunek. Nie dajmy sobie narzucić tej niebezpiecznej narracji.

RYNEK ZDROWIA

Radni w Wołominie w statucie zadecydowali za szpital: będzie chronił każde życie
W statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie, którego właścicielem jest powiat, pod koniec czerwca pojawił się następujący zapis: "szpital ma się kierować bezwzględną zasadą ochrony życia". Taką decyzję administracyjną podjęli wołomińscy radni. Czy to oznacza, że w tym szpitalu aborcje nie będą wykonywane?

Lekarze z PPOZ negatywnie o planie finansowym NFZ
Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia krytykują plan finansowy NFZ na rok 2015, przedstawiony podczas Sejmowej komisji zdrowia. Według lekarzy zaprezentowane założenia zupełnie odbiegają od wizji i zapowiedzi ministra zdrowia, w szczególności co do odciążenia systemu przez podstawową opiekę zdrowotną.

Piechociński: we wtorek rząd zajmie się skargą na dyrektywę tytoniową
Rząd we wtorek (15 lipca) zajmie się skargą na dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował wicepremier Janusz Piechociński. Dyrektywa zakazuje od 2016 r. sprzedaży papierosów smakowych, a od 2020 r. - mentolowych.

GAZETA PRAWNA

Bruksela wymusi szybszą pracę nad przepisami dla pacjentów
Komisja Europejska (KE) ponagliła Polskę i 11 innych krajów UE, aby w pełni wdrożyły dyrektywę o transgranicznej opiece zdrowotnej. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie powiadomią one Brukseli o działaniach, jakie podjęły, by wdrożyć unijną regulację, mogą zostać pozwane przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

WYBORCZA

Prawicy "róbta, co chceta"
5 czerwca Andrzej Smirnow został posłem PO, obejmując mandat po Dariuszu Rosatim. 12 lipca siedział już obok prezesa Kaczyńskiego na Kongresie Prawicy. Czyli wykorzystał kredyt udzielony przez wyborców Platformie, by wesprzeć jej największego rywala. Nie wiemy, czy obejmując mandat, miał taki plan w głowie. Ale na to wygląda.

RZECZPOSPOLITA

Do szpitala po rotawirusa
Rozmowa z dr. Pawłem Grzesiowskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Medialna egzekucja prof. Chazana
Prawo pacjentki do informacji o miejscu, w którym może się poddać aborcji, w szpitalu Świętej Rodziny zrealizowano - mówi prawnik Aleksander Stępkowski

Gorzkie skutki słodyczy
Rozmowa z prof. Leszkiem Czupryniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Etatowcy finansują lecznictwo
Osoby zatrudnione na etacie wpłacają do NFZ co roku aż 33 mld zł, podczas gdy przedsiębiorcy 6 mld.

Prof. Chazan: Nadchodzi rewolucja kulturowa
Ograniczenie dostępu do stanowisk kierowniczych ze względu na system wartości to ograniczenie praw człowieka. Nawet Unia Europejska tego nie popiera - mówi Katolickiej Agencji Informacyjnej prof. Bogdan Chazan. Dyrektor stołecznego Szpitala św. Rodziny, któremu zapowiedziano zwolnienie z pracy za odmowę dokonania aborcji uważa, że problem aborcji jest jedynie pretekstem do rewolucji kulturowej.

TVN WARSZAWA

"Dzieci Chazana" w Wołominie. "Skazywanie na ocean cierpienia"
Twój Ruch rozpoczął w Wołominie akcję "Dzieci Chazana". Przed tamtejszym szpitalem działaczki pokazują zdjęcia dzieci z wadami i protestują przeciwko używaniu klauzuli sumienia przez całą placówkę. Ich manifestację zakłócają środowiska katolickie i pro-life.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Odlot centrolewaka... czyli o tym jak upadała służba
"Służba zdrowia w Polsce musi być darmowa i najlepsza!" - taki właśnie bon mot wypsnął się ostatnio w debacie politycznej jednemu ze znanych posłów, przedstawicielowi rządzącej od 7 lat Platformy Obywatelskiej. Ba, żeby tylko. Wszak to były działacz opozycji solidarnościowej, całkiem niedawno nawrócony na socliberalizm, z wręcz przeciwnej, poAWSowskiej strony sceny politycznej. Uważa się za "centrystę, patrzącego na prawo". Ot, autorytet na miarę czasów, jak się patrzy.

NRL proponuje wprowadzenie instytucji koronera
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu jednoznaczne uregulowanie w przepisach ustawowych zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu, jak również określenia zasad finansowania związanych z tym kosztów.

TVP INFO

"Bez retuszu". Prof. Gliński: życie jest ważniejsze niż cierpienie
- Z jednej strony mamy kwestie sumienia, które dla mnie są nadrzędne, z drugiej mamy prawo - powiedział prof. Piotr Gliński ustosunkowując się w programie "Bez retuszu" w TVP Info do kwestii odwołania prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. - Dla mnie sumienie jest ważniejsze - podkreślił.

TOK FM

Bogdan Chazan w "Do Rzeczy": Prof. Dębski też odmówił aborcji, ale jego nikt nie oskarża
Prof. Bogdan Chazan w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim broni swojej niedawnej odmowy wykonania aborcji i zapowiada, że będzie odwoływać się od decyzji o swoim zwolnieniu. Krytykuje też podwójne standardy, które jego zdaniem stosują media, oceniając jego i prof. Romualda Dębskiego.

NASZ DZIENNIK

To świadome eliminowanie chrześcijan z życia publicznego!
List otwarty Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Hanny Gronkiewicz-Waltz:

Wdzięczność za odważną i szlachetną postawę
List otwarty Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do prof. Bogdana Chazana

GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Bezprawne zwolnienie prof. Chazana
Według Instytutu Ordo Iuris zwolnienie prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny jest bezprawne. Prawnicy Instytutu wskazują także na wiele innych rażących uchybień prawnych dotyczących przebiegu kontroli, którą w szpitalu przeprowadzało Ministerstwo Zdrowia i Urząd Miasta Warszawa.

NEWSERIA

Lux Med będzie leczyć polskich olimpijczyków
PKOl podpisał umowę z Lux Medem, który będzie leczyć kadrę olimpijską i kandydatów do niej. Jak podkreśla prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego to wyzwanie nie tylko ze względu na liczbę członków reprezentacji, lecz także na procedury związane z systemem antydopingu. Opieką medyczna zostaną objęci także zawodnicy, którzy pojadą za rok do Azerbejdżanu na pierwsze igrzyska europejskie.

MEDEXPRESS

Prof. Jan Hartman: Wszyscy lekarze mają wykonywać aborcje, jeśli są do tego wskazania
Czy konieczne są zmiany w klauzuli sumienia? Jak należy interpretować klauzulę sumienia? Pytamy o to etyka prof. Jana Hartmana.

Aktualna sytuacja dotycząca zakażeń i leczenia HCV w Polsce
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) oraz jego konsekwencja - marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy (HCC) - stają się coraz większym problemem zdrowotnym w Europie i na całym świecie.
***
13 lipca 2014 r.

WYBORCZA

Zalecenie WHO: geje mają brać leki na HIV. Nawet jak są zdrowi
W strategii walki z zakażeniami wirusem HIV na świecie, którą Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w piątek, zawarto zalecenie, aby mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami otrzymywali leki przeciwko zakażeniu wirusowi HIV w ramach profilaktyki - czyli przed narażeniem na zakażenie.

TVN WARSZAWA

Budynek dziecięcego szpitala na sprzedaż. Co z małymi pacjentami?
Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił przetarg na pośredniczenie przy sprzedaży budynku szpitala przy ulicy Litewskiej. - Czy to oznacza, że placówka przestane istnieć? - zastanawiają się rodzice małych pacjentów.

TRO

Palikot: Pokażemy drastyczne zdjęcia dzieci z wadami. Happening "Dzieci Chazana"
"Nie wytrzymaliśmy. A właściwie kobiety z Ruchu nie wytrzymały. Dość tej obłudy" - napisał Janusz Palikot na swoim blogu. Jutro pod szpitalem w Wołominie działacze Twojego Ruchu będą pokazywać "drastyczne zdjęcia dzieci z wadami, akceptowanymi przez PiS i Kościół".

***
12 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Były wiceminister zdrowia zmaga się z rakiem i zapewnia: wierzę w polską medycynę
Przetrwałem to wszystko dzięki mojej żonie, która zawsze była przy mnie i wspierała mnie. Zyskałem też nowego przyjaciela, pacjenta, który leżał razem ze mną na szpitalnej sali i jest bardzo dzielny, wierzy, że się wyleczy - mówi nam dr Andrzej Włodarczyk, były wiceminister zdrowia, który zmaga się z ciężką chorobą, szpiczakiem mnogim.

WYBORCZA

Leczenie w Polsce. Chore przepisy, zła organizacja [LIST]
Pacjentka z Warszawy
Myślę, że jeśli nie wprowadzimy płatności, chociaż symbolicznych, za każdą wizytę, ten problem, problem kolejkowy, nie rozwiąże się sam. Kiedy ktoś będzie miał zapłacić np. 5 zł za wizytę, to zastanowi się dwa razy, czy iść do lekarza, czy może spotkać się ze znajomym na kawie.

GAZETA.PL

Szpitale mają problem z zatrudnieniem specjalistów
Anestezjologów, neonatologów czy lekarzy rehabilitacji poszukuje Radomski Szpital Specjalistyczny, internistów i ginekologów chętnie by zatrudniła lecznica na Józefowie. W Krychnowicach także mile widziani byliby nowi specjaliści. Możemy mieć wkrótce problem z dostaniem się do lekarza nie tylko przez limity NFZ

GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Prof. Chazan ofiarą prowokacji
Dyrektor stołecznego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny prof. Bogdan Chazan padł ofiarą prowokacji lobby in vitro - uważa Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-Prawo do Życia. Na możliwość prowokacji wskazuje również dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

TVP INFO

Piecha: szpitale publiczne nie powinny wykonywać zabiegu aborcji
- Jestem za tym, żeby szpitale publiczne były wolne od obowiązku wykonywania zabiegów aborcji. Tak jest na świecie, nawet w bardzo laickich państwach - mówił w programie "Debata TVP Info" Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

DO RZECZY

Szarlatan z Gazety
Słyszymy, że profesor Bogdan Chazan, "nie powinien wykonywać zawodu ginekologa, jeśli przeszkadza mu w tym sumienie". Czy jednak zawód ten powinien wykonywać ktoś, komu nawet sumienie nie przeszkadza w bezczelnym okłamywaniu ludzi?

DZIENNIK POLSKI

Kolejny kłopot z cancer planem
W Małopolsce, a także w całym kraju dramatycznie brakuje patomorfologów. Może to uniemożliwić szybsze leczenie nowotworów.

NASZ DZIENNIK

Uniwersytet Rzeszowski będzie kształcił lekarzy
Po 30 latach starań na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie kierunek lekarski. Zgodę na jego uruchomienie wydało właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

***
11 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prezydium NRL przyjęło stanowiska
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w piątek (11 lipca) trzy stanowiska: ws. wykorzystywania dla celów ubezpieczeniowych informacji dotyczących zdrowia, ws. zmiany przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu, a także ws. projektu rozporządzenia MZ nt. wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków badań na ich obecność w organizmie.

MZ: z unijnych środków powstało 11 baz LPR

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w piątek (11 lipca) na swojej stronie internetowej, że funkcjonują już wszystkie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powstały przy wsparciu
Programu Infrastruktura i Środowisko. Oceniło, że 11 baz LPR jest na europejskim poziomie.

Sejm: większość klubów proponuje poprawki do tzw. pakietu kolejkowego
Większość klubów sejmowych uczestniczących w debacie na temat tzw. pakietu kolejkowego zaproponowała poprawki do omawianych projektów. Opozycja krytykowała projekty, koalicja zachęcała do jak najszybszego ich uchwalenia.

Arłukowicz o pakiecie kolejkowym: chcemy zapewnić sprawiedliwy dostęp do leczenia
Chcemy tak przeorganizować system leczenia nowotworów, by środki były wydawane bardziej racjonalnie, a pacjenci mieli sprawiedliwy dostęp do terapii - mówił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podczas sejmowej debaty nt. projektów z tzw. pakietu kolejkowego.

WYBORCZA

Lekarz i instrumentariuszka skazani. Zostawili chusty w brzuchu pacjentki
Zapadł wyrok w głośnym procesie medycznym w Kielcach. Sąd uznał, że lekarz i instrumentariuszka ze szpitala położniczego nieumyślnie narazili życie i zdrowie pacjentki. Podczas cesarskiego cięcia pozostawili w brzuchu kobiety chustę chirurgiczną

RZECZPOSPOLITA

Obudzenie w Budziku
Kolejne dziecko wybudziło się w stołecznej klinice "Budzik" utworzonej przez fundację "Akogo?" znanej aktorki Ewy Błaszczyk.

TOK FM

"Część obywateli łamie prawo, bo taką ma moralność i sumienie". Komentatorzy o sprawie Chazana
- Mamy do czynienia z rozwijającą się wojną polityczno-religijną. W prawicowych mediach podgrzewana jest atmosfera krucjaty światopoglądowej i ta sytuacja wykreowała nowego bohatera prawicy narodowej - mówił w TOK FM Krzysztof Varga, a Maria Sadowska przypomniała, że prof. Chazan już przemawiał na Jasnej Górze. - Nie zdziwię się, jeśli zacznie kandydować - stwierdziła.

TOK FM

Żakowski punktuje błędy Chazana, a szef Rady Lekarskiej: Łatwo widzieć świat biało albo czarno!
- Trzeba mieć podstawy, jeśli się kogoś zwalnia z pracy. Bo potem można się zdziwić w sądzie pracy - krytykował w "Poranku Radia TOK FM" decyzję o dymisji prof. Bogdana Chazana dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Podważał też przepisy o wskazywaniu przez lekarzy miejsc, gdzie można wykonać zabiegi objęte klauzulą sumienia. - To błędny zapis, niezgodny z rezolucją Rady Europy i logiką - podkreślał.Instytut Matki i Dziecka krytykuje raport ws. Chazana. "Kontrolerzy nie zapoznali się z dokumentacją medyczną pacjentki
Instytut Matki i Dziecka wydał dziś specjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że "nie zgadza się z tezami zawartymi w projekcie raportu" w sprawie prof. Chazana. W opracowaniu tym stwierdzono m.in., że pracownicy IMiD nie zgodzili się na zabieg legalnej aborcji, o który prosiła pacjentka znanego ginekologa. "Zespół, który przeprowadził kontrolę, nie zwrócił się do Instytutu w celu uzyskania informacji czy zapoznania się z dokumentacją medyczną pacjentki" - twierdzi tymczasem dyrekcja IMiD.

Dziecko uznane za wyleczone z HIV ma nawrót wirusa. Lekarze: "To jak cios w brzuch"
Niespełna czteroletnia dziewczynka, uznana w zeszłym roku za pierwszą osobę wyleczoną z wirusa HIV, ma nawrót choroby - informuje amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH). - To jak cios w brzuch - mówi lekarka, która w ubiegłym roku prowadziła terapię dziewczynki. Ale nie rezygnuje z badań.

Cichocka: "Lekarz może odmówić wykonania aborcji, ale administracja szpitala musi wykonywać prawo"
- Prof. Chazan jest dyrektorem, a dyrektor to administrator. To jest sedno sprawy - mówiła w TOK FM Elżbieta Cichocka z "Gazety Wyborczej". Dziennikarka mówiła też o hipokryzji lekarzy. - W szpitalu nie wykonują aborcji, ale w prywatnym gabinecie dają ogłoszenie "wywołujemy miesiączkę". Sporo z nich nie ma sumienia, jeśli w grę wchodzą pieniądze - stwierdziła.

"Są kobiety, które przerwą ciążę wieszakiem, płukanką..." Dryjańska o lekarzach z "watykańskim sumieniem"
- To nie jest alternatywa - ścigać Chazana czy zapobiec dramatom kobiet w przyszłości - mówiła w audycji Post Factum w TOK FM Anna Dryjańska z fundacji Feminoteka. Tłumaczyła też, że karanie prof. Chazana pokaże innym lekarzom, że "nie mogą zdobywać punktów u swojego bóstwa poprzez torturowanie pacjentki". - Zastanowią się dwa razy, zanim odbiorą pacjentkom prawa - dodała.

Rzecznik NFZ: Kontrola w szpitalach odmawiających aborcji niemożliwa bez skargi pacjentki
- Urzędnicy muszą wykazać, że konkretnej pacjentce odmówiono udzielenia świadczenia i informacji o możliwości wykonania go w innej placówce - mówił w TOK FM rzecznik prasowy mazowieckiego oddziału NFZ Andrzej Troszyński. Podkreślał jednak, że Fundusz podpisuje z oddziałami położniczo-ginekologicznymi kontrakty, które obejmują cały zakres świadczeń.

TVN 24

Zmarł, bo był długi weekend? Po kontroli: "praktycznie przekreślili szanse na przeżycie"
W nocy czy w weekend, owszem, technik mógł zrobić USG czy tomografię, ale już lekarza, który badanie by ocenił w szpitalu im. Jonschnera w Łodzi nie było; diagnozował pacjenta... przez telefon. To omijanie przepisów i działanie na szkodę pacjentów - nie ma wątpliwości wojewódzki konsultant ds. radiologii, który skontrolował placówkę po śmierci pacjenta w długi majowy weekend. Portal tvn24.pl dotarł do wyników kontroli.

Ks. Oko: większość aborcji skutkiem rozpasania seksualnego
- Ateiści chcą usunąć z pracy lekarzy wierzących - stwierdził w "Kropce nad i" ks. Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Duchowny bronił prof. Bogdana Chazana, odwołanego z funkcji dyr. warszawskiego szpitala. Lekarz odmówił kobiecie wykonania aborcji. Ks. Oko stwierdził, że większość aborcji jest skutkiem "rozpasania seksualnego". Prawa do takich zabiegów bronił Robert Biedroń (TR), który ocenił, że stajemy się "zakładnikami fanatyków religijnych".

POLSKIE RADIO

Obrona Chazana: nie ma przesłanek prawnych do dyscyplinarnego zwolnienia profesora
Kara wymierzona szpitalowi i pozbawienie Bogdana Chazana stanowiska dyrektora szpitala to sankcje "etycznie nie do przyjęcia, nieuzasadnione, a także wątpliwe prawnie" - uważa biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Minister zdrowia: encyklika w domu, encyklopedia w pracy
Jak podkreśla Bartosz Arłukowicz, najważniejsze jest, by w szpitalu było przestrzegane prawo, a ono precyzyjnie mówi, pod jakimi warunkami można korzystać z klauzuli sumienia.

WYBORCZA

Genetyk o sprawie prof. Chazana: Mówienie pacjentce, że dziecko może przeżyć było etycznym i medycznym nadużyciem
Obszar południowo-wschodniej Polski to niemal biała plama na mapie dostępności badań prenatalnych. Szpitale wykonujące zakontraktowane usługi wbrew chęci dyrektorów stają się ośrodkami aborcyjnymi, by inne mogły się chwalić, ile zdrowych dzieci się u nich rodzi. - Rozmowa z prof. Lucjuszem Jakubowskim


UJK ma kadrę, by kształcić lekarzy. Prof. Chazan wykładowcą
Władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapewniają, że mają już odpowiednią kadrę, by rozpocząć kształcenie przyszłych lekarzy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierunek ruszy od października 2015 roku.


Internauci walczą o oko dwuletniego chłopca. NFZ może mu zaoferować tylko amputację
W ciągu trzech dni polscy internauci wpłacili 86 tys. zł na leczenie dwuletniego Kuby z Rzeszowa. Rak odebrał chłopcu jedno oko, teraz dziecko może stracić drugie. - NFZ oferuje jedynie amputację, ale naszego syna można wyleczyć w Londynie. Lekarze dają mu 70-80 proc. szans - mówią rodzice. - Maluch jeszcze nawet się nie przyjrzał światu. Trzymaj się, Kuba! Rodacy nie pozwolą ci zginąć - piszą ludzie, którzy uczestniczą w zbiórce.


Jeszcze o klauzuli sumienia. Diabeł myje ręce
Klauzula sumienia w omawianym przypadku nie była narzędziem obrony życia, jak chciałby prof. Chazan, bo żadne życie nie zostało obronioneRZECZPOSPOLITA


Lek na cierpienie i śmierć

"Sprawa Chazana" ma wszelkie szanse stać się na polu światopoglądowym tym, czym w sferze politycznej stała się tragedia smoleńska. Błyskawicznie uformowano dwa obozy, ktoś nasyła kontrole, ktoś straszy ekskomuniką, ktoś wyzywa od ekstremistów, inny od morderców. Obie strony toczą wojnę o pokój, walka o godność człowieka odbywa się bez poszanowania tejże.

Genderowy projekt przyspiesza
Ruszają prace nad budzącą wiele emocji propozycją ustawy, która ma ułatwić zmianę płci transseksualistom.

GAZETA PRAWNA

Prof. Chazan się broni: Ciążę kobiety prowadził dr Maciej Gawlak. Wskazał inny szpital, w którym mogła dokonać aborcji
Jest odpowiedź na zarzuty, które skutkowały decyzją o odwołaniu prof. Bogdana Chazana oraz karą nałożoną na szpital św. Rodziny przez NFZ. O stanowisku szpitala informuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego ekspertem jest pełnomocnik prawny prof. Chazana - Jerzy Kwaśniewski.

Lekarz zatrudniony w ZUS może zarobić nawet 16 tys. zł miesięcznie
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zatrudnieni są m.in. lekarze orzecznicy oraz członkowie komisji lekarskich. Stanowisko naczelnego lekarza Zakładu gwarantuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości co najmniej 5 000 zł - maksymalna pensja na tym stanowisku może jednak wynieść nawet do 16 000 zł brutto.

Palikot chce zlikwidować klauzulę sumienia. Zapowiada pikiety pod szpitalami
Twój Ruch chce zlikwidować klauzulę sumienia - projekt stosownej ustawy trafił już do laski marszałkowskiej.


MEDEXPRESS.PL

Lekarze skarżą się na nienormalną porę przyjmowania aktów prawnych i odrzucenie wszystkich poprawek
W związku z trwającymi w Sejmie pracami nad tzw. pakietem kolejkowym prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów, przedstawiając uwagi do pakietu Arłukowicza.


RYNEK ZDROWIA

WHO: homoseksualiści powinni prewencyjnie przyjmować leki przeciw HIV
Wśród homoseksualistów rośnie liczba zakażeń wirusem HIV - alarmuje w piątkowym (11 lipca) raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Po raz pierwszy wzywa ona mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami, do prewencyjnego przyjmowania leków antyretrowirusowych.

Etyk: spór o prof. Chazana zmienia się z etycznego w ideologiczny
W opinii etyka dr. hab. Pawła Łukowa obrona przez Kościół prof. Bogdana Chazana prowadzi do tego, że spór etyczny zmienia się w ideologiczny. Część hierarchów wskazuje, że zwolniony dyrektor Szpitala Św. Rodziny został potraktowany niesprawiedliwe.


Sejm: Komisja zdrowia pozytywnie o planie finansowym NFZ na 2015 r.
Więcej pieniędzy na leczenie w szpitalach, opiekę paliatywną i hospicyjną, pomoc doraźną, mniej na refundację leków, uzdrowiska, stomatologię - zakłada projekt planu finansowego NFZ na 2015 r. W czwartek (10 lipca) projekt pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja zdrowia. Za przyjęciem planu głosowało 13 członków komisji, pięciu było przeciw.

Komisja Europejskia ponagla Polskę w sprawie dyrektywy o leczeniu za granicą
Komisja Europejska ponagla Polskę i 11 innych krajów UE, aby w pełni wdrożyły dyrektywę o transgranicznej opiece zdrowotnej, która umożliwia pacjentom korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju Unii i otrzymanie zwrotu kosztów leczenia w ich kraju.

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Nieuzasadnione przywileje pacjentów onkologicznych
Sejmowi eksperci mają wątpliwości, czy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach nie łamie konstytucji. Za szczególnie kontrowersyjne uznają tworzenie szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia dla chorych z nowotworem.

Biegli o porodzie Julii Bonk
Opinia biegłych na temat porodu córki znanego sztangisty Bartłomieja Bonka okazała się bardzo niekorzystna dla lekarki prowadzącej poród - donosi "Gazeta Wyborcza".

Daremne żale...
Pakiet kolejkowy procedowany jest w takim tempie i z klapkami na oczach, że prace nad koślawą ustawą refundacyjną to mistrzostwo świata - pisze Piotr Piotrowski, założyciel Fundacji 1 Czerwca.

***
10 lipca 2014 r.

GAZETA WYBORCZA

Chazan zwolniony - problem zostaje
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala miejskiego. Dobrze się stało, choć po prawdzie nie bardzo miała inne wyjście: wyniki wszystkich kontroli były dla dyrektora Chazana negatywne, a za parę miesięcy będą wybory samorządowe i decyzja o pozostawieniu profesora na stanowisku zdecydowanie by pani prezydent zaszkodziła.

Doktor "Łapka"
Chirurgowi z Gostynia prokuratura zarzuciła przyjęcie pieniędzy od 75 osób. Ale sąd postraszył świadków, że mogą być uznani za współwinnych, i pouczył ich o prawie do odmowy zeznań. Dwuletnią robotę policji i prokuratury szlag trafił


RZECZPOSPOLITA

Lekarz rzucony na pożarcie lemingom
Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala św. Rodziny. Prezydent Warszawy postanowiła nie czekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące klauzuli sumienia. Przypomnijmy, Naczelna Rada Lekarska skierowała do TK kontrowersyjny przepis o tym, że lekarz, który powołując się na tę klauzulę, odmawia ciężarnej kobiecie wykonania aborcji, ma obowiązek wskazać jej "realne możliwości uzyskania tego świadczenia" u innego lekarza lub w innej placówce opieki zdrowotnej.

Terlikowski: W Polsce obowiązuje prawo jak w Trzeciej Rzeszy
Gdyby kierować się logiką Hanny Gronkiewicz-Waltz, to nie należałoby sądzić w Norymberdze lekarzy, którzy gazowali ludzi chorych psychicznie - mówił Tomasz Terlikowski w TVP Info w obronie odwołanego prof. Chazana.

Kolejki do lekarzy nie znikną
Ministerstwo chwali się pakietem kolejkowym, ale zdaniem espertów zaszkodzi on pacjentom.

GAZETA PRAWNA

Kobiety nie będą cierpieć przy porodzie. Jeśli wystarczy pieniędzy na znieczulenia
Resort zdrowia szykuje zmiany w prawie ułatwiające ciężarnym bezbolesne narodziny potomka. Większa wycena świadczeń ma zapewnić darmowe znieczulenie dla rodzących. Być może od przyszłego roku.

Kopacz o decyzji Gronkiewicz-Waltz w sprawie prof. Chazana: trudna, ale właściwa
- To była trudna, ale właściwa decyzja - tak decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołaniu prof. Bogdana Chazana komentuje marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Prezydent Warszawy zdecydowała wczoraj, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w szpitalu, że prof. Chazan przestanie być dyrektorem szpitala Świętej Rodziny.

Propozycja SLD: lekarz odmawia aborcji? Pozbawmy go publicznych pieniędzy
SLD chce ograniczyć lekarzom możliwość opierania się na własnych przekonaniach przy podejmowaniu decyzji w ich pracy (czyli stosowaniu tzw. klauzuli sumienia). Leszek Miller powiedział w radiowej Jedynce, że jego partia przedstawi propozycje, zgodnie z którymi lekarze odmawiający wykonania legalnej aborcji, będą pozbawiani publicznego finansowania.

TVN 24

Pełnomocnik pacjentki Chazana: zmarło dziecko, któremu profesor "uratował życie"
W środę o 20.45 w Szpitalu Bielańskim zmarło dziecko kobiety, której profesor Chazan odmówił legalnej aborcji. - Było w bardzo ciężkim stanie. Sprawdziły się wszystkie rokowania, że w ogóle nie powinno się urodzić - mówi pełnomocnik matki dziecka mecenas Marcin Dubieniecki.

Kopacz: jeśli sumienie nie pozwala mi służyć pacjentowi zgodnie z prawem, wybieram inny zawód
- Odłóżmy na bok sumienie. Jeśli sumienie nie pozwala mi służyć zgodnie z prawem, na rzecz dobra pacjenta, to wybieram inny zawód - powiedziała w "Faktach po Faktach" Ewa Kopacz. Była minister zdrowia skomentowała decyzję o odwołaniu prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala im. św. Rodziny.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

NFZ nasila kontrole refundacji. Tracą lekarze i pacjenci
W ubiegłym roku NFZ skontrolował o 150% lekarzy więcej niż rok wcześniej. Była szefowa Funduszu twierdzi, że karani są tylko oszuści. Przewodniczący OZZL przekonuje, że medycy w obawie przed karami przepisują leki bez refundacji. W efekcie tracą pacjenci.


TVP INFO

"Lekarze działający niezgodnie z sumieniem mogą być groźni dla pacjentów"
- Lekarze, którzy skłonni są postępować według aktualnych przepisów, ale niezgodnie ze swoim sumieniem, w skrajnych przypadkach mogą być naprawdę groźni dla swoich pacjentów - ocenia Konstanty Radziwiłł. Były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skomentował w ten sposób odwołanie prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie.

Neumann: prof. Chazan nie przestrzegał prawa, nie chodzi o klauzulę sumienia
- Klauzula sumienia nie ma tu nic do rzeczy - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Neumann (PO), komentując w programie "Gość poranka" w TVP Info odwołanie prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. - Oprócz tego, że prof. Chazan odmówił aborcji, powołując się na klauzulę sumienia, to nie przestrzegał do końca przepisów prawa - podkreślił wiceminister.


MEDEXPRESS.PL

Jacek Santorski: Mamy fantastycznych lekarzy, ale marnie zarządzających
Czy lekarze mają odpowiednie kompetencje, by zarządzać placówkami medycznymi? Czy medycy nadają się na menedżerów? Pytamy o to Jacka Santorskiego, psychologa zdrowia i biznesu, prof. w Akademii Psychologii Przywództwa.

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak: Deklaracja wiary
Kiedyś powiedziałem, że "o ile religia zaczyna się od wiary, to nauka zaczyna się od zwątpienia. Obie uzupełniają się w ofercie dla człowieka, ale nie powinny wkraczać na nieswoje terytoria". Medycyna jest nauką i podlega rygorom nauki i przy całym szacunku dla pani dr med. Wandy Półtawskiej jej tekst pt. "Deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny" trudno obronić, jeśli do niego zastosować klasyczne rygory naukowe takie, jak precyzja wypowiedzi, brak wewnętrznych sprzeczności i rzetelność.

MEDYCYNA PRYWATNA

Komisja zdrowia za udziałem pracodawców w wojewódzkich radach ds. potrzeb zdrowotnych
Pomimo odmiennego stanowiska ministra zdrowia sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za przyjęciem poprawki do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uwzględniającej udział pracodawców w wojewódzkich radach do spraw potrzeb zdrowotnych.


RYNEK ZDROWIA

Nepotyzm: to Polaków razi, także w szpitalach
Zdecydowana większość badanych Polaków (92%) negatywnie ocenia zjawisko nepotyzmu w instytucjach publicznych - faworyzowanie członków rodziny, przyjaciół albo znajomych przy obsadzaniu stanowisk, rozdziale dóbr czy rozdawaniu godności w instytucjach publicznych. Na tej liście są też szpitale.

Samorządy medyczne po dyskusji nad pakietem kolejkowym: nasza rola jest marginalizowana
Rola samorządów jest marginalizowana - przekonują przedstawiciele organizacji lekarzy i pielęgniarek, odnosząc się do sposobu procedowania projektów ustaw z tzw. pakietu kolejkowego.

Prof. Krzysztof Preis: każda kobieta powinna przejść badania prenatalne
Zdaniem prof. Krzysztofa Preisa, kierownika Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jednym z ustawowych wskazań do legalnego przerwania ciąży jest "ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu", w której to formule mieści się także zespół Downa, wykryty podczas badań prenatalnych.

Komisja Zdrowia przyjęła tzw. pakiet kolejkowy
Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w środę (9 lipca), późnym wieczorem, projekty ustaw z tzw. pakietu kolejkowego. Sposobem procedowania oburzone były samorządy lekarski i pielęgniarski, które zarzucały posłom i przedstawicielom rządu, że ich rola jest marginalizowana.

***
09 lipca 2014 r.


RYNEK ZDROWIA


Resort zdrowia o wywozie leków: będzie monitoring i kary administracyjne
Analiza funkcjonowania ustawy refundacyjnej z ostatnich dwóch lat wykazuje, że negocjacje cen z koncernami farmaceutycznymi spowodowały obniżenie cen leków refundowanych w Polsce. To niestety - z uwagi na konkurencyjne ceny leków względem innych państw członkowskich Unii Europejskiej - wywołało wzrost wywozu leków (zwłaszcza refundowanych) poza granice Polski - ocenia Ministerstwo Zdrowia.
Dyrektywa transgraniczna: jak wpłynie na szpitale publiczne?
Jak wynika z najnowszego raportu PMR "Rynek szpitali publicznych w Polsce 2014. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw" zdecydowana większość przedstawicieli kadry menedżerskiej szpitali publicznych nie ocenia skutków tzw. dyrektywy transgranicznej w sposób jednoznaczny.
Przeciwnicy szczepień pozywają Ministerstwo Zdrowia
Przeciwnicy szczepień złożyli w warszawskiej prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przez resort zdrowia. Jak mówią, na skutek powikłań poszczepiennych ich dzieci straciły zdrowie, a nawet życie. Żądają zniesienia obowiązku szczepienia, powołania niezależnych ekspertów i przeznaczenie pieniędzy na odszkodowania.
Pełnomocnik prof. Chazana o możliwości odwołania
Prof. Bogdan Chazan może odwołać się od decyzji prezydent Warszawy o rozwiązaniu z nim umowy - podkreślił w rozmowie z PAP pełnomocnik dyrektora szpitala Jerzy Kwaśniewski. Sam Chazan twierdzi, że wierzący lekarze mogą mieć ograniczany dostęp do stanowisk.
Arłukowicz ws. prof. Chazana: nie ma klauzuli sumienia dla szpitala
Każdy szpital musi realizować umowę z NFZ, nie ma klauzuli sumienia dla szpitala - tak minister zdrowia skomentował decyzję o odwołaniu prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala po tym, gdy odmówił legalnej aborcji i nie wskazał innej placówki.
GAZETA PRAWNANFZ nasyła urzędy skarbowe na pacjentów
Fiskus upomni się o pieniądze od osób, które leczyły się za darmo, choć nie miały do tego prawa.
Pacjenci, którzy nie byli uprawnieni do bezpłatnego leczenia, a mimo to skorzystali z publicznej opieki, są winni Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1,2 mln zł. Dotychczas udało się odzyskać jedynie 60 tys. zł, ale procedury windykacyjne trwają. Pacjentom na gapę urząd skarbowy zabierze należną kwotę z konta.
Na skrócenie kolejek w onkologii nie będzie pieniędzy
Zieloną kartę, sztandarowy pomysł ministra zdrowia, która ma zapewnić chorym z podejrzeniem raka szybkie rozpoznanie i leczenie, krytykują opozycja i sami onkolodzy. Komisja zdrowia rozpoczęła wczoraj trzydniowy maraton, podczas którego rozpatrzy pakiet kolejkowo-onkologiczny. Chodzi m.in. o nowelę ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) zawierającą rozwiązania, które mają skrócić kolejki do lekarzy i poprawić jakość opieki. Mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Rząd chce, aby pakiet został jednak uchwalony kilka miesięcy wcześniej.
WYBORCZAKierunki medyczne biją rekordy: na lekarski 5 tys. osób
Na uniwersytet wpłynęło ponad 18 tys. zgłoszeń na studia. Tradycyjnie już najbardziej oblegane są kierunek lekarski, farmacja i prawo. Chętnych brakuje za to na etnologii, religioznawstwie i polityce społecznej.
Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolni prof. Chazana?
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosi dziś werdykt w sprawie dyrektora miejskiego szpitala Świętej Rodziny, który odmówił pacjentce legalnej aborcji, nie wskazując jej alternatywnej lecznicy. Według naszych rozmówców z ratusza powinien liczyć się z dymisją.
Prof. Chazan zwolniony ze stanowiska dyrektora szpitala na Madalińskiego
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosi dziś, że zwalnia dyrektora miejskiego szpitala Świętej Rodziny, który odmówił pacjentce legalnej aborcji, nie wskazując jej alternatywnej lecznicy.
Po odwołaniu prof. Chazana. Jak zatrzymać wojnę religijną
Mamy wielkie wzmożenie radykalnych przeciwników aborcji, którzy już budują cały ruch społeczny w obronie prof. Chazana. Włączyli się w to biskupi. Atmosfera jest podgrzana do granic możliwości i pewno teraz - po odwołaniu - wejdziemy w nowy etap wojny religijnej.
Wizyta u specjalisty: prof. Jacek Moll. Naprawia najmniejsze serca
Ojciec dostał służbowe mieszkanie w szpitalu. Wchodziło się przez dermatologię. - A tam wszawica, łuszczyca, rany. Ohyda. Nabrałem obrzydzenia do medycyny. Poszedłem na politechnikę - opowiada prof. Jacek Moll. Jak inżynier uratował kilka tysięcy dzieci?
RZECZPOSPOLITAEksperci: za mało kontroli w szpitalach
Ponad 37 mln zł kar nałożył w pierwszym kwartale 2014 r. na szpitale i przychodnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdaniem ekspertów kontroli szpitali powinno być więcej.
Nóż w plecy
Momenty przesilenia pokazują, kim naprawdę jesteśmy. Żar emocji, ale też racjonalne debaty, które poszukują chłodnych argumentów w najpoważniejszych kwestiach, stają się zwierciadłem wszystkiego, co w naszej głębi. Ujawnia ją zwłaszcza język, jakiego używamy. Bywamy w nim porażająco prawdziwi. Prawo rzymskie pozostaje środkiem porozumienia nie tylko dla świata prawniczego. To język całej zachodniej cywilizacji, czego dowiodło grono zacnych polskich teologów.
Więźniowie własnego sumienia
Wzajemne odniesienia prawa i moralności mają charakter złożony, przybierając nierzadko postać otwartego konfliktu wartości - pisze sędzia Antoni Górski.
Profesor Chazan odwołany
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie profesora Bogdana Chazana
DZIENNIK POLSKINowe leki na raka piersi wydłużają życie, ale są niedostępne dla Polek
Onkolodzy alarmują - prace nad refundacją nowych leków na raka trwają w Polsce za długo. Problem dotyczy dwóch preparatów, które można by podawać pacjentkom chorym na raka piersi w zaawansowanym stadium.

Czytaj więcej:


TOK FM"Odwołanie Chazana to właściwa decyzja. Ale klauzula sumienia..."
Waldemar Kuczyński i Tomasz Wróblewski w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
WYDAWNICTWO TERMEDIAPolacy popierają zmiany w onkologii. Diabeł tkwi w szczegółach
Takiej jednomyślności nie było nawet w czasach wyborów z 1989 roku: Polacy stanowczo opowiadają się za zmianami w onkologii. Wynika to z sondażu przeprowadzonego przez Think-tank Onkologia 2025 we współpracy z agencją badawczą Millward Brown. Nie jest to jednak jednoznaczne z poparciem tzw. Planu Arłukowicza.
Dlaczego profesor Chazan został odwołany
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska dyrektora szpitala św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdana Chazana. Dlaczego?
MEDYCYNA PRAKTYCZNAKaczyński: Amputować się opłaca bardziej niż leczyć
W Sejmie trwa debata nad odwołaniem rządu. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rady ministrów złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii proponują, by nowym szefem rządu został prof. Piotr Gliński. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował m.in. sytuację w opiece zdrowotnej.
POLITYKASłuszna dymisja
Prof. Bogdan Chazan stracił stanowisko dyrektora stołecznego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny. Z raportu zamówionego przez ratusz wynika, że są podstawy do jego odwołania.
Atak demonów
Zamotani w taśmy prawdy i troski o ojczyznę, przywaleni mokrym od święconej wody wojłokiem sobie leżymy, czekając, aż nasi przedstawiciele pójdą po rozum do głowy.


***
08 lipca 2014 r.


RYNEK ZDROWIA


Arłukowicz: chcemy znieść limity w onkologii, ale nie dla wszystkich
Chcemy, by to pacjent znajdował się w centrum systemu ochrony zdrowia - mówił minister Bartosz Arłukowicz, przedstawiając komisji zdrowia projekty z tzw. pakietu kolejkowego.
Podkomisja sejmowa kończy prace nad zwrotem kosztów za leczenie za granicą
Sejmowa podkomisja kończy prace nad projektem ws. transgranicznej opieki zdrowotnej. Choć ustawy jeszcze nie ma, do NFZ wpłynęło już 49 wniosków pacjentów o zwrot takich kosztów.
MZ: 13 centrów urazowych już ratuje życie
W Polsce działa 13 centrów urazowych. Powstały one ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, na ich utworzenie przeznaczono około 35 mln euro z Unii Europejskiej.WYBORCZA


O kobietach zdradzonych przez lekarzy i szokującej postawie prezydent Warszawy
Przypadek pani Agnieszki, pacjentki prof. Chazana, pokazuje, jak bardzo samotna jest kobieta w zetknięciu z bezdusznym lekarzem i biurokratyczną machiną szpitalną.
Radomskie szpitale ratują się kredytami po 20 mln zł
Oba radomskie szpitale specjalistyczne planują zaciągnięcie kredytów po 20 mln zł, by podreperować swoją sytuację finansową, bo NFZ skąpi pieniędzy. Tymczasem prognozy na kolejny rok są fatalne - sejmik wystosował m.in. do ministra zdrowia apel o podjęcie działań naprawczych w służbie zdrowia i zwiększenie nakładów
RZECZPOSPOLITAProf. Chazan i szpital mają szanse na odszkodowanie - uważa Ordo Iuris
Przepis, na podstawie którego ukarano Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie jest niekonstytucyjny, a na kontrolerów była wywierana niedopuszczalna presja - uważają prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Tak dla pakietu kolejkowego
Pacjenci popierają pomysł szybkiej ścieżki leczenia onkologicznegoRYNEK ZDROWIA

Dzierżawienie szpitali: licząc na korzyści pamiętajmy o kilku pułapkach
Po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej zmianą dzierżawcy, należący do powiatu częstochowskiego Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni wznowił działalność. Uroczystości, jakie miały miejsce 1 lipca nie sprzyjały dopytywaniu o przeszłość i nie zawsze dobre relacje między właścicielem szpitala a jego poprzednim dzierżawcą.Sondaż: Polacy popierają "szybką ścieżkę" dla pacjentów onkologicznych
We wtorek (8 lipca) przedstawione zostały podczas konferencji w Warszawie wyniki badania sondażowego "Szybka ścieżka dla osób chorych na raka - diagnoza poparcia społecznego". Badanie przeprowadziła firma MillwardBrown dla Fundacji "Onkologia 2025"GAZETA PRAWNA

Choroby sieroce zbyt rzadkie, aby je leczyć
Brak dostępu do leków, niezrozumienie lekarzy, błędne orzecznictwoPotrzebna jest zdrowa relacja między technologią a ceną leku
Sztuczne zawyżanie cen to hazard moralny - uważa wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-WinnickiKierunek lekarski także na Uniwersytecie Rzeszowskim
Uniwersytet Rzeszowski może kształcić przyszłych lekarzy. Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w tej sprawie - potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów rektor Uniwersytetu prof. Aleksander Bobko.WYBORCZA

Musimy wybrać: dyktat sumień czy państwo prawa. Etyk o klauzuli sumienia
Nie widzę powodów, aby grupka fanatyków przemocą troszczyła się o zbawienie mojej duszy i decydowała o tym, jak mam żyć, jak i gdzie się leczyć i jakie spektakle teatralne oglądać - mówi przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN.Klauzula sumienia potrzebna. Ale ze zmianami
Obecny kształt klauzuli sumienia pozostawia zbyt wiele miejsca do własnej interpretacji, co może się okazać polem do nadużyć oraz źródłem przyszłych konfliktów. W innych krajach prawo to jest ściślej zawężone do konkretnych obszarów.SLD: zwolnić prof. Chazana albo zawiadamiamy prokuraturę
Sojusz Lewicy Demokratycznej ostrzega prezydent Warszawy: jeśli nie zwolni prof. Bogdana Chazana, dyrektora szpitala przy Madalińskiego, partia zawiadomi prokuraturę. - Nie podejmujemy decyzji pod presją - odpowiada Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent stolicy.Jutro decyzja w sprawie prof. Chazana. Dziś SLD idzie do prokuratury
W środę prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przedstawi wyniki kontroli ratusza w szpitalu św. Rodziny. I podejmie decyzję w sprawie dyrektora placówki prof. Bogdana Chazana.Palisz, tyjesz, nie ćwiczysz? Lekarz sprawdzi twoją kartę kredytową i wszystkiego się dowie
Rano skaczesz do kiosku po papierosy, po południu w pracy jesz batonika. Jeśli jeszcze przestaniesz płacić abonament w siłowni i kupisz o rozmiar większe spodnie, twój szpital - śledząc dane z karty kredytowej - wezwie cię na wizytę. Tak się robi w Ameryce.RZECZPOSPOLITA

Radni Mazowsza: NFZ skąpi na nasze szpitale
NFZ przywrócił kontrakt ?na rehabilitację dzieci w szpitalu na Niekłańskiej ?w Warszawie. Mazowieccy radni alarmują jednak, że fundusz skąpi na szpitale.Sumieniem w płód
Dziecko w łonie matki to podmiot czy przedmiot? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla zrozumienia całej sprawy profesora Chazana.Niemiecki dziennik o sprawie prof. Chazana
"Sueddeutsche Zeitung" zajmuje się w swoim poniedziałkowym wydaniu głośną sprawą lekarza prof. Chazana i urodzonego wskutek jego interwencji ciężko upośledzonego noworodka.Unia pomoże w walce z epidemiami
Ministerstwo Zdrowia dostało?5 mln zł na przeszkolenie osób, które będą miały wpływ na budowę regionalnych map potrzeb zdrowotnych.Apteki naruszają zakaz reklamy
Placówki farmaceutyczne oferują chorym nielegalne programy lojalnościowe.Jutro stołeczny ratusz poda wyniki kontroli w szpitalu prof. Chazana
Stołeczny ratusz zaprezentuje jutro projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczącego odmowy przeprowadzenia zabiegu aborcji w szpitalu im. Świętej Rodziny. Wczoraj urząd miasta otrzymał ostatnią opinię medyczną w tej sprawie.GAZETA.PL

Były wiceminister zdrowia zarażony sepsą w szpitalu. "To się zdarza. Jestem wdzięczny lekarzom"
Andrzej Włodarczyk, były wiceminister zdrowia, został zarażony sepsą podczas pobytu w szpitalu uniwersyteckim przy ul. Banacha w Warszawie. Co więcej, jak donosi dziennik "Fakt", byłemu wiceministrowi przetoczono krew od osoby, która - jak się później okazało - była nosicielem wirusa HIV. - To się zdarza. Nie robiłem z tego żadnego problemu - mówi nam Andrzej Włodarczyk.RMF 24

Walczą o zwrot kosztów leczenia za granicą
Na razie dziewięć osób zdecydowało się walczyć w sądzie o zwrot kosztów leczenia za granicą. Takich wniosków wkrótce może być więcej, bo kolejni pacjenci zgłaszają się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcą odzyskać pieniądze wydane na zagraniczne terapie - ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.Nowe leki na raka piersi nie dla polskich pacjentek
Nowe leki, które kobietom z zaawansowanym rakiem piersi wydłużają życie i poprawiają jego jakość, wciąż nie są refundowane dla polskich chorych - alarmują eksperci. Ich zdaniem prace nad refundacją nowych preparatów na nowotwór trwają w Polsce za długo.TVN 24

"Niekorzystna efektywność finansowa", czyli dlaczego nowe leki na raka nie są refundowane
Dwa nowe leki, które kobietom z zaawansowanym rakiem piersi wydłużają życie i poprawiają jego jakość, nie są i w najbliższym czasie nie będą refundowane w Polsce. Ministerstwo Zdrowia argumentuje swoją decyzję podkreślając nieadekwatnie wysokie koszty terapii w stosunku do działania leków.MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Małe zmiany, duże obietnice
Projekt budżetu, który przedstawił NFZ, nie odzwierciedla obietnic rządu - mówi w rozmowie z Medycyną Praktyczną dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego.Zmarł prof. Henryk Tchórzewski
6 lipca roku zmarł prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, wybitny immunolog, nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."Lekarz opowiadający się za świętością życia nie jest dla żadnego pacjenta zagrożeniem"
Sekretariat Apostolstwa Chorych "w łączności z kilkoma tysiącami osób chorych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem, zgromadzonych 5 lipca na dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze" wyraził "poparcie dla lekarzy kierujących się w swojej pracy zawodowej sumieniem, opowiadającym się jednoznacznie za nietykalnością życia ludzkiego".


***
07 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Przyszłość finansowania oddziałów ratunkowych: spokój środowiska jest pozorny
Pula pieniędzy na szpitalne oddziały ratunkowe w Polsce nie będzie większa. Należy spróbować rozlokować ją w inny, lepszy sposób - mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia dr Grzegorz Michalak*, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, członek zespołu opracowującego nowe rozwiązania w zakresie finansowania SOR-ów i izb przyjęć.


GAZETA PRAWNA


Minister zdrowia powinien odciążyć lekarzy - dr Maciej Hamankiewicz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek w sprawie klauzuli sumienia. NRL domaga się, aby ustawa nie zobowiązywała lekarza do wskazania, gdzie pacjent znajdzie pomoc, której on odmówił. Jeśli przepisy okażą się niekonstytucyjne, kto powinien przejąć ten obowiązek od medyków?


WYBORCZA

Chore dzieci i zasady
Rodzice małych pacjentów warszawskiej kliniki neurochirurgicznej śpią na podłodze koło windy. Albo kryją się w łazience przed pielęgniarkami.


TOK FM

Kamiński: Klauzula sumienia jest nielogiczna
Michał Kamiński mówił w Poranku Radia TOK FM, że jego zdaniem klauzula sumienia jest nielogiczna. - Jest coś nielogicznego w sytuacji, kiedy wolno powołać mi się na klauzulę sumienia, czyli nie zrobić czegoś, co uważa się za naganne, ale jednocześnie to samo prawo nakazuje w tym procederze uczestniczyć, bo mam wskazać kogoś, kto zrobi to, z czym się nie zgadzamy.


Sprawa Chazana. "Nie interesują mnie dylematy Gronkiewicz-Waltz. Chazan złamał prawo. Trzeba go odwołać"
Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie odwoła prof. Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala, to przegra wybory prezydenckie. Zostanie ukarana przez wyborców za to, że pozwala na łamanie prawa - mówiła w Poranku Radia TOK FM Agata Nowakowska. Jej zdaniem "obrońca swojego sumienia robi krzywdę kobiecie i jej rodzinie, a ukarani zostaną pacjenci i pracownicy tego szpitala. A Gronkiewicz-Waltz bada sprawę - oburzała się dziennikarka "GW".


RZECZPOSPOLITA

Czy prof. Chazan zapłaci dziecku
Służba zdrowia. Matka, której prof. Chazan odmówił aborcji, rozważa pozew o odszkodowanie w imieniu dziecka, które przyszło na świat w zeszłym tygodniu. Zdaniem ekspertów, w świetle prawa nie ma na nie szans.


Zwolnienie lub więcej pracy bez podwyżki
Choć większość szpitali wydłużyła czas pracy radiologom, niektórzy dyrektorzy uznali, że dalej ?mogą pracować pięć godzin


WYDAWNICTWO TERMEDIA

6,5 proc. PKB na zdrowie: oszczędni czy skąpi
Z danych GUS wynika, że w 2012 roku na cele zdrowotne wydaliśmy 107,8 mld zł. Z tego 74,5 mld zł stanowiły wydatki publiczne, a 24,5 mld zł bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych w sektorze prywatnym. Wydatki na ochronę zdrowia stanowią ponad 6,5 proc. PKB. Dwa razy mniej niż w Niemczech czy Portugalii.


TVN 24

Były wiceminister zdrowia wygrał z rakiem
Jeszcze niedawno był wiceministrem zdrowia, a pewnego dnia sam musiał zmierzyć się ze śmiertelnie niebezpieczną chorobą. Dr Andrzej Włodarczyk zachorował na złośliwy nowotwór - szpiczaka. Walczy, przeszedł przeszczep szpiku, jest pozytywnie zmotywowany.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

NRL prosi premiera o niezaskarżanie dyrektywy tytoniowej
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o niezaskarżanie dyrektywy tytoniowej (2014/40/EU) oraz o skrupulatne przygotowanie jej pełnej implementacji w Polsce.


Nowe wzory zleceń na wkłucia
1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Od tej daty zaczęły obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Dotyczy to m.in. zleceń na wkłucie do pompy insulinowej.


Prof. Baranowski: Możemy pomóc większości par, które mają kłopoty z płodnością
Co 4-5 para ma mniej lub bardziej nasilone problemy z zajściem w ciążę. Większości z nich, dzięki nowym metodom wspomaganego rozrodu, można skutecznie pomóc - uważa prof. Włodzimierz Baranowski z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Baranowski, kierownik kliniki ginekologii i ginekologii onkologicznej w WIM, był jednym z organizatorów konferencji "Niepłodność plagą zdrowotną XXI w.", która w sobotę zakończyła się w Warszawie.


W lipcu TK zajmie się przepisami o gromadzeniu danych dawców szpiku
Trybunał Konstytucyjny 22 lipca zajmie się gromadzeniem danych osobowych potencjalnych dawców szpiku. Przepisy dotyczące tej kwestii zaskarżyła w zeszłym roku rzecznik praw obywatelskich, według której zakres przetwarzania tych danych jest zbyt szeroki.


MEDEXPRESS

Ministerstwo i firmy farmaceutyczne mają wspólny cel
O ustawie refundacyjnej, rozmowach z Ministerstwem Zdrowia oraz uczciwej cenie leków z Maryniką Woroszylską-Sapieha, prezes Zarządu oraz dyrektor Generalną Grupy Sanofi w Polsce, przewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, rozmawia Iwona Schymalla


NFZ wyłapuje pacjentów zapisanych do kilku kolejek jednocześnie
Pacjenci, by skrócić czas oczekiwania do specjalisty, często zapisują się do kilku kolejek. Pomorski NFZ postanowił ukrócić takie praktyki. Jakie kroki podjął NFZ?


NASZ DZIENNIK

Złotówka dla szpitala
Święty Jan Paweł II wielokrotnie upominał się o ludzi sumienia, którzy są rzeczywistą gwarancją właściwego rozwoju naszej Ojczyzny.


Komu służy in vitro?
Drogo, nieskutecznie, z podeptaniem godności ludzi, ze śmiercią tysięcy dzieci w tle - taka jest prawda o in vitro po roku dofinansowywania z budżetu państwa.


DZIENNIK POLSKI

Za leki nadal będziemy przepłacać
Rządowa nowelizacja ustawy refundacyjnej przysporzy oszczędności tylko budżetowi. Wnioski pacjentów i ekspertów trafiły do kosza.DO RZECZY

Tonący płodu się chwyta
Nagonka na profesora Chazana ufundowana jest na oczywistym absurdzie. Winą znakomitego położnika ma być nie tyle to, że nie chciał zabić nienarodzonego dziecka - tego prawa nie odmawiają mu najzawziętsi wrogowie - ale to, że "nie wskazał" wykonawcy wydanego na dziecko wyroku. Taka jest rzeczywiście litera prawa, efekt tego, co zwykło się nazywać "zgniłym kompromisem".


PULS MEDYCYNY

Szpitale dziecięce w Warszawie łączą siły
Zarząd województwa mazowieckiego rozważa możliwość połączenia SZPZOZ Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Stworzenie jednej silnej placówki ma zwiększyć szansę na lepszy kontrakt z NFZ.


WPROST


Sumienie doktora Chazana
Ma na imię Jan. Urodził się w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. Czeka w szpitalu na śmierć.


Klauzula okrucieństwa
Fragment rozmowy przeprowadzonej z panią Agnieszką i jej mężem 5 czerwca 2014 r.

***
06 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Dobre perspektywy dla badań nad radioterapią
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej będzie koordynowało badania związane z radioterapią, fizyką medyczną, radiobiologią oraz rozwijało infrastrukturę kliniczną i naukową dla terapii hadronowej w Polsce. To warta blisko ćwierć miliarda złotych inwestycja, której budowa zakończy się we wrześniu 2015 roku. Liderem projektu jest Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) PAN.


Telemedycyna skraca kolejki
O możliwościach i korzyściach wynikających ze stosowania narzędzi telemedycznych w kardiologii - także w kontekście rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w tzw. pakiecie antykolejkowym - rozmawiamy z Tomaszem Zielińskim, dyrektorem ds. sprzedaży w Pro-PLUS Sp. z o.o.


GAZETA PRAWNA

Czym jest klauzula sumienia?
Na klauzulę sumienia może powołać się lekarz, który nie chce podjąć działań niezgodnych z jego sumieniem, takich jak na przykład przeprowadzenie aborcji, co do której istnieją wskazania medyczne, zabiegu in vitro czy wypisania recepty na środki antykoncepcyjne. Na klauzulę sumienia mogą powoływać się także pielęgniarki i położne.


Gronkiewicz-Waltz: W przyszłym tygodniu koniec kontroli u prof. Chazana
Prezydent Warszawy zapowiada, że w przyszłym tygodniu zakończy się miejska kontrola w szpitalu świętej Rodziny. Hanna Gronkiewicz- Waltz czeka na jej wyniki. Kierujący placówką profesor Bogdan Chazan będzie miał tydzień na swój komentarz do opinii samorządu. Wtedy decyzje pozna opinia publiczna- mówi prezydent Warszawy.


TVN 24

Metropolita łódzki broni prof. Chazana. Złotówka od wiernych na pokrycie kary
Metropolita łódzki zaapelował w niedzielę o zbiórkę pieniędzy na pokrycie kary nałożonej przez NFZ na szpital prowadzony przez prof. Bogdana Chazana. Jeśli odwołanie od decyzji Funduszu okazałoby się bezskuteczne wierni mieliby się złożyć po złotówce. Prof. Chazan odmówił pacjentce przeprowadzenia aborcji uszkodzonego płodu i nie wskazał innego ginekologa.


DZIENNIK BAŁTYCKI

Prof. Jacek Jassem: Pieniądze w onkologii trzeba wydawać na pacjenta, a nie na łóżka [ROZMOWA]
Z prof. Jackiem Jassemem, kierownikiem Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, autorem Strategii Walki z Rakiem, rozmawia Dorota Abramowicz.


SUPER EXPRESS

Sprawa prof. Chazana. Dziecko umiera w agonii, a lekarz nie czuje się winny!
Sprawa profesora Chazana od kilku tygodni szokuje całą Polskę. Dyrektor Szpitala im. św. Rodziny, prof. Bogdan Chazan, odmówił wykonania legalnej aborcji i nie wskazał ciężarnej kobiecie placówki, w której mogłaby usunąć ciążę. Za ten czyn NFZ nałożył na Szpital im. św. Rodziny karę wysokości 70 tys. złotych. Mimo wszechobecnej nagonki na prof. Chazana, lekarz nie czuje się winny. - To okup za życie dziecka - powiedział o karze NFZ dyrektor Szpitala im. św. Rodziny.


W POLITYCE

Prof. Chazan: "To ciężki i wyczerpujący, ale jestem przekonany, że zwycięski bój o cywilizację życia"
To ciężki i wyczerpujący, ale jestem przekonany, że zwycięski bój o cywilizację życia, o wiarę i rozum, o prawo personelu medycznego do klauzuli sumienia, o przestrzeganie zasad chrześcijańskiej wiary


FRONDA

Nowa biologia lewicy. Żakowski i Mikołejko o bezgatunkowości zygoty
Proaborcyjna, liberalna lewica buduje nową biologię. A jej autorytety przekonują, że zygota, zarodek czy płód nie ma gatunku. To naprawdę odkrycie na miarę łysenkizmu.

***
05 lipca 2014 r.

GAZETA PRAWNA

In vitro: Kosztowne leczenie niepłodności
Łatwiejszy dostęp do usług medycznych i diagnostyki to najpilniejsze potrzeby w walce z niepłodnością w naszym kraju - mówili lekarze specjaliści podczas zakończonej dziś w Warszawie konferencji -"Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku". Co najmniej milion par w Polsce ma problemy z zajściem w ciążę.


WYBORCZA

Lekcja Chazana
Wyniki kontroli przeprowadzonych w warszawskim Szpitalu im. Świętej Rodziny potwierdziły, że jego dyrektor prof. Bogdan Chazan złamał prawo.


Szpital w Wołominie też nie wykona aborcji
"Szpital Powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego" - to nowy zapis statutu lecznicy w podwarszawskim Wołominie przyjęty przez radnych PiS i koalicyjnej Wspólnoty Samorządowej. Radni uchwalili też poparcie dla prof. Bogdana Chazana za odmowę przeprowadzenia legalnej aborcji.


Niech prof. Chazan zobaczy to dziecko
Nie ma połowy głowy, mózg ma na wierzchu, wiszącą gałkę oczną i rozszczep całej twarzy. Chodzi o dziecko kobiety, której aborcji odmówił szpital prof. Chazana.


RZECZPOSPOLITA

W lipcu TK zajmie się przepisami o gromadzeniu danych dawców szpiku
Trybunał Konstytucyjny 22 lipca zajmie się gromadzeniem danych osobowych potencjalnych dawców szpiku. Przepisy dotyczące tej kwestii zaskarżyła w zeszłym roku rzecznik praw obywatelskich, według której zakres przetwarzania tych danych jest zbyt szeroki.


TVN 24

Prof. Chazan nie poda się do dymisji. Prezydent Warszawy czeka na raport
Nie będzie dobrowolnej dymisji ani przymusowego odwołania - prof. Bogdan Chazan zostaje na stanowisku. Prezydent Warszawy czeka na kolejny raport. A profesor o Palikocie mówi "producent gorzałki z Biłgoraja", a pieniądze za procedurę usunięcia ciąży nazywa srebrnikami. Co nie zbliża nikogo do rozstrzygnięcia dylematu co wolno dyrektorowi publicznego szpitala. Materiał "Faktów" TVN.


Prawo boskie czy prawo ludzkie?
Jest taki typ ludzi, których zachwyca własna szlachetność. Delektują się swoją niezłomnością, przymiotami charakteru, odwagą w dochowywaniu wierności swoim poglądom. Z pewną wyższością prezentują te przymioty podkreślając, jacy są wspaniali, jacy niezwykli.


Hartman: szpitale pod kontrolą Kościoła wywierają presję na lekarzy. Piecha: co pan opowiada!
- Naprawdę trzeba nie mieć sumienia i serca, żeby zmuszać kobietę do urodzenia bardzo kalekiego dziecka i zmuszać to dziecko do życia, które jest pasmem cierpień - mówił w "Faktach po Faktach" Jan Hartman (TR), komentując sprawę. prof. Bogdana Chazana. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) stwierdziła, że należy zmienić niektóre zapisy ustawy dot. wykonywania legalnej aborcji. Z kolei Bolesław Piecha (PiS) postulował, by stworzyć listę placówek, w których można wykonać taki zabieg.


NASZ DZIENNIK

Ruch po stronie lekarza
Będzie odwołanie od kary około 70 tys. zł, jaką NFZ nałożył na Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie. Szef placówki odmówił uśmiercenia chorego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia.


Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy
Art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: "Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii". Zapis w ustawie o zawodzie lekarza (wskazania innej osoby bądź instytucji, w której zostanie wykonana nieetyczna czynność), dotyczący klauzuli sumienia, łamie prawo zawarte w Konstytucji - najważniejszego dokumentu naszego państwa. Jak można zmuszać lekarza, aby zdradził swe szla­chetne powołanie bycia sługą zdrowia i życia każdego człowieka?


Prawa prof. Chazana rażąco naruszone
Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę na istotny brak rozwagi i powściągliwości w publicznych wypowiedziach urzędników państwowych na temat osoby prof. Bogdana Chazana oraz odmowy wykonania aborcji w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Struzik dobija chorych
Na całym Mazowszu trwa walka o upadające szpitale. W Dziekanowie Leśnym protesty budzi ostatnia decyzja urzędników województwa o połączeniu ich szpitala z warszawską jednostką przy ul. Niekłańskiej. Został powołany Komitet Obrony Szpitala, skupieni w nim ludzie są przekonani, że połączenie placówek to pierwszy krok do likwidacji szpitala i sprzedania jego terenów deweloperom.

***
04 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Droższe leki stosowane po chemioterapii mają odpowiedniki
Od 1 lipca pacjenci chorzy na raka płacą więcej za niektóre leki stosowane po chemioterapii. Lekarze uspokajają, że są tańsze zamienniki tych preparatów.

NFZ przedstawia plan finansowy na 2014 r.
Fundusz przedstawił plan finansowy NFZ na 2014 r. zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.

NIL: rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie groził prof. Chazanowi utratą prawa wykonywania zawodu
Naczelna Izba Lekarska przekazała mediom wyjaśnienie, z którego wynika, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) dr Grzegorz Wrona wypowiadając się dla prasy nie użył sformułowania, że "jeśli oskarżenia pacjentki się potwierdzą szefowi Szpitala im. św. Rodziny grozi nawet utrata prawa do wykonywania zawodu".

NFZ o wynikach kontroli realizacji umów w I kwartale 2014 r.
Fundusz podał informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie NFZ w pierwszym kwartale 2014 r.

Pełnomocnik: matka, której odmówiono aborcji rozważa pozew
Matka, która urodziła dziecko z ciężkimi wadami rozwojowymi po odmowie aborcji przez prof. Bogdana Chazana, rozważa wystąpienie do sądu z pozwem.


GAZETA PRAWNA

Prezes NFZ: Fundusz to nie państwowa mennica
Unijna dyrektywa pozwalająca leczyć się za granicą to zagrożenie dla polskiego systemu. Pieniądze pochodzące z naszych składek trafią do innych państw - tłumaczy w wywiadzie dla DGP Tadeusz Jędrzejczyk, prezes NFZ.

Jeszcze trzy lata na e-dokumentację
Szpitale i przychodnie będą musiały prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej dopiero od 1 sierpnia 2017 r. Senat zgodził się wczoraj na przesunięcie o trzy lata ustawowego terminu na dostosowanie się do wymogów informatyzacji w jednostkach służby zdrowia


WYBORCZA

Musimy ratować kobiety przed klauzulą sumienia. Ale szybko!
Niestety, przez ostatnie 20 lat Polacy stracili odwagę i siłę do walki o prawo do przerywania ciąży. U kobiet, których problem dotyczy, zastąpił je wstyd, u reszty - przekonanie, że w ich otoczeniu problemu nie ma lub że trzeba go załatwiać po cichu.

Minister zdrowia: Prof. Chazan nie może łamać prawa
Szpitale, które łamią zapisy kontraktów, nie tylko wskutek korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia, ale również w każdy inny sposób, są karane. I będą karane - mówi Bartosz Arłukowicz.

Prof. Chazan: Kara NFZ nałożona na nasz szpital to okup za życie dziecka
- W historii znamy przykład, kiedy pewien człowiek otrzymał pewną sumę pieniędzy za wydanie na śmierć innego człowieka. Nazywał się Judasz. Skończył źle - przekonuje prof. Bogdan Chazan. I zapowiada, że od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia się odwoła. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 70 tys. zł

Prof. Dębski opisuje dziecko, które "uratował" prof. Chazan. Zdjęcia są tak drastyczne, że TVN nie chciał ich pokazać
- Bardzo bym chciał, żeby Polska mogła zobaczyć, o czym my mówimy - przekonuje kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Do studia TVN24 przyniósł zdjęcia dziecka kobiety opisanej przez "Wprost". Stacja nie zdecydowała się pokazać ich widzom


RZECZPOSPOLITA

Kolejki do specjalisty będą dłuższe
Minister zdrowia utrudni dostęp do okulisty


ŻYCIE WARSZAWY

Szpital Chazana ukarany. Do zapłacenia 70 tys. zł
Ministerstwo Zdrowia zarzuca prof. Bogdanowi Chazanowi złamanie prawa. Klauzulą sumienia, która w jego sprawie odgrywa główną rolę, zajmie się Trybunał Konstytucyjny – i to w pełnym składzie.


GAZETA.PL

Prof. Chazan: Kara nałożona na szpital to okup za życie dziecka. Nie odejdę, odwołam się od decyzji NFZ
- Nie czuję się winny, bo zabicie dziecka jest morderstwem. O tym mówią Kodeks etyki lekarskiej i konstytucja - mówił w programie "Jeden na jeden" dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan. Jak dodał, odwoła się od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, który po kontroli przeprowadzonej w placówce nałożył na nią karę w wysokości blisko 70 tys. zł.


TVN 24

"Cancer Plan" na dekadę polskiej onkologii. Ma pomóc, dzieli lekarzy
To nie jest pierwsza strategia walki z nowotworami, ale ważne, by była skuteczniejsza niż dotąd. Polskie Towarzystwo Onkologiczne przygotowało tzw. Cancer Plan, który wyznacza kierunki walki z rakiem na najbliższe 10 lat. Strategia podoba się w resorcie zdrowia, dzieli jednak środowisko samych onkologów.

Kopacz: prezydent Warszawy będzie miała duży problem ws. Chazana
Zdaniem Ewy Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz "będzie miała duży problem" podejmując decyzję ws. profesora Bogdana Chazana. - Pewnie przeczyta wyniki kontroli, które zostały przeprowadzone i podejmie słuszną decyzję - komentowała marszałek Sejmu.

 
WYDAWNICTWO TERMEDIA

Narodowa Strategia Walki z Rakiem
Jedenaście towarzystw naukowych i onkologicznych stowarzyszeń pozarządowych przygotowało Narodową Strategię Walki z Rakiem 2015 - 2024. Ministerstwo Zdrowia zapowiada pracę nad jego implementacją.

Pakiet kolejkowy może skutkować nadużyciami
Pakiet kolejkowy stwarza pole do nadużyć oraz wyprowadza pieniądze z systemu, które powinny zostać przeznaczone na leczenie, uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego.


RADIO ZET

Gość Radia ZET: Tomasz Terlikowski
A gościem Radia ZET jest Tomasz Terlikowski, publicysta Frondy, wita Monika Olejnik, dzień dobry.


SUPER EXPRESS

Ministerstwo makulatury: Zmiana przepisów, będzie więcej deklaracji!
Zdenerwowani pacjenci łapią się w przychodniach za głowę. Zamiast jednego druku, wprowadzono trzy odrębne.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Arłukowicz oszczędza na chorych
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oszczędza na dopłatach do leków refundowanych. W tym roku niewykorzystane środki na refundację leków sięgną kwoty 1,6 mld zł. A pacjenci wciąż nie mogą się doczekać na wpisanie na listę refundacyjną wielu leków innowacyjnych.


METRO

"Na naszych oczach rosną w siłę ludzie, chcący narzucać innym swoją wolę, uszczęśliwiać na siłę. Niesłychanie niebezpieczne"
Według Tomasza Wołka prof. Bogdan Chazan jest "wysuniętą brygadą szturmową" środowisk "które chcą narzucić innym swoją wolę, uszczęśliwiać na siłę". Tomasz Lis zwrócił uwagę, że dyr. Szpitala im. Świętej Rodziny, "ma poczucie coraz większego uniesienia, heroizacji". - Żeby ta sakralizacja i heroizacja nabrała blasku, powinien ponieść konsekwencje łamania prawa. Dajmy mu szansę zostać prawdziwym bohaterem!


POLSKA TIMES

Profesor Chazan znów na celowniku
Lewica chce go wsadzić do więzienia. Prawica go broni, twierdząc, że to jest nagonka na świetnego lekarza prof. Bogdana Chazana


RYNEK ZDROWIA

NFZ o zmianie w zakresie umów na leczenie szpitalne
NFZ opublikował zarządzenie (br 37/2014/DGL) z 4 lipca br. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).


MZ o formularzu dla SP ZOZ-ów i szpitali klinicznych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz szpitale kliniczne nadzorowane przez uczelnie medyczne zobowiązane są do sporządzenia formularza PF-OSPR - przypomina resort.


MZ: środki unijne na mapy potrzeb zdrowotnych
"Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych" to nowy projekt resortu zdrowia. Zostanie on zrealizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 mln zł.


Grzegorz Wrona: sądy lekarskie nie odbierają prawa wykonywania zawodu za odmowę aborcji
Nie znam przypadku, aby którykolwiek z rzeczników odpowiedzialności zawodowej wystąpił do sądu lekarskiego z wnioskiem o pozbawienie lekarza prawa wykonywania zawodu za to, że ten odmówił wykonania aborcji - wyjaśnia dr Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.


GAZETA PRAWNA

Śledztwo ws. decyzji prof. Chazana. Pacjentka zostanie przesłuchana
Za kilka kilkanaście dni warszawska prokuratura rejonowa przesłucha pacjentkę profesora Bogdana Chazana. Szef stołecznego szpitala Świętej Rodziny nie zgodził się na legalną aborcje i nie wskazał kobiecie miejsca gdzie może przejść taki zabieg.


Radni zdecydowali: W szpitalu w Wołominie nie będzie aborcji
Kontrowersyjna uchwała trafiła na biurko wojewody mazowieckiego. Radni z Wołomina, którzy przegłosowali uchwałę nakładającą na miejscowy szpital całkowity zakaz wykonywania aborcji - będą musieli się teraz wytłumaczyć przed prawnikami wojewody.


WYBORCZA

Groźna antykoncepcja i prześladowanie chrześcijan, czyli o tłumaczeniach prof. Chazana
Bardzo nie lubię, kiedy osoby na wpływowych stanowiskach naginają rzeczywistość, aby pasowała do ich przekonań, więc postanowiłem rozprawić się chociaż z niektórymi błędami, które profesor Chazan w wywiadach beztrosko puszcza w świat.


Jest akt oskarżenia przeciw lekarce. Ordynator na razie bez zarzutów
Opolska prokuratura oficjalnie zakończyła już śledztwo w sprawie fatalnego porodu córki olimpijczyka. Do sądu wysłano akt oskarżenia w tej sprawie. Zarzuty postawiono jedynie prowadzącej poród lekarce. Ordynatorowi, który decydował o przebiegu porodu, nie postawiono zarzutów.


TVN 24

Prokuratura oskarża: za śmierć córki sztangisty odpowiada lekarka. Bonk: "Czekamy na wyrok"
O nieumyślne spowodowanie śmierci oskarżyła opolska prokuratura lekarkę przyjmującą poród córek bliźniaczek sztangisty Bartłomieja Bonka w 2012 r. Jedna z dziewczynek zmarła po długiej walce o życie. Lekarka nie przyznaje się do winy. Dokumenty trafiły już do sądu w Opolu. - To potwierdza nasze obawy, teraz czekamy na wyrok - mówi ojciec zmarłej Julki.


Urodzić i oddać? "Można zastąpić miłość matki miłością innego człowieka"
- Miłość matki do chorego dziecka może być zastąpiona przez miłość innego człowieka - takimi słowami Andrzej Jaworski (PiS) wyraził poparcie dla prof. Bogdana Chazana i jego odmowy aborcji płodu z wadą. Sugerował, że noworodka rodzice mogą oddać do hospicjum. - Ten lekarz postąpił wbrew sumieniu każdego normalnego człowieka, zmusił to dziecko do niewyobrażalnego cierpienia przed śmiercią - odpierała ten argument Joanna Senyszyn (SLD).


NASZ DZIENNIK

Stań po stronie szpitala im. Świętej Rodziny
Jeśli nie jest Ci obojętna próba zniszczenia prof. Bogdana Chazana, który odmówił zabicia dziecka w łonie matki, oraz karanie szpitala, w którym nie dokonuje się aborcji, przystąp do Klubu Przyjaciół Szpitala im. Świętej Rodziny.


FRONDA

Prof. Dębski przynosi do TVN24 zdjęcie dziecka, którego nie zabił prof. Chazan. Czy tylko piękne, różowe bobaski mają prawo do życia?
Prof. Romuald Dębski przyniósł dziś do studia TVN24 zdjęcie dziecka, na którego zabicie nie zgodził się prof. Bogdan Chazan. "To decyzja medycznie skandaliczna" - oceniał lekarz ze Szpitala Bielańskiego.

RYNEK ZDROWIA

Droższe leki stosowane po chemioterapii mają odpowiedniki
Od 1 lipca pacjenci chorzy na raka płacą więcej za niektóre leki stosowane po chemioterapii. Lekarze uspokajają, że są tańsze zamienniki tych preparatów.

NFZ przedstawia plan finansowy na 2014 r.
Fundusz przedstawił plan finansowy NFZ na 2014 r. zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.

NIL: rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie groził prof. Chazanowi utratą prawa wykonywania zawodu
Naczelna Izba Lekarska przekazała mediom wyjaśnienie, z którego wynika, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) dr Grzegorz Wrona wypowiadając się dla prasy nie użył sformułowania, że "jeśli oskarżenia pacjentki się potwierdzą szefowi Szpitala im. św. Rodziny grozi nawet utrata prawa do wykonywania zawodu".

NFZ o wynikach kontroli realizacji umów w I kwartale 2014 r.
Fundusz podał informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie NFZ w pierwszym kwartale 2014 r.

Pełnomocnik: matka, której odmówiono aborcji rozważa pozew
Matka, która urodziła dziecko z ciężkimi wadami rozwojowymi po odmowie aborcji przez prof. Bogdana Chazana, rozważa wystąpienie do sądu z pozwem.


GAZETA PRAWNA

Prezes NFZ: Fundusz to nie państwowa mennica
Unijna dyrektywa pozwalająca leczyć się za granicą to zagrożenie dla polskiego systemu. Pieniądze pochodzące z naszych składek trafią do innych państw - tłumaczy w wywiadzie dla DGP Tadeusz Jędrzejczyk, prezes NFZ.

Jeszcze trzy lata na e-dokumentację
Szpitale i przychodnie będą musiały prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej dopiero od 1 sierpnia 2017 r. Senat zgodził się wczoraj na przesunięcie o trzy lata ustawowego terminu na dostosowanie się do wymogów informatyzacji w jednostkach służby zdrowia


WYBORCZA

Musimy ratować kobiety przed klauzulą sumienia. Ale szybko!
Niestety, przez ostatnie 20 lat Polacy stracili odwagę i siłę do walki o prawo do przerywania ciąży. U kobiet, których problem dotyczy, zastąpił je wstyd, u reszty - przekonanie, że w ich otoczeniu problemu nie ma lub że trzeba go załatwiać po cichu.

Minister zdrowia: Prof. Chazan nie może łamać prawa
Szpitale, które łamią zapisy kontraktów, nie tylko wskutek korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia, ale również w każdy inny sposób, są karane. I będą karane - mówi Bartosz Arłukowicz.

Prof. Chazan: Kara NFZ nałożona na nasz szpital to okup za życie dziecka
- W historii znamy przykład, kiedy pewien człowiek otrzymał pewną sumę pieniędzy za wydanie na śmierć innego człowieka. Nazywał się Judasz. Skończył źle - przekonuje prof. Bogdan Chazan. I zapowiada, że od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia się odwoła. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 70 tys. zł

Prof. Dębski opisuje dziecko, które "uratował" prof. Chazan. Zdjęcia są tak drastyczne, że TVN nie chciał ich pokazać
- Bardzo bym chciał, żeby Polska mogła zobaczyć, o czym my mówimy - przekonuje kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Do studia TVN24 przyniósł zdjęcia dziecka kobiety opisanej przez "Wprost". Stacja nie zdecydowała się pokazać ich widzom


RZECZPOSPOLITA

Kolejki do specjalisty będą dłuższe
Minister zdrowia utrudni dostęp do okulisty


ŻYCIE WARSZAWY

Szpital Chazana ukarany. Do zapłacenia 70 tys. zł
Ministerstwo Zdrowia zarzuca prof. Bogdanowi Chazanowi złamanie prawa. Klauzulą sumienia, która w jego sprawie odgrywa główną rolę, zajmie się Trybunał Konstytucyjny – i to w pełnym składzie.


GAZETA.PL

Prof. Chazan: Kara nałożona na szpital to okup za życie dziecka. Nie odejdę, odwołam się od decyzji NFZ
- Nie czuję się winny, bo zabicie dziecka jest morderstwem. O tym mówią Kodeks etyki lekarskiej i konstytucja - mówił w programie "Jeden na jeden" dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan. Jak dodał, odwoła się od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, który po kontroli przeprowadzonej w placówce nałożył na nią karę w wysokości blisko 70 tys. zł.


TVN 24

"Cancer Plan" na dekadę polskiej onkologii. Ma pomóc, dzieli lekarzy
To nie jest pierwsza strategia walki z nowotworami, ale ważne, by była skuteczniejsza niż dotąd. Polskie Towarzystwo Onkologiczne przygotowało tzw. Cancer Plan, który wyznacza kierunki walki z rakiem na najbliższe 10 lat. Strategia podoba się w resorcie zdrowia, dzieli jednak środowisko samych onkologów.

Kopacz: prezydent Warszawy będzie miała duży problem ws. Chazana
Zdaniem Ewy Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz "będzie miała duży problem" podejmując decyzję ws. profesora Bogdana Chazana. - Pewnie przeczyta wyniki kontroli, które zostały przeprowadzone i podejmie słuszną decyzję - komentowała marszałek Sejmu.

 
WYDAWNICTWO TERMEDIA

Narodowa Strategia Walki z Rakiem
Jedenaście towarzystw naukowych i onkologicznych stowarzyszeń pozarządowych przygotowało Narodową Strategię Walki z Rakiem 2015 - 2024. Ministerstwo Zdrowia zapowiada pracę nad jego implementacją.

Pakiet kolejkowy może skutkować nadużyciami
Pakiet kolejkowy stwarza pole do nadużyć oraz wyprowadza pieniądze z systemu, które powinny zostać przeznaczone na leczenie, uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego.


RADIO ZET

Gość Radia ZET: Tomasz Terlikowski
A gościem Radia ZET jest Tomasz Terlikowski, publicysta Frondy, wita Monika Olejnik, dzień dobry.


SUPER EXPRESS

Ministerstwo makulatury: Zmiana przepisów, będzie więcej deklaracji!
Zdenerwowani pacjenci łapią się w przychodniach za głowę. Zamiast jednego druku, wprowadzono trzy odrębne.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Arłukowicz oszczędza na chorych
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oszczędza na dopłatach do leków refundowanych. W tym roku niewykorzystane środki na refundację leków sięgną kwoty 1,6 mld zł. A pacjenci wciąż nie mogą się doczekać na wpisanie na listę refundacyjną wielu leków innowacyjnych.


METRO

"Na naszych oczach rosną w siłę ludzie, chcący narzucać innym swoją wolę, uszczęśliwiać na siłę. Niesłychanie niebezpieczne"
Według Tomasza Wołka prof. Bogdan Chazan jest "wysuniętą brygadą szturmową" środowisk "które chcą narzucić innym swoją wolę, uszczęśliwiać na siłę". Tomasz Lis zwrócił uwagę, że dyr. Szpitala im. Świętej Rodziny, "ma poczucie coraz większego uniesienia, heroizacji". - Żeby ta sakralizacja i heroizacja nabrała blasku, powinien ponieść konsekwencje łamania prawa. Dajmy mu szansę zostać prawdziwym bohaterem!


POLSKA TIMES

Profesor Chazan znów na celowniku
Lewica chce go wsadzić do więzienia. Prawica go broni, twierdząc, że to jest nagonka na świetnego lekarza prof. Bogdana Chazana
***
03 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Rząd zwiera szeregi: tzw. pakiet kolejkowy będzie przyjęty jeszcze w tym miesiącu?
Resort zdrowia chce, aby ustawy przygotowane w ramach tzw. pakietu kolejkowego były uchwalone jeszcze przed wakacjami sejmowymi. Czy plan się uda i jaki przyniesie efekt?


Prace nad Cancer Planem zakończone: Strategia Walki z Rakiem trafiła do MZ
Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 została już przekazana do Ministerstwa Zdrowia - poinformował w czwartek (3 lipca) podczas konferencji w Warszawie prof. Jacek Jassem, do niedawna przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

NFZ poszukuje zastępcy prezesa ds. finansowych
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w czwartek (3 lipca) na stronie internetowej, że rozpoczął nabór na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych.

Mazowsze: będzie połączenie szpitali dziecięcych
Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc spotkała się z pracownikami szpitala w Dziekanowie Leśnym, by przedstawić im plany dotyczące przyszłości placówki. Zarząd województwa rozważa możliwość połączenia SZPZOZ Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Stworzenie jednej silnej placówki to szansa na większy kontrakt z NFZ.

Fundacja "Akogo?" o kontraktowaniu: takie działania destabilizują pracę Kliniki
Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?" poinformowała na swojej stronie internetowej, że "Mazowiecki OW NFZ unieważnił postępowanie konkursowe w zakresie wybudzania dzieci ze śpiączki, kilka dni po tym, jak ogłosił zwycięstwo Klinik Budzik w konkursie i przyznaniu prawa do realizacji świadczenia na okres 3 lat".


GAZETA PRAWNA

Zdrowie trochę bardziej szlachetne
Po raz pierwszy od dwóch lat oddziały NFZ otrzymają dodatkowe środki na leczenie. Do tej pory - mimo inflacji - nakłady utrzymywały się na tym samym poziomie. Na największy wzrost pieniędzy może liczyć Wielkopolska

Czas pracy radiologów: ustawa jedno, praktyka drugie, a rozstrzygnie trybunał
Od 2 lipca zmienił się czas pracy kilku grup personelu medycznego. Zgodnie bowiem z art. 214 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w okresie od 1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r. czas pracy radiologów, radioterapeutów, patomorfologów oraz pracowników prosektoriów nie mógł przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.


SLD chce donieść do prokuratury na Gronkiewicz-Waltz jeśli nie zwolni prof. Chazana
– Pani prezydent [Hanna Gronkiewicz-Waltz - przyp.red.] toleruje na stanowisku dyrektora szpitala, który złamał prawo. Tak przynajmniej wynika z kontroli przeprowadzonej przez rzecznika praw pacjenta czy resort zdrowia – mówił na konferencji prasowej Sebastian Wierzbicki szef warszawskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia rozważa złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydent Warszawy.

70 000 zł kary dla Szpitala Świętej Rodziny za odmowę aborcji przez prof. Chazana
Kara finansowa dla warszawskiego szpitala św. Rodziny, kierowanego przez profesora Bogdana Chazana. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę karę w wysokości blisko 70 tysięcy złotych.


WYBORCZA

Nieoficjalnie: Kontrola wykazała, że prof. Chazan złamał przepisy
Prof. Bogdan Chazan złamał przepisy ustawy w zakresie poinformowania pacjentki o innej placówce lub lekarzu, który mógłby wykonać u niej zabieg aborcji. Taka informacja znalazła się we wnioskach pokontrolnych krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii, który przygotowuje raport dla ministra zdrowia - dowiedziała się nieoficjalnie TVN24.


NFZ zamierza uderzyć w kolejkowych cwaniaków
Chorzy zapisują się do kilku specjalistów jednocześnie, aby w rezultacie pójść tam, gdzie wizyta będzie najszybciej. Reszty wizyt nie odwołują. Z takim zachowaniem zaczął walczyć Narodowy Fundusz Zdrowia


RZECZPOSPOLITA

Wąskie gardło w pakiecie kolejkowym
Plan walki z rakiem może się rozbić o zbyt małą liczbę patomorfologów. Już dziś nie nadążają z diagnozowaniem nowotworów.


Neumann: Resort zdrowia analizuje wnioski z kontroli w szpitalu prof. Chazana
Zakończyła się kontrola w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, którą prowadził krajowy konsultant ds. ginekologii w związku z odmową przeprowadzenia zabiegu aborcji. Analizujemy wnioski - powiedział dziś wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.


TVN 24

Według ministerstwa prof. Chazan złamał prawo (WIDEO)
Miała być szybka kontrola i konkretna odpowiedź - czy profesor Chazan, który odmówił kobiecie wykonania aborcji i nie wskazał miejsca gdzie mogłaby to zrobić, postąpił zgodnie z prawem. Kontrola trwa, oficjalnej odpowiedzi nie ma, są tylko cząstkowe nieoficjalne wnioski. Wynika z nich, że dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie prawo złamał, a konkretnie ustawę o zawodzie lekarza.

Dodatkowe ekspertyzy w sprawie prof. Chazana. "To gra na czas"
Wciąż nie wiemy, jaką decyzję w sprawie profesora Chazana podejmie prezydent Warszawy. To od niej zależy dalsza praca lekarza na stanowisku dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Świętej Rodziny. Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła dodatkowe ekspertyzy.


Szpital w Wołominie solidarnie z prof. Chazanem. "Bezwzględna ochrona życia" wpisana do statutu
Co do zasady, aborcji nie wykonujemy - mówi Andrzej Gruza, dyrektor szpitala w Wołominie. Wołomińscy radni zdecydowali, że szpital powiatowy ma kierować się bezwzględną zasadą ochrony ludzkiego życia. Taki zapis znalazł się w statucie placówki.

Szpital prof. Chazana może zapłacić nawet 70 tys. złotych kary
- Będzie pewnie jakaś kara nałożona na szpital, który nie realizuje umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale to już jest decyzja mazowieckiego oddziału NFZ - powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Dyrektor stołecznego szpitala św. Rodziny, prof. Bogdan Chazan, odmówił pacjentce wykonania legalnej aborcji. - W wyniku ustaleń przeprowadzonej kontroli zaproponowaliśmy karę ok. 70 tys. złotych - wyjaśnił rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński.

Gronkiewicz-Waltz o sprawie Chazana: z decyzją czekam na raport z kontroli
Mimo nałożonej przez NFZ kary dla szpitala św. Rodziny, prezydent Warszawy nie zamierza na razie podejmować decyzji w sprawie szefa placówki, prof. Chazana. - Nie zwykłam na podstawie mediów podejmować poważnych decyzji - powiedziała w "Faktach po Faktach" Hanna Gronkiewicz-Waltz.


TVN WARSZAWA

Ratusz o sprawie Chazana: "Radzę się wstrzymać z wyrokami"
- Nie wyobrażam sobie, żeby prawo, które obowiązuje w Polsce, mogło być nie przestrzegane w placówkach medycznych – powiedział w rozmowie z TVN24 Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy.


GAZETA.PL

Szpital weźmie kredyt i wyrówna pensje pracownikom
- Takie rozwiązanie było konieczne - tak wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień tłumaczy decyzję dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego o wypłaceniu pracownikom tylko 90 proc. pensji


TOK FM

Balicki: Chazan nie tylko złamał prawo, ale publicznie mówi, że nie będzie go przestrzegał. Powinien być natychmiast odwołany
- Prof. Chazan nie tylko złamał prawo, ale publicznie mówi, że jako dyrektor szpitala nie będzie tego prawa przestrzegał - mówił w Radiu TOK FM Marek Balicki, były minister zdrowia. - On natychmiast powinien być odwołany. I to nie zostało zrobione - dodał.


METRO

Palikot: Prof. Chazan zachował się obrzydliwie i wcześniej czy później będzie siedział
- W Polsce klauzula sumienia jest wykorzystywana nie do ochrony przekonań, a do nadużywania kategorii sumienia do nieprzestrzegania prawa - powiedział Janusz Palikot. Skomentował w ten sposób nieoficjalne informacje na temat treści kontroli przeprowadzonej przez krajowego konsultanta ds. ginekologii w kierowanym przez prof. Bogdana Chazana publicznym Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Wiesława Kłos potwierdza swoje odwołanie
Wiesława Kłos, dotychczasowa wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych potwierdziła w rozmowie z Termedią, że 1 lipca została odwołana z pełnionej funkcji. Nie ma jednak jeszcze pisemnego uzasadnienia tej decyzji.


RADIO MARYJA

Obietnice Ministerstwa Zdrowia
Pakiet antykolejkowy – szansa dla pacjentów czy wizerunkowa sztuczka Ministerstwa Zdrowia? Rewolucja onkologiczna ministra Bartosza Arłukowicza to na razie tylko hasła. Pacjenci nadal czekają w długich kolejkach na wizytę u specjalistów. Pakiet, który miał tę sytuację zmienić dopiero w przyszłym tygodniu trafi do Sejmu.

Prof. Chazan: "Życie ludzkie jest bezcenne"
"Żadna kara finansowa nie jest za wysoka, jeśli ratowane jest życie nienarodzonego dziecka. Życie ludzkie jest bezcenne" – powiedział w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja prof. Bogdan Chazan.


TVP INFO

"Odebranie mi prawa wykonywania zawodu to by dopiero było prawdziwe nieszczęście"
– Rzecznik odpowiedzialności zawodowej powiedział publicznie, czym mnie zasmucił, że być może zostanie mi odebrane prawo wykonywania zawodu. To by dopiero było prawdziwe nieszczęście. Mam nadzieję, że się przejęzyczył – powiedział prof. Bogdan Chazan na antenie TVP Info.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

O onkologii przed końcem wakacji
Pałac Prezydencki konsultuje się ze środowiskiem lekarskim w sprawie tzw. pakietu antykolejkowego przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia.


MEDEXPRESS

Słyszę, jestem wolny
O nowych urządzeniach pozwalających na swobodne porozumiewanie się osobom z problemami słuchu, a także o ich potrzebach z prof. Henrykiem Skarżyńskim, zwycięzcą plebiscytu "Ludzie Wolności", rozmawia Iwona Schymalla.


RMF 24

Wyłudzała pieniądze od NFZ. Stanie przed sądem
Przed sądem stanie 50-letnia lekarz stomatolog, którą prokuratura oskarżyła o wyłudzenie na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 14 tys. złotych. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Wakacje od leczenia
W lipcu i sierpniu br. osoby korzystające z leków wspomagających chemioterapię będą zmuszone dopłacać do nich 54 zł lub 122 zł, nie zaś 3 zł 20 gr, jak było do tej pory. - Wielu osób nie będzie stać na kupno lekarstw. Czy ktoś z rządzących zastanowił się, czym dla pacjenta są dwa miesiące nieprzyjmowania leków? - mówi "Codziennej" prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski.


RADIO DLA CIEBIE

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o krew
W wakacje jest ona szczególnie potrzebna, bo zdarza się dużo wypadków, tymczasem wielu dawców wyjeżdża na urlopy i krwi brakuje.
***
02 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nowe deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej - w przychodniach łapią się za głowę
Od 16 czerwca obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W miejsce jednego druku wprowadzono trzy, odrębne. Personel placówek POZ wprowadzone zmiany kwituje krótko: od tego nie zmieni się ani jakość świadczeń, ani wielkość ich finansowania; przybędzie zaś papierów i zdenerwowanych pacjentów.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek NRL ws klauzuli sumienia
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, w odpowiedzi na pismo Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich poinformował w środę (2 lipca), że Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia.


URPL: polsko-litewsko-koreańskie Forum
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zorganizował Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych.

MPiPS: będą zmiany w finansowaniu zakładów opiekuńczo-leczniczych
Resort pracy zapowiada zmiany w finansowaniu zakładów opiekuńczo-leczniczych. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził w środę (2 lipca) placówkę w Piszkowicach (województwo dolnośląskie), która walczy z problemami finansowymi.

Kompetencje lekarzy niehematologów w hematologii to skarb
Konsultant krajowy pełni, zgodnie z ustawą, rolę doradczą, nie decyzyjną - mówi prof. Dariusz Wołowiec, nowy konsultant krajowy w dziedzinie hematologii w rozmowie z serwisem hematoonkologia.pl, którego fragment publikujemy. - Nie mogę więc deklarować, że cokolwiek zmienię, bo prawodawca nie wyposaża mnie w takie możliwości. Mogę jedynie obiecywać starania o przekonywanie osób decyzyjnych do zmian - dodaje.


GAZETA PRAWNA

Zmiana czasu pracy w zawodach medycznych
Od dziś lekarze radiolodzy i radioterapeuci muszą pracować tyle samo, co pozostali pracownicy medyczni, czyli 7 godzin i 35 minut dziennie. To samo dotyczy osób wykonujących zawody fizykoterapeuty, patomorfologa oraz pracownika prosektorium, a także zatrudnionych w pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki i medycyny sądowej.


WYBORCZA

Kontrola na ratunek Chazanowi. Jak Hanna Gronkiewicz-Waltz chroni lekarza, który odmówił aborcji
Warszawski ratusz zlecił zbadanie poszanowania praw pacjenta płodu w szpitalu prof. Chazana. Ta strategia być może uchroni go przed utratą funkcji dyrektora.

Lekarski samorząd chce podnieść składki. Lekarze się buntują
Naczelna Izba Lekarska rozważa podwyższenie obowiązkowej składki dla lekarzy z 40 do 60 zł miesięcznie. Oburzeni lekarze twierdzą, że samorząd jest im w ogóle niepotrzebny.

Położna pomaga przychodzić na świat? Ktoś powinien pomóc z niego odejść
- Istnieje cienka linia między aktywnym odebraniem komuś życia, a łagodnym wsparciem odejścia chorego. I na tym polega sztuka praktykowania medycyny - jeden z najważniejszych brytyjskich lekarzy i ekspertów ds. służby zdrowia przekonuje, że lekarze powinni pomagać śmiertelne chorym w godnej śmierci.


CBOS: Polakom nie podoba się klauzula sumienia
Większość badanych uważa, że klauzula sumienia nie powinna zwalniać lekarza z obowiązku wykonania aborcji albo skierowania na zabieg. Nie chcą też, żeby lekarz odmawiał wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne, skierowania na badania prenatalne czy zabieg zapłodnienia in vitro.


GAZETA.PL

Miejski szpital ma kłopoty finansowe. Obciął pensje
Pracownicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego otrzymali 90 procent pensji. W przyszłym miesiącu może być podobnie. - Nikt nas wcześniej o zamiarze obcięcia wynagrodzeń nie uprzedził - oburzają się pracownicy


TVN 24

214 dzieci urodzonych dzięki refundacji in vitro. Ponad 2,5 tys. kobiet jest w ciąży
1 lipca minął rok od wprowadzenia rządowego programu zapłodnienia in vitro. W tym czasie urodziło się już 214 dzieci. Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego" ma trwać do 2016 roku, a skorzystać ma z niego łącznie 15 tys. par.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Bogdan Chazan: Powołaniem lekarza jest ochrona życia
Lekarze ginekolodzy nie powinni przeprowadzać aborcji. To po prostu zabicie dziecka, niewinnego człowieka, bez sądu, prokuratora i obrońcy. Powołaniem lekarza jest ochrona zdrowia i życia człowieka – mówi w wywiadzie dla Termedii prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie.

Zimna wojna Arłukowicz - Piechociński
Zaostrza się konflikt między Bartoszem Arłukowiczem, ministrem zdrowia i Januszem Piechocińskim, ministrem gospodarki. –Z Ministerstwem Zdrowia jesteśmy w ostrym sporze – przyznaje publicznie Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki.

Informacje o podwyżkach składek chybione
Wiadomości o podwyższeniu składek i rzekomych obraźliwych informacjach na przelewach do izb lekarskich, które pojawiały się ostatnio w mediach nie były do końca sprawdzone. Składki nie zmieniły się od 2008 r., a lekarze nie będą masowo opuszczać izb lekarskich, bo… nie mają nawet takiej możliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera ws badań genetycznych
Ustawowych gwarancji godności, zdrowia, życia, prywatności dla osób poddawanych badaniom genetycznym zażądała w liście do premiera Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Ból, wstyd, niespełnienie
Kiedy kobieta dowiaduje się, że ma problemy z zajściem w ciążę, podaje w wątpliwość swoją kobiecość, czasami nawet człowieczeństwo – mówi socjolog dr Iwona Przybył i wyjaśnia mechanizm samonaznaczania się osób niepłodnych.

Prof. Czupryniak zwycięzcą konkursu
Prof. Leszek Czupryniak, obecny prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zwyciężył w konkursie na kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii szpitala przy ul. Banacha w Warszawie. Ma zastapić na tym stanowisku prof. Waldemara Karnafela, który odchodzi na emeryturę.


Pierwszy lek nowej generacji w immunoterapii raka czeka na rejestrację
Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła do rozpatrzenia pierwszy lek nowej generacji z zakresu immunoterapii przeznaczony do leczenia zawansowanego czerniaka – informuje Reuters. Onkolodzy mają nadzieję, że wydłuży on życie chorych z przerzutami.

NRL: Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek ws. klauzuli sumienia
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, w odpowiedzi na pismo Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich poinformował, że Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia.


TVN WARSZAWA

Mieszkańcy oceniają stolicę: najlepiej komunikację, najsłabiej służbę zdrowia
Mieszkańcy stolicy najlepiej oceniają komunikację miejską oraz edukację; najsłabiej lokalną służbę zdrowia - wynika z badania: "Jakość życia mieszkańców warszawskich dzielnic". Generalnie mieszkańcy są zadowoleni z życia i usług - mówią przedstawiciele ratusza.


RMF 24

Leki z mniejszą dopłatą. "Nie możemy zostawiać pacjenta w szpitalu"
"Nie możemy zostawiać pacjenta w szpitalu tylko po to, by dostał leki za darmo" - twierdzą lekarze. Medycy krytykują resort zdrowia: ministerstwo tłumaczy, że leki wspomagające po chemioterapii podrożały tylko dla pacjentów, którzy leczą się poza szpitalem.


MEDEXPRESS

Decyzją GIF Phenazolinum zostaje wycofane z obrotu
Decyzją GIF z obrotu zostaje wycofany roztwór do wstrzykiwań. Dlaczego?

GIF wycofuje Erdomed
Decyzją GIF z obrotu zostaje wycofany proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.


Pakiet Arłukowicza wprowadzany w pośpiechu. Czym się to skończy?
W Kancelarii Prezydenta odbyło się kolejne spotkanie dotyczące funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Cykliczne spotkania lekarze odczytują, jako próbę nawiązania relacji ze środowiskiem. Co ustalono podczas spotkania?

Czy Ministerstwo Zdrowia wyda 10 mln zł na reklamę?
MZ wydało oświadczenie w związku z artykułem "10 milionów na reklamę Arłukowicza". Jak tłumaczy się MZ?


NOWA TRYBUNA OPOLSKA

Apteki internetowe. Kupujesz leki w sieci - ryzykujesz
Tego handlu nikt dziś nie kontroluje. Kupujący narażają własne zdrowie. Kupują w sieci tabletki na odchudzanie, tabletki wczesnoporonne, viagrę czy sterydy.


METRO

Brak szans na reformę polskiej onkologii. Najnowsze badania pokazują brutalną rzeczywistość
Za hasłami zniesienia limitów i szybkiego dostępu do leczenia onkologicznego nie idą żadne pieniądze. A potrzeba na to nawet 5 mld zł - ocenia autor najnowszego raportu o stanie polskiej onkologii. Pomysły ministra na reformę onkologii są bez pokrycia


TOK FM

Prezydent Warszawy chroni prof. Chazana? "To zdumiewające, że nie został zawieszony"
Wg informacji "GW", władze Warszawy zleciły badanie poszanowania praw pacjenta płodu w szpitalu, którym kieruje prof. Bogdan Chazan. Oburzony taktyką ratusza jest rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek. - Jest zdumiewające, że prof. Chazan od razu nie został zawieszony w pełnieniu funkcji dyrektora szpitala. Klauzula sumienia powinna zniknąć z polskiego prawa - mówił w TOK FM.
***
01 lipca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Plusy i minusy zawieszenia kontraktowania świadczeń
Nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r. zawieszone zostaną nowe konkursy na świadczenia opieki zdrowotnej; będzie tylko aneksowanie dotychczasowych umów. Chce tego Ministerstwo Zdrowia, które tłumaczy, że zamierza wprowadzić nowe zasady kontraktowania, zatem rozpisywanie konkursów na świadczenia na dotychczasowych zasadach nie miałoby sensu.

INFARMA o lipcowej liście refundacyjnej: tylko jeden innowacyjny lek
Według nowej listy refundacyjnej przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 r., w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów, ale tylko 1 preparat innowacyjny - ocenia Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

MZ: Polska liderem w zakresie polityki antyalkoholowej
Resort zdrowia wskazuje, że Polska jest liderem wśród państw europejskich w zakresie prowadzenia polityki antyalkoholowej, szczególnie pod względem rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją strategii WHO.

Obradowała Rada Przejrzystości
W poniedziałek (30 czerwca) odbyło się 24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM w czasie którego przygotowane zostało stanowisko Rady m.in. w sprawie Erbituxu we wskazaniu leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na irynotekanie.


Polska uczestnikiem 34. sesji rady zarządzającej programem ONZ ds. HIV i AIDS (UNAIDS)
W dniach 1-3 lipca 2014 r. w Genewie odbywa się 34 sesja Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS. To wspólny program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV i AIDS. Polska aktywie uczestniczy w pracach Rady - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Środowisko medyczne Świętej Rodziny z poparciem dla prof. Chazana
Czternastu przedstawicieli - lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci - Środowiska Medycznego Świętej Rodziny przy parafii św. Rodziny na warszawskim Zaciszu w liście do redakcji Rynku Zdrowia wyraziło swoje poparcie dla prof. Bogdana Chazana.

RPO: są skargi o braku możliwości ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny
Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi od osób wykluczonych z ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RPO poprosił o przedstawienie stanowiska i rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych w przedstawionym zakresie.


GAZETA PRAWNA

Mundurowi zaskoczeni wykazem chorób
Po falstarcie ustawy obniżającej uposażenia przebywającym na zwolnieniu lekarskim policjantom będą problemy z kolejkami do lekarzy orzeczników


WYBORCZA

Śmierć na trzeźwo
Ewa trafiła do szpitala w Nowym Sączu z tętniakiem w mózgu. Ponieważ leczyła się kiedyś z alkoholizmu, lekarze uznali: kto pije, ten cierpi. Nie przeżyła.

Leki są jak narkotyki, też uzależniają. Dlaczego tak łatwo je dostać?
"Przez półtora roku jestem 186 razy u lekarzy różnych specjalności. W czasie jednej wizyty dostaję recepty nawet na 12 opakowań. Tylko trzy razy lekarze odmawiają mi wypisania xanaxu" - mówi bohater tekstu "Doctor shopping" w ostatnim numerze "Dużego Formatu". O to, dlaczego pacjenci bez przeszkód faszerują się uzależniającymi środkami nasennymi, uspokajającymi lub przeciwbólowymi, pytamy psychiatrę


Fikcyjne zabiegi za pół miliona. Kontrole i kary
NFZ każe oddać pół miliona złotych czterem gabinetom stomatologicznym. Zarzuca im robienie fikcyjnych zabiegów, za które dentyści kazali sobie płacić jak za prawdziwe.


RZECZPOSPOLITA

Prędzej przyjdzie śmierć
Niemal dwa miesiące czekają na badania, a miesiąc na wizytę u lekarza. Kto? Chorzy na raka.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Odpowiedzialne funkcje, nieodpowiednie wynagrodzenie – stanowisko GGC BCC
Nowelizacja ustawy o konsultantach krajowych przyjęta przez Radę Ministrów budzi wątpliwości. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC w swoim stanowisku w tej sprawie nakłania do ponownej dyskusji, bo jak twierdzi, prawa rynku, przy ustawie w takiej postaci, spowodują wypaczenie intencji ich autorów i nieosiągnięcie zamierzonego celu.

Pakiet u Prezydenta RP
Pakiet kolejkowy ministra Arłukowicza zainteresował prezydenta Komorowskiego. Podczas spotkania w kancelarii przedstawiono propozycje stron MZ i środowisk lekarskich. Prezydent jest za szybkim wprowadzeniem koniecznych zmian.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Pobierz lipcową listę refundacyjną
1 lipca zaczyna obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Państwa listę leków refundowanych w formacie pdf (tylko 87 stron).

MZ: Dopłaty do leków wspomagających chemioterapię jedynie do września
Ministerstwo zdrowia poinformowało, że wzrost dopłaty do leków wspomagających chemioterapię ma charakter przejściowy, a koszt leków wspomagających chemioterapię wzrósł z niezależnych od resortu przyczyn.

Znak CE dla robota chirurgicznego da Vinci Xi
Kalifornijska spółka Intuitive Surgical niecałe dwa miesiące po uzyskaniu certyfikatu od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) na system chirurgii robotycznej da Vinci Xi otrzymała analogiczny atest obowiązujący na terenie Unii Europejskiej.


POLSKIE RADIO

Rozmowa dnia: Sławomir Neumann
- Dzięki tym decyzjom terapia lekowa znacząco potanieje. To były terapie, które kosztowały średnio 4-5 tysięcy złotych. Teraz niektóre mogą się zamknąć w tysiącu złotych - mówił w Jedynce wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.


MEDEXPRESS

Dopłaty pacjentów do leków wspomagających chemioterapię tylko do września
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia wzrost dopłaty do leków wspomagających chemioterapię ma charakter przejściowy, zaś koszt leków wspomagających chemioterapię wzrósł z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Zdrowia.

Skargi w NFZ można składać drogą elektroniczną
Prezes NFZ wydał nowelizację zarządzenia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co się zmieni?


180 szpitali z akredytacją
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w Polsce już 180 szpitali ma akredytację. Akredytacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi zmian w placówkach ochrony zdrowia.


PULS FARMACJI

Aptekarze ujawniają uczestników odwróconego łańcucha
Śląska Okręgowa Izba Aptekarska skarży się ministrowi zdrowia na ograniczenia w dostępności leków i apeluje o podjęcie szybkich działań zmierzających do nakładania kar finansowych na podmioty uczestniczące w odwróconym łańcuchu dystrybucyjnym.


DZIENNIK POLSKI

Lista przeczy deklaracjom
Na nowych listach refundacyjnych nie ma leków ważnych dla chorych na nowotwory


RMF 24

NFZ unieważnia kontrakt. Pacjenci czują się oszukani
"Straciliśmy nie tylko pieniądze z kontraktu. Tracimy naszą wiarygodność" - skarżą się fizjoterapeuci, którzy ucierpieli przez decyzję mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Unieważnił on umowę na pięć dni przed jej wejściem w życie.

Specjaliści: Nowa lista leków uderza w chorych na raka
Obowiązująca od dziś nowa lista leków refundowanych uderza w pacjentów onkologicznych - twierdzi część specjalistów. Ministerstwo Zdrowia - wbrew obietnicom zniesienia limitów w onkologii - zmniejszyło dopłaty do specyfików wspierających leczenie po chemioterapii.


SUPER EXPRESS

Minister Arłukowicz zdziera z chorych na raka! Nowa LISTA LEKÓW refundowanych
To jakieś kpiny. Drożeją leki dla cierpiących na raka! Niektóre podwyżki są drastyczne. Np. za lek, który kosztował do wczoraj 3,20 zł, trzeba dziś zapłacić 122,80 zł. Chyba nie podwyżki miał na myśli minister, obiecując przed premierem, że ulży chorym na raka?
***
30 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Klauzula sumienia: trwa spór o prawa lekarza, matki i nienarodzonego dziecka
Rzeczniczka praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska poinformowała 26 czerwca, że w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej. Postępowanie wyjaśniające wciąż jest prowadzone. To jednak tylko jedna z opinii w tej sprawie.

Istnieje potrzeba zorganizowania hospicjów perinatalnych
W Polsce panuje przekonanie, że donoszenie dziecka z wadą rozwojową musi być koniecznie koszmarem dla matki. Tymczasem jest wiele kobiet, które chcą kontynuować ciążę. Liczą na zrozumienie ich decyzji i rzetelną opiekę medyczno-psychologiczną. I taką otrzymują w naszym szpitalu - mówi prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ w Warszawie.

Ewa Jankowska ponownie prezesem PASMI
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wybrał zarząd na kolejne dwa lata. Prezesem PASMI pozostała Ewa Jankowska reprezentująca firmę USP Zdrowie, a członkami zarządu Małgorzata Osadowska (Polpharma) oraz Małgorzata Michałków (GSK).

Mundurowi będą otrzymywać jednakowe odszkodowania zdrowotne
Od 1 lipca odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby w związku ze służbą będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, bez względu na stopień służbowy.

MZ: komunikat ws. nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r.

NFZ: leczenie szpitalne - projekt zarządzenia
Fundusz przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Sąd ws. sporu o szpital zakonu elżbietanek z władzami stolicy
Miasto stołeczne Warszawa nie musi płacić zakonowi elżbietanek ponad 600 tys. zł za rzekome pogorszenie stanu szpitala w czasie, gdy zarządzało nim miasto, a odzyskanego przez siostry.

OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza system
Przewodniczący zarządu OZZL pisze list do prezesa NFZ, w którym zwraca uwagę na problem, który polega na ''wyrzuceniu'' poza system publicznej ochrony zdrowia wielu tysięcy lekarzy.

NFZ: zarządzenie ws. zespołu ds. finansowania SOR
Fundusz opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. powołania zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych finansowania SOR.


Ponad 4 tys. implantów słuchowych wszczepiono w Kajetanach
Wszczepiliśmy już ponad 4 tys. implantów słuchowych - powiedział w poniedziałek na śniadaniu prasowym dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą prof. Henryk Skarżyński.

MG: ws. skargi na dyrektywę tytoniową potrzebny arbitraż premiera
W sprawie skargi do ETS na dyrektywę tytoniową będzie potrzebny arbitraż premiera, który rozstrzygnie spór w tej kwestii między resortem gospodarki a ministerstwem zdrowia - powiedział w poniedziałek wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.


GAZETA PRAWNA

Ucieczka z prywatnych gabinetów
Wydatki na zabiegi, badania i wizyty u lekarzy ograniczyli pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. Za to więcej na leczenie z własnej kieszeni wydali rolnicy

Kłopoty szpitala uzasadniają leczenie za granicą
Państwo członkowskie muszą udzielić zgody na świadczenie usługi medycznej w innym kraju UE, jeżeli nie można jej wykonać na jego terytorium z powodu czasowych braków w jego placówkach szpitalnych.


GAZETA.PL

Krok bliżej do Szpitala Południowego. To była ostatnia przeszkoda
Ursynowskie Centrum Onkologii zostało wywłaszczone z działki stanowiącej dojazd do planowanego Szpitala Południowego. Pada ostatnia przeszkoda hamująca budowę szpitala.


RZECZPOSPOLITA

Koniec pięciogodzinnej dniówki w pracowni RTG
Pojutrze zatrudnieni w szpitalach i przychodniach przy wykonywaniu badań histopatologicznych czy cytologicznych będą pracowali 7 godzin 35 minut na dobę.

Nowe normy czasu pracy pracowników medycznych, m.in. radiologów
Od środy część pracowników medycznych, m.in. radiolodzy, którzy korzystali ze skróconego czasu pracy - straci te przywileje. Chodzi o wydłużenie ich czasu pracy z 5 godzin do 7 godzin 35 minut dziennie. Przepisy nie regulują jednak zmiany wynagrodzenia.


Prof. Gali?: Szansa dla chorych na tętnicze nadciśnienie płucne
Pojawiła się szansa dla chorych na tętnicze nadciśnienie płucne – mówi "Rz" profesor Nazzreno Gali?, kardiolog z Uniwersytetu w Bolonii.


TVN 24

Ks. Oko: Lekarze wierzący należą do najlepszych. Ateiści chcą ich wyrzucić z pracy
- Lekarze wierzący często należą do najlepszych, najszlachetniejszych, pracujących z największym poświęceniem - przekonywał w "Kropce nad i" ks. Dariusz Oko, komentując spór wokół prof. Bogdana Chazana. - W tej nagonce ze strony ateistów (...) postuluje się, żeby tych często najlepszych lekarzy wyrzucić z pracy - niepokoił się duchowny. Spierał się z nim Andrzej Rozenek (Twój Ruch).


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Neurotroficzne zapalenie rogówki – polskie badania
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zespołem kieruje prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, bierze udział w wiodących światowych badaniach poświęconych leczeniu neurotroficznego zapalenie rogówki, jednej z najtrudniejszych w leczeniu chorób okulistycznych.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Bukiel: Chcecie skrócić kolejki, a "jedynkowczów" wyrzucacie poza system
"Jedynkowicze" poprzez arbitralną decyzję prezesa NFZ stracili swoje prawa nabyte do pracy w publicznej służbie zdrowia - pisze Krzysztof Bukiel i interweniuje u nowego prezesa Funduszu.


Ile kosztuje zapalenie stawów
W kardiologii, transplantologii czy onkologii bardzo wysokie są bezpośrednie koszty zabiegów. Większość pacjentów kardiologicznych wraca jednak do pracy. W przypadku reumatologii pacjent często skazany jest na rentę, pomoc społeczną czy zasiłki rehabilitacyjne. Mamy więc do czynienia z ogromnymi kosztami pośrednimi – mówi dr hab. n. med. Sławomir Jeka, koordynator Programu wykrywania wczesnego zapalenia stawów.


MEDEXPRESS

Czy mamy szansę na Narodowy Program Zwalczania Cukrzycy?
O Narodowym Programie Zwalczania Cukrzycy, a także braku środków na jego realizację z prof. Leszkiem  Czupryniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, rozmawia Alicja Dusza.

NFZ publikuje projekt zarządzenia dotyczący leczenia szpitalnego
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Nowoczesna Placówka Medyczna 2014
Kierunki i możliwości dynamicznego rozwoju służby zdrowia
W tym roku już po raz drugi odbyła się edycja spotkania dedykowanego branży medycznej – Nowoczesna Placówka Medyczna.


Onkologia w kolejkach – jaki jest czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne?
Jak długo czekamy na świadczenia zdrowotne w zakresie onkologii? Do jakich świadczeń są najdłuższe kolejki? 


NASZ DZIENNIK

Młodzi bronią życia
Manifest w obronie prof. Bogdana Chazana i wszystkich lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary, wystosowany przez trzy stowarzyszenia młodzieżowe o profilu patriotycznym


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Naczelna Rada Lekarska ułatwi życie starszym lekarzom
SŁUŻBA ZDROWIA Samorząd Lekarski zamierza uprościć procedurę zwalniania emerytowanych lekarzy od płacenia składek. Przy okazji pojawił się pomysł, by samą składkę podnieść o 20 zł. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo zdania wśród lekarzy są podzielone.
***
29 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

NRL: składki (na razie) bez zmian
Naczelna Rada Lekarska na ostatnim posiedzeniu nie podjęła decyzji w sprawie podwyższenia składki dla lekarzy - informuje portal rynekzdrowia.pl Katarzyna Strzałkowska rzecznik prasowy NRL.


RZECZPOSPOLITA

Żeby lekarz nie był robotem
Trzeba zmienić przepisy o klauzuli sumienia – przekonuje rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński
Rz: Za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi ks. prof. Andrzeja Szostka na temat klauzuli sumienia KUL znalazł się na językach.


METRO

Szykuje się kolejna rewolucja w służbie zdrowia? Lekarze i urzędnicy mają nowe pomysły...
Urzędnicy i lekarze zapowiadają kolejną rewolucję w służbie zdrowia. Mają pomysł na walkę z rakiem, kolejki do lekarza i lepsze wykorzystanie lekarzy rodzinnych
***
28 czerwca 2014 r.

WYBORCZA

Powiat został bez lekarzy. Bo kontraktu z NFZ nie wolno dziedziczyć
Z powodu śmierci właścicielki poradni mieszkańcy powiatu tarnogórskiego z dnia na dzień stracili dostęp do nocnej i świątecznej pomocy medycznej. NFZ nie przewidział, co robić w takiej sytuacji.

In vitro prawie za darmo. Teraz refundacja leków
Leki potrzebne do stymulacji hormonalnej poprzedzającej zapłodnienie pozaustrojowe zostały wpisane na listę leków refundowanych. To znaczy, że od lipca można starać się o dziecko z in vitro, ponosząc symboliczne koszty.


RZECZPOSPOLITA

Chazan: przepisy o klauzuli sumienia powinny zostać zmienione
Obecne przepisy dotyczące klauzuli sumienia powodują trudne sytuacje i dla lekarzy, i dla pacjentek; aborcje powinny przeprowadzać ośrodki prowadzące diagnostykę prenatalną, która wykrywa wady będące powodem zwracania się rodziców o przerwanie ciąży – uważa prof. Bogdan Chazan.

Hejterski atak na służbę zdrowia
Lekarze będą walczyć z osobami szkalującymi ich w sieci. Pacjenci uważają, że hejty to efekt złej komunikacji.


NASZ DZIENNIK

Szpital z sumieniem
Radni podwarszawskiego Wołomina solidaryzują się z prof. Bogdanem Chazanem, który odmówił abortowania chorego dziecka.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Dziecko poczęte także jest pacjentem
Rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska jest zdania, że w kierowanym przez prof. Bogdana Chazana Szpitalu im. Świętej Rodziny doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej. Te stwierdzenia oburzają obrońców życia i posłów opozycji. – W mojej ocenie pani rzecznik się ośmiesza – mówi poseł PiS-u Czesław Hoc.


TVN WARSZAWA

Prof. Chazan o aborcji: większość lekarzy nie daje się wynająć do takiej roboty
Najlepiej by było, gdyby aborcje, które uważam za zabójstwo niewinnego człowieka, jeśli już koniecznie mają być przeprowadzane, były wykonywane przez placówki prowadzące diagnostykę prenatalną – uważa prof. Bogdan Chazan. Ginekolog ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania kontroli w jego szpitalu. Twierdzi, że kontrolerzy "nie byli zainteresowani" jego racjami.
***
27 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Leki biopodobne: więcej, taniej, tak samo skutecznie
Leki biologiczne są drogie, zatem każdy sposób by zmniejszyć koszty terapii zasługuje na uwagę. Jednym z rozwiązań jest stosowanie leków biopodobnych. Wejście na rynek leków biopodobnych oznacza niższe ceny. To z kolei oznacza, że za taką samą kwotę co dotychczas można leczyć większą liczbę pacjentów - podkreśla prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.

Terapia infliksymabem w reumatologii: o ile tańsza po wprowadzeniu biopodobnych odpowiedników
Terapia reumatoidalnego zapalenia stawów przy zastosowaniu leków biopodobnych w reumatologii będzie tańsza niż ta prowadzona przy użyciu leków biologicznych oryginalnych. Wprowadzenie pierwszego leku biopodobnego w reumatologii - odpowiednika infliksymabu, potwierdza te oczekiwania.

NFZ: kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia
Centrala NFZ przedstawiła 27 czerwca do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

MZ ws. wykazu środków działających podobnie do alkoholu
26 czerwca do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.


NRL m.in. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Naczelna Rada Lekarska podjęła w piątek (27 czerwca) kolejne stanowiska, m.in. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.


GAZETA PRAWNA

Koniec sporu o bestie?
Rząd wygasza kontrowersyjną ustawę o sprawcach niebezpiecznych. Obecne przepisy będą prawdopodobnie uznane za niekonstytucyjne

E-dokumentacja z trzyletnim poślizgiem
Jeszcze trzy lata placówki medyczne będą mogły prowadzić papierową dokumentację medyczną. Potem wszyscy muszą korzystać tylko z elektronicznej wersji – tak wynika z uchwalonej wczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Radiolodzy już za kilka dni będą musieli pracować dłużej
Podmioty medyczne, które zmieniają normy czasu pracy osobom wykonującym obowiązki w szkodliwych warunkach, muszą zwrócić szczególną uwagę na tryb wprowadzania zmian w ich umowach


WYBORCZA

Prof. Chazan naruszył prawa pacjenta, odmawiając wykonania aborcji w jego szpitalu
Do takiego wniosku doszła rzeczniczka praw pacjenta po kontroli w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, którym kieruje Bogdan Chazan.


RZECZPOSPOLITA

Chazan naruszył prawa pacjentki?
Rzecznik praw pacjenta uznała, że w warszawskim Szpitalu Świętej Rodziny doszło do naruszenia prawa ciężarnej do informacjii odwołania od orzeczenia lub opinii lekarskiej.

Minister dzieli pieniądze na in vitro według uznania
Miliony złotych na sztuczne zapłodnienie otrzymała klinika, która dopiero się organizuje.

Informatyka w zdrowiu za trzy lata
Szpitale dopiero od 2017 r. będą musiały wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną.

Dla pacjentów in vitro będzie tańsze
Minister zrefunduje parom także leki potrzebne do sztucznego zapłodnienia


Powstały poradniki: jak egzekwować prawo do aborcji i antykoncepcji
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania rodziny opracowała dwa poradniki prawne, z których kobiety, którym odmówiono wykonania legalnej aborcji lub wypisania recepty na środki antykoncepcyjne, mają się dowiedzieć, jak egzekwować swoje prawa.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Odpowiedzialność lekarza za wykonywanie czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego albo innej substancji podobnie działającej
Skróty: K.c. – Kodeks cywilny, KEL – Kodeks Etyki Lekarskiej, K.k. – Kodeks karny, K.p. – Kodeks pracy, K.w. – Kodeks wykroczeń


DZIENNIK POLSKI

Państwo nie pomaga polskim diabetykom
Rząd nie chce refundować leków niezbędnych w terapii cukrzycy. W efekcie na leczenie powikłań wydajemy ponad 6 mld zł rocznie


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Prywatne szpitale skarżą się na nadmiar kontroli
Szpitale prywatne skarżą się na nadmiar kontroli. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock miała w ubiegłym roku cztery wizytacje. Podobnie inne firmy prywatne. Firmy państwowe kontrolowane są znacznie rzadziej, raz na kilka lat.

Prof. Czupryniak w Warszawie
Prof. Leszek Czupryniak, znakomity diabetolog, obecny prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zwyciężył w kilkuetapowym konkursie na kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii szpitala przy ul. Banacha w Warszawie.


METRO

"Jestem ekspertem". Dyrektor nadzoruje szpitale, a te... zatrudniają firmę doradczą, z którą dyrektor współpracuje. Bez przetargu
Miał umowy z firmą, która doradza szpitalom na Lubelszczyźnie, choć on sam te szpitale nadzoruje. Dodatkowo firma doradcza, z którą współpracował dyrektor Departamentu Zdrowia Zbigniew Orzeł, została wybrana do współpracy z tzw. wolnej ręki - bez przetargu.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Arłukowicz skazuje chorych na raka na cierpienie
Od przyszłego miesiąca wzrosną ceny leków wspomagających przy chemioterapii. Specyfiki, za które chory obecnie płaci niewiele ponad 3 zł, mają kosztować nawet przeszło 120 zł. – Wielu pacjentów nie będzie stać na zakup leków, co w konsekwencji osłabi szansę na skuteczną walkę z chorobą nowotworową – mówi "Codziennej" Jacek Gugulski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.


MEDEXPRESS

MZ zmusza pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego do upokorzających badań
O sytuacji pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego oraz o dostępie do skutecznego leczenia z Tomaszem Michałkiem, przedstawicielem World Federation of Incontinent Patients, rozmawia Iwona Schymalla

Czy brak refundacji na leki inkretynowe to zła wola Ministerstwa Zdrowia?
Na cukrzycę typu 1 i 2 cierpi około 3 milionów Polaków. Leczenie powikłań wynikających z nieprawidłowo leczonej cukrzycy jest osiem razy droższe niż koszt refundacji leków, które powikłaniom tym mogą zapobiec!

IMS Health o refundacji leków stosowanych przy in vitro
Ministerstwo dotrzymało słowa
Od 1 lipca Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że będzie refundować leki stosowane przy zapłodnieniu in vitro. Chodzi o 13 preparatów najczęściej stosowanych w terapii przed zabiegiem in vitro.
***
26 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Składki są za niskie. Czy samorząd zawodowy sięgnie do lekarskich kieszeni?
Naczelna Rada Lekarska dyskutuje na temat podniesienia składki dla lekarzy. Za taką decyzją opowiedział się Konwent Prezesów samorządu i wniósł do NRL projekt uchwały, która podnosi składkę miesięczną o 20 zł. Uchwała trafi pod obrady najbliższego piątkowego (27 czerwca) posiedzenia NRL.

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uzależnionymi
Ludzi uzależnionych należy leczyć, a nie karać - ta idea przyświeca organizatorom obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Uzależnionymi (26 czerwca). Z tej okazji w wielu miastach na całym świecie - również w Warszawie - organizowane będą różnego rodzaju akcje społeczne.

Na liście bez większych zmian
Resort zdrowia opublikował projekt lipcowej listy refundacyjnej. Niestety nie znalazły się na niej oczekiwane przez diabetyków leki inkretynowe.

Raport: osoby uzależnione od narkotyków rzadko badają się na HIV i HCV
Osoby uzależnione, które przyjmują dożylnie narkotyki, choć są najbardziej zagrożone HIV i HCV, rzadko się badają i niewiele wiedzą na temat profilaktyki zakażeń - wynika z raportu opublikowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności w Uzależnionymi (26 czerwca).

Warszawa: Globalne Forum Nikotynowe
Kwestiom toksyczności nikotyny, jej wpływu na procesy nowotworowe, ale też zastosowaniom w medycynie będzie poświęcone dwudniowe Pierwsze Globalne Forum Nikotynowe, które rozpocznie się w piątek (27 czerwca) w Warszawie.

Od lipca leki stosowane w leczeniu niepłodności będą refundowane
Od 1 lipca leki stosowane w leczeniu niepłodności będą refundowane - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Na nowej liście leków refundowanych pojawi się 13 preparatów najczęściej stosowanych w terapii przed zabiegiem in vitro.


Ponad 13,5 mln zł na studia i badania dla doktorantów
Ponad 13,5 mln zł zostanie przeznaczonych m.in. na stypendia dla doktorantów z woj. śląskiego, którzy prowadzą studia i badania w obszarach uznanych za kluczowe dla rozwoju regionu. Stypendia otrzymują doktoranci, którzy realizują studia również w obszarach takich, jak m.in. technologie medyczne (ochrony zdrowia).

Warszawa: plan inwestycyjny zaakceptowany, 836 mln zł na ochronę zdrowia
W czwartek (26 czerwca) Rada Warszawy zaakceptowała inwestycyjne plany ratusza na latach 2014-2022. W najbliższych ośmiu latach Warszawa chce wydać na inwestycje ponad 25 mld zł.

NFZ: informacja dla koderów świadczeń
Fundusz opublikował informację dla osób zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej.


GAZETA PRAWNA

Niedofinansowana polska służba zdrowia
Polska pod względem nakładów na ochronę zdrowia ciągnie się w ogonie Europy. Więcej na ten cel przeznaczają Czesi, Słowacy czy Węgrzy

Ochrona życia to nie błąd medyczny
Do obowiązków personelu medycznego należy wyleczenie, ale przede wszystkim nienarażenie pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia


WYBORCZA

Doctor shopping. Jak obsługiwano polskiego ćpuna
Przez półtora roku jestem 186 razy u lekarzy różnych specjalności. W czasie jednej wizyty dostaję recepty nawet na 12 opakowań. Tylko trzy razy lekarze odmawiają mi wypisania xanaxu

55 minut życia
Niektóre kobiety nie chcą się przywiązywać. Kiedy słyszą, że noszą śmiertelnie chore dziecko, odwracają głowę od monitora USG. Magda zachłannie wpatrywała się w ekran. Chciała zapamiętać jak najwięcej

Jak pomóc narkomanom? Eksperci do rządu: Pomagać, nie szkodzić
Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Eksperci Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej piszą do ministra zdrowia, że system pomocy dla narkomanów jest przestarzały.

Rzecznik Praw Pacjenta ws. prof. Chazana: "W szpitalu naruszono prawo do informacji"
W szpitalu im. Św. Rodziny doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej - to częściowe rozstrzygnięcie postępowania wyjaśniającego w tej placówce, prowadzonego nadal przez Rzecznika Praw Pacjenta.


RZECZPOSPOLITA

Programy antyrakowe nie działają, a pakiet kolejkowy nie pomoże
Minister obiecuje zapewnić pacjentom onkologicznym nieograniczony dostęp do świadczeń. Opozycja ostrzega, że NFZ nie będzie za to płacił szpitalom.

Chorzy wygrywają z płatnikiem
Państwo musi się zgodzić na leczenie pacjenta w innym kraju, jeśli w szpitalach występują czasowe braki leków.

Dłuższy termin korzystania z papierowej dokumentacji medycznej
Szpitale i przychodnie będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. - stanowi uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

System Menadżera Zdrowia
Gdyby tylko w ostatnich 7 latach zrealizowano w kraju główne wnioski płynące z publikacji zamieszczanych na łamach Menedżera Zdrowia, to nasz system opieki zdrowotnej funkcjonowałby dziś zupełnie inaczej – twierdzi ekspert, dr Maciej Murkowski. To komentarz nie tylko do inwestycji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie szpitala południowego.

Na kłopoty z Arłukowiczem: Piechociński
W czwartek po raz pierwszy zbiera się powołany przy ministrze gospodarki zespół do spraw konkurencyjności branży farmaceutycznej.

Dyrektywa transgraniczna: rządowy plan
W środę nadzwyczajna komisja sejmowa zaakceptowała rządowy projekt implementacji dyrektywy transgranicznej.


Nie będzie skracania kolejek – twierdzą pacjenci
- Zaproponowano w istocie nie skrócenie kolejek do specjalistów, tylko po raz kolejny udoskonalono system monitorowania kolejek już istniejących – twierdzi Ewa Borek, prezes fundacji My Pacjenci. Podobnego zdania jest KLRwP.

I nie stało się nic
Pomimo sprzeciwu i zarzutów ze strony Związku Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu, Ministerstwo Zdrowia uważa, że "Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016" ma się dobrze, tylko poszczególne jednostki źle go interpretowały.


RMF 24

NFZ tnie kontrakty dla dużych ośrodków rehabilitacyjnych!
Dostęp do rehabilitacji będzie jeszcze trudniejszy. Fizjoterapeuci alarmują, że NFZ drastycznie obetnie pieniądze na zabiegi w dużych i renomowanych ośrodkach. Od lipca dostaną nawet o połowę mniejsze kontrakty niż dotychczas! Dla pacjentów oznacza to, że na pilne zabiegi będzie trzeba czekać nawet rok.


NASZ DZIENNIK

Brońmy uczciwych lekarzy!
"Brońmy obrońcę życia nienarodzonych dzieci – prof. Bogdana Chazana" – to tytuł najnowszego odcinka wideobloga pro-life prowadzonego przez dr. inż. Antoniego Ziębę.


W obronie sumień lekarzy
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej skierowało do ministra zdrowia list otwarty, w którym broni prof. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, oraz wszystkich lekarzy-sygnatariuszy Deklaracji Wiary.


TVN WARSZAWA

Pierwsze wnioski z kontroli w szpitalu prof. Chazana. "Naruszenie prawa pacjentki do informacji"
Rzecznik Praw Pacjenta częściowo ustosunkował się do sprawy dyrektora Chazana, który odmówił aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Stwierdził, że zostały naruszone prawa pacjentki do informacji oraz zgłoszenia sprzeciwu. W czwartek kontrowersjami zajmować mają się również radni stolicy.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Sejm za przesunięciem obowiązku stosowania EDM
Szpitale i przychodnie będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. – stanowi uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Nie chcemy robić kroku w tył
Widzimy potrzebę koncentrowania się na jakości leczenia, nad tym, by pacjent był rzeczywiście pacjentem, a nie sumą wykonanych czy pożądanych procedur medycznych. Zadaniem na dziś jest zwiększenie koordynacji w systemie – mówi Tadeusz Jędrzejczyk, nowy prezes NFZ w rozmowie z mp.pl.


Lekarze rodzinni zaniepokojeni
Propozycja wprowadzenia w POZ bezterminowych umów musi zawierać szczegółowo opisany system ich renegocjowania i waloryzowania stawek. Umowy bezterminowe w obecnym, nieuporządkowanym systemie nie zostaną zaakceptowane przez lekarzy rodzinnych – ostrzega Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

"Pacjenci powinni mieć możliwość dopłacania do świadczeń"
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia i NFZ obywatel ma prawo do świadczenia zdrowotnego bezpłatnego (w ramach składki zdrowotnej) albo płatnego (prywatnego). Nie ma możliwości do łączenia tych form. Tymczasem prawo do wyboru rodzaju świadczenia jest fundamentalnym prawem obywatela wynikającym z Konstytucji – napisali w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.


MEDEXPRESS

Leczenie SM: problemem jest kaleka mentalność, bezwładność administracyjna czy pieniądze?
W Polsce aktualna sytuacja prawna dotycząca SM jest skomplikowana. Panuje zamieszanie informacyjne, pacjenci i lekarze czują się wprowadzani w błąd. Refundacja leków ma sztywne ramy czasowe. Czas poszukać rozwiązania bezpiecznego dla chorych i ekonomicznie skutecznego dla państwa.

Pakiet onkologiczny na ostatnim zakręcie
Rząd zaakceptował pakiet onkologiczny i antykolejkowy. W Sejmie minister przedstawił założenia reformy, która trafi teraz do Sejmowej Komisji Zdrowia. Z wcześniejszych zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że plan do końca lipca może zostać uchwalony. Po tempie prac widać, że ten scenariusz jest jak najbardziej realny. Zwolennikami są onkolodzy, którzy liczą, że te zmiany pozytywnie wpłyną na poprawę leczenia nowotworów w Polsce. Ale przeciwników zmian również nie brakuje…

Pacjent powinien mieć prawo do dopłaty do świadczeń zdrowotnych
Zdaniem MZ i NFZ obywatel ma prawo do świadczenia zdrowotnego bezpłatnie (w ramach składki zdrowotnej) albo płatnego (prywatnego). Nie ma możliwości do "łączenia" tych form. Tymczasem prawo do wyboru rodzaju świadczenia jest fundamentalnym prawem obywatela wynikającym z Konstytucji – napisali w liście do rzecznika praw obywatelskich Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ocenia "pakiet kolejkowy"
Jak specjaliści medycyny rodzinnej stowarzyszeni w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oceniają przyjęte przez rząd RP 10 czerwca 2014 r. zmiany prawne zwane pakietem kolejkowym?


PULS MEDYCYNY

Zmiany organizacyjne receptą na leczenie udarów?
Na bazie doświadczeń z funkcjonowania ośrodka CITO w Krakowie, zespół naukowców pod kierunkiem prof. Agnieszki Słowik przeprowadzi badanie, które ma ustalić czy dzięki zmianom organizacji pracy szpitala można podnieść skuteczność leczenia udarów mózgu.


WUM ma nowego Doktora Honoris Causa
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


GAZETA KRAKOWSKA

Lekarze wycięli nie tę nerkę! Wdowa dostanie 100 tys. Zł
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przyznał Marii Filip, wdowie po zmarłym w 2008 r. Tadeuszu Filipie, zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 100 tys. zł oraz 350 zł miesięcznie dożywotniej renty po mężu. Kobieta domagała się pół miliona i 1000 zł renty.
***
25 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Politycy i eksperci: diabetycy czekają na refundację nowoczesnych terapii
Problemem polskich pacjentów z cukrzycą jest nie tylko sama choroba i związane z nią powikłania, ale także niechęć władzy, a dokładnie resortu zdrowia i NFZ - mówił podczas konferencji "Diabetologia 2014" Tomasz Latos (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.


Ekspert: interwencyjne leczenie udaru mózgu szansą dla ciężko chorych
Interwencyjne leczenie ostrego udaru mózgu daje szansę pacjentom w najcięższym stanie neurologicznym wyjść o własnych siłach ze szpitala - oceniła w środę (25 czerwca) w stolicy prof. Agnieszka Słowik podczas gali wręczenia grantów Naukowej Fundacji Polpharmy.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Światowy Kongres Gastroentereologiczny zgromadził 4 tys. uczestników
W Barcelonie rozpoczął się 16 Światowy Kongres Gastroenterologiczny, który zgromadził około 4 tys. uczestników. Tematami przewodnimi są rak jelita grubego oraz trzustki. Wykłady na kongresie ma najznakomistsze grono profesorskie. Wiedzy użycza 40 ekspertów z całego świata.


GAZETA PRAWNA

Lekarz postawi diagnozę przez internet
Placówki medyczne do 31 lipca 2017 r. będą miały czas na wprowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Przy czym e-teczki pacjentów będą prowadzone już od 1 sierpnia br. Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów.

Nikt nie lubi ujawniać, ile zarabia
Mamy do czynienia z pewnym kryzysem zaufania do współpracy lekarzy z przemysłem farmaceutycznym. W kolejnych krajach wprowadzane są regulacje zwiększające przejrzystość kontaktów firm farmaceutycznych z lekarzami. Kiedy takich rozwiązań możemy spodziewać się w Polsce?


RZECZPOSPOLITA

Najłatwiej nogę obciąć
W polskich szpitalach co kilkadziesiąt minut amputuje się dolną kończynę. Bijemy europejskie rekordy, bo system zachęca do nadużywania takich zabiegów.

Klauzula niezgody
Nie jest prawdą, że w publicznej debacie nad klauzulą sumienia musimy odpowiedzieć na retoryczne przecież pytanie, czy w Polsce obowiązuje prawo polskie czy prawo Boże - pisze ks. prof. Piotr Stanisz.

Mniej lekarzy w kamaszach
W szpitalach wojskowych brakuje medyków, bo w cywilu lepiej szkolą i więcej płacą. Rząd nie widzi problemu.

Poczekamy jeszcze na e-zdrowie
Nowe rozwiązania elektroniczne dla pacjentów będą dostępne za dwa–trzy lata.

Praca w wojskowym szpitalu mało atrakcyjna
Zdrowie. Ministerstwo Obrony Narodowej redukuje etaty dla lekarzy, bo ci wolą pracować poza wojskiem.

Sumienie jest też dla lekarza
Ponad połowa Polaków uważa, że należy utrzymać prawo lekarzy do powoływania się na klauzulę sumienia. Co szósty chce zaś jej rozszerzenia.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Arłukowicz zachwala swój pakiet
Podczas obrad sejmu minister zdrowia zapewniał, że promowane przez jego resort zmiany systemowe ułatwią życie pacjentom. Opozycja była sceptyczna. Co zarzucano pomysłom Arłukowicza?


MONEY

Pacjenci o pakiecie kolejkowym: propozycje MZ nie są wystarczająco rozległe i odważne
Fundacja MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej przeprowadziły wśród organizacji pacjenckich szkolenia dotyczące tzw. pakietu kolejkowego oraz zebrały 626 opinii na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów w związku z propozycjami resortu zdrowia zmierzającymi do skrócenia kolejek.


MEDEXPRESS

Chorzy na cukrzycę w Polsce – Europejczykami drugiej kategorii?
Cukrzyca typu 2 jest chorobą cywilizacyjną, a jej powikłania generują olbrzymie koszty zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Z każdym rokiem zarówno w Polsce, jak i na całym świcie przybywa chorych na cukrzycę. Dlatego niezwykle ważne jest jej skuteczne leczenie mające na celu m.in. prewencję powikłań choroby.

PPOZ pisze do Arłukowicza i Tuska w sprawie limitu przyjęć na kierunki medyczne
Prezes PPOZ Bożena Janicka zaapelowała do ministra zdrowia i premiera o adekwatną do potrzeb zdrowotnych obywateli politykę kadrową w ochronie zdrowia.

Stanowiska Rady Przejrzystości w sprawie refundacji leków i świadczeń
23 czerwca 2014 odbyło się 23. posiedzenie Rady Przejrzystości. Jakie stanowiska i opinie w sprawie refundacji produktów leczniczych oraz świadczeń zdrowotnych wydała Rada?


SUPER EXPRESS

NFZ w Polsce. Nie ratują, ODCINAJĄ! W Polsce co kilkadziesiąt minut amputuje się nogę!
W Polsce co kilkadziesiąt minut lekarze amputują kończynę dolną. Dlaczego takich zabiegów wykonuje się coraz więcej?


NASZ DZIENNIK

Złe rokowania dla pakietu
Pełna diagnoza onkologiczna i wdrożenie terapii w siedem tygodni? W Sejmie ruszyły prace nad pakietem kolejkowym.


POLITYKA

Antyantykoncepcja
Dyskusja wokół "Deklaracji wiary lekarzy katolickich" i jej skutków dla pacjentów zaowocowała wysypem fantastycznych i nieprawdziwych opinii na temat współczesnej medycyny. Tym bardziej są kłopotliwe, bo wypowiadane przez uznanych, wydawało się, specjalistów.

Deklaracja wiary mówi "nie" antykoncepcji i in vitro. A gdzie rozsądek?
Lekarze zobowiązani są wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.


PULS BIZNESU

Masowe kontrole prywatnych lecznic
Szpitale skarżą się na niekończące się kontrole. Sytuację pogorszy jeszcze zmiana prawa
***
24 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Jak odblokować SOR-y: wystarczy to proste rozwiązanie?
Na problem "podrzucania" SOR-om pacjentów, którzy powinni uzyskać pomoc lekarza rodzinnego, od dawna zwracają uwagę kierujący tymi oddziałami. Dostrzega go także NIK. Dotychczas nie udało się jednak znaleźć narzędzia, które skutecznie ukróciłoby podobne praktyki. W opinii dr Jerzego Gryglewicza, godnym uwagi rozwiązaniem wydaje się powiązanie SOR-ów z nocną i świąteczną opieką zdrowotną.

21 klinik domaga się unieważnienia ministerialnego konkursu na in vitro
Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu domaga się od ministra zdrowia unieważnienia konkursu na realizację rządowego programu in vitro, ponownego jego przeprowadzenia na uczciwych zasadach oraz nowego podziału środków przyznanych klinikom.

MZ: projekt rozporządzenia ws. opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
W poniedziałek (23 czerwca) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

Korzyści finansowe telemedycyny
W kolejnym artykule z cyklu Akademia Telemedycyny zaprezentujemy korzyści i oszczędności dla pacjenta, lekarza, NZOZ-u a także dla NFZ.

KE wprowadza wspólne logo dla aptek internetowych
Komisja Europejska przyjęła we wtorek (24 czerwca) rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych (2011/62/UE), ustanawiając wspólne logo dla aptek internetowych i wymogi techniczne zapewniające jego autentyczność. Logo będzie w pełni działać w drugiej połowie 2015 r.


NCBiR: 220 mln zł w drugim konkursie programu strategicznego dla sektora medycznego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED". Centrum przeznaczy 220 mln zł dla polskich naukowców na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym.

Częstochowa: Jarosław Madowicz odwołany z funkcji dyrektora szpitala
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał z dniem 30 czerwca br. Jarosława Madowicza z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Sejm: komisja zdrowia za wydłużeniem terminu wprowadzenia EDM
Wydłużenie do końca lipca 2017 r. możliwości prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej zakłada poselski projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek (24 czerwca) na posiedzeniu komisji zdrowia. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt.

Bartosz Arłukowicz: celem pakietu kolejkowego jest poprawa dostępu do świadczeń
Poprawa dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych to główny cel rozwiązań zaproponowanych w ramach tzw. pakietu kolejkowego oraz pakietu onkologicznego - mówił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w Sejmie, prezentując trzy projekty ustaw.

Klub PO popiera projekty z tzw. pakietu kolejkowego
Najważniejszym beneficjentem proponowanych zmian jest pacjent - podkreśliła we wtorek w Sejmie Beata Małecka-Libera w imieniu klubu PO podczas debaty nt. projektów ustaw z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Klub popiera proponowane zmiany w ustawach.

PiS o pakiecie kolejkowym: pobożne życzenia
Rozwiązania zaproponowane w ramach tzw. pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego to przede wszystkim pobożne życzenia - ocenił Tomasz Latos w imieniu klubu PiS podczas wtorkowej debaty w Sejmie nad trzema projektami ustaw w ramach pakietów.

PSL za dalszymi pracami nad pakietem kolejkowym
Rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu kolejkowego i onkologicznego powinny znacząco poprawić sytuację w niektórych obszarach w ochronie zdrowia - mówił Marek Gos w imieniu klubu PSL podczas debaty nad projektami ustaw w ramach pakietów.

SLD i TR chcą dalszych prac nad tzw. pakietem kolejkowym
Według Piotra Chmielowskiego (SLD), kolejki do specjalistów są obecnie generowane tym, że nie kontraktuje się odpowiednich świadczeń w odniesieniu do potrzeb.

Prof. Marian Zembala: Holendrzy uratowali ponad 400 polskich dzieci z wadami serca
Ponad 400 polskich dzieci z wadami serca zostało w latach 1982-1990 zoperowanych w Holandii. Wizyta holenderskiej pary królewskiej to okazja, by przypomnieć piękny gest Holendrów - ocenił konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii prof. Marian Zembala.


GAZETA PRAWNA

Informatyzacja służby zdrowia: Rząd zgodził się na elektroniczną receptę i skierowanie
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra zdrowia - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.


Wyjątkowa zgoda w Sejmie. Wszystkie kluby "za" pakietem kolejkowym
Lepiej późno niż wcale - tak mówili posłowie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Sejm zajął się trzema projektami ustaw z tzw. pakietu kolejkowego oraz onkologicznego. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad nimi w komisji zdrowia. Minister Arłukowicz podkreślał, że głównym celem zaproponowanych rozwiązań jest poprawa dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Apelował też o merytoryczną debatę nad projektami i szybkie procedowanie, aby nowe rozwiązania mogły zacząć obowiązywać od 2015 roku.


WYBORCZA

Stare leki dla nowych chorych. Od lipca zmiany na liście leków refundowanych
W lipcu na liście refundacyjnej znajdzie się tylko jeden nowy lek, za to kilka starych będzie dostępnych dla szerszej grupy chorych.

Wizyta u ginekologa w ciąży? Przychodnia: Jak najszybciej? Dla pani ma to znaczenie, dla nas nie
Z szacunków Instytutu Matki i Dziecka wynika, że prawie połowa kobiet w ciąży wybiera opiekę w prywatnych gabinetach. Ciężarne przyznają, że wolą zapłacić, niż czekać w kolejce. To jednak niejedyny powód, dla którego wybierają gabinety prywatne.


Pomagają nieuleczalnie chorym, ale kontraktu z NFZ nie dostali
Jedyne hospicjum w 100-tysięcznym powiecie pszczyńskim nie otrzymało kontraktu NFZ. - To niezrozumiała dla nas decyzja, pomagamy chorym na raka od 15 lat - mówi Teresa Buczak, prezes hospicjum. Przeciwko tej decyzji protestują burmistrz i starosta


GAZETA.PL

Były wicemarszałek województwa znów jest blisko szpitali
Mariusz Kleszczewski, były wicemarszałek województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia, został właśnie prezesem spółki Gabos Software. Spółka sprzedaje oprogramowanie dla szpitali i przychodni. Czy Kleszczewski ma jej ułatwić pozyskanie nowych klientów?


RZECZPOSPOLITA

Część pacjentów poczeka na wizytę dłużej
Lekarze alarmują, że nie mają narzędzi informatycznych, by sprostać wymaganiom, jakie nałoży na nich pakiet kolejkowy.

System niewykrywania raka
Rak jelita grubego zabija już 11 tys. Polaków rocznie.
O jego zbyt późne wykrywanie pacjenci obwiniają lekarzy pierwszego kontaktu, a ci – kolejki do badań.


Rząd przyjął założenia do projektu e-recept i e-skierowań
Elektroniczne recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, telemedycyna oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych - to elementy przyjętych we wtorek przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia .


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Przemeblowanie w reumatologii
Recepta na uzdrowienie sytuacji w reumatologii? Proszę bardzo: zwiększenie środków na opiekę ambulatoryjną, utworzenie ośrodków wczesnej diagnostyki i odciążenie specjalistów poprzez przekierowanie pacjentów ze zwyrodnieniami stawów do lekarzy rodzinnych.


TVN 24

Dr Dębska: przerywanie ciąży jest złem. Ale są sytuacje, kiedy to zło jest konieczne albo jest złem mniejszym
"Pacjentki (które przychodzą, by dokonać aborcji - red.) najchętniej by chciały 'wstrzymać ciążę' albo 'zatrzymać dzidziusia'. Najlepiej 'tak, żeby mu nie robić krzywdy'. Drażni mnie ta hipokryzja - mówi w rozmowie z Magdaleną Rigamonti dr Marzena Dębska.


MEDEXPRESS

Czy kupowanie leków w Internecie może być bezpieczne?
Coraz częściej kupujemy leki w Internecie, jednak nie mamy żadnej gwarancji, że są to leki oryginalne, pełnowartościowe i bezpieczne. Jak można upewnić się, że dana apteka internetowa jest prawdziwa?

200 mln Europejczyków ma EKUZ
Prawie 200 mln Europejczyków ma już europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) – wynika z najnowszych dostępnych danych za 2013 r. To ponad połowa osób ubezpieczonych w UE.

Nowy dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w centrali NFZ
Biuro Kadr i Szkoleń NFZ poinformowało o zakończeniu konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego. Kto nim został?

Głos pacjenta w reformie polskiej onkologii
Onkologia to dla mnie i organizacji pacjenckich ogromnie ważna sprawa. W ostatnim czasie widoczna była niespotykana dotąd aktywność pacjentów w celu uporządkowania i wprowadzania zmian w polskiej onkologii. Efekty są już widoczne i motywują do dalszej pracy. Jednym z ostatnich, znaczących wydarzeń środowiska pacjenkiego było  III Forum Pacjentów Onkologicznych, zorganizowane w przededniu Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem w Warszawie.


Marzenia
W tym roku w czerwcu świętowaliśmy 25 lat wolnej Polski. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza bardzo wiele zmieniło się na korzyść. Dzięki temu jesteśmy w dużo większym stopniu niż wcześniej beneficjentami rozwoju światowej medycyny. Mamy dużo większy dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, potrafimy coraz skuteczniej leczyć. Wiele śmiertelnych chorób uzyskało status przewlekłych, niektóre przewlekłe umiemy całkowicie wyleczyć.


NOWA GAZETA PRASKA

Szpital na Białołęce
Opieka medyczna na Białołęce pozostawia wiele do życzenia – dla nikogo nie jest to tajemnicą. Ewenementem jest fakt, że na terenie dzielnicy o najszybszym przyroście ludności w Warszawie nie ma nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Brakuje również szpitala, który obsługiwałby tę część naszego miasta. W związku z tym sprawy w swoje ręce postanowiła wziąć Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (IMB), która rozpoczęła prace nad projektem szpitala w dzielnicy Białołęka, połączone z konsultacjami społecznymi i zbiórką podpisów poparcia.


NEWSERIA

Cierpiący na pęcherz nadreaktywny bez dostępu do refundacji odpowiedniej liczby leków i wsparcia medycznego
Na zespół pęcherza nadreaktywnego cierpi 10-15 proc. społeczeństwa. Jednak w Polsce pacjenci nie mogą liczyć na odpowiednie wsparcie finansowe ani medyczne. Wybór leków refundowanych na tę chorobę jest zbyt mały, a co za tym idzie prawdopodobieństwo dobrania optymalnej terapii dla chorego spada.


PULS MEDYCYNY

Konkurs na in vitro budzi wątpliwości
Ośrodki leczenia niepłodności podpisały 23 czerwca dwuletnie kontrakty na realizację rządowego programu in vitro. Sposób wyboru realizatorów programu zdrowotnego "Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016" budzi wątpliwości Związku Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu, który domaga się od ministra zdrowia unieważnienia konkursu.

Sejm: e-dokumentacja odroczona?
Zakłady opieki zdrowotnej nie będą musiały wprowadzać dokumentacji elektronicznej od 1 sierpnia.

CHMP wydał pozytywną opinię odnośnie Plegridy
Plegridy może stanowić dla pacjentów z SM opcję terapeutyczną łączącą skuteczność, korzystny profil bezpieczeństwa i niską częstość dawkowania. Pozytywna opinia CHMP została przekazana obecnie do Komisji Europejskiej, której decyzja odnośnie przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest spodziewana w drugiej połowie tego roku.


ONET

Sejm zajmie się tzw. pakietem kolejkowym
Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejm zajmie się trzema projektami ustaw z tzw. pakietu kolejkowego. Główne założenia pakietu to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.
***
23 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nielegalny wywóz leków z aptek: zmieńmy przepisy, inne kraje już to zrobiły
10 czerwca opisaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl mechanizm niezgodnego z prawem wywozu leków (tzw. reeksportu) z naszych aptek do odbiorców w innych krajach. Zarabiają biorące udział w procederze polskie i zagraniczne hurtownie oraz apteki. Traci pacjent nad Wisłą, gdyż dostęp do niektórych specyfików staje się utrudniony.


Warszawa: powstaje przedszkole dla dzieci z cukrzycą
Od 1 września br. na warszawskim Ursynowie czynne będzie "Cukierkowo" - pierwsze w Polsce niepubliczne przedszkole dla dzieci z cukrzycą typu 1.


GAZETA PRAWNA

Informatyzacja ochrony zdrowia to również zagrożenie
Co wiedzą o nas smartfony? Jak chronić dane w internecie? Czy inteligentne liczniki energii elektrycznej będą nas szpiegować? To niektóre z pytań, na jakie będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji naukowej "Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych", organizowanej dzisiaj przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Kiedy i w jaki sposób lekarze muszą stosować kasy fiskalne
Usługi dla osób fizycznych, o ile nie mają związku z ich działalnością gospodarczą, muszą być zarejestrowane w kasie
Nie dotyczy to świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Ewidencjonować nie trzeba też np. bezpłatnej pomocy ratującej życie pacjenta


RZECZPOSPOLITA

Mniej pieniędzy na rehabilitację dzieci
Ceniony stołeczny szpital dziecięcy dostał od NFZ ułamek kwoty potrzebnej mu na przywracanie sprawności pacjentom.
To problem nie tylko Warszawy.

Biurokracja przytłacza przychodnie
Nowe wzory deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki powodują zamieszanie.


Lekarze ujawnią majątek
Eksperci uważają, że nie można ograniczać zbyt mocno dodatkowego źródła zarobku konsultantom krajowym


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Wcześniejsze wybory mogą zagrozić ciągłości w ochronie zdrowia
Wcześniejsze wybory mogą pokrzyżować plany związane z kontraktowaniem świadczeń medycznych. Nie wiadomo także, czy rząd i parlament zdążą ze zmianami w prawie dotyczącymi aneksowania świadczeń na 2015 r. Zagrożone są spółki szpitalne, jeśli wydłużają terminy płatności dostawcom, bo ci mogą zwrócić się o ich upadłość.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Skutki autokratycznego stylu
Starą biurokratyczną zasadą stało się, że władza w sytuacjach kryzysowych obarcza podwładnych dodatkową papierkową robotą. Czy w ogóle próbował Pan przeczytać treść rozporządzenia, pod którym widnieje Pański podpis? – pisze do Bartosza Arłukowicza prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski.

Zoll popiera Chazana
– Miał do tego pełne prawo – mówi o decyzji prof. Bogdana Chazana, który odmówił przeprowadzenia legalnej aborcji, prof. Andrzej Zoll, b. rzecznik praw obywatelskich i b. przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.

BCC: Konsultanci krajowi zarabiają za mało
– Z jednej strony nakłada się na konsultantów szereg nowych zadań i składania szczegółowych oświadczeń, mających na celu eliminację konfliktu interesów, z drugiej jednak strony nie stwarza się im odpowiednich warunków finansowo-organizacyjnych – mówi Anna Janczewska-Radwan z BCC.

Ruszyła akcja zachęcająca lekarzy do szczepienia się przeciwko grypie
Rozpoczęła się II edycja akcji zachęcającej lekarzy do szczepienia się przeciwko grypie. W sezonie 2013/2014 zaszczepiło się zaledwie 6% pracowników służby zdrowia.

IMS Health o lipcowej liście refundacyjnej
Zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca, zwiększają dostępność leczenia głównie poprzez rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla leków obecnych już na liście refundacyjnej – podkreśla firma analityczna IMS Health.


MEDEXPRESS

Skąd pieniądze na opiekę ambulatoryjną nad wcześniakami?
Czy w Polsce powstanie sieć ośrodków dedykowanych wcześniakom? Czy Ministerstwo Zdrowia poprze projekt i kto miałby go sfinansować? O tym mówi prof. Ewa Helwich, krajowy konsultant ds. neonatologii.

Rak prostaty: Współpraca między urologiem i onkologiem jest konieczna
Rocznie na raka prostaty zapada w Polsce około 9 tys. mężczyzn. Choć w ostatniej dekadzie zwiększyła się wykrywalność nowotworu, to nowotwór prostaty odpowiada za ponad 7 procent zgonów spowodowanych ogółem przez raka. 

Komisja Europejska: Bezpieczeństwo pacjentów rośnie, ale do ideału daleko
Co dziesiąty europejski pacjent pada ofiarą zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej. Najczęściej są to zakażenia, niewłaściwe stosowanie leków, błędy chirurgiczne, awarie sprzętu medycznego, nietrafne diagnozy i brak reakcji na wyniki badań.


NEWSERIA

Przyszłością walki z rakiem prostaty jest leczenie spersonalizowane
Rocznie na raka prostaty zapada w Polsce około 9 tys. mężczyzn. Choć w ostatniej dekadzie zwiększyła się wykrywalność nowotworu, a na rynek weszły innowacyjne leki, to nowotwór prostaty odpowiada za ponad 7 procent zgonów spowodowanych ogółem przez raka.


WPROST

Leki z apteki
Farmaceuci biją na alarm. Sprzedaż leków poza aptekami może być zagrożeniem dla zdrowia pacjentów.
***
22 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Specjaliści: raz w roku każdy powinien wykonać morfologię krwi
Każda osoba przynajmniej raz w roku powinna wykonać morfologię krwi, tanie i łatwe badanie pozwalające wcześnie wykryć białaczki i wiele innych schorzeń - alarmują hematolodzy.


RZECZPOSPOLITA

Chorzy na cukrzycę nadal za burtą
Mimo że wprowadzenia nowoczesnych preparatów inkretynowych na listy leków refundowanych od dawna jednym głosem domagają się diabetolodzy i organizacje pacjentów, na opublikowanej właśnie liście znów ich nie ma.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Paweł Sztwiertnia: nie ma odwrotu od transparentności
- Upublicznienie danych pokaże prawdziwy wymiar współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem medycznym, i, mam nadzieję, umożliwi rzetelną dyskusję o wartości tej współpracy - mówi w rozmowie z Menedżerem Zdrowia Pawłem Sztwiertnia, dyrektor Infarmy. I zapowiada ścisłe przestrzeganie wchodzącego w tej sprawie w życie Kodeksu Przejrzystości.
***
21 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Informatyzacja szpitali: trudne układanie puzzli różnych dostawców
Integracja systemów informatycznych różnych firm w jednym szpitalu od wielu lat przysparza problemów zarządzającym placówkami. Dostawców rozwiązań IT dla lecznic zapytaliśmy, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?


WYBORCZA

Krótsze szkolenia, mniejsze wymagania. Ministerstwo znalazło sposób na brak dziecięcych kardiologów
Resort zdrowia skrócił czas szkolenia do specjalizacji z kardiologii dziecięcej. Specjaliści alarmują, że to zagrożenie dla chorych dzieci.


RZECZPOSPOLITA

Homeopatia: nadzieja czy pułapka
Samorząd lekarski uważa, że środki homeopatyczne nie powinny być lekami. Minister popiera zmianę przepisów.


NASZ DZIENNIK

Lekarze nie chcą homeopatii
Spada sprzedaż preparatów homeopatycznych. Przyczynia się do tego głównie kampania samorządu medycznego, który zniechęca lekarzy do przepisywania pacjentom magicznych preparatów.
***
20 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Fundacje przy szpitalach: wsparcie finansów placówek czy ukryte współpłacenie
Z danych Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych wynika, że w Polsce już przy co trzecim szpitalu działa fundacja. Zdaniem wielu prawników, część z nich powołano po to, by mogły pobierać dopłaty od pacjentów za usługi nieobjęte koszykiem świadczeń gwarantowanych.


GAZETA PRAWNA

Drakońskie kary to sposób szpitali na zysk
Niedostarczenie w terminie jednego dokumentu może kosztować kontrahenta placówki medycznej nawet 100 tys. zł

Lekarze mają problem z nowymi formularzami
Od 15 czerwca obowiązują nowe wzory deklaracji, które pacjenci składają w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Na ich podstawie mogą leczyć się u konkretnego lekarza rodzinnego i być pod opieką pielęgniarki i położnej.

Groźna zabawa w Boga
Legalne narzędzie nie może być wykorzystywane do odbierania obywatelom tego, co gwarantuje im konstytucja


RZECZPOSPOLITA

Zagraniczne leczenie nie może rujnować systemu ubezpieczeń
Państwo UE musi udzielić zgody na zagraniczne leczenie swego mieszkańca, jeśli leczenie w kraju jest niemożliwe z powodu czasowych i przejściowych braków w jego szpitalach - uważa rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Świadomość prawna pacjenta
Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o przyjęcie założeń systemu pomocy prawnej, wciąż stoimy w miejscu - pisze Robert Rynkun-Werner.

Polska jako jedyna nie kupi szczepionek
Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie będzie uczestniczyła we wspólnym zakupie szczepionek. Nie podpisała porozumienia Joint Procurement Agreement.

Klauzula sumienia u prokuratora
Za odmowę przeprowadzenia aborcji prof. Chazanowi grozi nawet pięć lat więzienia. Ruszyło śledztwo.


METRO

Ordynator z opolskiej porodówki sądzony po śmierci pacjentki
Doktor Bronisław Ł., b. ordynator z opolskiego szpitala ginekologicznego, stanął przed sądem po tym, jak zmarła operowana przez niego kobieta. Broni go koleżanka po fachu - Hanna Ż. Oboje są zamieszani w głośny fatalny poród Julii Bonk, którego konsekwencją była śmierć dziewczynki


RADIO DLA CIEBIE

Siedlce: budowa Ośrodka Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
Szpital na budowę ośrodka musi przeznaczyć około osiemdziesiąt milionów złotych. Część chce pozyskać z funduszy unijnych.

Pojawiają się billboardy SLD ws.prof. Chazana
Miejski szpital to nie kościół! – przekonuje warszawskie SLD i wystawia na ulice stolicy olbrzymie billboardy, na którym narzeka na opieszałość prezydent stolicy ws. dyrektora miejskiego szpitala Świętej Rodziny.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Ogólnopolskie Centrum Chirurgii Trzustki powstanie w Katowicach?
Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Chirurgii Trzustki stworzy większości chorym szanse na właściwą, kompleksową diagnostykę oraz poprawi wyniki leczenia, co więcej zapewni być może dostateczne finansowanie niezbędnych w tym zakresie świadczeń – twierdzi prof. Paweł Lampe, ordynator oddziału chirurgii przewodu pokarmowego z SP Centralnego Szpitala Klinicznego ŚUM w Katowicach.


NASZ DZIENNIK

Po pierwsze, nie szkodzić
Z dr Ewą Ślizień-Kuczapską, ginekologiem-położnikiem z Warszawy, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska

Ataki na lekarzy szkodliwe dla Narodu i państwa polskiego
List otwarty kpt. Władysława Dobrowolskiego z Porozumienia Niepodległościowego Związków Kombatanckich w obronie lekarzy podpisujących Deklarację Wiary:
***
19 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Wprowadźmy jednolite standardy monitorowania zakażeń szpitalnych
Uważam, że odpowiednia kontrola i prewencja zakażeń szpitalnych jest istotnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w ocenie oferty świadczeniodawców ubiegających się o kontrakt z publicznym płatnikiem - mówi płk dr Krzysztof Kasprzak, komendant, 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy*.

Prof. Szumowski: ablacja jest najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca
Najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca, takich jak migotanie przedsionków, jest ablacja. W Polsce wciąż wykonywana jest ona zbyt rzadko, ale to ma się zmienić - zapowiada prof. Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Analizowanie powikłań: nie tylko w Polsce mamy z tym problem
Czy w Polsce potrafimy właściwie analizować powikłania w procesie leczenia oraz wyciągać z nich wnioski? Na to pytanie odpowiada dr Jerzy Gryglewicz z Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.


WYBORCZA

Ile tak naprawdę zarabiają lekarze? "Część wynagrodzenia jest tak naprawdę nieuchwytna"
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej czas pracy lekarza nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. To jednak tylko teoria. W praktyce etat dla lekarza rzadko jest jedynym źródłem dochodu.


RZECZPOSPOLITA

Rak jelita grubego – dożyć do diagnozy
Z powodu raka jelita grubego dziennie umiera 28 Polaków, ale na rozpoczęcie leczenia chorzy czekają aż 7,5 miesiąca.
***
18 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Jacek Krajewski: będą protesty środowiska medycznego i pacjentów
Porozumienie Zielonogórskie apeluje do posłów i senatorów, by odrzucili projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W najbliższych dniach trafi on do laski marszałkowskiej.

Stanisław Szymanik dyrektorem medycznym Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym
Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podczas obrad w Barcelonie wybrała Stanisława Szymanika na stanowisko dyrektora medycznego Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w szwedzkim Falun w 2015 roku.

23 czerwca kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości
Agencja Oceny Technologii Medycznych poinformowała, że 23 czerwca odbędzie się 23. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska i opinie.

Bożena Janicka: NFZ naprawia błędy ministra
W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się do premiera z prośbą o interwencję. Bożena Janicka, prezes PPOZ, twierdzi, że 17 czerwca NFZ naprawiła błędy ministra.


PPOZ: musimy podwoić liczbę miejsc na uczelniach medycznych
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia apeluje do premiera o poszerzenie możliwości kształcenia kadr lekarskich (wręcz podwojenie naboru na studia medyczne) aby w optymalny sposób zabezpieczyć potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa. Za szczególnie pilne uznaje uzupełnienie kadr lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej.

Mazowsze: nowy ośrodek opieki Medi-system
Medi-system uruchomił na Mazowszu swój najnowszy ośrodek dla osób wymagających specjalistycznej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji. W latach 2011-2014 Medi-system zainwestował 40 mln zł w nowe ośrodki, z czego 20 mln przeznaczono na najnowszy obiekt.


GAZETA PRAWNA

Konsultacji medyczni boją się jawności
Doradcy ministra zdrowia będą musieli się publicznie spowiadać z dodatkowych źródeł zarobku. W środowisku medycznym zawrzało

Technicy w aptekach nie zabiorą pracy magistrom
Przedstawiciele pracodawców są przeciwni likwidacji kształcenia w zawodzie technik farmacji. Wygaszanie nauki ma się zacząć za rok. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7), który jest w trakcie konsultacji społecznych.


WYBORCZA

Na dyżury w Pyskowicach dojeżdża z Londynu
Kolejki do specjalisty? Polacy nie mają pojęcia, ile musi się naczekać Anglik, o ile w ogóle dostanie skierowanie. Mówi lekarz, który woli polski szpital powiatowy od uniwersyteckiego w Londynie.

Elektroniczne recepty i skierowania? Miały być, ale jeszcze poczekamy
Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zostanie wprowadzony dopiero za trzy lata, a nie - jak planowano - w tym roku. Powstaną bazy dla pacjentów i szpitali, ale na razie bez danych!

Dębski: Jestem z pacjentką na dobre i na złe
Najfajniej jest powiedzieć, że wszystko jest dobrze. Ale czasem okazuje się, że dziecko jest chore. Dobrze, gdy można je leczyć - ale co, jeśli nie można? Gdzie miałbym tych rodziców odesłać?

Nikt pani nie chciał?
- westchnął ginekolog, gdy zobaczył, że jego trzydziestoletnia pacjentka jest dziewicą. Przychodzi Polka do ginekologa


320 mln zł dla najciężej chorych
O taką kwotę z budżetu państwa martwią się lekarze. Napisali w tej sprawie list do ministra zdrowia. Wszystko z powodu projektu ustawy, którą przyjął rząd, a niebawem ma się nią zająć Sejm.


RZECZPOSPOLITA

Jest śledztwo w sprawie prof. Chazana
Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo ws. "narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza szpital im. Świętej Rodziny w Warszawie w związku z odmową przeprowadzenia zabiegu usunięcia ciąży".

MZ proponuje kolejne zmiany na liście refundacyjnej
Ministerstwo zdrowia opublikowało w środę projekt listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Zgodnie z projektem, refundowanych ma być 115 nowych produktów, a 28 dotychczas refundowanych - nie znajdzie się na liście.

Lekarz ujawni wszystkie korzyści
Minister zdrowia będzie dostawał od konsultantów krajowych ze wszystkich dziedzin medycyny informacje o każdej dodatkowej działalności.

Profesor Chazan to wzorcowy przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa
Zobowiązanie lekarza odmawiającego świadczenia ze względu na konflikt sumienia do wskazania innego lekarza może być sprzeczne z konstytucją.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

NFZ naprawia błędy ministra?
Już dziś po wczorajszej interwencji PPOZ centrala NFZ zamieszcza na swojej stronie komunikat , przypominający, że konieczne jest wpisanie na deklaracje numeru PESEL opiekuna lub rodzica- do 3 miesiąca życia dziecka, gdy nie ma ono samo nadanego tego numeru.

Na czym się zarabia w medycynie
O tym, czy na medycynie można zarabiać i czy faktycznie tak się dzieje mówi Ryszard Olszanowski, wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Izby Gospodarczej Medycyna polska.

Ministerstwa czas pracy
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo prezesa NRL w sprawie czasu pracy lekarzy. NRL uznaje odpowiedź za rzeczową, ale chce, aby prawo było w zgodzie z rzeczywistością.


MEDEXPRESS

Znamy więcej szczegółów planu onkologicznego. Lekarze czekają na zmiany
Podczas konferencji w Warszawie wiceminister Piotr Warczyński przedstawił więcej szczegółów na temat planu onkologicznego zaproponowanego przez Bartosza Arłukowicza. Zmiany zostały już zaakceptowane przez rząd i trafiły do Sejmu.

Rewolucja w leczeniu WZW C
O nowych możliwościach leczenia wirusowego zapalenia wątroby z prof. Alicją Wiercińską-Drapało, kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WUM, rozmawia Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl

Rafał Zyśk: Ustawa refundacyjna to legislacyjny przełom
O sukcesie ustawy refundacyjnej i o tym, co dzięki niej zyskali pacjenci z Rafałem Zyśkiem, ekspertem w dziedzinie ekonomiki zdrowia, rozmawia Alicja Dusza.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

"Groźny, propagandowy bubel prawny"
Nie tylko nie dają szansy poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale wręcz zagraża jego funkcjonowaniu – tak ocenili pomysły Bartosza Arłukowicza przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich.

NFZ o deklaracjach wyboru
W obowiązujących od 15 czerwca wzorach deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL - poinformował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk.


PULS MEDYCYNY

Zmiany u konsultantów w ochronie zdrowia
Ujawnianie korzyści, lepsza współpraca między konsultantami krajowymi i wojewódzkimi- takie rozwiązania w ustawie o konsultantach krajowych w ochronie zdrowia przyjęła Rada Ministrów.
***
17 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Uniwersytety chcą kształcić lekarzy
Medycyna zawsze była popularnym i prestiżowym kierunkiem studiów, nie dziwi więc, że o taki właśnie kierunek swoją ofertę dydaktyczną chcą powiększać uniwersytety, czyli uczelnie niemedyczne. Jednak rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy nie jest ani proste, ani tym bardziej mało kosztowne.

RPP poleca Wakacyjny poradnik pacjenta
W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do lektury "Wakacyjnego poradnika pacjenta".

PPOZ: deklaracje to bubel prawny, brakuje miejsca na pesel
Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów lekarzy rodzinnych z PPOZ przeanalizowano min. nowe wzory deklaracji obowiązujące świadczeniodawców. Według tych wzorów lekarze nie mogą przyjąć deklaracji noworodków, ponieważ minister zapomniał w pośpiechu umieścić na wzorze rubrykę umożliwiającą wpisanie numeru pesel rodzica bądź opiekuna - informuje PPOZ.

AOTM: stanowiska po 22 posiedzeniu Rady Przejrzystości
W poniedziałek (16 czerwca) odbyło się 22 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane trzy stanowiska.


NFZ o nowych deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej
Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił komunikat dotyczący obowiązujących od dnia 15 czerwca br. wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


WYBORCZA

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'
Czterech pierwszych pacjentów zwróciło się do zachodniopomorskiego NFZ, by zgodnie z unijnymi przepisami opłacił ich leczenie za granicą. Fundusz nie chce. Ale pacjent z Krakowa w podobnej sytuacji pozwał NFZ i w sądzie wygrał

Na pomoc chorym dzieciom. Jednak będzie poprawka do ustawy
Zakłady leczniczo-opiekuńcze, w których mieszkają chore dzieci, będą mogły sprawować nad nimi tzw. instytucjonalną pieczę zastępczą. Do środy ma być gotowa poprawka do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzice do lekarzy: Róbcie więcej dzieci
Pacjenci przychodni leczenia niepłodności Novum od 20 lat nadają dzieciom imiona lekarzy, dzięki którym zostali rodzicami. Do Kościoła mają żal, że ich wyklucza. Do polityków - że porównują mrożenie zarodków do mrożenia dzieci.

Koniec rehabilitacji dla dzieci? NFZ się to nie opłaca
O ponad dwie trzecie zostały okrojone kontrakty na rehabilitację dzieci w województwie opolskim. Istnienie sanatoriów dziecięcych, które i tak do tej pory ledwo wiązały koniec z końcem, stoi pod znakiem zapytania 


Minister zdrowia nie chce płacić za drogie operacje
Niektórzy chorzy - w tym dzieci - zapłacą za decyzję ministerstwa życiem - ostrzegają lekarze.

25 największych wynalazków i naukowych wydarzeń w 25-leciu wolnej Polski
Plebiscyt "Nauka to wolność" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumował osiągnięcia 25 lat demokracji w naszym kraju.


RZECZPOSPOLITA

Nie mogą ratować życia
Przepisy ograniczają udzielanie pomocy poszkodowanym przez ratowników medycznych, a minister zdrowia zwleka z ich zmianą.


Rząd przyjął projekt nowelizacji o konsultantach medycznych
Wzmocnienie roli konsultantów medycznych jako doradców ministra i wojewodów - to cel projektu nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Nowela ma gwarantować większą przejrzystość wykonywania zadań przez konsultantów.


KRYTYKA POLITYCZNA

Nowicka: Sumienie Chazana i sumienia kobiet
Wszyscy chcą zarządzać płodnością kobiety, ale ona nie ma do tego prawa.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

AKO w obronie prof. Chazana
PROTEST. Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zrzeszające kilkuset naukowców z największych polskich uniwersytetów protestują przeciwko nagonce i dyskryminacji prof. Bogdana Chazana.


FRONDA

Maria Chodyra dla Fronda.pl: Lekarz-katolik to nie jest gorszy lekarz!
Wierzący lekarz na pewno nie jest gorszym lekarzem, wręcz przeciwnie, uważam, że taki lekarz często jest lepszym medykiem – mówi w rozmowie z Fronda.pl Maria Chodyra, lekarz.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Czy "zielone książeczki" onkologiczne to dobry pomysł?
Kluczowym elementem pakietu kolejkowego Bartosza Arłukowicza jest "Karta leczenia onkologicznego", otwierająca przed pacjentem możliwość uzyskania szybkiej diagnostyki nowotworowej. Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na kilka pytań dotyczących tzw. "zielonej książeczki".

Który system najlepszy na świecie?
System ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest najdroższy w świecie, ale - jak wskazuje doroczny raport Commonwealth Fund pt. "Lustro, lustro, powiedz przecie..." - jest też o wiele mniej wydajny niż opieka zdrowotna w innych bogatych krajach.

Rząd zajmie się projektem ustawy o konsultantach
Lekarze, którzy będą chcieli zostać konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi, będą składali oświadczenie ujawniające wszelkie związki z koncernami farmaceutycznymi - zakłada projekt noweli ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd.

POZ nie dla noworodków. "W rodzinnych można bić jak w bęben"
Nowe (podpisane 13 czerwca, obowiązujące od 15 czerwca) wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej nie pozwalają na zadeklarowanie noworodka - alarmują wielkopolscy lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia. Noworodek nie ma numeru PESEL do momentu nadania mu takiego numeru. Wtedy potrzebny jest PESEL rodzica lub opiekuna, ale w nowych formularzach rubryki na PESEL opiekuna zabrakło.

O wolności chrześcijańskiej w trzecim tysiącleciu. Pod rozwagę nie tylko lekarzom
Zacietrzewienie obu stron toczącego się w mediach sporu światopoglądowego nie dopuszcza do głosu spojrzenia z zupełnie innej perspektywy. Strony sporu okopały się na przeciwstawnych szańcach, z których jeden to "Kościół = wiara", a drugi to "ateizm".

Operacja "Elephant trunk" pierwszy raz w WIM
Wojskowy Instytut Medyczny dołączył do elitarnego grona szpitali kompleksowo operujących rozległe schorzenia aorty i serca. To sukces zespołu kardiochirurgów Kliniki Kardiochirurgii WIM oraz lekarzy z Kliniki Chirurgii Naczyń i Endowaskularnej szpitala przy Szaserów.


Wyleczyć nieuleczalne
Jest szansa na eliminację nieuleczalnej choroby poprzez modyfikację genetyczną. Wiem, że u niektórych osób wzbudzi to gwałtowny sprzeciw, ale sprzeciw też budzi cierpienie, jakie niosą choroby mitochondrialne – prof. Stanisław Wołczyński komentuje wyniki badań nad transferem DNA z komórki jajowej osoby chorej do zdrowej.


DZIEŃ DOBRY TVN

W czasach PRL wykonywał aborcję, ale się nawrócił (WIDEO)
Gościem Dzień Dobry TVN był - wywołujący ostatnio sporo kontrowersji - prof. Bogdan Chazan, dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. O ginekologu zrobiło się głośno, ponieważ z powodu przekonań religijnych odmówił wykonania aborcji, do której kobieta, na podstawie obowiązujących przepisów, miała prawo i nie skierował jej do innego lekarza. Dlaczego to zrobił?


PULS MEDYCYNY

Zmiany w programach specjalizacji podpisane
MZ zatwierdził programy specjalizacji właściwe dla modułowego systemu edukacji w ramach specjalizacji. Co się zmieni?


TVP INFO

Dramat w szpitalu. Dziecko nie żyje, ciężarna kilka godzin czekała na pomoc
Trzy godziny ciężarna kobieta z jednej z podrybnickich miejscowości czekała na badania zagrożonej ciąży. Z pilnym skierowaniem od ginekologa, do szpitala przyjechała autobusem, bo zbyt długo czekałaby na pogotowie. Mimo że na skierowaniu lekarz prowadzący zaznaczył konieczność szybkiej konsultacji , w szpitalu – jak twierdzi rodzina kobiety – nikt nie spieszył się z udzieleniem pomocy.


MEDEXPRESS

Ewa Grenda: Proces refundacji leków jest krótszy i bardziej przejrzysty
O tym, czy ustawa refundacyjna to sukces, a także o tym, co jest jeszcze do poprawienia w tej kwestii, z Ewą Grendą, prezes INFARMY, rozmawia Alicja Dusza

Czy przepisy o POZ to bubel prawny?
Lekarze z PPOZ przeanalizowali nowe wzory wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej. Jakie mają zastrzeżenia?

Kolejne wybudzenie w Klinice Budzik
W Klinice Budzik wybudziło się kolejne dziecko. Tym razem to 14-letni chłopiec, który wcześniej przebył poważne poparzenie.


NEWSERIA

Co dziesiąty pacjent na świecie stosuje leki homeopatyczne. Mogą być bardzo skuteczne i wspierać lub zastępować tradycyjne leki
400 mln pacjentów na świecie korzysta z leków homeopatycznych, a 200 tysięcy lekarzy w swej codziennej praktyce ordynuje je swym pacjentom. Zwolennicy homeopatii podkreślają ważne miejsce leków homeopatycznych w wachlarzu terapii ordynowanych dzieciom i kobietom w ciąży. Przekonują też o jej skuteczności w leczeniu bólu, infekcji wirusowych, alergii, schorzeń systemu mięśniowo-szkieletowego czy depresji.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Skontroluj kontrolera
Oczywiste jest, że płatnik ma prawo, a nawet obowiązek przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji umów przez świadczeniodawców. Często jednak zapominamy, powodowani poczuciem siły monopolisty, że ten zakres czynności Narodowego Funduszu Zdrowia regulują przepisy, które można wykorzystać na swoją obronę, jeśli kontrola jest niekompetentna, niekompleksowa, niechlujna.

Uczciwość nakazuje czekać
O rozliczeniach z NFZ, a także o sytuacji kardiochirurgii w kontekście procedur wysokospecjalistycznych mówi prof. Marian Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


TVN 24

Rewolucja medyczna? Najmniejszy rozrusznik serca na świecie
Jest wielkości małego pocisku i jest 10 razy mniejszy od rozruszników serca, które od lat wszczepia się pacjentom na całym świecie. Lekarze ze szpitala Southampton w Wielkiej Brytanii wszczepili go dwóm pacjentom. Najnowszy wynalazek może oznaczać rewolucję dla osób skazanych na życie z tym urządzeniem. Specjaliści są zdania, że jest w pełni bezpieczny i skuteczny.
***
16 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Elektroniczna dokumentacja medyczna: będzie obowiązkowa dopiero za trzy lata
Ta decyzja resortu zdrowia nikogo specjalnie nie zaskoczyła. Jak już informowaliśmy, termin obligatoryjnego prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w wersji cyfrowej zostanie przesunięty na 1 sierpnia 2017 r. Dlaczego pierwotnie ustalona data, czyli 1 sierpnia 2014 r., okazała się nierealna? Powodów jest wiele.

Janusz Szafraniec nowym prezesem OIGWM Polmed
W kadencji 2014 - 2017 funkcję prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed będzie pełnił Janusz Szafraniec, prezes zarządu Erbe Polska Sp. z o.o.

PPOZ ws. rozporządzenia dot. trzech wzorów deklaracji
Walne Zgromadzenie Delegatów PPOZ sprzeciwia się formie wprowadzenia w życie przez ministra zdrowia nowego wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej - bez jakiegokolwiek vacatio legis.


Obniżanie wyceny procedur w okulistyce uderzy w jakość
Droga, którą idzie NFZ, polegająca na obniżaniu wyceny, nie jest właściwa. Będzie w finale uderzać w jakość wykonywanych procedur - mówi prof. Ewa Mrukwa-Kominek, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach


GAZETA PRAWNA

Dłuższa praktyka w laboratorium dla początkującego diagnosty
Analitycy medyczni dopiero dwa lata po skończeniu studiów będą mogli rozpocząć wybraną przez siebie specjalizację. Ich samorząd twierdzi, że dzięki temu wybór będzie bardziej świadomy.


WYBORCZA

Chore dzieci w luce prawnej. Znajdą się dla nich pieniądze?
U wicewojewody Ewy Mańkowskiej odbędzie się w poniedziałek spotkanie w sprawie finansowania osieroconych i głęboko upośledzonych dzieci, które mieszkają z Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych. Te zakłady to domy dziecka dla ciężko chorych maluchów.


GAZETA.PL

Żądają dymisji dyrektora, który odmówił legalnej aborcji
Pilnego spotkania rady społecznej szpitala Świętej Rodziny i stanowiska w sprawie dymisji dyrektora lecznicy prof. Bogdana Chazana, który odmówił przeprowadzenia legalnej aborcji, domaga się SLD. Partię reprezentują w niej dwie radne, ale dotąd niczego niepokojącego w szpitalu nie zauważyły.


RZECZPOSPOLITA

Dostęp do leków może się pogorszyć
Punkty apteczne zniknąz małych miejscowości, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej likwiduje kształcenie techników farmacji.


Lekarze ujawnią związki z koncernami farmaceutycznymi
Lekarze, którzy będą chcieli zostać konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi, będą składali oświadczenie ujawniające wszelkie związki z koncernami farmaceutycznymi - zakłada projekt noweli o konsultantach w ochronie zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd.


DO RZECZY

Nagonka na sumienie
Na razie lekarzom, którzy w zgodzie z własnymi przekonaniami nie chcą przeprowadzać aborcji czy przepisywać środków antykoncepcyjnych, mówi się, że nie muszą wykonywać tego zawodu. Na razie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Unia oczekuje od Polski kooperacji w ochronie zdrowia
Komisja Europejska ma dość chaosu w szpitalnych inwestycjach w Polsce. Oczekuje od samorządów współpracy, a od rządu koordynacji wydatków. – Pieniądze muszą być wydawane efektywnie. Nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, a sąsiadujące ze sobą placówki np. kupują taki sam bardzo drogi sprzęt, który potem jest w niewielkim zakresie wykorzystywany – mówi nam Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu.

PPOZ: Minister podpisał w piątek rozporządzenie obowiązujące od dzisiaj
Stanowisko walnego zgromadzenia delegatów PPOZ w sprawie sposobu wprowadzenia w życie przez ministra zdrowia nowego wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej:


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Samorząd lekarski ostrzega przed znachorami
W skrajnych przypadkach działania znachorów, polegające na nieuprawnionych i nieudolnych próbach leczenia bądź też na namowach do zaprzestania korzystania z pomocy lekarskiej, prowadziły do śmierci – podkreślają szefowie izb lekarskich.

Lekarz internista wraz z pediatrą mogą zakładać POZ-y
W niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające otwieranie praktyk podstawowej opieki zdrowotnej przez pediatrów wspólnie z internistami. Dotychczas prowadzić praktykę POZ mogli tylko lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej.


"Państwo istniejące teoretycznie"
Głównym celem systemu ochrony zdrowia w Polsce nie jest leczenie, a jedynie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Ma się nam wydawać, że jesteśmy objęci systemem wsparcia, który umożliwi nam powrót do zdrowia.

12 tys. stomatologów przyjedzie w 2016 r. na światowy kongres do Poznania
Około 12 tys. stomatologów przyjedzie w 2016 r. do Poznania na Światowy Kongres Stomatologiczny. Według Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego kongres będzie największym wydarzeniem medycznym w Polsce i da szansę na promocję polskiej nauki.


MEDEXPRESS

Gdzie kończą się oszczędności w ochronie zdrowia, a zaczyna skąpstwo?
Skąpstwo według jednej z definicji zaczyna się wtedy, gdy pieniądz przejmuje władzę nad człowiekiem, bo staje się ważniejszy niż wszystko inne. Stąd biorą się działania, aby wydawać jak najmniej środków. Nawet kosztem ludzkiego zdrowia i życia.


TYGODNIK POWSZECHNY

Artur Sporniak i ks. Adam Boniecki komentują sprawę prof. Chazna: Deklaracja wiary i polskie demony
Spór o legalizację aborcji powrócił do Polski z niespotykaną jak dotąd siłą. Zdetonowała go "Deklaracja wiary" podpisana przez wielu lekarzy. Inicjatywa Wandy Półtawskiej i wywołana przy okazji sprawa prof. Bogdana Chazana od wielu dni nie schodzą z łamów i ekranów.


GAZETA WROCŁAWSKA

Dr hab. Lidia Hirnle nowym szefem kliniki ginekologii we Wrocławiu
Wrocławska Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ma od dzisiaj nowego kierownika. Funkcję tę obejmie ginekolog dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzwyczajny. Rywalizowała o stanowisko z prof. Marianem Gabrysiem. Jego kandydatura w niektórych środowiskach wzbudzała kontrowersje, bo prof. Gabryś podpisał deklarację wiary.


NASZ DZIENNIK

Prawo dziecka – prawo życia
Pracownicy szpitala, któremu szefuje prof. Bogdan Chazan, piszą list otwarty w obronie profesora, solidaryzując się z lekarzem, który odmówił aborcji chorego dziecka.


Bezprawne piętnowanie lekarzy
Oświadczenie przyjęte przez walne zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które w dniach 15-17 czerwca 2014 r. obraduje w Licheniu


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Manifestacja przed Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny kontra pikieta przed Sejmem Matki w obronie prof. Chazana
– W imieniu swoim i mojego 21-letniego syna Kacpra, dziś zdrowego studenta Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję za jego życie. To dzięki pana determinacji przyszedł na świat. Mówiła jedna z matek, które tłumnie przyszły zamanifestować poparcie dla prof. Chazana.


POLSKA TIMES

Prof. Gabryś szefem kliniki ginekologii? "To zagraża pacjentkom i studentom" LIST
Wrocławska Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będzie miała nowego kierownika. Dzisiaj rozstrzygnie się, czy tę funkcję obejmie ginekolog dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzwyczajny, czy też może prof. Marian Gabryś, ginekolog-onkolog. Ta druga kandydatura wzbudza kontrowersje. Prof. Gabryś podpisał bowiem deklarację wiary. Portalowi gazetawroclawska.pl opowiadał o swoich poglądach.


WPROST

Do prof. Bogdana Chazana: Panie profesorze, proszę przestać kłamać!
Widziałam kobietę w zaawansowanej ciąży. Rozmawiałam z nią długo, kilka godzin. I była to jedna z najtrudniejszych dla mnie rozmów. Kobieta od ponad dwóch miesięcy wie, że dziecko, które nosi w brzuchu, ma wodogłowie, jego mózg się nie rozwija, nie ma części czaszki, nosa, podniebienia. Nie ma też szans na przeżycie.

Cuda, Bóg i prof. Chazan
Niepotrzebnie krytykowałam nasz parlament, który postanowił admirować cuda papieskie poprzez wydanie specjalnej uchwały admirującej cuda papieskie.

Bez znieczulenia
Wiedziałam, że są świetni w swoim zawodzie. Wiedziałam, że mają odwagę i determinację, by pomagać kobietom. I z taką wiedzą szłam na pierwsze spotkanie. Teraz wiem, że walczą o każdą matkę i każde dziecko - mówi Magdalena Rigamonti o bohaterach swojej książki, wybitnych ginekologach DR MARZENIE DĘBSKIEJ I PROF. ROMUALDZIE DĘBSKIM. Poniżej jej fragmenty.


POLITYKA

Lekarze zdeklarowani. Zakon szpitalników.
Od dwóch tygodni żyjemy w Polsce klauzulą sumienia. Od deklaracji przeszliśmy do praktyki. Ze zdumieniem dostrzegając w końcu, jak zideologizowaną dziedziną jest w Polsce ginekologia.


NEWSWEEK

W najnowszym "Newsweeku": Kliniki płodnego biznesu
Chaos w dokumentacji medycznej, mętne umowy, naciąganie na płatne badania - takie w standardy w niektórych polskich klinikach czekają na pacjentki, które zakwalifikowały się do rządowego programu refundacji in vitro. Programu, z którego - jak właśnie ustalił Newsweek - czerpie dziś zyski nawet klinika-widmo.


RMF 24

Hospicjum bez kontraktu pacjentów nie zostawi
Hospicjum domowe przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii nie zostawi swoich pacjentów. Za opiekę nad nimi zapłaci działająca przy szpitalu fundacja. Innego wyjścia nie ma, bo hospicjum przegrało konkurs i nie dostanie kontraktu NFZ.
***
15 czerwca 2014 r.

WYBORCZA

"Przejaw diabelstwa". Atak na KUL i byłego rektora
Jeśli lekarz nie chce wskazać lekarza, który może dokonać legalnej aborcji, bo to się kłóci z jego sumieniem, nie powinien pracować jako ginekolog - tak uważa ks. prof. Andrzej Szostek z KUL. Radykalnie katolicki portal "Fronda" uznał to za "krecią robotę" i "przejaw diabelstwa". A uczelni zarzucił zdradę lekarzy sumienia.


TVN 24

Zabija rocznie 5 tysięcy Polek, 13 każdego dnia. "Wszyscy wolą nagłaśniać sukcesy"
Połowa pacjentek z rakiem piersi w zaawansowanym stadium odczuwa ból, który zakłóca normalne życie i czuje się źle postrzegana przez społeczeństwo. Choć statystycznie 13 Polek umiera każdego dnia na tę chorobę, to niewiele się słyszy o tych kobietach. - Nikt nie chce przypominać sobie, że rak piersi może być chorobą śmiertelną - oceniają eksperci.
***
14 czerwca 2014 r.

WYBORCZA

Rząd ogłosił, kto dostanie pieniądze na in vitro. Kliniki próbują zrozumieć, jaki był klucz
Jedna z dwóch łódzkich klinik leczenia niepłodności dostanie ponad 18 mln zł z rządowego programu in vitro. Za to jedyna w Wielkopolsce - niecałe 5 mln zł. Ośrodek z Wrocławia zaś - 6,5 mln zł, choć nie zaczął działać


NASZ DZIENNIK

Człowiek i Lekarz
List Marii Ochman, przewodniczącej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, popierający postawę prof. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie


ONET

Piekarska: stoją następni w kolejce do klauzuli sumienia
Katarzyna Piekarska w "Ustalmy Jedno" zabrał głos ws. aborcji. – Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w UE – stwierdziła polityk SLD. - Nie jestem przeciwna klauzuli sumienia, ale ta klauzula nie jest z gumy, żeby tam można było wrzucić wszystko. Ustawa mówi o klauzuli, że lekarz może odmówić, ale musi, to jest jego obowiązek, wskazać lekarza, gdzie pacjentka będzie mogła zabiegu dokonać – oceniła.


TVN 24

Sąd uznał, że NFZ musi płacić za leczenie poza Polską. Fundusz się nie poddaje
Leczenie bez granic, choć z przeszkodami. Polska nadal nie wydała przepisów umożliwiających pacjentom korzystanie ze szpitali i przychodni w sąsiednich krajach mimo, że europejska dyrektywa na to pozwala. Brak procedur oznacza, że pacjent, który chce ominąć polskie kolejki, musi przebrnąć przez sądowo-urzędniczy koszmar. Wymaga to i pieniędzy i zdrowia. Ale czasem się opłaca.


POLSKIE RADIO

Zmiana prawa o klauzuli sumienia? Pomysł RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wnioskuje o zmianę przepisów dotyczących klauzuli sumienia. Politycy w "Śniadaniu w Trójce" dyskutowali na ten temat.


TOK FM

Agent wpływu
Ile kosztuje nas, podatników, wpływ Ducha Świętego na funkcjonariuszy publicznych? Czy nie nadszedł  już najwyższy czas, by koszta generowane przez sumienie i światopogląd zacząć podawać do publicznej wiadomości? Żeby znalazły odzwierciedlenie w "Roczniku statystycznym"?
***
13 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nowelizacja ustawy refundacyjnej - to wyraz ministerialnej "słabości" czy roztropności?
Ministerstwo Zdrowia jest na końcowym etapie przygotowania nowelizacji ustawy refundacyjnej. To będzie bardzo techniczna zmiana, dotycząca m.in. definicji odpowiednika i urzędowej ceny zbytu. Lada moment wchodzimy z gotowym projektem na Radę Ministrów, a potem nastąpi etap prac w parlamencie - zapowiada wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki.

AOTM: 22 posiedzenie Rady Przejrzystości
16 czerwca odbędzie się 22 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie oceny zasadności finansowania technologii medycznych.


OZZL o korzystaniu przez lekarzy z klauzuli sumienia
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy protestuje przeciwko wszelkim działaniom, podejmowanym przez rządzących lub przez inne osoby, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie przez lekarzy z klauzuli sumienia albo które mają na celu ośmieszenie lub zastraszenie lekarzy korzystających z tej możliwości.

NFZ: zmiana zarządzenia ws. świadczeń poz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

URPL o ujednoliceniu opisów przelewów
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych informuje o ujednoliceniu opisów przelewów wnoszonych na konto UR tytułem prowadzonych postępowań.


GAZETA PRAWNA

Chorzy na nieufność
Polak pacjent to przeciwnik wagi ciężkiej dla lekarza. Jego wróg. Przekonany, że lekarz jest niedouczony, a jedyny powód, dla którego z nim rozmawia, to chęć wzbogacenia się

Klauzula błądzącego sumienia (WYWIAD)
Choć prawodawca skroił dla wszystkich taki sam mundurek, każdy zaczyna go poprawiać. Sędzia coś skróci, adwokat przytnie, prokurator wydłuży i efekt końcowy ma się jak pięść do nosa
Z Romanem Tokarczykiem rozmawia Piotr Szymaniak

Lekarze to nie apostołowie
Nierozsądnie prowadzone dyskusje na temat "klauzuli sumienia" lekarzy kierują nas ku zasadniczej sprawie filozoficznej i społecznej: ku podziałowi na to, co jest prywatne, a co publiczne. Przed laty zagadnieniem zajmowali się najwybitniejsi filozofowie, jak John Rawls czy Hannah Arendt, jak Ronald Dworkin czy Isaiah Berlin. Dzisiaj piszą na ten temat ludzie, którzy o filozoficznych podstawach sprawy niewiele wiedzą lub zgoła nic nie wiedzą.

Najważniejszy jest czas
Do zwalczenia choroby wywołanej przez bakterie konieczna jest szybka ocena lekowrażliwości szczepu, który nas zaatakował. Wynalazek naukowców z Wrocławia i Bydgoszczy znacznie przyspiesza ten proces

Będzie więcej pediatrów w przychodniach. Ale nie od razu
NFZ będzie mógł kontraktować świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej z internistami i lekarzami dziecięcymi. Nowa regulacja ma poprawić dostęp zwłaszcza do opieki pediatrycznej. To nie stanie się jednak szybko.


WYBORCZA

Chore dzieci zostały bez środków do życia. Bo wpadły w lukę prawną
Minister pracy i posłanka PO przed eurowyborami obiecali, że znajdą się pieniądze dla ciężko chorych dzieci z ośrodka w Piszkowicach. Teraz jest i po wyborach, i po obietnicach. Interwencja Rzecznika Praw Dziecka tylko sytuację pogorszyła.

Za ćwiczenia ratujące wzrok dziecka trzeba słono płacić. A NFZ?
Zapisanie dziecka na specjalistyczne, nieodpłatne ćwiczenia oczu ratujące wzrok graniczy w Lublinie z cudem. Nasz czytelnik: - Nawet NFZ nie wie, gdzie można je wykonać. Odpłatnie seria ćwiczeń słono kosztuje - 500 złotych.

Prof. Chazan mógł przysięgać na "Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego"... w XV wieku
O której przysiędze powinien pamiętać lekarz, który nie chce wskazać pacjentce kolegi, który wykona aborcję? O tej sprzed stuleci, na Apollina, której w dodatku nie składał? Czy może o tej drugiej, w której zobowiązał się, wbrew religijnym różnicom "przeciwdziałać cierpieniu"?

Rzecznik praw pacjenta: Duże uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta przez prof. Chazana
Biuro rzecznika praw pacjenta wprawdzie jeszcze nie zakończyło prac, ale Rafał Błoszczyński z biura zdradza, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji można dojść do wniosku, że "jest duże uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta". Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w sprawie prof. Bogdana Chazana zawiadomienie do prokuratury


Rzecznik praw pacjenta: Duże uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta przez prof. Chazana
Biuro rzecznika praw pacjenta wprawdzie jeszcze nie zakończyło prac, ale Rafał Błoszczyński z biura zdradza, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji można dojść do wniosku, że "jest duże uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta". Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w sprawie prof. Bogdana Chazana zawiadomienie do prokuratury

"Opieka medyczna, a nie watykańska". Manifestacja pod Sejmem
"Zamiast zagwarantować kobietom w Polsce dostęp do opieki medycznej, Ministerstwo Zdrowia przyzwala na narzucanie im ideologii watykańskiej ws. antykoncepcji (w tym antykoncepcji awaryjnej), poradnictwa z zakresu planowania rodziny, badań prenatalnych, przerywania ciąży i zapłodnienia in vitro" - przekonują organizatorzy protestu


TVP INFO

Chazan: nic nie wskazuje na to, że dziecko umrze po porodzie
– Nie jest prawdą, że opóźniałem procedury. Pacjentka otrzymała odpowiedź po dwóch dniach – powiedział w TVP Info prof. Bogdan Chazan, dyrektor szpitala Świętej Rodziny. – Od lat wiadomo, że w tej placówce nie wykonuje się aborcji – dodał. Podkreślił, że "w nagłośnionym przez media przypadku nic nie wskazuje na to, że dziecko umrze po porodzie". – W tej chwili w szpitalu są cztery kontrole; to przekroczenie prawa, powinna być jedna – zaznaczył profesor.


GAZETA.PL

Sprawa prof. Chazana: manifestacje pod szpitalem i Sejmem
"Chcemy lekarzy, nie misjonarzy!", "Zwolnić Chazana!" pikietowano naprzeciwko Sejmu. A pod szpitalem przy Madalińskiego zwolennicy profesora śpiewali mu "Sto lat!"


RZECZPOSPOLITA

Pacjenci z OAB: Nie odbierajcie nam prawa do godności
Dwie pieluchy na dobę, brak leków i przeszkody w drodze do refundacji. Pacjenci z zespołem pęcherza nadreaktywnego skarżą się, że Ministerstwo Zdrowia ich dyskryminuje.

Epidemia różyczki. Padło na panów
Po krztuścu i odrze wraca kolejna choroba zakaźna. W ciągu roku liczba chorych na różyczkę wzrosła sześciokrotnie. Dane o lawinie nowych zachorowań przynosi opublikowany właśnie raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Zmiany w przychodniach
Ułatwienia organizacyjne w medycynie rodzinnej dla pacjentów oznaczają wzrost biurokracji dla lekarzy.

Bilans ustawy refundacyjnej
Leki w Polsce są tanie,  ale w aptece niedostępne dla pacjentów.

Klauzula sumienia dzieli ekspertów
Część ekspertów mówi, że musi być wykaz lecznic wykonujących aborcję. Inni mówią, że lepiej nic nie zmieniać.


"Deklaracja wiary", czyli o aborcji i in vitro raz jeszcze
W kwestii tzw. "deklaracji wiary" w pełni zgadzam się z poglądami ks. prof. A. Szostka, który to jako uczeń św. Jana Pawła II wraz z ks. prof. T. Styczniem uczył i mnie etyki. Egzaminował zaś mgr Gula.


TOK FM

Lis o Chazanie: "Trzeba być sadystą bez serca!"
- Powiedzieć, że zgwałcona 11-latka ma rodzić, bo tak chcą panowie z pisowskiego talibanu, to dla mnie absolutny sadyzm - komentował w poranku TOK FM Tomasz Lis.


TVN 24

Kaczyński: podważanie klauzuli sumienia to podważanie tolerancji religijnej
W Polsce obowiązuje klauzula sumienia. Każdy, kto ją podważa, podważa tolerancję religijną w kraju - uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ocenił, odwołanie prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala będzie aktem nietolerancji religijnej.


Spór o "sumienie lekarza". Zwolennicy i przeciwnicy prof. Chazana demonstrują swoje racje
Przed Sejmem zebrali się w piątek przeciwnicy decyzji prof. Bogdana Chazana, który odmówił legalnej aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. "Sumienie lekarza nas nie interesuje, skoro nasze jest lekceważone" - mówili. Z kolei przed szpitalem św. Rodziny, którym prof. Chazan kieruje, zgromadziły się osoby popierające lekarza. Dyrektor poinformował, że szpital pracuje normalnie. - Pacjentki nadal nas lubią i my je też - żartował. Dodał, że kobieta, której odmówił aborcji, zdecydowała się donosić ciążę. - Bardzo możliwe, ze dziecko będzie długo żyło - dodał.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Polsko-australijski szczyt zdrowia
W Warszawie w piątek trwa Hospital Management, największa konferencja adresowana do dyrektorów szpitali. W czwartek najważniejszym wydarzeniem na niej był polsko-australijski szczyt zdrowia.

Rząd opóźnia zmianę prawa w sprawie leczenia za granicą
Swoboda pracy, uczenia się i zamieszkania to prawa, do których obywatele UE zdążyli się przyzwyczaić. Kolejnym etapem integracji jest uproszczenie i ujednolicenie zasad korzystania z usług medycznych we wszystkich krajach wspólnoty. Zgodnie z przepisami, ubezpieczony pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie, według stawek w swoim kraju. Jednak politycy postanowili wprowadzić kilka usprawnień, które mogą zniechęcić Polaków do korzystania z tego rozwiązania.

Portrety szpitali najlepszych
W czwartek przyznano nagrody podczas gali projektu "Portrety Szpitali" - dla najlepszych szpitali badanych w ogólnopolskim projekcie benchmarkingowym. Konkursowi patronowali Polska Federacja Szpitali, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Wykluczenie chorych na raka kosztowne dla społeczeństwa
Wykluczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z życia zawodowego i społecznego jest kosztowne dla całego społeczeństwa – przekonywali lekarze i pacjenci w czwartek na spotkaniu prasowym w stolicy. Wielu chorych może pracować i pełnić swoje życiowe role - mówili. Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii "Tu i teraz", poświęconej kobietom z zaawansowanym rakiem piersi.

Pediatrzy powinni rozmawiać z rodzicami o żywieniu dzieci
Polskie dzieci są źle żywione – kilkanaście procent ma nadwagę, nieco mniej jest niedożywionych; dlatego pediatrzy podczas wizyt kontrolnych powinni obowiązkowo rozmawiać z rodzicami o żywieniu ich dziecka – postulują eksperci.


DZIENNIK.PL

"Nie rządzi nami Sumienie w Duchu Świętym". Lekarze skrzykują się przeciwko "Deklaracji wiary"
Lekarze, którzy nie zgadzają się z "Deklaracją wiary", stworzyli własne oświadczenie.


PULS BIZNESU

Pacjenci czy… 0,5 mld zł
Leki tylko w aptece — o to walczą ich dystrybutor Neuca i polscy farmaceuci. Protestują sklepy, stacje i producenci.


MEDEXPRESS

Szczyt Zdrowie: Brak wiedzy to podstawowy problem
O to, co jest największym problemem w kwestii chorób rzadkich Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl pyta Marię Liburę z Uczelni Łazarskiego oraz uczestniczkę panelu "Narodowy program chorób rzadkich" Szczytu Zdrowie.

Szczyt Zdrowie: Narodowy program chorób rzadkich to obowiązek
O narodowy program chorób rzadkich Alicja Dusza zapytała prof. Piotra Fiedora, członka Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy ministrze zdrowia oraz uczestnika panelu "Nowoczesna medycyna: leki biologiczne, terapie celowane" Szczytu Zdrowie.

Igor Radziewicz-Winnicki: Wycofanie leków homeopatycznych nie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia Polaków
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował  prośbę do Ministerstwa Zdrowia o zainicjowanie dyskusji na forum europejskim nad zmianami w rejestracji produktów leczniczych. Czy dzięki temu uda się ograniczyć sprzedaż preparatów homeopatycznych?

Dyrektor szpitala odwołany przez nadwykoniania
Janusz Chełchowski przestaje kierować olsztyńską polikliniką MSW. Dlaczego?


NASZ DZIENNIK

Prawo do urodzenia
Z prof. Joanną Szymkiewicz-Dangel, specjalistą kardiologiem-pediatrą, kierownikiem naukowym Poradni USG "Agatowa" przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska

Za ostro o aborcji?
Służba prasowa Pałacu Prezydenckiego "ocenzurowała" wystąpienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerharda Müllera.

Wyraź poparcie dla prof. Chazana!
Profesor dr hab. n. med. Bogdan Chazan za to, że odmówił pacjentce zabicia jej dziecka, powołując się na sumienie i obronę życia, wciąż jest szykanowany. Chcesz wyrazić swoje poparcie dla nieugiętej postawy lekarza? Możesz to uczynić, przychodząc na pikietę solidarności.


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Izby lekarskie bronią lekarzy
Przedstawiciele środowisk lewicowych i prorządowe media nie ustają we wściekłym ataku na lekarzy, którzy podpisali "deklarację wiary". Murem w ich obronie staje m.in. Konferencja Episkopatu Polski. "Agresja medialna i nacisk dyscyplinarny stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym" – czytamy w oświadczeniu KEP.
W ostatnich dniach obiektem wyjątkowo agresywnego ataku medialnego stał się prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie.


POLSKA TIMES

Profesor podpisał deklarację wiary. Teraz będzie szefem kliniki ginekologii?
Wrocławska Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będzie miała nowego kierownika. W poniedziałek rozstrzygnie się, czy tę funkcję obejmie ginekolog dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzwyczajny, czy też może prof. Marian Gabryś, ginekolog-onkolog. Ta druga kandydatura wzbudza kontrowersje. Prof. Gabryś podpisał bowiem deklarację wiary. Czy sygnatariusz takiego dokumentu jest właściwą osobą na tym miejscu? Komentują to dla nas specjaliści i sam prof. Marian Gabryś.


TVN WARSZAWA

Kontrola w szpitalu prof. Chazana. "Wnioski w przyszłym tygodniu"
Miała zakończyć się dzisiaj, ale jeszcze trwa. Dopiero w przyszłym tygodniu ratusz ma poznać wnioski z kontroli w szpitalu Św. Rodziny. Pierwsze ustalenia ze swojej kontroli ujawnił już rzecznik praw pacjenta. W powijakach jest natomiast postępowanie kontrolne, które zapowiedział Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszystkie działania mają związek z dyrektorem Bogdanem Chazanem, który miał odmówić aborcji powołując się na klauzulę sumienia.


PULS FARMACJI

NFZ przyjrzał się aptekom
W pierwszym kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły ponad 383 kontroli w aptekach, aż 353 zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Tylko w 43 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Jakie nieprawidłowości wykryli kontrolerzy?


SUPER EXPRESS

Łukasz Warzecha: Deklaracja wiary
Niestety, Macierewicz był już na okładce "Newsweeka" w turbanie jako talib. Gdyby nie to, że odgrzewanie starych pomysłów okładkowych może nie być dobrym pomysłem, Tomasz Lis na pewno umieściłby wkrótce na pierwszej stronie swojego tygodnika prof. Chazana, dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny, w tym samym nakryciu głowy, jako złowrogiego fanatyka.


FRONDA

Akademicy w obronie prof. Bogdana Chazana!
"Wszelkie próby dyskryminacji ze względu na światopogląd lub praktykowanie etosu zawodowego bezpośrednio uderzają w funkcjonowanie państwa prawa i rozwój Polski".
***
12 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Klinika Urologii WUM: operacje onkologiczne z użyciem NanoKnife
W Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie we wtorek (10 czerwca) prof. Piotr Radziszewski przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia NanoKnife przeprowadził operację zniszczenia nowotworu prostaty. Zastosowana metoda pozwoliła na zachowanie pozostałej części narządu.


MZ odpowiada NRL nt. regulacji zrównujących czas pracy pracowników zakładów medycznych
Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, będzie obowiązywał wyższy - o 50 proc. - wymiar czasu pracy m.in. dla radiologów, patomorfologów, fizjoterapeutów. Resort zdrowia zapowiada, że nie będzie żadnych zmian w powyższych przepisach, o które apelował samorząd lekarski.

Duże zmiany na liście konsultantów krajowych
Minister zdrowia powołał kilkunastu nowych konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich. Zmiany dotyczą m.in. kardiologii, psychiatrii i hematologii.


GAZETA PRAWNA

E-konto v. papier w przychodni. Plusy dodatnie i ujemne
Nie rewolucja i nie w tym roku. Raczej dostosowanie służby zdrowia do standardów XXI wieku

Konto pacjenta jak rachunek w e-banku lub e-mail
Zamiast papierowej recepty będzie kod wysłany na smartfona – obiecuje Marcin Kędzierski


Sprawa prof. Chazana trafi do prokuratury?
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz po wynikach kontroli w Szpitalu Św. Rodziny zdecyduje czy zawiadomić prokuraturę o sprawie prof. Bogdana Chazana.


WYBORCZA

Chazan: Nie znam lekarza, który wykonuje aborcje
Nie przypominam sobie, abyśmy w moim szpitalu usunęli ciążę albo odesłali w tym celu pacjentkę do innego szpitala

Pierwszy wyrok w sprawie leczenia za granicą. NFZ stęka i płaci za zaćmę w Czechach
Sąd nakazał wypłacenie prawie 4 tys. zł pacjentowi, który nie chciał czekać w kolejce w Polsce i poddał się zabiegowi za granicą. Jest też pozew o pół miliona za przeszczep wątroby.

Poseł Hoc: Dla zgwałconej dziewczynki aborcja to kolejna trauma
Zgwałconej 11-letniej dziewczynce powinno się dać szansę urodzić dziecko, aborcja będzie dla niej kolejną traumą, którą funduje jej współczesny świat - uważa Czesław Hoc, lekarz i poseł PiS z okręgu koszalińskiego, który właśnie dołączył do lekarzy "Deklaracji wiary".


Nie wychodziły z WC. Przeszły nowatorski zabieg w Juraszu
Nowatorski zabieg wszczepienia stymulatora pęcherza moczowego przeprowadzili urolodzy w bydgoskim szpitalu uniwersyteckim im. Jurasza. Jest szansa, że ta metoda leczenia będzie finansowana przez NFZ.

Urolog skazany za molestowanie pacjentek. "Stosował podstępną metodę"
Oskarżony, który przez wiele lat sprawował funkcje lekarza, wykorzystał tę misję do spełniania swoich pozamedycznych zachcianek.


RZECZPOSPOLITA

Nie zgłosił powikłań po szczepieniu
Sanepid próbuje walczyć z ignorowaniem przez lekarzy tzw. niepożądanego odczynu poszczepiennego. Za jego niezgłoszenie ukarał ordynatora z Sosnowca.

Wiele do poprawienia w lecznicach dla chorych psychicznie
Rząd powinien udoskonalić przepisy określające zasady pobytu pacjentów-przestępców w szpitalach psychiatrycznych oraz ich przewozu.

Ks. Andrzej Szostek: Podtrzymuję swoje stanowisko
Opublikowanie mojej wypowiedzi w sprawie klauzuli sumienia wywołało szereg nieporozumień. Przynajmniej niektóre chciałbym spróbować usunąć.


Gronkiewicz-Waltz: Czekam na wyniki kontroli w szpitalu prof. Chazana
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowiła, że nie odwoła ani nie zawiesi w czynnościach profesora Bogdana Chazana, któremu zarzuca się, że odmówił aborcji kobiecie, która miała do tego prawo. Decyzję podejmie po otrzymaniu wyników kontroli w placówce.

SLD składa zawiadomienie do prokuratury ws. prof. Chazana
SLD zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora miejskiego szpitala św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdana Chazana. W zawiadomieniu SLD informuje o odmowie wykonania zabiegu przerwania ciąży przez ginekologa.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Dlaczego lekarze powinni bronić prof. Chazana
Atak na profesora i podważanie tego, że zasady etyczne są ważniejsze niż prawo stanowione, jest tworzeniem "nowego lekarza", funkcjonariusza państwa, podporządkowanego całkowicie i bezrefleksyjnie władzy. Taki nowy lekarz już niedługo może być rządzącym bardzo potrzebny, bo bankructwo publicznej służby zdrowia jest oczywistym faktem.


TYGODNIK POWSZECHNY

Ks. Szostek: Lekarz, który podejmuje pracę w publicznym ośrodku zdrowia, jest zobowiązany do respektowania obowiązującego prawa
"Opublikowanie w PAP mojej wypowiedzi w sprawie klauzuli sumienia wywołało szereg nieporozumień. Przynajmniej niektóre chciałbym spróbować usunąć" - ks. prof. Andrzej Szostek wyjaśnia nieporozumienia związane z jego wypowiedzią na temat "deklaracji wiary" i "klauzuli sumienia".


RMF 24

Leczenie za granicą? NFZ na pewno tego nie ułatwi
Najwcześniej w lipcu Sejm uchwali przepisy, które umożliwią Polakom leczenie się za granicą. Trwają ostatnie prace na wdrożeniem spóźnionej już o pół roku tak zwanej dyrektywy transgranicznej - ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.


TVP INFO

"Lekarz nie jest punktem usługowym, gdzie można załatwić wszystko"
– Lekarz nie jest punktem usługowym, gdzie można załatwić wszystko według swojego życzenia. Lekarz jest szczególnym zawodem – mówił w programie "Polityka przy kawie" Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Głos w dyskusji nad obecnym kształtem klauzuli sumienia zabrał też drugi gość programu wiceminister zdrowia Sławomir Neuman. – Klauzula sumienia została wprowadzona i ona działa – stwierdził.


DO RZECZY

Nagonka bez sumienia
Z Konstantym Radziwiłłem, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej rozmawia Tomasz P. Terlikowski


POLSKIE RADIO

Rozmowa dnia: prof. Bogdan Chazan
Kamila Terpiał-Szubartowicz: Gościem Rozmowy dnia jest prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, w którym też jesteśmy. Dzień dobry, panie profesorze.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Koniec z pozorami
To, o czym śnił minister Mariusz Łapiński (a raczej – o czym nie śmiał chyba śnić), ma się stać faktem.

RPO: To administracja szpitala powinna informować, kto wykona zabieg aborcji
Obecna regulacja prawna klauzuli sumienia "nie jest zadowalająca i stwarza rodzaj konfliktu" – uważa rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

Arłukowicz podpisał programy specjalizacyjne kształcenia modułowego
Minister zdrowia zapewnia, że dzięki kształceniu modułowemu skróci się czas uzyskiwania przez młodych lekarzy wąskiej specjalizacji.

Amnesty International: Deklaracja wiary może być zagrożeniem dla praw pacjenta
Możliwość podpisania przez lekarzy deklaracji wiary, w formie zaproponowanej przez dr Wandę Półtawską dnia 5 marca 2014 r. lub podobnej, wzmacnia wątpliwości, które budzi praktyka stosowania klauzuli sumienia oraz brak gwarancji proceduralnych do skorzystania z przewidzianych prawem świadczeń - twierdzi Amnesty International.

Radni Krakowa: TK powinien zbadać ustawę o działalności leczniczej
O stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy o działalności leczniczej chce wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego Komisja Zdrowia Rady Miasta Krakowa. Jej zdaniem przepisy pozwalają bez żadnych ograniczeń likwidować szpitale, które mają ujemny wynik finansowy. W środę Komisja przyjęła projekt uchwały w tej sprawie. O tym, czy Kraków wystąpi do TK, cała Rada Miasta ma dyskutować i zdecydować na sesji 25 czerwca.


TVN 24

Piekarska o prof. Chazanie: mogło dojść do przestępstwa. Gowin: to wybitny lekarz
- Nie może być tak, że ktoś ma jakiś światopogląd, narzuca go komuś innemu i nie świadczy usług, do których jest zobligowany. To jest sytuacja absolutnie kuriozalna - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Katarzyna Piekarska z SLD. Odniosła się w ten sposób do sprawy prof. Bogdana Chazana, który - powołując się na klauzulę sumienia - odmówił kobiecie wykonania aborcji, choć dziecko ma liczne wady. - To nic innego, jak atak na prof. Chazana, który jest wybitnym lekarzem - przekonywał z kolei Jarosław Gowin z Polski Razem.


PULS BIZNESU

Onkologiczna gratka warta 1 mld EUR
Rusza jedna z większych tegorocznych transakcji na rynku fuzji i przejęć w naszym regionie. Światowe tuzy ustawiają się w kolejce po Euromedic.


TOK FM

Rozenek: W radzie szpitala prof. Chazana zasiadają dwie radne SLD. I nic nie zrobiły. To obłuda Sojuszu
- W radzie społecznej Szpitala Świętej Rodziny zasiadają dwie radne SLD. Nigdy nie zrobiły żadnego rabanu wokół tego, że tam są takie praktyki. SLD jest obłudne w tej sprawie, jak we wszystkich sprawach dotyczących świeckiego państwa - powiedział Andrzej Rozenek, rzecznik Twojego Ruchu w Radiu ZET, komentując sprawę prof. Bogdana Chazana, który ze względów religijnych odmawiał pacjentkom przeprowadzania zgodnych z prawem aborcji.


GOŚĆ NIEDZIELNY

Deklaracja świadomości
Prawo stanowione mówi o tym, co wolno, sumienie mówi o tym, co trzeba.
***
11 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Koordynator, motywator, doradca - kim może być coach medyczny? I kto za to zapłaci?
Śląski Uniwersytet Medyczny wprowadza do swojej oferty studiów II stopnia kierunek: coaching medyczny. Dla kogo przeznaczone są tego typu studia i czy to jest zawód z przyszłością?

Etyk z UW: klauzula sumienia jest rozwiązaniem kompromisowym
Klauzula sumienia jest rozwiązaniem kompromisowym; stosujący ją lekarz nie rezygnuje ze swoich poglądów, a pacjent godzi się na to, że musi gdzie indziej udać się po świadczenie, które mu się należy - mówi w rozmowie z PAP etyk z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Paweł Łuków.

Raport: wiedza młodzieży na temat raka jest niewielka
Najnowsza kampania edukacyjna realizowana przez Fundację Rosa i Fundację Onkologiczną DUM SPIRO–SPERO - RAKOOBRONA – rozpoczęła się prezentacją raportu dotyczącego świadomości profilaktyki onkologicznej wśród młodzieży. Jak pokazuje raport przygotowany przez organizatorów programu, braki w wiedzy młodzieży są co najmniej niepokojące.


GAZETA PRAWNA

Klauzula sumienia nie może zagrażać życiu pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska - Lekarz bez względu na przekonania religijne ma obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłej

Chory zapisze się tylko do jednej kolejki
Rząd przyjął wczoraj dwie z pakietu trzech ustaw zdrowotnych ministra Bartosza Arłukowicza. Mają one poprawić dostęp do świadczeń dla chorych na raka oraz skrócić kolejki do lekarzy.

Krótszy czas pracy bez opinii lekarza
Siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo będzie z mocy prawa pracowała osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem dysfunkcji zdrowotnej.


WYBORCZA

Będą kary dla lekarzy, którzy za rzadko wykrywają raka. Rząd przyjął pakiet antykolejkowy
Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy zdrowotnej dotyczą jednak nie tylko zniesienia kolejek dla chorych na raka, ale także zapowiadanej od dwóch lat reformy NFZ.

Prof. Chazan złamał kontrakt? Pytamy rzeczniczkę praw pacjenta
- Klauzula sumienia dotyczy konkretnego lekarza, a nie szpitala. Dyrektor nie może wypowiadać się w imieniu swoich pracowników - tak rzeczniczka praw pacjenta komentuje postępowanie dyrektora miejskiego szpitala św. Rodziny, który odmówił przeprowadzenia aborcji w tej placówce.

Minister, a bez wyobraźni. Dlaczego pakiet antykolejkowy jest zły
Zamiast na specjalistów resort chce zrzucić odpowiedzialność za wykrycie raka na lekarzy rodzinnych. Zmiany w NFZ to także nieporozumienie. Będzie chaos i kolejna kompromitacja centralnego sterowania.

E-rewolucja w służbie zdrowia. Lekarze, po testach: "To może być prawdziwy przełom"
Koniec niewyraźnie wypisanych recept i skierowań na druczkach. Jeszcze w tym roku ma działać Internetowe Konto Pacjenta. - Jeśli ten system się sprawdzi, to będzie prawdziwy przełom - mówią lekarze.


Krytykuję "Deklarację wiary". Ale bronię uznawania wyższości prawa Bożego nad państwowym
"Deklaracja wiary" podpisana przez polskich lekarzy wywołała lawinę komentarzy i doprowadziła do silnego konfliktu. Nie tylko wśród pacjentów, polityków czy publicystów, ale również w samym środowisku medycznym. Jednak część tego uprawnionego sporu w demokratycznym państwie z pozycji popierania lub krytykowania samego dokumentu niespodziewanie zmieniło się w dyskusję o prymacie prawa Bożego nad państwowym.

Arłukowicz o sprawie prof. Chazana: "Encyklika w domu, a w pracy encyklopedia"
- Nie będę pozwalał na to, aby prawo Boskie przesłaniało prawo ludzkie. Od wyznawania wiary jest kościół, szpital jest od leczenia - mówił minister zdrowia Bartosz Arłukowicz na antenie TVN 24.


RZECZPOSPOLITA

Pacjent już nie zapisze się do kilku kolejek
O pierwszym terminie, w jakim można dostać się do lekarza, lecznica zawiadomi NFZ raz na tydzień. Zdaniem ekspertów powinna codziennie.

Burza nad profesorem Chazanem
Sprawa ginekologa, profesora Bogdana Chazana, który odmówił wykonania aborcji ciężarnej pacjentce, jest tematem rozmów w mediach i budzi skrajne emocje.

Ks. prof. Szostek: lekarze powinni wypełniać przepisy prawa
Lekarze powołujący się na klauzulę sumienia powinni – zgodnie z obowiązującymi przepisami - wskazywać pacjentom, kto może dokonać zabiegu, którego im samym sumienie nie pozwala wykonać - podkreśla w rozmowie z PAP ks. prof. Andrzej Szostek, etyk z KUL.


RPO: w Polsce wciąż mamy do czynienia z nieludzkim traktowaniem
Choć w Polsce teoretycznie nie stosuje się tortur, wciąż zdarzają się przypadki nieludzkiego traktowania, np. w zakładach psychiatrycznych - alarmuje RPO Irena Lipowicz, przedstawiając raport z Krajowego Mechanizmu Prewencji, w ramach którego wizytuje miejsca izolacji.

NFZ: placówka ma obowiązek przestrzegać kontraktu z Funduszem
Szpital lub oddział ginekologiczno-położniczy, który ma z NFZ podpisany kontrakt, ma obowiązek wykonywać świadczenia ginekologiczno-położnicze, w tym również terminację ciąży - przypomina rzeczniczka prasowa centrali Funduszu Agnieszka Gołąbek.


POLITYKA

Prof. Chazan w obronie "Deklaracji wiary lekarzy katolickich"
Rozmowa z prof. Bogdanem Chazanem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, sygnatariuszem "Deklaracji wiary lekarzy katolickich".


Jan Hartman - Deklaracja obywatelska
Marzy mi się, aby światli Polacy zareagowali na wypowiedzenie lojalności państwu polskiemu przez grupę lekarzy, własną deklaracją lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej.


TVN 24

Odmówił badań prenatalnych. Mimo wyroku wciąż jest ordynatorem
Ordynator oddziału ginekologicznego w Łomży, mimo poważnych wskazań, odmówił ciężarnej kobiecie badań prenatalnych. Urodziła drugie niepełnosprawne dziecko. Ta historia ma już swój sądowy finał - ginekolog został uznany winnym, ale konsekwencji nie poniósł żadnych. Odszkodowanie zapłacił szpital, a lekarz do dziś jest szefem oddziału ginekologicznego w jedynym w tej miejscowości szpitalu. ("Czarno na białym")

Prestiżowa nagroda dla polskiego lekarza. "Cichy bohater świata medycyny"
Doktor Maciej Kowalczyk został wyróżniony prestiżową nagrodą Fundacji Project HOPE. Jest to jedna z najważniejszych nagród w medycynie. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odebrał ją na uroczystej gali w Waszyngtonie.

RPO: Lekarz ma prawo do klauzuli sumienia, pacjent do opieki zdrowotnej. Trzeba zmienić przepisy
Rzecznik praw obywatelskich chce zmiany przepisów dotyczących klauzuli sumienia lekarzy. Lekarz mógłby jak dotąd korzystać z klauzuli, ale musiałby niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego. Następnie to dyrekcja placówki miałaby obowiązek informować pacjenta, gdzie może uzyskać pomoc. RPO zwróci się do ministra zdrowia w sprawie zmiany przepisów.


Szpital prof. Chazana działa zgodnie z sumieniem dyrektora a wbrew prawu?
W szpitalu im. Świętej Rodziny, którego dyrektorem jest profesor Bogdan Chazan, lekarze odmawiają usunięcia ciąży – nawet zagrażającej zdrowiu lub życiu, nie wypisują recept na tabletki antykoncepcyjne, nie zlecają badań prenatalnych. Wszystko to, jak mówią w rozmowie nagranej ukrytą kamerą, z obawy przed dyrektorem. Czy państwowy szpital ma prawo tak funkcjonować?

Arłukowicz: od wyznawania wiary jest kościół, a szpital od leczenia
Nie będę pozwalał na to, aby prawo boskie przesłaniało prawo ludzkie. Od wyznawania wiary jest kościół, szpital jest od leczenia. Encyklika powinna być w domu, a w pracy encyklopedia - oświadczył w "Faktach po Faktach" minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Odniósł się w ten sposób do sprawy prof. Bogdana Chazana, który - powołując się na klauzulę sumienia - odmówił kobiecie wykonania aborcji, choć dziecko ma liczne wady.


TOK FM

Piekarska: Byłam pacjentką prof. Chazana. Odmówił badań prenatalnych. Z tym trzeba skończyć, bo obudzimy się w talibanie
- Kiedy 15 lat temu byłam w ciąży, byłam pacjentką prof. Chazana. Poprosiłam o badanie prenatalne. Powiedział mi: "nie, nie, jak pani przeprowadzi badania i coś będzie nie tak, pani będzie chciała usunąć ciążę". Zgłupiałam - mówiła w Poranku Radia TOK FM Katarzyna Piekarska z SLD.


"Minister Zdrowia i premier cofają nas w głąb państwa autorytarnego, w czas pogardy i lekceważenia jednostki"
Uczyniono w Polsce z kobiet zakładniczki obłudy i zakłamania. Akceptowanie sytuacji, w której przyzwala się, aby niektórzy lekarze mieli prawo do decydowania o tym, która kobieta i kiedy ma prawo do stanowienia o swoim życiu, zdrowiu i płodności jest posyłaniem wyraźnego sygnału, że władza godzi się na nieprzestrzeganie prawa wobec ponad połowy społeczeństwa - wobec kobiet.

Biskupi o krytykach "Deklaracji wiary": Do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu
- Coraz mniej jest miejsca na obiektywne i uniwersalne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu - napisali biskupi w stanowisku wydanym po dwudniowym zebraniu episkopatu. Podziękowali też pracownikom służby zdrowia, którzy podpisali "Deklarację wiary".


TVP INFO

Środa o postawie Chazana: może to jest po prostu nienawiść do kobiet
– Tego rodzaju "obrona sumienia", a właściwie jakiegoś tępego uporu i okrucieństwa, wydaje mi się nie mieć nic wspólnego z religią. To pokazanie, że kobiety są od rodzenia i wychowywania – mówiła w TVP Info prof. Magdalena Środa, komentując sprawę prof. Chazana, który nie chciał wykonać aborcji, chociaż wiedział, że dziecko nie ma szans na przeżycie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Ministerstwo zdrowia ma 800 mln zł na pakiet kolejkowy
Ministerstwo Zdrowia złamało się. Mówi na razie nieoficjalnie o 800 mln zł z przeznaczeniem na pakiet kolejkowy. Na razie nie wiadomo jednak, czy pieniądze otrzyma podstawowa opieka zdrowotna, czy onkologia.

Czy chorzy na stwardnienie rozsiane zostaną bez leków?
Już 1 lipca 2014 roku kończą się programy lekowe dla chorych na stwardnienie rozsiane. Jeśli nie będzie decyzji o przedłużeniu chorzy zostaną bez leków. Agencja Oceny Technologii Medycznych rekomenduje ministrowi zdrowia bezterminowe leczenie chorych na stwardnienie rozsiane w programach lekowych obecnie trwających 5 lat. Decyzja, czy tak się stanie leży teraz w gestii resortu.

Trafić w nowotwór przed weryfikacją NFZ
Pacjent z pakietem kolejkowym w dalszym ciągu nie może czuć się bezpiecznie. Rząd zgodził się na jego przyjęcie, ale w dalszym ciągu trwają prace nad algorytmem, który określi ile kart onkologicznych może wydać lekarz POZ bez konsekwencji, jeśli w efekcie okaże się, że pacjent nie choruje na nowotwór. Jeśli na 15 przypadków nie potwierdzi się żaden lekarze POZ, jeśli wystawią kolejne karty będą karani przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Trafić w nowotwór przed weryfikacją NFZ
 Po przyjęciu przez rząd pakietu kolejkowego pacjent nadal nie może się czuć bezpiecznie. Trwają bowiem prace nad algorytmem, który określi, ile kart onkologicznych może wydać lekarz POZ bez konsekwencji, jeśli okaże się, że jego podejrzenia się nie sprawdzają. Gdy na 15 przypadków nie potwierdzi się żaden, lekarze POZ będą karani przez NFZ, jeśli wystawią kolejne karty.

Unia ma dość marnotrawienia środków na polską ochronę zdrowia
Komisja Europejska ma dość chaosu w szpitalnych inwestycjach w Polsce. Oczekuje od samorządów współpracy, a od rządu koordynacji wydatków. – Pieniądze muszą być wydawane efektywnie. Nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, a sąsiadujące ze sobą placówki np. kupują taki sam bardzo drogi sprzęt, który potem jest w niewielkim zakresie wykorzystywany – mówi nam Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Pakiet kolejkowy bez pieniędzy nie zadziała
Przyjęte we wtorek przez rząd pakiety kolejkowy i onkologiczny idą w dobrym kierunku, jednak bez pieniędzy nie zadziała - oceniają przedstawiciele organizacji lekarskich. Środowisko pacjentów jest nastawione znacznie bardziej optymistycznie.


Zdrowie po transformacji
Z różnicy, która 25 lat temu dzieliła nas pod względem długości życia od rozwiniętych krajów UE, zdołaliśmy nadrobić zaledwie rok. W takim tempie wyrównamy zaległości w niewyobrażalnie odległej przyszłości – mówi Bogdan Wojtyniak, wicedyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakladu Higieny.


POLSKIE RADIO

RPO chce zmiany przepisów w sprawie klauzuli sumienia lekarzy
Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje, żeby to nie lekarz, a administracja placówki medycznej miała obowiązek informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać dany lekarz z powodu konfliktu sumienia.


MEDEXPRESS

PPOZ: Sprzeciwiamy się biurokracji
Lekarze rodzinni z PPOZ skrytykowali projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy: lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Czego domagają się w zamian?

Uczciwa cena leku
O uczciwej cenie leków innowacyjnych, a także o zależności ceny od skuteczności nowych technologii z wiceministrem zdrowia Igorem Radziewiczem-Winnickim, uczestnikiem panelu "Polityka lekowa – nowe kierunki czy kontynuacja" Szczytu Zdrowie, rozmawia Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl.


NEWSERIA

Rośnie skuteczność leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego. Do przełomu wciąż jednak daleko
Tętnicze nadciśnienie płucne pojawia się nawet u osób poniżej 30. roku życia, a jego pierwsze objawy utrudniają prawidłową diagnozę. Pacjenci skarżą się na ciągłe zmęczenie i niską wydolność fizyczną, dlatego część z nich zmienia dietę i tryb życia w nadziei na poprawę.


POLSKA TIMES

Deklaracja wiary lekarzy: Twój Ruch chce, by Wanda Półtawska stanęła przed sądem [VIDEO]
Twój Ruch jeszcze w środę złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dr Wandę Półtawską. Przyjaciółka Jana Pawła II jest inicjatorką pomysłu podpisywania przez lekarzy tzw. deklaracji wiary.


TVN WARSZAWA

Finansowa zapaść w dwóch dziecięcych szpitalach. Połączą się?
Władze Mazowsza, aby ratować zrujnowane finansowo szpitale dziecięce, chcą je połączyć. Chodzi o warszawską placówkę przy ul. Niekłańskiej i szpital w Dziekanowie Leśnym. - Połączenie ma na celu wzmocnienie pozycji szpitali. Trwają analizy, które miałyby pokazać, jak podzielą się zadaniami - przyznaje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.


NIEZALEŻNA

Cezary Pazura w obronie prof. Chazana
Przypadek profesora Chazana – to najnowszy wpis na oficjalnym facebook'owym profilu Cezarego Pazury. Aktor wystąpił w obronie znanego ginekologa atakowanego przez lewicowe media. - Jak mniemam Pan Profesor chciał OCALIĆ ŻYCIE. Jakie by ono nie było i ile nie miałoby trwać... Postawa heroiczna, czyż nie? – czytamy na portalu społecznościowym. Zarzuca również manipulację jednej ze stacji telewizyjnych.
***
10 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Leki hurtowo znikające z polskiej apteki: państwo traci nad tym kontrolę
Nielegalny wywóz leków z Polski za granicę czy tzw. reeksport to coś, na czym zarabia polska hurtownia i apteka biorąca udział w procederze, zagraniczna hurtownia oraz producent leku, który umożliwia taki obrót swoim produktem. Tylko pacjent zostaje na lodzie, a tanie leki powoli stają się mitem.

Centrala NFZ ma nowego rzecznika prasowego
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniła Agnieszkę Gołąbek do pełnienia funkcji rzecznika prasowego. Nie podano żadnych powodów, dla których zdecydowano o odejściu dotychczasowego rzecznika Andrzeja Troszyńskiego.

PPOZ: zamieszanie wokół Deklaracji wiary niepotrzebnie dzieli środowisko lekarzy
W liście otwartym do samorządu lekarskiego Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia apeluje o zaprzestanie dyskusji wokół Deklaracji wiary. Bożena Janicka, prezes PPOZ zwraca uwagę, że kwestie wiary niepotrzebnie dzieli środowisko, co osłabia jego głos w negocjacjach z decydentami.

NFZ o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej - wykaz nieprawidłowości
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2014 r.

NFZ ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy prezesa
Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na stanowisko zastępcy prezesa NFZ do spraw medycznych.


Eksperci: zbyt mała wiedza lekarzy rodzinnych nt. autyzmu
Polacy wiedzą coraz więcej na temat autyzmu, ale nasz system edukacyjny wciąż wyklucza dzieci z tym schorzeniem, a lekarze pierwszego kontaktu mają zbyt małą świadomość tego tematu - mówili uczestnicy spotkania z Anną Komorowską w Pałacu Prezydenckim.

MZ: karty leczenia onkologicznego w projekcie tzw. ustawy kolejkowej
Jednym z bardzo ważnych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki na każdym etapie choroby nowotworowej oraz poprawienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz standardu opieki nad pacjentem onkologicznym - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

MZ: dzień informacyjny nt. działań UE w dziedzinie zdrowia
W czwartek (12 czerwca) w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się Dzień Informacyjny Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) w czasie którego przedstawiciele Komisji Europejskiej (Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności) zaprezentują główne założenia programu i planu pracy na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowej procedury składania propozycji oraz zarządzania finansowego.

Lekarze o pakiecie kolejkowym: zmiany w dobrym kierunku, ale niewystarczające
Przyjęty we wtorek (10 czerwca) przez rząd pakiet kolejkowy i onkologiczny idą w dobrym kierunku, jednak są to zmiany niewystarczające - oceniają przedstawiciele organizacji lekarskich. Środowisko pacjentów jest nastawione znacznie bardziej optymistycznie.


GAZETA PRAWNA

Kolejny rok bez konkursów NFZ. Stracą pacjenci i nowoczesne placówki
Ministerstwo Zdrowia zamyka po raz kolejny rynek usług zdrowotnych dla nowych inwestorów. Świetnie wyposażone szpitale będą mogły leczyć tylko odpłatnie

Służba zdrowia: słaby musi umrzeć
Ha, ha, ha, ale dowcip zrobił resort zdrowia prywatnym przychodniom i klinikom. Znów nie zostaną rozpisane konkursy na ich usługi. Te jednostki, które już mają kontrakty, po prostu aneksują swoje umowy. A właściciele tych nowych, którzy dopiero liczyli, że w tym rozdaniu wygrają i uszczkną trochę budżetu NFZ, mogą się upić ze smutku, a potem zamknąć swoje interesy.


WYBORCZA

"11-letnie dziecko nie powinno być matką". Ginekolożka o traumie zgwałconej dziewczynki
Dziewczyny w czasie pokwitania są mało dojrzałe emocjonalnie. Nie potrafią podejmować odpowiedzialnych decyzji ani przewidywać konsekwencji swoich czynów. Czy to 11-latka, 14-latka, czy 15-latka, to jest zawsze tragedia, zwłaszcza jak się nie ma wsparcia rodziców czy partnera - mówi dr Anna Włodarczak, ginekolożka dziecięca

Sumienie bez współczucia
W najnowszym numerze tygodnika "Wprost" opublikowano wstrząsającą (przepraszam za banalność tego określenia) historię małżeństwa, które po kilkunastu latach starań o dziecko dowiedziało się, że ich 22-tygodniowy płód jest ciężko uszkodzony i nie ma szans na przeżycie po porodzie.

Prof. Chazan: Zabieg przerwania ciąży to wykonanie wyroku śmierci
- Etyka stoi przed prawem. Są sytuacje, kiedy dochodzi do konfliktu etyki i prawa i wtedy etyka ma pierwszeństwo - mówił w TVN24 prof. Bogdan Chazan, znany ginekolog. Wczorajszy "Wprost" opisał, że lekarz odmówił aborcji kobiecie, której dziecko miało liczne wady głowy, mózgu i podniebienia.

Lux Med wchodzi do szpitali publicznych. Enel-Med sprzedaje oddziały
Największa firma medyczna w Polsce przejmuje od Enel-Medu oddziały z aparaturą rentgenowską, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym w kilku szpitalach publicznych za prawie 60 mln zł


Tusk o sprawie prof. Chazana: Jeżeli prawo nakazuje nieść pomoc, to lekarz musi to robić
- Sprawa zachowania prof. Chazana badana jest przez odpowiednie instytucje. Jeżeli pojawią się wątpliwości o charakterze prawnym, będziemy kierować sprawę do prokuratury - powiedział Donald Tusk o głośnej sprawie znanego ginekologa, który odmówił pacjentce aborcji.

Nowe fotele na onkologii. Lepsze warunki dla pacjentów
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otrzyma nieco więcej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia na rehabilitację neurologiczną. Wciąż nie wiadomo, czy będzie więcej łóżek szpitalnych na onkologii. - Ale zamierzamy kupić nowe fotele do podawania chemii, warunki będą trochę lepsze - mówi Luiza Staszewska, szefowa lecznicy na Józefowie.

List gratulacyjny dla prof. Chazana i obrońców jego "sumienia". Panowie, wojenka wygrana!
Matki, które rodzą w zarządzanej przez profesora Bogdana Chazana placówce, dostają własnoręcznie przez niego podpisany list gratulacyjny. Ciekaw jestem, czy nie zadrżałaby mu ręka, gdyby podobny dokument podpisywał kobiecie, którą zmusił do urodzenia dziecka skazanego na śmierć.


RZECZPOSPOLITA

Radiolog z przedłużonym wymiarem godzin
Od 2 lipca powiększy się grupa zatrudnionych w służbie zdrowia, którzy mogą pracować nawet 12 godzin dziennie. Musi to być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.

Sąd lekarski nad profesorem
Utrata prawa do wykonywania zawodu może grozić prof. Bohdanowi Chazanowi, jeśli Naczelna Rada Lekarska stwierdzi, że bezprawnie odmówił usunięcia ciąży.

Balicki: Arłukowicz powinien skontrolować szpital Chazana
- Minister Arłukowicz powinien osobiście zająć się sprawą odmowy wykonania aborcji śmiertelnie chorego dziecka, ale łatwiej mu było zrzucić ją na Naczelną Radę Lekarską - "Rz" Marek Balicki, były minister zdrowia.

Lekarz nie jest do wynajęcia
Gdy zagrożone jest życie kobiety będącej w ciąży, ratujemy ją, godząc się nawet na śmierć dziecka. Ale działanie wymierzone bezpośrednio w życie dziecka, mające na celu jego uśmiercenie, jest niewłaściwe – mówi znany ginekolog Bogdan Chazan Agnieszce Kalinowskiej.

Hofman: Atak na profesora Chazana jest skandalem
- Takich szlachetnych ludzi jak profesor Chazan należy bronić - uważa rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman


Balicki: Arłukowicz powinien skontrolować szpital Chazana
- Minister Arłukowicz powinien osobiście zająć się sprawą odmowy wykonania aborcji śmiertelnie chorego dziecka, ale łatwiej mu było zrzucić ją na Naczelną Radę Lekarską - mówi "Rz" Marek Balicki, były minister zdrowia.

Prof. Chazan, żywy przykład lekarskiego talibanu?
Prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie ma być przykładem potwierdzającym jak destrukcyjne skutki może mieć lekarska "fanaberia", związana z podpisywaniem tzw. deklaracji wiary. Ataki na tę akcje trwają już od kilku tygodni. Były one jak dotąd puste, mizerne w argumentacji, zatem mało przekonywujące.

Wierzyciel został na lodzie zgodnie z prawem
Sądowe nakazy zapłaty długów przez zlikwidowany szpital nie uprawniają do zaskarżenia uchwały o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji.

Klauzula sumienia odwraca uwagę od ministra
Lekarze rodzinni uważają, że minister zdrowia znalazł kozła ofiarnego w postaci prof. Chazana dzięki czemu bez problemów przeforsuje pakiet kolejkowy


TVN 24

Prof. Chazan: Dziecko może umrzeć, ale etyka stoi przed prawem
- To przykre, mam jednak nadzieję, że Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przyjrzy się sprawie bezstronnie i wyrok będzie dla mnie korzystny - powiedział w "Jeden na jeden" prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie, który powołując się na konflikt sumienia, odmówił wykonania aborcji. Na wniosek ministra Bartosza Arłukowicza zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające. Chazan dodał, że ze zrozumieniem przyjął decyzję szefa resortu zdrowia.

Klauzula sumienia. Czym jest i jak działa ustawowa furtka dla lekarzy
Jeśli lekarz nie chce wykonać świadczenia niezgodnego z jego sumieniem, np. usunąć ciąży, przeprowadzić zabiegu in vitro, czy wypisać recepty na środki antykoncepcyjne, może się zasłonić klauzulą sumienia. Dyskusja na jej temat powróciła, gdy część lekarzy podpisała "Deklarację wiary", stawiającą na pierwszym miejscu zasady moralne i etyczne.


"Niezgodne z prawem i niekoniecznie etyczne". Rzecznik praw pacjenta o postępowaniu prof. Chazana
- Prof. Bogdan Chazan naruszył prawo pacjenta do informacji - uważa rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska. Lekarz odmówił wykonania aborcji u kobiety w 25. tygodniu ciąży i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wszczęło postępowanie w tej sprawie.


KRYTYKA POLITYCZNA

Chańska: Zawód lekarza nie służy do walki ideologicznej
Czy można zostać ginekologiem, żeby nie pozwalać ludziom na grzech?

Szamatowicz o deklaracji wiary: Pycha lekarzy
Ta deklaracja to po prostu nadgorliwość pewnych ludzi, którzy uważają, że wiedzą więcej od Pana Boga.


NIEZALEŻNA

Lekarze od Boga
Człowiek, który stracił wiarę w Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko. To znana sentencja Chestertona. A ludzie, którzy wierzą w cokolwiek, są bardzo opłacalni dla władzy.


MEDEXPRESS

prof. Leszek Czupryniak : Leki inkretynowe to przełom w diabetologii
O tym, dlaczego leki inkretynowe są tak ważne w leczeniu cukrzycy, z prof. Leszkiem Czupryniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, rozmawia Alicja Dusza.


NASZ DZIENNIK

Sumienie pod skalpelem
Za powołanie się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji minister zdrowia Bartosz Arłukowicz grozi prokuratorem prof. Bogdanowi Chazanowi, szefowi Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Brawo, świadkowie Prawdy! Brawo, prof. Chazan!
Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo narodzonych chłopców (Wj 1-17)
Faraon wydał rozkaz zamordowania wszystkich nowo narodzonych chłopców. Nakazał ich mordować położnym. Rozkaz wprawdzie wydał, ale położne nie poddały się temu dyktatowi, ponieważ bały się bardziej Boga niż ludzi. Wolały okłamać władcę, niż zabijać dzieci. Efekt tego był taki, że "Bóg dobrze czynił położnym, a lud [izraelski] stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo" (Wj 1-20).


Postawa prof. Chazana wzorem dla innych
Medialno-polityczna nagonka na prof. Bogdana Chazana nabiera tempa. Do obrońców wybitnego lekarza dołączyli członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.


RMF 24

Hofman: Prof. Chazan to najszlachetniejszy człowiek. Prowadził ciążę mojej żony
"Prof. Chazan prowadził zagrożoną ciążę mojej żony. To elita. To najszlachetniejszy człowiek. Atak na niego jest skandaliczny" - mówi Adam Hofman w Kontrwywiadzie RMF FM. Gość Konrada Piaseckiego jest oburzony reakcją Ministerstwa Zdrowia na sprawę odmowy aborcji w sytuacji, w której - jak orzekli lekarze - dziecko z powodu wad genetycznych umrze wkrótce po porodzie.


PULS FARMACJI

NFZ szuka nowego wiceprezesa, Pakulski odszedł z NFZ
W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany - z nieoficjalnych informacji wynika, że Marcin Pakulski nie pełni już funkcji wiceprezesa NFZ ds. medycznych. We wtorek (10 czerwca) na stronie NFZ pojawiło się natomiast ogłoszenie rekrutacyjne w sprawie naboru na to stanowisko.

Zmiana konsultant krajowej ds. farmacji aptecznej
Farmacja apteczna ma nowego konsultanta krajowego - miejsce prof. Elwiry Telejko zajęła mgr farm. Lidia Maria Czyż, dotychczas pełniąca funkcję w strukturach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.


NEWSWEEK

Już 2/3 leków sprzedawanych w Polsce to zamienniki leków innowacyjnych. O ich wyborze decyduje głównie cena
Tanie krajowe leki generyczne są podstawą bezpieczeństwa lekowego Polaków – uważają eksperci. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, krajowa produkcja leków zaspokaja około 60 procent zapotrzebowania na leki. Aby jednak zapewnić większe bezpieczeństwo i uniknąć sytuacji, w której brakuje niektórych leków, wskaźnik ten powinien być wyższy, a wszystkie farmaceutyki ratujące zdrowie i życie powinny być produkowane właśnie w Polsce.


POLSKA TIMES

Deklaracja wiary. Sandauer: Lekarz nie powinien wybierać między sumieniem a prawem
Z Adamem Sandauerem, honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere", rozmawia Adrianna Calińska.


W POLITYCE

Grzegorz Górny: Atak na profesora Chazana to próba zastraszenia środowiska medycznego, by zrezygnowało z kategorii sumienia
Celem ataku agresywnej lewicy stał się ostatnio profesor Bogdan Chazan, wybitny ginekolog, dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie, lekarz, któremu wielu ludzi zawdzięcza zdrowie i życie. Zawisła nad nim groźba procesu sądowego oraz odwołania ze stanowiska tylko dlatego, że odmówił wykonania aborcji.


TOK FM

Możecie naskoczyć Chazanowi.
Z "Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r."

Drodzy Lekarze.
Pan doktor Bogdan Chazan wykonuje w gazecie "Rzeczpospolita" atak medialny na "lewice obyczajową".

Dr Chazan broni się: Niewybredne, kłamliwe ataki na mnie. Chcą, by lekarze pracowali jak urzędnicy
Głośną sprawą dr. Bogdana Chazana, opisaną wczoraj we "Wprost", zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Dziś lekarz broni się m.in. na łamach "Rzeczpospolitej". - Będę bardzo zadowolony, jeżeli rzecznik zechce przyjrzeć się niewybrednym, kłamliwym atakom na mnie oraz prawidłowości mojego lekarskiego postępowania - mówi.

Prof. Chazan nie pierwszy raz odmówił aborcji. Robi to już od wielu lat. "Niech moja postawa będzie pomocna innym lekarzom" [SYLWETKA]
Profesor Bogdan Chazan odmawiający wykonania aborcji w dopuszczalnym prawnie przypadku? To wcale nie nowość, ani zaskoczenie. Obecny szef szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie od lat słynie w środowisku ze swoich poglądów. Odwoływany już przez ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego w 2001 roku - wraca jednak niczym bumerang. I ciągle opłacany z pieniędzy podatników lekceważy obowiązujące w Polsce prawo.

Wróblewski: Krzyżyk nad gabinetem? A dlaczego nie? Zamiast zżymać się na lekarzy, pozwólmy im funkcjonować
- Zamiast zżymać się na lekarzy i mówić, że ich działania są szkodliwe i niezgodne z etyką lekarską, trzeba stworzyć system, w którym ci ludzie będą mogli funkcjonować - mówił w Poranku Radia TOK FM Tomasz Wróblewski, komentując kolejne kontrowersje wokół klauzuli sumienia. - Słyszałem wyśmiewanie się, że lekarz będzie miał krzyżyk albo półksiężyc nad gabinetem. Dlaczego nie? - wskazywał.

Tusk: Jeżeli prof. Chazan złamał przepisy, będzie za to odpowiadał. Klauzula sumienia to nie usprawiedliwienie
- Sprawa doktora Chazana powinna szybko zostać zbadana przez odpowiednie instytucje. Jeżeli pojawią się wątpliwości o charakterze prawnym, będziemy kierowali sprawę do prokuratury - zapowiedział Donald Tusk. - Jestem przekonany, że lekarze są od tego, żeby ratować ludzkie życie i żeby przestrzegać prawa - dodał premier. Odniósł się w ten sposób do sprawy ginekologa, który odmówił usunięcia ciąży, choć już w 22. tygodniu było wiadomo, że dziecko nie ma szans na przeżycie.


MZ pyta szpitale o powoływanie się na klauzulę sumienia. Odpowiedziało 286 placówek. Zadeklarowanych przypadków? Dwa
Ile razy lekarze powoływali się na klauzulę sumienia, odmawiając skierowania kobiet na badania prenatalne lub przeprowadzania aborcji? Dwa. Tak przynajmniej wynika z ankiet, na które odpowiedziało 286 szpitali z oddziałami ginekologicznymi lub ginekologiczno-położniczymi. MZ zastrzega jednak, że te informacje nie odzwierciedlają liczby wszystkich lekarzy, którzy powołują się - lub powołaliby się - na klauzulę sumienia.

Kłótnia u Olejnik. Jaworski: Jeśli ciąża nie zagraża życiu zgwałconej 11-latki, to dziecko ma prawo
- Jeśli ciąża nie zagraża życiu zgwałconej 11-latki, to dziecko ma prawo żyć - mówił w "Kropce nad i" poseł Andrzej Jaworski. - Według pana kobiety to inkubatory - argumentowała Wanda Nowicka. Im dłużej trwał program Moniki Olejnik, tym dyskusja bardziej przypominała awanturę.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Prof. Chazan stanie przed sądem lekarskim?
Po tym jak wczoraj minister Arłukowicz skierował prośbę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy NRL w sprawie prof. Chazana, rzecznik wszczął je natychmiast. Nie jest wykluczone, że dyrektor Szpitala Św. Rodziny stanie przed sądem lekarskim.

NFZ przenosi procedury do AOS, szpitale uzupełniają stare nowymi
W roku 2013 liczba hospitalizacji wyniosła 8 392 769, więcej niż w roku 2012, kiedy było to 8331 484 i w 2011 kiedy było to 8280329. To tendencja zupełnie odwrotna od zamierzonej w związku z przesuwaniem świadczeń do AOS. Dlaczego tak się dzieje? Bo szpitale uzupełniają stare procedury nowymi.

Szpitale muszą chcieć restrukturyzacji, inaczej nie ma co ich oddłużać
Problemem szpitali jest zadłużenie wymagalne. Coraz większe choć dotyczące coraz mniejszej grupy placówek. Wynosi obecnie 2,5 mld zł i dowodzi tego, że nie wszyscy chcą poddawać się procesowi restrukturyzacji.


NA TEMAT

Hartman: Klauzula sumienia, pod naporem Kościoła, jest nadużywana. Państwo pierwszy raz próbuje to powstrzymać
Lekarze korzystający z klauzuli sumienia przekonują, że są za to sekowani. – Mamy do czynienia z ogromną, właściwie na granicy legalności, presją na lekarzy, którzy zgodnie z prawem wykonują aborcję. Dzieje się tak z powodu naporu ideologicznego Kościoła – przekonuje w "Bez autoryzacji" prof. Jan Hartman, filozof z UJ i polityk Twojego Ruchu.

Były ekspert LPR-u, przeciwnik cesarskich cięć, wróg feministek. Wszystkie wojny profesora Chazana
Prof. Bogdan Chazan już 10 lat temu zapracował na opinię pierwszego katolickiego ginekologa w kraju. Kiedy zwolniono go z funkcji krajowego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa, po tym, jak odmówił aborcji kobiecie noszącej uszkodzony płód, rozpoczął bitwę o własną wizję medycyny. Sojuszników znalazł wśród polityków: u boku Romana Giertycha walczył z antykoncepcją, a wraz z Markiem Jurkiem ostrzegał przed in vitro.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

NRL: Wkrótce zabraknie lekarzy, a MZ nie zwiększa liczby miejsc na studiach
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia ws. limitu przyjęć na kierunki lekarskie. "Projekt (...) nie został oparty na analizie i ocenie możliwości dydaktycznych uczelni i zapotrzebowania na absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko lekarsko-dentystycznego" – zarzuca samorząd lekarski.

Czwarty nanonóż w Polsce
W Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego "Dzieciątka Jezus" w Warszawie 10 czerwca prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia NanoKnife przeprowadzi unikatową operację zniszczenia samego nowotworu gruczołu krokowego. Zastosowana metoda pozwoli na zachowanie pozostałej części narządu.

Piechociński: Będę namawiał do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do ETS
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński chce namawiać pozostałych ministrów, by poparli zaskarżenie dyrektywy tytoniowej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak twierdzi, sprawa skargi pojawi się na jednym z najbliższych stałych komitetów Rady Ministrów. "Umiejętność pilnowania swoich interesów jest naszą narodową, obywatelską powinnością" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom Piechociński.

Nagroda im. Karla Landsteinera dla prof. Ratajczaka
Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak z Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał prestiżową nagrodę im. Karla Landsteinera za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaną przez Niemieckie Towarzystwo Transfuzjologii (DGTI).


DO RZECZY

Nieprzytomny anestezjolog
Doktor Wiktor Sułkowski będzie prawdopodobnie pierwszą ofiarą nagonki na lekarzy, którzy podpisali tzw. Deklarację wiary. Spodziewam się, że wielu pacjentów wkrótce zrezygnuje z jego usług.
***
09 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Pacjenci coraz bardziej agresywni. Sądy już nie pobłażają
Ostatni miesiąc obfitował w szereg doniesień medialnych dotyczących agresywnych zachowań pacjentów. W Słupsku mężczyzna uderzył w twarz lekarkę POZ, łamiąc jej nos. Wkrótce po tym krakowska prasa informowała o wyroku dla pacjenta za agresywne zachowanie wobec ratowników medycznych. Sąd skazał go na osiem miesięcy ograniczenia wolności. Czy to zapowiedź, że sprawcy takich pobić zaczną być surowiej karani?

Arłukowicz o pakiecie kolejkowym: w najbliższych tygodniach prace w parlamencie
Chcielibyśmy w najbliższych tygodniach przeprowadzić projekty z pakietu kolejkowego i onkologicznego przez prace parlamentarne - powiedział minister zdrowia.

NIL: stanowiska Prezydium NRL z 6 czerwca
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło 6 czerwca br. pięć stanowisk m.in. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.


Jakość opieki medycznej - zapowiada się nowe otwarcie?
W tym roku po raz pierwszy w ocenie kontraktów na świadczenia zdrowotne zastosowano kryteria jakości - pisze dr Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. - Równocześnie, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, ponad 100 szpitali przystąpiło w ramach projektu realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, do certyfikacji w systemie akredytacji według wymagań Ministra Zdrowia.

URPL o zasadach tworzenia nazw leków
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych opublikował wytyczne dotyczące stosowania i weryfikacji prawidłowości tzw. członów parasolowych zawartych w nazwach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.


GAZETA PRAWNA

Polki chorują na ciążę
Są trzy typy ciężarnych: wygodne, nadmiernie ambitne i te wysłane na zwolnienie przez szefa – tak przyszłe matki opisują lekarze. Przyznają otwarcie, że powodem zwolnień w tej grupie rzadko jest choroba

NFZ nie wyrabia się z budżetem
Przez brak wyliczeń kwoty na leczenie nieubezpieczonych pacjentów funduszowi grożą opóźnienia w przygotowaniu planu finansowego na 2015 r. Eksperci obawiają się, że nie ma pieniędzy na świadczenia dla tej grupy osób

Leczenie na skróty. Nadmiernie ufamy suplementom
Na polskim rynku znajduje się około 10 tys. tak zwanych suplementów diety. Połowa z przebadanych preparatów zawiera inne składniki, niż deklarował producent. Według policji fałszowanie suplementów stało się globalnym, bardzo intratnym biznesem. Marża na te produkty sięga nawet kilkuset procent, a rynek suplementów rośnie w tempie dwucyfrowym. Wydajemy na nie już około 3 mld zł rocznie. Pokusa jest więc ogromna.

E-rewolucja w szpitalach dopiero w 2017 roku
Obowiązek prowadzenia dokumentów medycznych tylko w formie elektronicznej zostanie przesunięty o trzy lata. Posłowie PO przygotowali projekt ustawy nowelizującej art. 11 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657).


WYBORCZA

Pytania o aborcyjne sumienie szpitali
Na pytania Ministerstwa Zdrowia o powoływanie się na oddziałach ginekologicznych na klauzulę sumienia odpowiedziało 70 proc. szpitali. Tylko dwa poinformowały, że lekarze z niej skorzystali

Leków jak na lekarstwo. W aptekach brakuje niektórych specyfikó
Chorzy po zawale, na cukrzycę czy raka nie mogą wykupić recept. Firmy farmaceutyczne coraz bardziej ograniczają dostawy do aptek. Dlaczego?


Ani jednej legalnej aborcji. "Gigantyczne podziemie"
Przez cztery ostatnie lata żaden lubelski szpital wojewódzki nie przeprowadził choćby jednej legalnej aborcji. Sprawdził to radny klubu PiS. - To po prostu nieprawdopodobne. Szpitale unikają aborcji, nawet jeśli prawo stoi po stronie kobiety. Nic dziwnego, że martwe dzieci znajdowane są potem w beczkach albo zakopane niedaleko domów. Kto ma pieniądze, jeździ do Czech i Niemiec. Kobiety biorą też tabletki albo pozbywają się ciąży "domowymi sposobami" - ocenia prezeska Feminoteki Joanna Piotrowska


RZECZPOSPOLITA

Dłuższa praca w szpitalu za wyższą pensję
Ustawowe podniesienie funkcjonujących do 1 lipca skróconych norm czasu pracy dla radiologów czy fizykoterapeutów automatycznie pociągnie za sobą konieczność modyfikacji wynagrodzenia tych osób.

Episkopat broni lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary
Z apelem do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych o uszanowanie przekonań osobistych pracowników służby zdrowia, którzy podpisali deklarację wiary, zwrócił się Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.


Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIL wszczął postępowanie ws. prof. Chazana
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz Wrona poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwości popełnienia przewinienia zawodowego w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie.


ŻYCIE WARSZAWY

Odmówił aborcji z powodu klauzuli sumienia. Zajmie się nim rzecznik
Minister zdrowia kieruje do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawę prof. Bogdana Chazana - dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie.


NEWSWEEK

W Newsweeku: Sumienie lekarza
Recepta na legalną tabletkę 72 po, skierowanie na badania prenatalne, ciąża z gwałtu? Na pomoc lekarzy, który podpisali "Deklarację wiary" nie ma co liczyć. Zasłaniają się klauzulą sumienia i... łamią prawo.


NIEZALEŻNA

Kaja Godek obnaża atak "Wprost" na prof. Chazana
Zmasowana akcja przeciw prof. Bogdana Chazanowi i wysuwanie przeciw niemu absurdalnych oskarżeń pokazuje, że człowiek, który jest doskonałym fachowcem, a przy tym trzyma się zasad moralnych, jest solą w oku dla ludzi, którzy przychodząc do pracy, zostawiają etykę za drzwiami - pisze o ataku tygodnia "Wprost" na prof. Bogdana Chazana - Kaja Godek, działaczka pro-life.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Prof. Śliwiński: Konieczna ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jest konieczna dla bezpieczeństwa pacjentów - uważa konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. Zbigniew Śliwiński. Środowisko zabiega o nią od lat, Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że prace nad projektem trwają.

Polska kardiologia w coraz lepszej kondycji
Wciąż poprawia się stan polskiej kardiologii, wykonywanych jest coraz więcej zabiegów, przybywa lekarzy tej specjalności, a także ośrodków kardiologii interwencyjnej - zapewniał w piątek prof. Grzegorz Opolski na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Arłukowicz o pakiecie kolejkowym: W najbliższych tygodniach prace w parlamencie
Chcielibyśmy w najbliższych tygodniach przeprowadzić projekty z pakietu kolejkowego i onkologicznego przez prace parlamentarne - powiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dodał, że po konsultacjach projekty konsumują część uwag, ale z zachowaniem zasadniczej linii zmian.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Likwidacja łóżek szpitalnych receptą na oszczędności?
W ochronie zdrowia są jeszcze zaskórniaki. Wystarczy zlikwidować 10, 20 proc. łóżek szpitalnych i pojawią się oszczędności, bo utrzymanie miejsc niewykorzystanych jest drogie. Wtedy rzeczywiście nie trzeba będzie dokładać ani złotówki do pakietu kolejkowego, co zapowiadał premier. Problem polega na tym jednak, że likwidacja łóżek jest politycznie niepoprawna.


MEDEXPRESS

dr Leszek Borkowski: Homeopatia uzupełnia leczenie alopatyczne
O możliwościach konsensusu między zwolennikami i przeciwnikami homeopatii z dr. Leszkiem Borkowskim, doktorem nauk farmaceutycznych, rozmawia Alicja Dusza.

Homeopatia. Jesteśmy gotowi do pozytywnej dyskusji
O tym, jakie możliwości środowisku zajmującemu się homeopatią dał protest lekarzy przeciwko stworzeniu studiów o tym kierunku, z  Magdaleną Wojciechowską, prezesem Polskiego Związku Homeopatii Klinicznej, rozmawia Alicja Dusza.

Bartosz Arłukowicz: Będziemy przestrzegać przepisów prawa ludzkiego
Trzy tysiące lekarzy podpisało deklarację wiary w Częstochowie. Tacy medycy są przeciwnikami aborcji czy in vitro. Dyskusja na ten temat wrze, czy np. konsultanci wojewódzcy powinni zrezygnować z funkcji?


NA TEMAT

Bolesław Piecha: Nie wiem, czy podpisałbym Deklarację Wiary. Kiedy wykonywałem aborcje byłem odhumanizowany
Były ginekolog Bolesław Piecha jest jednym z lekarzy, którzy wykonali najwięcej aborcji w Polsce. Dzisiaj jest jej przeciwnikiem. – Myślenie w kategoriach życia i śmierci o zabiegu aborcji to było moje dojrzewanie osobowościowe – mówi w "Bez autoryzacji" senator Prawa i Sprawiedliwości, wybrany właśnie do PE. I przyznaje, że wahałby się, czy podpisać Deklarację Wiary.


RADIO DLA CIEBIE

Arłukowicz: sprawa prof. Chazana trafi do rzecznika odpowiedzialności
Minister zdrowia kieruje do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawę prof. Bogdana Chazana – dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie. Chodzi o powołanie się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i niewskazanie szpitala, który wykona zabieg.

Jaworski: prawo nigdy nie może zmuszać do niemoralności [POSŁUCHAJ]
My, jako inicjatorzy, chcemy żeby lekarz, który nie chce zabijać dziecka przed narodzeniem, nie musiał wskazywać innego, który by to zrobi – mówił senator Kazimierz Jaworski w Poranku RDC.


TOK FM

Wielowieyska o klauzuli sumienia: Aborcja to zło, ale w dramatycznych sytuacjach kobieta ma prawo do samodzielnej decyzji
Znany warszawski ginekolog, zasłaniając się klauzulą sumienia, nie zgodził się na aborcję dziecka z licznymi wadami rozwojowymi uniemożliwiającymi jego przeżycie. Uniemożliwił też legalne jej dokonanie w innym miejscu. Historię opisuje najnowszy "Wprost". - Dramatyczna historia - przyznała w Poranku Radia TOK FM Dominika Wielowieyska. - Prawo jest prawem i w tak dramatycznych sytuacjach kobieta ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji, czy usuwa ciążę - podkreśliła.

Proszę pokazać Panie Ministrze, że mamy Państwo Prawa.
"- Gdybym odesłał do placówki, która wykonuje aborcję, brałbym udział w procedurze aborcyjnej, której nie akceptuję - mówi dziennikarzom portalu."

Możliwość przerywania ciąży w świetle przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r., Nr 17, poz. 78 ze zm.) przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

Pacjentki powinny omijać lekarzy z klauzulą sumienia? Ordyński: "To nie jest szpital dyr. Chazana, tylko szpital państwowy"
- Chyba wszyscy wiedzą, jakie prof. Chazan ma poglądy - mówił w Poranku Radia TOK FM Michał Szułdrzyński o ginekologu, który odmówił aborcji matce nieuleczalnie chorego dziecka. Sugerował, że niektóre pacjentki powinny omijać klauzulę sumienia szerokim łukiem. - To nie jest szpital dyrektora Chazana, tylko szpital państwowy, w którym obowiązują przepisy ogólne - protestował Jan Ordyński.


Świecka medycyna.
Prof. Chazan powołując się na klauzulę sumienia, odmówił aborcji kobiecie w 25 miesiącu ciąży, noszącej dziecko z tragiczną diagnozą, opiewającą na natychmiastową śmierć potomka po narodzinach.

"Klauzula sumienia jest zupełnie niepotrzebna. Przecież nie każdy musi być ginekologiem"
- Dobrze się dzieje, że konkretne sytuacje zaczynają przemawiać do ludzkiej wyobraźni. Narażanie kobiety na donoszenie ciąży, gdy nie ma szans na przeżycie dziecka, to duże nadużycie. A w Polsce niestety klauzuli sumienia się nadużywa - mówił w TOK FM Grzegorz Południewski, ginekolog, komentując bulwersującą sprawę odmowy przeprowadzenia aborcji, którą opisał tygodnik "Wprost".


TVN WARSZAWA

Powołał się na klauzulę sumienia, SLD chce śledztwa
SLD skierował wniosek do prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołanie prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny. Sojusz apeluje o kontrolę w szpitalu, zamierza zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Chazana.


POLSKIE RADIO

Ekspert: leki kupowane w internecie mogą zagrażać życiu
- Nie powinno się kupować leków nie tylko za pośrednictwem internetu, ale także w innych nielegalnych miejscach, takich jak bazary czy siłownie. Jest to niedopuszczalne m.in. z powodu warunków ich przechowywania - ostrzega w radiowej Jedynce Grzegorz Cessak.


WPROST

Klauzula okrucieństwa
Dramat młodej rodziny w Warszawie. Agnieszka i jej mąż wiedzą, że ich DZIECKO ZARAZ PO URODZENIU UMRZE. Lekarz odmawia jednak aborcji, powołując się na klauzulę sumienia.

Pacjent gorszej kategorii
Polscy chorzy na SCHIZOFRENIĘ żyją w ciągłym strachu. Nie boją się jednak choroby, lecz tego, że wyjdzie ona na jaw.


METRO

Musi urodzić nieuleczalnie chore dziecko. Lekarz powołał się na klauzulę sumienia i zaproponował... hospicjum lub adopcję
Agnieszka dowiedziała się, że płód jest poważnie uszkodzony - nie ma czaszki, prawie nie ma mózgu. Dziecko nie ma szans na przeżycie, nie będzie można go też leczyć. A jednak kobieta musi urodzić, bo jak twierdzi: lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, nie wskazał miejsca, gdzie może dokonać aborcji, a procedury przeciągał tak długo, by legalne przerwanie ciąży było już niemożliwe - pisze "Wprost". Minister Arłukowicz zapowiedział już, że sprawę kieruje do wyjaśnienia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.


SUPER EXPRESS

SKANDAL! Dla chorych zabraknie leków, bo oszuści skupują je na handel!
Życie ciężko chorych pacjentów jest zagrożone! - ostrzegają aptekarze. Wszystko przez bezdusznych "akwizytorów", którzy jeżdżą po aptekach w całej Polsce i hurtowo wykupują z nich drogie leki. Jesli tak dalej pójdzie farmaceutyków zabraknie dla chorych w Polsce, którzy naprawdę ich potrzebują!


NASZ DZIENNIK

"Wskazanie" do zabijania
Lekarz powołujący się na klauzulę sumienia nie może wskazywać innego wykonawcy odmówionej procedury.

Od pierwszych dni życia
Oświadczenie prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny:


To próba zniszczenia autorytetu lekarza
Z posłem Czesławem Hocem (PiS), zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, rozmawia Marta Milczarska


TVN 24

Odmówił aborcji i nie wskazał innego lekarza? Wiceminister zdrowia: Jeżeli tego nie zrobił, to popełnił błąd
- Ustawa jest dość jasna. Profesor ma Bogdan Chazan prawo odmówić aborcji. Ma też obowiązek wskazać innego lekarza, który przeprowadzi zabieg. Jeżeli tego nie zrobił, to popełnił błąd - stwierdził wiceminister zdrowia Sławomir Neumann w "Tak jest", komentując informacje medialne, że dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie powołał się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg.

"Piekło kobiet przez złe używanie klauzuli sumienia"; "Pan profesor nie złamał prawa"
- Nie ma przypadków łamania sumienia lekarzy, ale jest próba narzucenia sumienia przez lekarzy pacjentom. Piekło kobiet jest spowodowane przez złe używanie klauzuli sumienia - powiedział w "Faktach po Faktach" Marek Balicki. Były minister zdrowia skomentował sytuację, w której lekarz odmówił aborcji płodu dotkniętego nieodwracalną wadą rozwojową. - Pan profesor nie złamał prawa. Znam go i uważam za wzór - przekonywał Bolesław Piecha (PiS).


PULS MEDYCYNY

NFZ: ruszył konkurs na szefa mazowieckiego oddziału
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął procedurę konkursową. Po blisko pół roku od dymisji - Adama Twarowskiego - ogłoszono nabór na stanowisko prezesa mazowieckiego NFZ.


ONET

Radziwiłł: potrzebny jest lekarz-człowiek, a nie lekarz-maszyna
- Nie jesteśmy tylko mechanikami ludzkiego ciała, którzy mogą pozostawić moralność przed gabinetem - mówi Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy". Podkreśla też, że "medialna wrzawa" wokół deklaracji sumienia jest "sztucznie napędzana". - Wszystko wygląda tak, jakby była to zaplanowana akcja. Nie widzę realnego związku między deklaracją, a medialną histerią wokół niej - dodaje. Tymczasem Episkopat apeluje, by uszanować światopogląd lekarzy.
***
08 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Eksperci o możliwościach leczenia ukierunkowanego molekularnie w raku płuca
- Rak płuca, najczęstszy nowotwór złośliwy, jest grupą kilkudziesięciu chorób o odmiennej biologii i cechach genetycznych - przekonują eksperci w rozmowie z PAP. Ich zdaniem terapie dobierane na tej podstawie będą przyszłością leczenia zaawansowanego raka płuca.


RZECZPOSPOLITA

Jak opracować jednolity tekst statutu ZOZ
Uchwała w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej oraz załącznik
do niej – statut – to jeden akt prawa miejscowego. Rada powiatu nie musi podejmować uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego.


FRONDA

Ministra Arłukowicza strach przed sumieniem
"Pracujemy też nad tym, aby wyeliminować z polskiego prawa jakąkolwiek możliwość zabijania dzieci - tak, aby także lekarze, którzy nie mają oporów przed pozbawianiem ich życia, nie mogli tego robić".


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Krzysztof Bukiel: w Ministerstwie Zdrowia jest agent PiS
Kierowane przez Bartosza Arłukowicza Ministerstwo Zdrowia realizuje program PiS, nie PO – zauważa w artykule napisanym dla "Menedżera Zdrowia" Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.


NIEZALEŻNA

Prof. Bogdan Chazan odpowiada na zarzuty "Wprost" i Wandy Nowickiej
- Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 7 października 2010 r. mówi, że żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być zmuszona, pociągnięta do odpowiedzialności lub dyskryminowana w jakikolwiek sposób, z powodu odmowy wykonania lub udzielenia pomocy przy zabiegu przerwania ciąży - mówi niezalezna.pl dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Z prof. dr hab. n. med. Bogdanem Chazanem rozmawia Samuel Pereira.


TVP INFO

"W reformę systemu zdrowia wpisana katastrofa ciężko chorych dzieci"
– Istnieje szczególnie podatna na krzywdę grupa chorych. To są chorzy, których można leczyć wyłącznie za pomocą najdroższych metod. W pakiecie ustaw, który ma być prezentowany na wtorkowej Radzie Ministrów i który ma być częścią reformy systemu, zostało skreślone pojęcie procedur wysokospecjalistycznych. Dla ciężko chorych dzieci to katastrofa – alarmował prof. Bohdan Maruszewski prezes Zarządu Fundacji WOŚP, jeden z gości Marka Czyża w programie "Czyż. Bez retuszu" na antenie TVP Info.
***
07 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Kardiologia w Polsce ma się dobrze, nadal jednak potrzebuje wsparcia
- Polska kardiologia zajmuje bardzo wysoką pozycję na arenie międzynarodowej. Mamy ponad ponad 280 oddziałów kardiologicznych - aż 46 proc. z nich ma trzeci poziom referencyjności. W kraju działa 160 ośrodków kardiologii inwazyjnej, 145 ośrodków implantujących stymulatory serca, pracuje 2734 kardiologów. To bardzo dobre dane - zapewnia prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.


WYBORCZA

Kardiochirurdzy o zmianach w płaceniu za najdroższe operacje: To zamach resortowy
Za najdroższe transplantacje i leczenie chorych na serce ma płacić NFZ, a nie jak dotychczas ministerstwo. Kardiochirurdzy protestują.

Okulistka Ariadna G. będzie sądzona ponownie. Czy dyrektor kliniki przyjmowała łapówki?
Wieloletnia dyrektor śląskiej kliniki okulistycznej, największej w kraju, będzie miała ponowny proces o przyjmowanie kopert z łapówkami - zdecydował sąd.

Prywatne lobby pseudotestów genetycznych oponuje przeciw uregulowaniu testów
Ministerstwo Zdrowia zmienia zdanie i już chce uchwalenia ustawy regulującej wykonywanie testów genetycznych. Przyznaje, że protestują przedstawiciele prywatnych firm.

Po "Deklaracji wiary" lekarz bez kontraktu z NFZ? [ROZMOWA]
Jak ma się czuć pacjent, który czekał na wizytę kilka tygodni i dowiedział się, że nic nie załatwi, bo doktor ma sumienie? Czy lekarz odmawiający ma mieć u siebie wykaz tych, co sumienia nie mają i mogą go przyjąć?


FRONDA

Deklaracja lekarzy bez sumienia: Pro-aborcyjni lekarze odmawiają!
Trwa atak lobby aborcyjnego na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Sumienia. Czy wśród nich nie ma takich, którzy odmawiają pacjentkom różnego typu świadczeń?


DZIENNIK POLSKI

Zarobki w służbie zdrowia
Personel medyczny zarabia całkiem nieźle – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, w placówkach prywatnych nieco mniej niż w publicznych szpitalach i przychodniach.


RMF 24

Wyniki kontroli po śmierci bliźniąt: Było wiele błędów
Tragedii można było uniknąć, w szpitalu popełniono wiele błędów - to wnioski po kontroli Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu we Włocławku. W nocy z 16 na 17 stycznia zmarły tam nienarodzone bliźnięta. Według rzecznika, dzieci mogły przeżyć, gdyby lekarze nie zmienili terminu cesarskiego cięcia.
***
06 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Stwardnienie rozsiane: jest szansa, że pacjenci wrócą do programu leczenia
Wiele wskazuje na to, że chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) będą mieli dostęp do tzw. terapii modyfikującej, trwającej dłużej niż 60 miesięcy. - Problem jest w trakcie rozwiązywania - potwierdza prof. Danuta Ryglewicz, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii. Jednak w opinii ekspertów, wdrażanie tych zmian można było przeprowadzić wcześniej.

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości
Na stronie internetowej AOTM opublikowana został informacja o kolejnym posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się w poniedzialek (9 czerwca).

Specjaliści: za dwa lata dogonimy UE w liczbie kardiologów
W 2013 r. mieliśmy w Polsce 2734 kardiologów, co daje nam średnią 71 kardiologów na milion mieszkańców. Ten wskaźnik zaczyna zbliżać nasz kraj do średniej w UE, która wynosi 83 kardiologów na milion mieszkańców - poinformował prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.


MZ podtrzymuje stanowisko w sprawie stosowania imatynibu w białaczce
Ministerstwo Zdrowia nie wycofało się z decyzji o stosowaniu tańszych zamienników - informuje komunikat opublikowany w piątek (6 czerwca) na stronie Ministerstwa Zdrowia, w którym resort odnosi się do medialnych publikacji nt. stosowania oryginalnego leku zawierającego imatynib i leków generycznych w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

Eksperci: walka z nowotworami, to zadanie nie tylko dla lekarzy
Walka z rakiem to pojęcie wykraczające poza kategorie medyczne. Dotyczy ono wszystkich zagadnień związanych z edukacją, profilaktyką, walką z wykluczeniem i powrotem chorych do pracy - przekonują eksperci.


WYBORCZA

Dożywocie w szpitalu [Historia "rezydenta", którego nie można wypisać z neurochirurgii]
Wszyscy chcą pomóc panu Darkowi. Szpital, opieka społeczna i sąd. I wyszło na to, że do końca życia będzie musiał leżeć w szpitalu.

Strajk w szpitalu: nikt nie sprząta, operacje są opóźnione
- Z koszy wysypują się pieluchy, pielęgniarki, a nie salowe roznoszą posiłki. Ale najgorsze jest to, że nie ma kto posprzątać sali operacyjnej - alarmują rodzice dzieci leczonych w szpitalu w Dziekanowie Leśnym. - Pracownicy firmy sprzątającej nie stawili się do pracy, bo nie dostali wypłat.

Arłukowicz o klauzuli sumienia: przekroczycie prawo, poniesiecie konsekwencje
Klauzula sumienia jest w ustawie o zawodzie lekarza i dobrze działa, jednak będziemy jej poszerzać - przekonuje minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.


Z Marsa lekarzy nie sprowadzimy. Służba zdrowia na łopatkach
W Małopolsce brakuje chirurgów naczyniowych. Ludzie tracą nogi, bo nie mogą dostać się na czas do specjalistów. Od wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń ich nie przybędzie

Terlikowski: Lekarze, którzy przepisują tabletki antykoncepcyjne, mają źle uformowane sumienie
- Jest tylko jeden zawód, który wymusza na człowieku zabijanie ludzi, to jest zawód kata. Lekarz jest od leczenia ludzi, a nie zabijania pacjentów. Mówimy o tym, czy można zabić, czy nie. I czy można zmusić lekarza, aby on zabijał - powiedział publicysta Tomasz Terlikowski. Terlikowski wraz z Wandą Nowicką komentowali w programie "Dziś wieczorem" w TVP Info dyskusję wokół klauzuli sumienia, jaka wybuchała po podpisaniu tzw. deklaracji wiary przez 3 tys. pracowników służby zdrowia.


GAZETA.PL

Nie było debaty o "Deklaracji wiary". Nie chciały jej PO i PiS
Platforma wspólnie z PiS zablokowały w warszawskiej radzie debatę nad "Deklaracją wiary". Publicznej informacji, ilu z 3 tys. podpisanych pod dokumentem to lekarze w miejskiej służbie zdrowia, domagał się SLD.


RZECZPOSPOLITA

Resort zdrowia głuchy na problem
Choć na zespół pęcherza nadreaktywnego cierpią nawet 3 mln Polaków, choroba jest tematem tabu, a NFZ utrudnia refundację leków.

Nie skazywać na niemoralność. Półtawska apeluje do polityków
Lekarka, długoletnia przyjaciółka Jana Pawła II wzywa do poparcia zmian w przepisach o lekarskiej klauzuli sumienia.


NASZ DZIENNIK

Aborcja karą śmierci
Aborcja, będąca zabójstwem nienarodzonego dziecka, jest swoistą karą śmierci. Dziecko przed narodzeniem jest absolutnie niewinnym i bezbronnym człowiekiem. Jej wykonywanie jest naruszeniem art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby", oraz art. 38 Konstytucji RP uchwalonej w 1997 roku: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia".


Sławomir Neumann do dymisji!
Każdy kto sprzeciwia się zapowiedziom Sławomira Neumanna wiceministra zdrowia, który chce szykanować lekarzy za podpisanie Deklaracji Wiary, może podpisać się pod petycją o jego odwołanie. Już w tym momencie petycję podpisało ponad 18 tys. osób.

Deklaracja Wiary to szacunek i troska o chorego
Oświadczenie poseł Anny Sobeckiej z Prawa i Sprawiedliwości


TVN 24

Arłukowicz: Nikt nie będzie wyciągał konsekwencji za przekonania religijne lekarzy
Klauzula sumienia jest w ustawie o zawodzie lekarza i dobrze działa, nie jesteśmy za jej poszerzaniem - powiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, komentując pomysł znowelizowania ustawy. - Nikt nie będzie wyciągał konsekwencji za przekonania religijne, ale będziemy trzymali się litery prawa - dodał.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Senator Hatka będzie interpelować w sprawie depresji
Senator Helena Hatka chce nakłonić ministra Arłukowicza do podjęcia decyzji w sprawie narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego. - Jest on programem blankietowym istniejącym tylko na papierze – twierdzi prof. Janusz Heitzman. Potwierdzają to eksperci. Depresja staje się coraz większym problemem w Polsce. Sejmowa Komisja Zdrowia będzie debatować o tej chorobie 10 czerwca.

Deklaracja wiary wciąż na topie
Nie ustają dyskusje na temat kontrowersyjnej deklaracji wiary. Zabrał w tej sprawie głos minister Arłukowicz twierdząc, że ministerstwo nie jest za rozszerzeniem możliwości korzystania z klauzuli sumienia. Tomasz Latos, przewodniczący Komisji Zdrowia nie ukrywa swojej irytacji i uważa, że temat deklaracji jest sztucznie podtrzymywany, a społeczeństwu brakuje tolerancji.


Prezydent odznaczył za zasługi dla wolności
Z okazji 25-lecia Wolności prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek (5 czerwca) odznaczenia państwowe. W gronie 59 wyróżnionych byli przedstawiciele medycyny oraz osoby wspomagające chorych i potrzebujących.

Centra urazowe potrzebują elastyczności w kwalifikacji do rozliczenia
Centra urazowe funkcjonują już półtora roku, a w dalszym ciągu nie do końca wypracowano zasady kwalifikacji urazów mnogich do rozliczenia. Część szpitali również nie stosuje wyodrębnionego katalogu grup T z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co w tym przeszkadza?

Ginekologia interdyscyplinarnie
Rozsądek, wiedza medyczna i wyważona rozmowa bez emocji z pacjentką to klucz do sukcesu – mówił dziś prof. Maciej Wilczak, kierownik naukowy rozpoczętej dziś Konferencji Ginekologia i Położnictwo- Nowe Trendy. Do Poznania z całej Polski przyjechali lekarze –ginekolodzy by po raz kolejny wziąć udział w jednym z najbardziej niekonwencjonalnych spotkań poświęconych tej tematyce. Do grona wykładowców zaproszono czołowych krajowych ekspertów, prezesów towarzystw medycznych.


MEDEXPRESS

Szczyt Zdrowie 2014: Prymariusze wręczone!
Podczas uroczystego wieczoru wieńczącego pierwszy dzień Szczytu Zdrowie naczelni Medexpress.pl Iwona Schymalla i Służby Zdrowia dr Mariusz Gujski wręczyli Prymariusze. Kto dostał to zaszczytne wyróżnienie?


PULS MEDYCYNY

Nie słowa, lecz czyny
Każdy z nas ma prawo do wolności słowa, sumienia i wyznania. Wydaje się więc całkowicie naturalne i zrozumiałe, że ludzie dają publicznie wyraz swoim poglądom. Nie widzę pod tym względem zasadniczej różnicy pomiędzy "Deklaracją wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny" a deklaracją wyznawców Latającego Potwora Spaghetii, (gdyby taka istniała). Niepokoją mnie natomiast polityczne i praktyczne konsekwencje "Deklaracji wiary", bo jeśli się mówi "a", to trzeba również powiedzieć "b".

Jubileuszowe forum chirurgów kręgosłupa
Eksperci z całego świata dyskutują m.in. o nowoczesnych, małoinwazyjnych technikach leczenia i zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów. Trwa właśnie (4-6 czerwca) dziesiąte Forum Chirurgów Kręgosłupa, organizowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Planować można autostrady
W drodze ustawy czy rozporządzenia nie można zaplanować, ile będzie wyrostków robaczkowych – a takie ambicje ma w tej chwili ministerstwo zdrowia – mówi Marek Balicki.

Bolesne cięcia w rehabilitacji
NFZ znacznie ograniczył Centrum Pediatrii w Sosnowcu kontrakt na rehabilitację neurologiczną i ogólnoustrojową dzieci, alarmuje "Dziennik Zachodni". Do tego szpitala trafiają półkilogramowe wcześniaki, dzieci z porażeniem mózgowym i ofiary wypadków komunikacyjnych - takie, które wymagają szybkiej i fachowej pomocy.

Konieczne zwiększenie środków na rehabilitację
Rośnie liczba osób starszych i przewlekle chorych, wymagających kompleksowej rehabilitacji, dlatego trzeba zwiększyć środki finansowe na ten cel - przekonywała w czwartek sejmową komisję zdrowia konsultant krajowy ds. rehabilitacji Krystyna Księżopolska-Orłowska.

Lewiatan: M-zdrowie pomoże, ale nie zastąpi lekarzy
Zastosowanie rozwiązań mobilnego zdrowia (m-zdrowia) może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w wielu regionach o zróżnicowanej infrastrukturze - uważa Konfederacja Lewiatan.

"Akcja Serce" po raz jedenasty
Spokojne popołudnie w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego. Planowo tylko 7 samolotów w tym dniu wykonuje zadania lotnicze. Pod koniec dnia pracy dostajemy zarządzenie wykonania lotu w ramach "Akcji Serce". Oczywiście jesteśmy gotowi - relacjonuje kpt. Maciej Nojek.


Słowa, które leczą
Zła komunikacja może być źródłem dodatkowego stresu, który zakłóca proces leczenia – mówi dr hab. Marek Motyka z Zakładu Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego.


TOK FM

Prof. Zbigniew Szawarski: Deklaracja wiary mi nie przeszkadza. Idźmy dalej. Zróbmy krzyże na drzwiach gabinetów
Prof. Zbigniew Szawarski w OFF Czarku: Ja nie mam nic przeciwko podpisywaniu Deklaracji Wiary. Uważam, że każdy lekarz, który myśli to, co w niej jest, dodatkowo powinien na drzwiach swojego gabinetu wywiesić tekst Deklaracji lub wielki krzyż. I jeszcze wpiął krzyżyk w klapę, by dać świadectwo wiary.
***
05 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Rzadko zgłaszamy zdarzenia niepożądane. Lęk przed prokuratorem jest silniejszy
Lekarze w Polsce obawiają się ujawniać zdarzenia niepożądane. Widmo odpowiedzialności karnej i finansowej, a także utraty prawa wykonywania zawodu sprawia, że zamiast analizować i wyciągać wnioski m.in. z powikłań w trakcie leczenia, są one często zamiatane pod dywan.

Dawcy szpiku wycofują się tuż przed przeszczepieniem, czy można to zmienić?
Za dwa tygodnie u 9-letniej pacjentki z Gniezna zostanie przeprowadzone przeszczepienie szpiku. Zabieg będzie wykonany w poznańskiej klinice Szpitala Klinicznego im. Jonschera. Niestety, aż trzech poprzednich potencjalnych dawców szpiku niespodziewanie się wycofało. Takie przypadki nie są odosobnione.

Eksperci o terapii w ramach programu lekowego u ciężarnych kobiet z astmą
NFZ opublikował komunikat z 16 posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Astmy Alergicznej.


Eksperci o terapii w ramach programu lekowego u ciężarnych kobiet z astmą
NFZ opublikował komunikat z 16 posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Astmy Alergicznej.

Pacjenci z białaczką wygrali batalię o oryginalny lek
Minister zdrowia wsłuchał się w głos pacjentów z przewlekłą białaczką i wycofał się z decyzji o leczeniu ich tańszymi zamiennikami - informuje Radio Wrocław.


GAZETA PRAWNA

Prace budowlane w szpitalu ze stawką 23 proc.
Dostawa i montaż sprzętu medycznego są objęte preferencją podatkową, ale roboty mające na celu przystosowanie pomieszczeń do zamontowania nowych urządzeń już nie – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.


WYBORCZA

Z kleszczem na SOR? Kto będzie płacił słone rachunki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie przymierza się do wystawiania rachunków lekarzom rodzinnym, którzy zamiast na serio leczyć pacjentów, wolą wypisać im skierowania na szpitalny oddział ratunkowy. Już co piąty chory trafia tu od nich bez potrzeby.


Oddaliśmy Warszawie 200 milionów. Szpitale nie kryją oburzenia
Śląski oddział NFZ zwrócił warszawskiej centrali 200 mln zł, których "nie zdążył" wydać na leczenie w zeszłym roku. Dyrektorzy szpitali są oburzeni - dokładnie tyle samo domagali się za pacjentów przyjętych ponad limity zapisane w kontraktach


RZECZPOSPOLITA

Katoliccy lekarze pod obstrzałem
Deklaracja wiary dzieli środowisko medyczne, a na pomoc jej sygnatariuszom ruszają senatorowie.

Naczelna Rada Lekarska kontra homeopaci
Tak gorącego sporu w naszej redakcji dawno nie było. Eksperci dyskutowali o skuteczności leków homeopatycznych.

Opłata członkowska z kieszeni pielęgniarki
Doraźną opiekę medyczną dla zatrudnionych w zakładach pracy chronionej mogą sprawować pielęgniarki. Ich składek na samorząd zawodowy nie wolno jednak finansować z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji niepełnosprawnych.

Abp Polak: Deklaracja wiary nie powinna gorszyć
W ciągu 25 lat w Polsce zaszły bardzo pozytywne zmiany. Rocznica 4 czerwca na pewno nie jest kościelna. Ale nie można przy tym zapominać o wielkiej roli, jaką Kościół odegrał w odzyskaniu wolności. Dlatego uprawnione będzie stwierdzenie, że świętuje Polska. My wszyscy - mówi "Rz" abp Wojciech Polak, prymas Polski.

Niepotrzebna histeria wokół deklaracji wiary
Narasta burza wokół tzw. deklaracji wiary podpisanej przez kilka tysięcy lekarzy.

Szpital nie może szkodzić
Jeśli operacja zagraża zdrowiu, lekarz może jej nie przeprowadzić.

Lekarze są podzieleni według specjalności a nie według wyznania
Dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej o Deklaracji Wiary lekarzy katolickich opowiada Krzysztofowi Kowalskiemu.

Etyka lekarza czy prawo boże
Pod Deklaracją Wiary lekarzy katolickich dotychczas podpisy złożyło około 3 tys. osób. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS Homo Homini na zlecenie "Rz" wynika, że pogląd ten podziela 49 proc. Polaków. Naczelny Sąd Lekarski stwierdził, że w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz wynikającej z Konstytucji RP wolności wyznania nie ma podstaw do wyciągania konsekwencji wobec lekarzy, którzy podpisali deklarację. Ale wątpliwości są, mówi o nich Krzysztofowi Kowalskiemu filozof i etyk, prof. Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Przyszpitalne fundacje poza kontrolą
Przepisy zmuszają lecznice do otwierania fundacji, a pacjentów do wpłacania tam darowizn za dodatkowe usługi.


Wielka wojna o deklarację wiary (wideo)
Komentuje Wiktor Ferfecki z działu krajowego "Rzeczpospolitej".


TVN 24

17-latka patentuje sposób leczenia raka. Będzie współpraca z Centrum Onkologii?
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się w czwartek z 17-letnią Joanną Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego, autorką bezinwazyjnej metody dostarczania leku do komórek nowotworowych. Zaproponował jej spotkanie z dyrektorem Instytutu Onkologii w Warszawie w sprawie współpracy.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Dr Urszula Zdanowicz w Komitecie Artroskopowym ESSKA
Specjalistka ortopedii i traumatologii, kierownik ambulatorium urazowego Carolina Medical Center – dr Urszula Zdanowicz została zaproszona do Komitetu Artroskopowego ESSKA (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Jest jedyną przedstawicielką naszego kraju w tym gronie.Posłowie chcą ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Podczas sejmowej Komisji Zdrowia Sławomir Neumann oficjalnie przedstawił posłom Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa NFZ. Tadeusz Jędrzejczyk zadeklarował współprace z posłami w zakresie tworzenia projektów ustaw oraz odpowiedzi na pytania. Na posiedzeniu była mowa o rehabilitacji i nakładach na nią.

Polityka zdrowotna państwa ma wiele pułapek
W jakim kierunku zmierza polityka zdrowotna państwa, czy wystarczy szpitalnych łóżek w polskich szpitalach, czy grozi nam epidemia depresji i jaka jest droga współczesnych terapii lekowych – dyskutowali eksperci w Warszawie.

Szpitale pod lupą - kto w czołówce?
Już za tydzień podczas konferencji Hospital Management poznamy szpitale, które zostały najlepiej ocenione w nowatorskim projekcie benchmarkingowym "Portrety szpitali – mapy możliwości". O to jak prowadzone były badania i co najbardziej kuleje w polskich placówkach ochrony zdrowia a jakie strony można uznać za mocne pytamy Dariusza Wasilewskiego, kierownika projektu.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Lekarz w roli pacjenta. "Zostałam potraktowana jak intruz"
Hanna Osmęda-Launer, pediatra z Wrocławia, usiłowała zarejestrować się telefonicznie na wrzesień do gastrologa. Nie udało się. Co usłyszała od rejestratorki?


NEWSERIA

Stale rosną wydatki firm farmaceutycznych na innowacyjność. Zachodnie koncerny wciąż przeznaczają na ten cel więcej niż polskie
Każda z firm farmaceutycznych co roku część swoich wydatków przeznacza na badania i rozwój. To konieczne, by sprostać szybko rosnącej konkurencji na rynku – podkreślają przedstawiciele przemysłu. Również konkurentom z Azji, którzy o klientów walczą głównie ceną. Polskim firmom wciąż jednak daleko do nakładów ponoszonych przez zagraniczne koncerny.


RADIO DLA CIEBIE

Będą darmowe leki dla seniorów?
Przepisy dotyczące darmowych leków dla seniorów to jeden z tematów rozpoczętego w czwartek po godz. 11., zaplanowanego na dwa dni, posiedzenia Senatu.


MEDEXPRESS

Lekarz rodzinny powinien być podstawą systemu
Właśnie rozpoczyna się "Szczyt Zdrowie". Bierze w nim udział Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Mówi nam o najpilniejszych do rozwiązania problemach w ochronie zdrowia.

Gdzie dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia mogą iść do ortodonty w ramach NFZ?
W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami rzecznik praw pacjenta wystąpił do konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji o opinię na temat zabezpieczenia dostępu do leczenia ortodontycznego dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W odpowiedzi konsultant wskazał m.in. konkretne placówki. Które?

Gapik wniósł wniosek o kasację wyroku
W środę wnioskiem obrońcy Lechosława Gapika, który został prawomocnie skazany za molestowanie swoich pacjentek, zajął się Sąd Najwyższy.

Szczyt Zdrowie: Bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo szpitala
Tomasz Szelągowski, dyrektor generalny Federacji Pacjentów Polskich, uczestnik sesji "Bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo szpitala" Szczytu Zdrowie odpowiada Iwonie Schymalli, redaktor naczelnej Medexpress.pl, jak obecnie wygląda bezpieczeństwo pacjentów w placówkach medycznych, a także jak działają systemy ochrony zdrowia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Szczyt Zdrowie: Polityka zdrowotna państwa
Maciej Piróg, doradca prezydenta do spraw zdrowia, był uczestnikiem panelu "Polityka zdrowotna państwa" Szczytu Zdrowie. Jak powinno się planować politykę zdrowotną państwa, o to ministra Macieja Piróga zapytała Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl

Szczyt Zdrowie: POZ – filar systemu
O to, jakie elementy podstawowej opieki zdrowotnej należałoby najpilniej naprawić, Iwona Schymalla zapytała Tomasza Latosa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia i uczestnika panelu "POZ – filar systemu" Szczytu Zdrowie.

Szczyt Zdrowie: Pacjent z cukrzycą na celowniku POZ
Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, po panelu "Koordynowana opieka medyczna – pacjent z cukrzycą" mówi Iwonie Schymalli, redaktor naczelnej Medexpressu, o opiece nad pacjentem z cukrzycą w ramach POZ i roli lekarza POZ.

Polityczna poprawność nie wyleczy ochrony zdrowia
25 lat po odzyskaniu wolności, ponad 40 proc. Polaków w badaniach opinii, jako największy problem do rozwiązania wskazuje służbę zdrowia. W ostatnim ćwierćwieczu mało było bardziej chronionych usług publicznych niż ochrona zdrowia. Jedną niedokończoną reformę zastępowano kolejną. Często pod wpływem protestów którejś z grup zawodowych, zdesperowanych pacjentów lub tragicznego zdarzenia, którymi żyły media, a wraz z nimi opinia publiczna. W konsekwencji mamy chaos, niezadowolonych pacjentów i rekordowo zadłużone szpitale.


PULS MEDYCYNY

Specjaliści naczyniowi spotykają się w Katowicach
Już dziś rusza VI Międzynarodowy Kongres Naczyniowych towarzystw Naukowych. Ponad 600 specjalistów przez trzy dni rozmawiać będzie o najnowszych doniesieniach naukowych z obszaru leczenie chorób naczyń.


KRYTYKA POLITYCZNA

Jesteśmy 98%, czyli przeciw deklaracji władzy
Przyzwolenia na "Deklarację wiary" w środowisku lekarskim nie ma. Stwierdzenie czegokolwiek innego jest ignorowaniem głosu większości polskich lekarzy.


W POLITYCE

Wolna sprawiedliwość. Poznajmy nazwiska lekarzy, którzy "uniewinnili" Jaruzelskiego
Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył dwa procesy Wojciecha Jaruzelskiego, bo oskarżony nie żyje. Jego procesy to przykład bezradności wymiaru sprawiedliwości.
***
04 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Anonimowo opluć w sieci czy oskarżać pod nazwiskiem? Hejter wie lepiej, nie bądź bezbronny
Internet stał się ogromną siłą, potrafiącą w krótkim czasie nieznane osoby wynieść na piedestał oraz niszczyć ludzi. Także lekarzy. Słowo "hejter" - określające kogoś, kto nienawidzi - na stałe zadomowiło się w słowniku pokoleń doby internetu.

Lux Med przejął sieć placówek ambulatoryjnych Centrum Zdrowia Medycyna
Do Grupy Lux Med dołącza Centrum Zdrowia Medycyna z Białegostoku, które w swoich 4 placówkach ambulatoryjnych zatrudnia 150 lekarzy i pod opieką ma ponad 70 tys. pacjentów.

Dr Krzysztof Milewski z PAKS beneficjentem prestiżowej nagrody "TCTAP Best Presenter"
Dyrektor Medyczny i Naukowy Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP), otrzymał nagrodę "TCTAP Best Presenter" za prezentację innowacyjnego programu procedur hybrydowych.


Za opóźnienia w diagnostyce szpital będzie musiał zapłacić
Sąd Okręgowy w Opolu zdecydował, że w Brzeskim Centrum Medycznym popełniono błędy podczas leczenia pacjentki i nakazał wypłatę odszkodowania - zasądzono kwotę 80 tys. zł na rzecz rodziny.


POLITYKA

Spór o leki biopodobne. Ból z biolekiem.
Nasze Ministerstwo Zdrowia nie chce czekać. Chce leczyć tanio. Dlatego wydało niedawno oświadczenie zrównujące leki biologiczne z biopodobnymi i zalecające wymienne ich stosowanie, tak jak to się praktykuje w przypadku oryginalnych preparatów farmaceutycznych i generyków.

Dylematy lekarza katolika. Sumienie i kamienie.
Czy "Deklaracja wiary", podpisana przez 3 tys. lekarzy katolików, wywoła wreszcie prawdziwą dyskusję o granicach klauzuli sumienia?


WYBORCZA

Przywraca słuch i bije rekord świata. Z wizytą u prof. Henryka Skarżyńskiego
Sprawił, że w Kajetanach pod Warszawą robi się najwięcej na świecie zabiegów poprawiających słuch - dziennie 70. Już niejeden raz rzucił wyzwanie nauce. I wygrał - skazani na głuchotę zaczęli słyszeć.

Konsultant ds. ginekologii podpisał "Deklarację wiary". Czy powinien być usunięty ze stanowiska?
Wojewódzki konsultant ds. ginekologii i położnictwa uważa, że in vitro to działanie niezgodne z "wolą Stwórcy". Wojewoda lubelski problemu nie widzi i nie zamierza go odwoływać z funkcji.

Nowy szef NFZ: Fundusz nie jest bezmyślny
- Nie mogę obiecywać gruszek na wierzbie. Ale mniejsze kolejki są możliwe przy dobrej współpracy z przychodniami i szpitalami - mówi Tadeusz Jędrzejczyk, od wtorku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Lekarzy wojna krzyżowa
Istnieje w Polsce grupa kilku tysięcy lekarzy oraz studentów wykształconych za publiczne pieniądze, którzy kwestionują osiągnięcia współczesnej medycyny i prawa pacjentów do korzystania z nich - z powodu fanatyzmu religijnego.


RZECZPOSPOLITA

Prywatne szpitale żądają więcej
Usługi medyczne w lecznicach prywatnych są tańsze, ale NFZ preferuje szpitale publiczne.


GAZETA.PL

Ginekolog nie do ruszenia? "Nie czekajmy, aż ktoś umrze"
Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu, zwraca się do ministra zdrowia w sprawie odwołania prof. Jana Oleszczuka. Wojewódzki konsultant ds. ginekologii i położnictwa podpisał się pod "Deklaracją wiary", w której opowiada się za wyższością prawa bożego nad prawem polskim.


DZIENNIK.PL

Wicemarszałek Sejmu idzie na wojnę z ginekologiem. Przez "Deklarację wiary"
Kwestie wiary lekarzy zajęły już polityków. Na biurko ministra zdrowia trafił list od wicemarszałek Sejmu w sprawie odwołania wojewódzkiego konsultanta do spraw ginekologii i położnictwa. Prof. Jan Oleszczuk podpisał się pod "Deklaracją wiary". Wanda Nowicka domaga się, by odszedł ze stanowiska.


WPROST

Wiara pani Wandy
Rok temu przygotowałem program na temat eksperymentów medycznych, jakie w trakcie II wojny światowej przeprowadzali niemieccy lekarze. Szczególnie wstrząsające relacje dotyczyły tego, co działo się w Ravensbrück, gdzie Niemcy zbudowali obóz koncentracyjny przeznaczony dla kobiet, przede wszystkim Polek. Wśród nich była Wanda Półtawska, numer 7709.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Prawo cywilne daje zbyt długie uprawnienia NFZ do dochodzenia roszczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia sięga z roszczeniami nawet do 2007 roku i dalej. Dlaczego? Pozwala mu na to prawo cywilne. Szpitale mogą przedstawiać roszczenia tylko do 3 lat wstecz. Czy jest szansa, aby to zmienić?


Pielęgniarki górą, NFZ wycofuje się z rozdzielenia świadczeń medycznych odpielęgnacyjnych
Pielęgniarki wywalczyły, że do opieki długoterminowej nie będą wprowadzani opiekunowie medyczni oraz podniesiono wycenę tych świadczeń. Projekt zarządzenia prezes NFZ w zakresie tych świadczeń może zostać przyjęty przez środowisko z zastrzeżeniami dotyczącymi karty sprawozdawczości, która jest bardzo szczegółowa, a pielęgniarki wolałby pozostać przy starej, bo ona daje możliwość poświęcenia dłuższego czasu pacjentowi.

Prawo cywilne daje zbyt długie uprawnienia NFZ do dochodzenia roszczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia sięga z roszczeniami nawet do 2007 roku i dalej. Dlaczego? Pozwala mu na to prawo cywilne. Szpitale mogą przedstawiać roszczenia tylko do 3 lat wstecz. Czy jest szansa, aby to zmienić?


NEWSERIA

Kilka dni czekania na wizytę zamiast kilku miesięcy. Prywatne polisy ma tylko 700 tys. Polaków
Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w publicznej służbie zdrowia to kilka, a niekiedy nawet kilkanaście miesięcy. Jeszcze dłużej, bo co najmniej kilka lat, czekają pacjenci i branża ubezpieczeniowa na ustawę o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Brak regulacji w tym zakresie hamuje rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń, a przez to zmusza wiele osób do długiego czekania lub ponoszenia wysokich kosztów leczenia w prywatnej służbie zdrowia. Rocznie Polacy wydają na leczenie z własnej kieszeni 35 mld zł.


MEDEXPRESS

Rada Przejrzystości o nowych lekach do refundacji
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Przejrzystości działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych zostały przygotowane stanowiska w sprawie następujących leków:


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Święty Graal ochrony zdrowia
Wprowadzając rynek, zachowywaliśmy się jak neofici. Odrzucaliśmy wszystko, co było wcześniej. I o ile w gospodarce to było uzasadnione, w ochronie zdrowia okazało się pułapką – mówi Marek Balicki w opowieści o 25 latach wolności w ochronie zdrowia.

Rada Przejrzystości za refundacją afatynibu i panitumumabu
2 czerwca odbyło się 20. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie oceny afatynibu, panitumumabu, folitropiny alfa, usunięcia imatynibu z programu leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej, zasadności wydawania zgód na refundację chinidyny i nadalolu, zasadności refundowania Colistinu TZF i sirolimusu we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.

Pacjent - osoba, numerek, kod?
Personel medyczny, z jednej strony musi jednoznacznie identyfikować pacjenta, a z drugiej, chronić jego prywatności. Sprzyjać temu mają takie rozwiązania, jak opaski na rękę czy nadawanie kodów bądź numerów identyfikacyjnych. Jedni uważają je za absurd, inni za środek służący ochronie prywatności pacjenta.

Procedury hybrydowe w leczeniu mogą ograniczyć jego czas i koszty
Procedury hybrydowe stosowane w celu przywrócenia prawidłowego krążenia u pacjentów z rozpoznaną wielonaczyniową chorobą wieńcową mogą ograniczyć liczbę zabiegów, jakim są poddawani oraz koszty leczenia.

Nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji dostępne w Polsce
W Polsce przeprowadzane są już nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji pozwalające wykryć niektóre zaburzenia genetyczne – powiedzieli we wtorek eksperci podczas konferencji prasowej w Warszawie. Nowe testy dostępne są w 120 ośrodkach w całym kraju.

Dr Urszula Zdanowicz w Komitecie Artroskopowym ESSKA
Dr Urszula Zdanowicz, kierownik ambulatorium urazowego Carolina Medicla Center, została zaproszona do Komitetu Artroskopowego ESSKA (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy).

Międzynarodowe Warsztaty Operacyjne w "Bizielu"
30 maja w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Operacyjne.
***
03 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

25 lat minęło, czyli co zmieniło się w polskim systemie ochrony zdrowia
W przeddzień 25. rocznicy polskiej transformacji zasadne wydaje się pytanie o największe sukcesy, najtrudniejsze problemy i największe porażki systemu ochrony zdrowia w mijającym ćwierćwieczu. Lista byłaby zapewne długa, ale jedną z najistotniejszych zmian jest niewątpliwie odejście od modelu finansowania budżetowego - powołanie Kas Chorych, a po kilku latach przekształcenie ich w Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ o wykonaniu budżetu na refundację
Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej informacje o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w pierwszym kwartale 2014 r.


Rząd przyjął projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW
Rząd przyjął we wtorek, 3 czerwca, projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Nowe przepisy wprowadzają jedną kategorię niezdolności do pełnienia służby w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich oraz dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego.


GAZETA PRAWNA

Lekarze niechętnie walczą z przemocą
Resort pracy zapowiada zmiany w procedurze niebieskiej karty. Chce m.in. uprościć formularze, na których zgłasza się agresję w rodzinie

RPO: w powiatach potrzebni są koronerzy
Rzecznik praw obywatelskich apeluje do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących stwierdzania zgonów. Obecne przysparzają problemów rodzinom zmarłych, lekarzom, a także policjantom.

Wyjazd do sanatorium będzie droższy
Od 1 października pacjenci więcej zapłacą za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym. To skutek podwyższenia opłat przez ministra zdrowia.

W NFZ powstaną nowe etaty, aby chorym było łatwiej leczyć się w UE
W Narodowym Funduszu Zdrowia pojawią się dodatkowe etaty w związku z wdrożeniem dyrektywy transgranicznej. Przepisy mają ułatwić chorym dostęp do świadczeń medycznych na terenie całej Unii Europejskiej.


WYBORCZA

NFZ o Deklaracji wiary podpisywanej przez lekarzy: Nie ma skarg, nie ma sprawy
PiS wzywa na pomoc rzecznik praw obywatelskich, by broniła lekarzy podpisujących Deklarację wiary przed represjami. Ale represje są tylko słowne, zarówno ze strony NFZ, jak i ministra zdrowia.

Dzicy "rezydenci" terroryzują szpitale. Nie myją się, przeklinają, kradną jedzenie z lodówek
Całymi miesiącami, nawet po zakończeniu leczenia, przebywają w szpitalach tysiące bezdomnych i nieubezpieczonych osób bez żadnych dokumentów. By je "wyeksmitować", dyrektorzy zatrudniają pracowników socjalnych, którzy załatwiają np. prawo do zasiłku


Dyrektor o deklaracji: poprosiłam o usunięcie z listy
Anna Prokop-Staszecka, dyrektor szpitala im. Jana Pawła II, poprosiła o usunięcie jej podpisu spod "Deklaracji wiary lekarzy".

Wojewodzie "Deklaracja wiary" ginekologa nie przeszkadza
Wojewódzki konsultant ds. ginekologii i położnictwa uważa, że in vitro to działanie niezgodne z "wolą Stwórcy", tymczasem do jego obowiązków należą opinie w kwestiach dotyczących sztucznego zapłodnienia. Wojewoda problemu nie widzi i nie zamierza go odwoływać z funkcji.

Choroba Ani i Julka za droga dla ministra
Minister zdrowia wydał zgodę na import leku dla Ani i Julka. Ale nie zgodził się na jego refundację, zasłaniając się przepisami. Przepisy jednak mu na to pozwalają.

Minister bierze kasę depozyt. Z banków opłynie prawie 5 mld zł?
Polska Akademia Nauk, państwowe muzea i szpitale będą musiały oddać swoje nadwyżki finansowe w depozyt ministrowi finansów. Dziś trzymają je w bankach.


RZECZPOSPOLITA

Wyborcy SLD popierają lekarską deklarację wiary
Prawie połowa Polaków jest zdania, że lekarz ma prawo odmówić udziału w procedurach, które są niezgodne z jego sumieniem.

Kto wesprze plan na cukrzycę
Pacjenci umierają, bo nie stać ich na leki i paski do glukometrów. Lekarze wskazują, jak naprawić system walki z cukrzycą.

Mniej narkomanów zakażonych HIV
Narkomani stosują nowe, niewymagające strzykawek sposoby przyjmowania narkotyków. Jeśli zakażają się HIV, to raczej przez seks.

Monitoring NFZ jako remedium
Eksperci wskazują, że kolejki można skrócić szybko i bez kosztownej reformy. Wystarczy, by system sprawdzał pacjenta według numeru PESEL.

W Senacie drugie czytanie projektu ws. darmowych leków dla seniorów
Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którego drugie czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez wywiadu
Burmistrz nie może odmówić potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z powodu trudności czy niemożliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – stwierdził w Wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.


Tadeusz Jędrzejczyk nowym prezesem NFZ
Premier Donald Tusk powołał Tadeusza Jędrzejczyka na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


NASZ DZIENNIK

Apel rozpaczy do ministra zdrowia
Cierpiący na chorobę Parkinsona 44-letni Paweł Kondracki co miesiąc wysyła list do ministra zdrowia, w którym opisuje swój aktualny stan zdrowia. Zainspirowana jego pomysłem Fundacja Na Rzecz Chorych na Parkinsona przygotowała 2 tysiące pocztówek dla chorych i ich rodzin, które będą oni mogli podpisać i osobiście wysłać do szefa resortu zdrowia.

Lekarze upominają się o prawo do odmowy
Deklaracja wiary to za mało, dlatego przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcia Położnych Ręce Życia idą dalej i chcą zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o to, aby lekarz, który odmawiając wykonania jakiegoś zabiegu i powołując się na klauzulę sumienia, nie miał obowiązku wskazywania innego specjalisty bądź placówki, która taki zabieg wykona.


POLSKIE RADIO

Brak posiłków w szpitalach? Neumann: to wydumany problem
Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia powiedział, że nie ma żadnej luki w przepisach dotyczących posiłków w szpitalach.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Sąd przychyla się do wniosku szpitala w Skawinie o zwrot VAT
Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił sprzeciw Ministerstwa Finansów uznając tym samym roszczenia Szpitala w Skawinie o zwrot zapłaconego podatku VAT za leki za zasadne. Otwiera to ścieżkę do starania się o zwrot podatku dla szpitali zarówno prywatnych jak i publicznych. Skalę roszczeń można szacować na nawet 2 mld zł, przy czym prywatne to około 0,5 mld zł.


Mazowsze: Dziewięciu nowych konsultantów wojewódzkich
Onkologia i hematologia dziecięca, transplantologia, farmacja szpitalna czy neuropatologia – to niektóre dziedziny, w których wojewoda Jacek Kozłowski powołał nowych konsultantów medycznych. Dodatkowo, siedmiu konsultantów odebrało akty powołania na kolejną kadencję.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

NFZ: Ponad 54 tys. endoprotezoplastyk stawowych w 2013 r.
W 2013 r. w całym kraju wykonano 54 208 endoprotezoplastyk stawowych, w tym 39 349 endoprotezoplastyk stawu biodrowego, 14 218 endoprotezoplastyk stawu kolanowego, 408 endoprotezoplastyk stawu ramiennego, 95 endoprotezoplastyk stawu łokciowego oraz 138 endoprotezoplastyk innego stawu - wynika z raportu NFZ.

W Senacie drugie czytanie projektu ws. darmowych leków dla seniorów
Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którego drugie czytanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu. Z inicjatywą przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie "Dzieci wojny" oraz dwie osoby prywatne.


Antybiotyki a media społecznościowe: Wirtualna dyskusja o realnym problemie
Stosowanie antybiotyków jest powszechne – wykorzystuje się je nie tylko w medycynie, ale również w rolnictwie czy innych gałęziach przemysłu. Tymczasem problem oporności bakterii na antybiotyki staje się zagrożeniem globalnym i konieczne jest wykorzystanie wszelkich dróg edukacji pacjentów.

Rząd przyjął projekt ustawy o komisjach lekarskich MSW
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

SPZOZ-y będą musiały lokować wolne środki u ministra finansów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Proponowana nowelizacja ustawy rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, m.in. na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna).


MEDEXPRESS

W ciągu 2 lat znikną papierowe recepty. Jak będzie działał system?
Jeszcze przed końcem tego roku ma zacząć działać Internetowe Konto Pacjenta. System ma skrócić kolejki do specjalistów, ułatwić zarządzanie zleconymi badaniami oraz zebrać w jednym miejscu historię medyczną pacjenta.

Kontrola zwolnień lekarskich: Prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych
W okresie od stycznia do marca 2014 r.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 172 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Jakie były wyniki kontroli?


GAZETA POLSKA CODZIENNIE

Rak jajników – to nie musi być wyrok
Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2011 r. w Polsce raka jajnika rozpoznano u ponad 3,5 tys. kobiet. Ponad 2,5 tys. z nich zmarło. Zdaniem ekspertów problemem jest zbyt późne diagnozowanie nowotworu oraz często bezobjawowy rozwój choroby.


NEWSERIA

W ciągu dwóch lat recepty papierowe zostaną zastąpione przez elektroniczne
Jeszcze przed końcem tego roku ma zacząć działać Internetowe Konto Pacjenta. System ma skrócić kolejki do specjalistów, ułatwić zarządzanie zleconymi badaniami oraz zebrać w jednym miejscu historię medyczną pacjenta. W ramach systemu stopniowo wprowadzone zostaną też elektroniczne recepty, które do sierpnia 2016 r. całkowicie zastąpią papierowe.


DZIENNIK POLSKI

E-zwolnienia uderzą w symulantów
Zaświadczenia o niezdolności do pracy będą przesyłane drogą elektroniczną. Jednak nie wszędzie szybka transmisja jest możliwa.


RMF 24

NFZ chce zmniejszyć kontrakt na rehabilitację
Narodowy Fundusz Zdrowia chce drastycznie zmniejszyć kontrakt dla Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego "Repty" w Tarnowskich Górach - alarmuje dyrektor placówki. Szpital ma dostać umowę jedynie na 90 z 270 łóżek.


KRYTYKA POLITYCZNA

Balicki: Bulwersuje mnie, że deklarację wiary podpisują lekarze, którzy przyjmują środki publiczne
To ograniczanie prawa pacjentów do świadczeń.
***
02 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Nie ustępujemy, minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek do poprawki
Zdaniem pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 kwietnia br. rozporządzenie MZ dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ma wiele błędów. Z pewnością dlatego resort zdrowia wstrzymuje obecnie jego realizację. - Największą wadą zawartego w rozporządzeniu algorytmu jest to, że dyrektorzy placówek mogą w praktyce dowolnie je interpretować i obniżać zatrudnienie pielęgniarek traktując minimalne zatrudnienie jako normę, oczekiwany optymalny poziom zatrudnienia - wyjaśnia Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

HFPC: projekt dot. zniesienia ubezwłasnowolnienia wymaga dopracowania
Propozycja odejścia od instytucji ubezwłasnowolnienia, którą przygotował resort sprawiedliwości, choć zasługuje na poparcie, wymaga jeszcze dopracowania - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Długodziałające analogi insulin powinny być stosowane częściej
Stosowanie analogów długodziałających insulin w terapii cukrzycy typu 2 było m.in. tematem omawianym podczas ostatniego, XV Zajazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.


Programy lekowe - nadal brak możliwości rozliczania terapii golimumabem
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia od dnia 1 marca 2014 r. w programach lekowych w reumatologii refundacją objęto kolejny lek z grupy inhibitorów TNF alfa – Golimumab (Simponi). Obecnie jednak świadczeniodawcy leczący golimumabem swoich pacjentów nie mogą rozliczyć tych terapii w OW NFZ.


WYBORCZA

Jest ateistą, a jego nazwisko widnieje pod "deklaracją wiary". "Zostałem zmanipulowany"
Wiktor Sułkowski jest lekarzem anestezjologiem. Zwrócił się do nas, bo znalazł swoje nazwisko na publikowanej w mediach liście lekarzy, którzy podpisali tzw. deklarację sumienia. - Nie zgadzam się. Zostałem zmanipulowany - mówi w rozmowie z Gazeta.pl.


RADIO DLA CIEBIE

Popołudnie RDC: klauzula sumienia lekarzy
Gośćmi byli pan Jacek, ginekolog, Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta, prof. Zbigniew Czernicki, rzecznik odpowiedzialności zawodowej – warszawska Izba Lekarska, którzy mówili o klauzuli sumienia.


GAZETA PRAWNA

Chcemy państwa opiekuńczego. Nie gender
Polacy chcą czegoś innego, niż wydaje się politykom. Na pierwszym miejscu stawiają sprawy fundamentalne: opiekę zdrowotną, reformę emerytalną, walkę z biedą. Równość praw mężczyzn i kobiet czy polityka zagraniczna to sprawy marginalne – wynika z sondażu PBS

Na 25-lecie kubeł zimnej wody
Rewolucja w ochronie zdrowia? Nie, dziękujemy. Tak mówią politycy. I jak ognia unikają słów, które wymuszałyby od nich ustawienie się po jednej ze stron barykady. Stąd ich inne ulubione słowo w kontekście lecznictwa: ewolucja. Tak długo przekonują, że polski system nie wymaga radyklanych posunięć, bo przecież będzie działał jeszcze gorzej, że chyba nawet sami w to uwierzyli.

Spadła liczba kontroli L4. Chwilowo
Lekarze orzecznicy ZUS w I kw. 2014 r. przeprowadzili o 11 tys. mniej badań osób chorych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. ZUS przestrzega jednak, że nie planuje zmniejszenia liczby kontroli w tym roku.

Rząd nie miał uwag tylko do przepisów o pielęgniarkach
Pakiet ustaw zdrowotnych ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza idzie do poprawki
Stały Komitet Rady Ministrów, który obradował 29 maja, nie miał zastrzeżeń tylko do noweli ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ta od stycznia 2016 r. wprowadzi rewolucyjną zmianę. Zgodnie z tym projektem pielęgniarki mają zyskać uprawnienie do przepisywania pacjentom recept na leki (w tym także refundowane).

Jakie prawa ma chory czekający w kolejce na leczenie
Szpital, który nie może udzielić pacjentowi świadczenia od razu, wpisuje go na listę oczekujących. Jeżeli zaproponowany termin jest odległy, zainteresowany ma prawo poszukać innego świadczeniodawcy

Konkurs na szefa NFZ: Wygrywa ten, kto z góry został wybrany
Naczelna Izba Lekarska żąda przejrzystości przy wybieraniu prezesa NFZ. To kolejny nabór na funkcje publiczne, krytykowany za brak jasnych kryteriów. Powoduje to, że wygrywa nie najlepszy, ale ten, kto z góry został wybrany.


RZECZPOSPOLITA

Czarne punkty w szpitalach
Broniąc się przed roszczeniami, dyrektorzy zabezpieczają na oddziałach miejsca, gdzie chory jest narażony na błąd.

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich
Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich zakłada projekt przygotowany przez MPiPS. Na wniosek środowiska lekarskiego zapisano w projekcie, że do końca 2017 r. miałyby obowiązywać zarówno tradycyjne, papierowe druki, jak i e-zwolnienia; potem tylko te drugie.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Trudni lekarze
Lekarz uzależniony musi dokonać wyboru, czy podejmie skutecznie leczenie, czy zrezygnuje z wykonywania zawodu – mówi Grzegorz Wrona, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy przy NRL.

Nieprawidłowości w położnictwie i ginekologii mogą skończyć się utratą stanowiska
Ministerstwo Zdrowia zakończyło już kontrole oddziałów neonatologicznych i ginekologiczno-położniczych. Na razie nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów, ale MZ nie wyklucza, że po przyjęciu zastrzeżeń pokontrolnych może sformułować zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości wraz z usunięciem z zajmowanego stanowiska osób za nie odpowiadających.


Prof. Alicja Chybicka organizuje wyprawę parlamentarzystów na Kilimandżaro
Ponad 40 parlamentarzystów będzie uczestniczyć w charytatywnej wyprawie na Kilimandżaro – "Parlament na szczyt". Celem wyprawy, która wyruszy w styczniu 2015 r., jest uzbieranie funduszy na wsparcie akcji pomocy dla dzieci w śpiączce i chorych na nowotwory. Pomysłodawczynią i organizatorką wyprawy jest prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, senator.

Prohibicję czas zacząć
Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać problem pozamedycznego stosowania produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne poprzez ograniczanie ich sprzedaży. Czy prohibicja to dobra metoda przeciwdziałania - na to pytanie odpowiedzą konsultacje społeczne.


POLSKIE RADIO

Warzecha: podciąganie klauzuli sumienia pod zagrożenie życia to manipulacja
- Chciałbym się dowiedzieć, gdzie zdaniem ministra Arłukowicza, poza oczywistymi kwestiami jak aborcja czy eutanazja, deklaracja wiary wchodzi w konflikt z normalnymi powinnościami lekarza - mówi w 'Komentatorach" Łukasz Warzecha.

Rozmowa dnia: Bartosz Arłukowicz
Kamila Terpiał-Szubartowicz: Naszym gościem jest Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.

"Deklaracje wiary nie naruszają kodeksu etyki lekarskiej"
Taka opinię wyraził doktor Maciej Hamankiewicz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Podkreślił równocześnie, że nie będzie zajmować stanowiska w sprawie prywatnych poglądów i przekonań religijnych medyków.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

NRL chce uczestniczyć w regulacji zawodów medycznych
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się w imieniu samorządu medyków do Ministra Zdrowia z prośbą o informację na temat prowadzonych lub planowanych działań resortu w sprawach regulacji zawodów medycznych. Jednocześnie zadeklarował gotowość "do współpracy z Ministerstwem Zdrowia i dołączenia do zespołu zajmującego się tymi kwestiami".

Prof. Skarżyński laureatem plebiscytu "Ludzie Wolności"
Prof. Henryk Skarżyński, otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, został laureatem plebiscytu "Ludzie Wolności" w kategorii Nauka. Laureatami zostali też: w kategorii Społeczeństwo - Jerzy Owsiak; Biznes - Solange i Krzysztof Olszewscy; Sport - Adam Małysz; Kultura - Krystyna Janda.

Prof. Wachowiak: Duża rola lekarzy rodzinnych w diagnostyce nowotworów u dzieci
Lekarze rodzinni odgrywają ogromną rolę w diagnostyce nowotworów u najmłodszych pacjentów. 75 procent chłoniaków i guzów u dzieci jest wykrywanych w zaawansowanych stadiach - powiedział prof. Jacek Wachowiak z Kliniki Onkologii Uniwersytetu w Poznaniu. W Olsztynie w sobotę zakończył się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.


Prof. Henryk Skarżyński - człowiekiem wolności
Prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, został laureatem plebiscytu "Ludzie Wolności" w kategorii Nauka.


MEDEXPRESS

70 proc. Polaków deklaruje, że dba o zdrowie. Jak jest naprawdę?
Zdrowie jest w naszych rękach i jego stan zależy od naszych działań. Twierdzi tak aż 70 proc. Polaków, którzy coraz częściej poddają się badaniom profilaktycznym, uprawiają sport i uważniej komponują dietę.

Igor Radziewicz-Winnicki: Pacjent ma prawo do skutecznego uśmierzania bólu
Czy w polskich szpitalach pacjenci będą skazani na ból? Anna Kleszcz, pacjentka, zapytała ministra Igora Radziewicza-Winnickiego o działania poprawiające sytuację cierpiących pacjentów. Co odpowiedział minister?


NRL chce wiedzieć, co MZ planuje w sprawie regulacji zawodów medycznych
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia o informację na temat działań resortu w sprawach regulacji zawodów medycznych.


SUPER EXPRESS

GROZA! Pacjencie! Będziesz płacił za jedzenie w szpitalu
Czy pacjenci szpitali będą musieli płacić za posiłki? Zdaniem rzecznik praw obywatelskich już wkrótce może tak być, że szpitale będą pobierać opłaty od chorych za wyżywienie i zakwaterowanie. Wszystko przez dziury w przepisach.


NASZ DZIENNIK

Fuzja z kłódką
Pracownicy śląskiej służby zdrowia nie chcą łączenia szpitali wojewódzkich z klinicznymi.

Lekarz to nie płatny zabójca
Z prof. Bogdanem Chazanem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, rozmawia Anna Ambroziak


Rehabilitacja NFZ niepotrzebna?
Ponad 50 placówek z Podkarpacia odwołało się od decyzji NFZ o okrojeniu kontraktów na rehabilitację. Dla wielu placówek mniej pieniędzy oznacza zwolnienia, a dla pacjentów wydłużenie kolejek do zabiegów.


DZIENNIK POLSKI

Pielęgniarki pilnie poszukiwane
Już dzisiaj mamy najmniej pielęgniarek na 1000 mieszkańców spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Niewiele ponad pięć. Tymczasem według prognoz w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. Najbardziej odczują to najstarsi pacjenci


DZIENNIK ZACHODNI

Deklaracja Wiary Lekarzy: Lista się kurczy. Dlaczego ubywa podpisów pod Deklaracją Wiary Lekarzy?
Deklaracja Wiary Lekarzy jest zgodna z prawem - tak orzekł Naczelny Sąd Lekarski. Mimo to podpisów jest coraz mniej. Dlaczego ubywa podpisów pod Deklaracją Wiary Lekarzy katolickich? Przyczyną jest nagonka na lekarzy. Zobacz rysunki i fotomontaże, jakie pojawiają się na ich temat.


TOK FM

Lisicki o "Deklaracji Wiary": Bronienie lekarzom podpisywanie dokumentu to gwałcenie ich sumień
Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki nie widzi nic złego w tym, że lekarze podpisują "Deklarację Wiary". - Grupa lekarzy zobowiązała się do przestrzegania norm, które wynikają z ich wiary. Mają taką swobodę w demokratycznym państwie. Chęć zabronienia tego będzie gwałceniem ich sumień - ocenił w TOK FM.


Piotr Beniuszys: Wolność lekarza, wolność pacjenta
Dyskusja wokół tzw. deklaracji wiary lekarzy budzi zrozumiałe emocje. Trudno przejść obok niej obojętnie, ponieważ jak w soczewce skupia w sobie wiele ważnych i trudnych do jednoznacznego rozstrzygnięcia problemów, które od dawna stanowią oś ludzkiej debaty etycznej.
***
01 czerwca 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Prewencja antytytoniowa, czyli akcyza w służbie zdrowia palaczy
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że zwiększanie podatków jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu konsumpcji wyrobów tytoniowych w środowisku osób o niższych dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynania palenia przez młodzież.


WYBORCZA

Po dramatycznym porodzie lekarka ma zarzuty. A ordynator?
Lekarce nadzorującej poród Barbary Bonk prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiej choroby, a w konsekwencji śmierci dziecka. Wciąż bez zarzutów pozostaje jednak ordynator oddziału, choć oboje zgodnie przyznają, że to on właśnie podjął decyzję, by poród odbył się siłami natury

Lek na białaczkę? Pracuje nad tym nasz naukowiec
W przeszłości, aby wyleczyć niektóre postaci białaczki, potrzebny był przeszczep szpiku. Dziś stosuje się chemioterapię. A w przyszłości może chorobę uda się pokonać szczepionką, nad którą wspólnie z naukowcami z Niemiec pracuje prof. Krzysztof Giannopoulos, hematoonkolog z Uniwersytetu Medycznego

Lekarze podpisują deklarację sumienia? Internauci: To niech leczą za Bóg zapłać
Podpisując deklarację sumienia, nie odmawiam pacjentom pomocy, a jedynie wykonania pewnych usług - mówi znany opolski lekarz. - To niech sprzedaje truskawki, a nie ogranicza prawa pacjenta - kwituje kolega.


RZECZPOSPOLITA

WELT: Polscy lekarze stawiają Biblię ponad prawa pacjenta
"Die Welt" pisze o oburzeniu wielu Polaków na "deklarację lekarzy", którzy stawiają "Prawo Boże i ich własne sumienie wyżej niż prawa pacjenta".

Lekarze rodzinni nie chcą orzekać w sprawie rodziny zastępczej
Ocena, czy pacjenci nadają się do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, nie powinna należeć do lekarza rodzinnego - przekonują medycy. W tym tygodniu wyślą w tej sprawie oficjalny apel do ministra zdrowia


MEDEXPRESS

Deklaracja wiary to pogróżka w stronę pacjentów, a nie oświadczenie dobrej woli
Około 3 tys. lekarzy podpisało Deklarację wiary, w której uznają wyższość prawa boskiego nad ludzkim. Sprawę dla Medexpressu komentuje filozof i etyk prof. Jacek Hołówka.


TOK FM

Profilaktyka raka - nakładanie rąk - wkrótce w pełni refundowana
Dziś jest niedziela, więc jak najbardziej na miejscu będzie przyjrzeć się Deklaracji wiary lekarzy sięgając do źródła, czyli korzeni. Jak wiadomo świat stworzony został w sześć dni, lecz nie wiadomo w którym i po co zostały stworzone choroby, w tym zakaźne i genetyczne. Uzasadnieniem istnienia tych ostatnich jest deklaracja Pana naszego, że Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. W tym przypadku oczywiste jest, że katar czy zapalenie płuc sprawy nie załatwią.


RMF 24

Pakiet kolejkowy? "Będzie przerzucenie odpowiedzialności"
"Jesteśmy pełni obaw" - tak o pakiecie kolejkowym ministra zdrowia mówią lekarze rodzinni z całej Polski. Medycy od czwartku obradują w Zakopanem na Kongresie Medycyny Rodzinnej.
***
31 maja 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Czy pojechałbyś na misję do Paragwaju? Polscy lekarze i pielęgniarki już tam są...
W Paragwaju opieka medyczna od niedawna jest bezpłatna, ale najubożsi, zwłaszcza Indianie w zachodniej części kraju, i tak pozostają poza systemem, często z powodu braku lekarzy. Tam każda pomoc medyczna jest nieoceniona, o czym przekonali się uczestnicy już czterech polskich misji medycznych, które wyjeżdżały w tamten region z Jastrzębia-Zdroju.

Wchodzą w życie przepisy zrównujące chorobowe mundurowych i cywili
W niedzielę (1 czerwca br.) zaczną obowiązywać przepisy zrównujące zasiłki chorobowe mundurowych i pozostałych ubezpieczonych. M.in. żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze służb specjalnych dostaną 80 proc., a nie jak dotąd 100 proc. wynagrodzenia.


Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącego nowych regulacji czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej, Przewodniczącemu Tomaszowi Latosowi przedłożone zostało pismo Prezesa NRL w tej sprawie.


GAZETA PRAWNA

Polityczna awantura wokół Deklaracji Wiary Lekarzy Katolickich: "To fanatyczne szaleństwo"
Sprawa Deklaracji Wiary Lekarzy Katolickich wywołuje gorący spór wśród polityków z prawego i lewego skrzydła. Podpisanie dokumentu przez trzy tysiące osób to dla jednych zagrożenie dla życia ludzkiego, a dla drugich - ochrona Polski przed laicyzacją.


WYBORCZA

Cała medycyna ingeruje w "nietykalne" ciało ludzkie
"Deklaracja wiary lekarzy" podpisana przez 3 tys. polskich lekarzy, ratowników i pielęgniarki w niezwykle uwznioślonych słowach kryje treści przerażające. Jeśli jej sygnatariusze poważnie traktują to, co sami podpisali, natychmiast powinni porzucić zawód medyczny.

Ratusz: "Deklaracja wiary" to prywatna sprawa lekarzy
Ilu lekarzy zatrudnionych w miejskiej służbie zdrowia poddało się prawu Bożemu, podpisując "Deklarację wiary"? Publicznej informacji na ten temat od rządzącej stolicą ekipy PO domaga się klub radnych SLD.

Prof. Henryk Skarżyński: lekarz "dzieci gorszego Boga"
W 25. rocznicę wolnej Polski nasi czytelnicy i widzowie TVN wybrali pięć osób, które są symbolami zmian. Oto laureat w kategorii nauka.


RZECZPOSPOLITA

Gadał lekarz do pacjenta
Medycy na kursach uczą się rozmawiać z pacjentem, by umiejętnie przekazać mu diagnozę i zapobiec konfliktom w lecznicy.


RMF 24

Do lekarza idźmy zdrowi
?Ponad 1200 lekarzy rodzinnych przyjechało do Zakopanego, by szkolić się i rozmawiać o największych problemach podstawowej opieki medycznej. Jednym z głównych problemów lekarzy rodzinnych jest to, że wciąż większość pacjentów nie wie, czym różni się lekarz rodzinny od internisty.
***
30 maja 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Ratownicy medyczni - mało wiemy o ich pracy. Czy ją doceniamy?
Media donosząc o zdarzeniach związanych z systemem ratownictwa medycznego piszą, że "w karetce, która przyjechała do chorego byli tylko ratownicy", albo, że "Pogotowie przyjedzie bez lekarza. Tak chcą oszczędzać na naszym zdrowiu". Podzielają zaniepokojenie czytelników, bo "W pozostałych karetkach zamiast lekarzy będą tylko ratownicy medyczni" itp. Czy społeczeństwo ma zafałszowany obraz kwalifikacji ratownika medycznego?

NFZ: zarządzenie ws. leczenia uzdrowiskowego
Fundusz opublikował zarządzenie w sprawie przyjęcia do stosowania w NFZ zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

NFZ: uchwała Rady ws. kandydata na prezesa Funduszu
Funduszu opublikował uchwałę Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko prezesa NFZ.


GAZETA PRAWNA

Jeśli chodzi o raka, to kura jest lepsza od myszy
Dzięki wynalazkowi z Wrocławia testy diagnostyczne na raka piersi mogą być kilkadziesiąt razy tańsze niż dotychczas

Zamieszanie wokół chorych funkcjonariuszy
Od niedzieli zwolnienia mundurowych będą traktowane tak jak cywili. Brakuje jednak informacji o zmianach i przepisów wykonawczych

Zarządzenia prezesa NFZ to nie przepisy powszechnie obowiązujące
Wygląda na to, że ustawodawca tworzy martwe prawo, o którym z góry wiadomo, że nie będzie przestrzegane. To cecha państw niedemokratycznych. Z tym można i trzeba walczyć w sądach

Szansa na przełom w walce z cichym zabójcą
Cicha epidemia, głupi wirus, skryty zabójca – tak często lekarze mówią o HCV

Refundacje leków na leczenie WZW
Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C finansowane jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego na zasadach określonych w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z   23 kwietnia 2014 r. w   sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

Leczenie WZW C – tylko koszt czy inwestycja w przyszłość społeczeństwa?
O sposobie wykrywania, leczenia i zapobiegania największej epidemii XXI wieku, tzw. cichym zabójcy, czyli wirusowym zapaleniu wątroby, rozmawiali w siedzibie Dziennika Gazety Prawnej specjaliści, lekarze, przedstawiciele urzędów państwowych

Nowe terapie – lepsza sytuacja chorych
W ostatnich latach dokonała się rewolucja, jeśli chodzi o   leczenie WZW typu C na świecie. Powstały leki, których skuteczność wynosi prawie 90–100 proc. A   więc zakażenie HCV jest całkowicie wyleczalne. Leki te, ogólnie ujmując blokery mnożenia się wirusa, prowadzą do zupełnego wyleczenia zakażenia, choć niestety nie zawsze zbyt zaawansowanej choroby, np. marskości czy raka wątroby.


Arłukowicz: zastosujemy prawo ludzkie wobec lekarzy stosujących prawo boskie
Najważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego - mówi Bartosz Arłukowicz o tzw. deklaracji wiary podpisanej na Jasnej Górze przez 3 tysiące lekarzy. Minister zdrowia podkreśla, że przepisy określają postępowanie lekarza w przypadku wszelakich deklaracji.


WYBORCZA

Bez zabiegów aborcji w szpitalu na Madalińskiego?
Prof. Bogdan Chazan, szef warszawskiego szpitala położniczego, jest jednym z 3 tys. lekarzy, którzy podpisali "Deklarację wiary". Uznaje ona pierwszeństwo prawa Bożego nad ludzkim. Lewica żąda dymisji dyrektora placówki.

Lekarze w służbie pychy [Siedlecka o deklaracji wiary lekarzy na Jasnej Górze]
Sygnatariusze deklaracji przedkładają własne sumienie ponad wszystko. To nie jest gest pokory wobec Boga, ale manifestacja pychy. Zwykły zjadacz chleba musi poddać się prawu. Oni wykrawają sobie pole, na którym nie muszą. I to pod sztandarami Boga

Lekarze Pana Boga
Ponad trzy tysiące lekarzy i studentów podpisało "Deklarację wiary", której autorką jest przyjaciółka Jana Pawła II, doktor Wanda Półtawska.

Tadeusz Jędrzejczyk z Gdańska będzie nowym prezesem NFZ
Z kim wygrał w konkursie, nie wiadomo, bo minister zdrowia odmawia podania nazwisk konkurentów.

Pacjentowi obumarło pół serca. Lekarz odpowie za "opieszałość"
Dr S., lekarz ze Szpitala Wolskiego, przez którego - według opinii ekspertów - pacjentowi z zawałem obumarło pół serca, stanie przed sądem lekarskim. Sprawą zajmuje się też prokuratura.


Szpital na krawędzi. Konto puste, prokuratura oskarżyła prezesa
Takiego finału obawiano się od początku. Komornik zajął konto szpitala w Opatowie, a przeciwko prezesowi spółki prokuratura skierowała akt oskarżenia. Powiat rozważa zerwanie umowy ze spółką, która od trzech lat prowadzi lecznicę.


RZECZPOSPOLITA

Bronią życia i rodziny
W środku awantury o lekarskie "deklaracje wiary" Polacy zamanifestują przywiązanie do wartości.

Alarm w sprawie żółtaczki
Ponad 300 tys. Polaków nie wie, że są zakażeni żółtaczką typu C. Lekarze nalegają na refundowanie nowego, skutecznego leku. Resort zdrowia tego nie wyklucza, ale decyzji jeszcze nie ma.

Radca prawny musi dwa razy płacić na zdrowie
Prawnik na emeryturze prowadzący kancelarię bezskutecznie kwestionował decyzję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

W sanatorium będzie trochę drożej
O kilkadziesiąt groszy wzrośnie opłata za dobę pobytu w sanatorium.


Krzyk Moniki Olejnik
Monika Olejnik dziś w mocno emocjonalnym felietonie na łamach "Gazety Wyborczej" próbuje dać odpór tzw. deklaracjom wiary, które podpisało kilka tysięcy lekarzy.


MEDEXPRESS

XIV Kongres Medycyny Rodzinnej
Czy minister zdrowia szkodzi Polsce?
- Ci którzy szkodzą polskiej medycynie rodzinnej – szkodzą Polsce – stwierdził dr Konstanty Radziwiłł, lekarz rodzinny i sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej w czasie ceremonii otwarcia XIV Ogólnopolskiego Kongresu Lekarzy Rodzinnych. W konferencji odbywającej się w Zakopanem uczestniczy ponad 1200 lekarzy rodzinnych.

Czy nowe przepisy dotyczące pracy radiologów wejdą w życie?
Od 2 lipca br. mają obowiązywać przepisy, według których wydłuży się czas pracy radiologów. Posłowie PiS na posiedzeniu Komisji Zdrowia zapowiedzieli projekt nowelizacji tych przepisów. Czy wejdą one w życie?

Levoxa wycofana z obrotu. Dlaczego?
Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Levoxa (Levofloxacinum) roztwór do infuzji 5mg/ml, opakowania 5 fiolek po 100 ml, numer serii 0400342, data ważności 01.2016 r. Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf., Isnaldnia.


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: Deklaracja wiary to kpina z obowiązującego prawa
W sprawie Deklaracji wiary wypowiedziała się również Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jakie zajęła stanowisko?


TOK FM

"Deklaracja wiary lekarzy ogranicza prawa pacjenta. To jest nierzetelne i niemoralne" - prof. Łętowska w TOK FM
- Aprobuję myśl, że lekarz może odmówić wykonania pewnych procedur medycznych, ale ma obowiązek, skoro służba zdrowia jest finansowana ze środków publicznych, wskazać, gdzie dana procedura medyczna może być wykonana. Polska zgodnie z preambułą konstytucyjną ma traktować jednakowo, na równym poziomie, osoby, które wyznają różne światopoglądy - mówiła w TOK FM prof. Ewa Łętowska.


RMF 24

Kwalifikacja zdrowotna dla rodzin zastępczych? "To fikcja"
"To fikcja, żaden system u nas nie istnieje" - mówią o kwalifikacjach zdrowotnych dla rodzin zastępczych lekarze rodzinni. To właśnie oni przygotowują opinię na temat tego, czy ktoś nadaje się na rodzica zastępczego, czy nie. Jak widać na przykładzie rodziny zastępczej z Łęczycy, która znęcała się nad podopiecznymi, te opinie bywają kompletnie nietrafione.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

15:10 do NFZ
Wczoraj, o godz. 15.10 rada NFZ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tadeusza Jędrzejczyka na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Hepatolodzy obradują w Mikołajkach
Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, po kilku latach wędrówki po Polsce, wróciła do Mikołajek – miejsca, w którym odbywała się najczęściej. Spotkanie w gronie wybitnych ekspertów, to jak zawsze okazja do zapoznania się z nowościami w hepatologii, trendami w leczeniu, merytorycznych dyskusji. W trzydniowym wydarzeniu udział bierze ponad 40 wykładowców i prawie 400 uczestników.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Otwarto Krajowe Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu
Wysoko wyspecjalizowana kadra lekarzy radiologów i neurochirurgów, lądowisko dla helikopterów medycznych, dwupłaszczyznowy aparat angiograficzny i nóż GAMMA, a także nowoczesny blok operacyjny stały się podstawą do decyzji o utworzeniu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Krajowego Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu. Już od 1 czerwca pacjenci będą mogli skorzystać z całodobowego dyżuru naczyniowego.

SLD: Odebrać lekarzom kontrakty za "deklaracje wiary"
SLD zaapelował do ministra zdrowia, by ten zapewnił pacjentów, że lekarze, którzy będą odmawiali ich przyjęcia, powołując się na deklarację wiary, stracą kontrakty w ramach NFZ. Deklaracja wiary cofa medycynę do XIX wieku - podkreślają politycy Sojuszu.

Twój Ruch chce posiedzenia komisji zdrowia ws. Deklaracji Wiary Lekarzy
Twój Ruch będzie wnioskował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej komisji zdrowia w związku z Deklaracją Wiary Lekarzy - poinformowali w czwartek (29 maja) politycy partii. Według nich deklaracja to inicjatywa, która może rzutować na bezpieczeństwo pacjentów.

Rządowy Komitet Stały ponownie zajmie się pakietem kolejkowym i onkologicznym
Komitet Stały Rady Ministrów rozpoczął w czwartek prace nad projektami ustaw z pakietu kolejkowego oraz onkologicznego i ponownie zajmie się nimi w przyszłym tygodniu - poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.

Amazonki: Leczenie raka piersi nie musi być stratą, może być zyskiem
Rak piersi nadal jest najpowszechniejszym nowotworem u kobiet – każdego roku dotyka ponad 16,5 tys. Polek. W Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem Federacja Stowarzyszeń Amazonki zwraca uwagę na fakt, że w 2013 roku światowa onkologia dokonała dużego postępu w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi. Nowe możliwości leczenia niosą także nadzieję dla wielu kobiet w Polsce.

Radiolodzy przeciwko nowym normom ich czasu pracy
Przedstawiciele środowiska radiologów sprzeciwiają się przepisom, które mają obowiązywać od 2 lipca. Chodzi o wydłużenie ich czasu pracy z 5 godz. do 7 godz. 35 min. dziennie. Posłowie PiS na posiedzeniu komisji zdrowia zapowiedzieli projekt nowelizacji tych przepisy.


Jak certyfikat, to tylko z Unii
Czyli śląscy lekarze o zagadce "równorzędnego podmiotu zagranicznego".


TOK FM

Hartman: Lekarze popierający "Deklarację wiary" powinni poszukać pracy w Watykanie
- Jeszcze nie mieliśmy profesorów medycyny mówiących o tym, że organy płciowe są święte i używać ich mogą osoby wybrane przez Boga. Jestem zdumiony stopniem religijnej egzaltacji - mówił w Poranku Radia TOK FM prof. Jan Hartman, etyk, polityk Twojego Ruchu. Jego zdaniem lekarze nie mogą uznawać prymatu przekonań nad prawem stanowionym. A jeśli mają wątpliwości, mogą się przenieść do Watykanu.

Lis: "Deklaracja wiary" to inwazja dewocjonalnego klechistanu. Zza winkla wyłania się Iran. Krzyczy, domaga się praw, własnej supremacji
- Wyobraźmy sobie, że deklarację wiary ogłaszają nauczyciele, policjanci... To grozi destrukcją ładu społecznego - mówił o lekarskiej "Deklaracji wiary" Tomasz Wołek w "Poranku Radia TOK FM". Publicyści wpisywali kontrowersyjną inicjatywę w antysystemowy zwrot w społeczeństwie. - To jeden z elementów układanki, kolejne to jazgot nad trumną gen. Jaruzelskiego, jazgot nad urną wyborczą. Wszystko układa się w pewien obrazek - wskazywał Tomasz Lis.


SUPER EXPRESS

Bartosz Arłukowicz. Dla pacjenta OCHŁAPY, dla ministra FRYKASY
Krem szparagowy z prażonymi płatkami migdałów, grillowane fileciki z indyka w sosie dor blue. Drodzy pacjenci, tak karmi swoich gości Bartosz Arłukowicz (43 l.). Może powinien złożyć dymisję i poprowadzić restaurację?

LISTA LEKARZY, którzy podpisali Deklarację Wiary
Idziesz do lekarza i zastanawiasz się, czy aby nie podpisał Deklaracji Wiary Lekarzy? Chcesz dostać  receptę na środki antykoncepcyjne, ale nie masz już pewności, czy je dostaniesz? Sprawdź LISTĘ lekarzy, którzy podpisali Deklarację i przeczytaj, czego dokładnie nie chcą robić.


TVN 24

"Tu możesz liczyć na modlitwę i pocieszenie. Jeśli liczysz na leczenie, szukaj ateisty"
"Stanowicie zagrożenie dla pacjentów, skoro nie odróżniacie wiary od nauki"; "Powinni natychmiast zrezygnować z wykonywania zawodu. W końcu każda ich interwencja byłaby ingerencją w dzieło Boga" - piszą na Kontakt 24 internauci zbulwersowani faktem podpisania przez ponad 3 tys. lekarzy Deklaracji Wiary. Zdaniem innych "taka deklaracja niczego nie zmienia" i "nikt bezbożnikom nie każe jej podpisywać".

Polak leczy się na błędach. Po poradę idzie do Wikipedii
Wikipedia, szósta najpopularniejsza witryna w sieci www jest nagminnie używana przez chorych do samodzielnego diagnozowania się i szukania porad dotyczących atakujących ich schorzeń. Tymczasem aż 90 proc. udostępnionych w niej artykułów o tematyce medycznej zawiera poważne błędy - alarmują lekarze.


"Odpowiedź na oczekiwania pacjentów" czy "kpina z prawa"? Spór o Deklarację Wiary Lekarzy
- Deklaracja wiary to odpowiedź na oczekiwania pacjentów, z których większość stanowią katolicy - mówił w TVN24 prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala imienia św. Rodziny w Warszawie. Przeciw deklaracji jest m.in. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Według niej, jest to powód do wstydu, a nie dumy. Wiceminister zdrowia zapowiada zaś, że "jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie".


DZIENNIK POLSKI

Informatyczna rewolucja w leczeniu
Na Internetowym Koncie Pacjenta będą gromadzone dane o jego chorobach i leczeniu. Dla lekarzy będzie to duże ułatwienie


DO RZECZY

Najbliższy lekarz? W Cottbus
Doszło do tego, że polscy podatnicy muszą płacić już nie tylko za kształcenie tych polskich lekarzy, którzy często zaraz po studiach, bywa, że bez skrupułów, całymi tysiącami opuszczają nasz kraj, ale również za leczenie się przez rodaków za granicą, między innymi u tych lekarzy, którzy z Polski wyemigrowali. 
***
29 maja 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Za czym kolejka ta stoi? Listy kolejkowe pod czujnym okiem Funduszu
NFZ od kilku lat kontroluje sposób prowadzenia list kolejkowych przez szpitale i poradnie. Jak podaje Fundusz, często przyczynkiem do przeprowadzenia tego typu weryfikacji są skargi pacjentów na brak możliwości lub utrudnienia w dostępie do świadczenia. Czy jednak upomnienia i kary dla świadczeniodawców za błędy w prowadzeniu list kolejkowych skrócą czas oczekiwania pacjentów?

Medal dla dr Ewy Kostrzewy-Zabłockiej
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przyznała swoje doroczne wyróżnienie dr n. med. Ewie Kostrzewie-Zabłockiej.

Naukowcy apelują do WHO ws. e-papierosów: są częścią rozwiązania, a nie problemu
Ponad 50 naukowców z 15 krajów zaapelowało do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o ponowne rozpatrzenie zamiaru zaklasyfikowania e-papierosów do grupy zwykłych papierosów. Ich zdaniem takie działania oznaczałyby utratę szansy na zmniejszenie liczby osób rzucających palenie.

Katowice: tytuł doktora honoris causa SUM dla prof. Idy Kinalskiej
W piątek (30 maja) odbędzie się uroczystość promocji prof. Idy Kinalskiej na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Andrzeja Maślankiewicza na profesora honorowego SUM.

Pacjenci z chorobą Fabry'go apelują o dostępność terapii
Polscy pacjenci z chorobą Fabry'ego jako jedyni w UE pozostają bez dostępu do ratującego życie leczenia. Do Kancelarii Premiera oraz do ministra zdrowia został wystosowany list otwarty z apelem o działanie, które da im szansę na normalne życie.


MSZ: skarga ws. dyrektywy tytoniowej będzie gotowa w ciągu miesiąca
W ciągu miesiąca powinna być gotowa skarga w sprawie dyrektywy tytoniowej, która wprowadza zakaz sprzedaży papierosów mentolowych; wówczas Rada Ministrów zdecyduje, czy ją złożyć - poinformował w czwartek (29 maja) w Sejmie wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far.

Opracowano wytyczne ws. farmakoterapii bólu
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek (29 maja), że odbyła się debata ekspercka na temat stosowania opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce. Jej wynikiem są wytyczne leczenia bólu opracowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej Aleksandrę Ciałkowską-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego.

NFZ ws. Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała w czwartek (29 maja) regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich.

Rządowy Komitet Stały ponownie zajmie się pakietem kolejkowym i onkologicznym
Komitet Stały Rady Ministrów rozpoczął w czwartek (29 maja) prace nad projektami ustaw z pakietu kolejkowego oraz onkologicznego i ponownie zajmie się nimi w przyszłym tygodniu - poinformował PAP wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.


GAZETA PRAWNA

Karlowe Wary lub Złote Piaski na koszt NFZ
Nowe prawo umożliwi wyjazdy sanatoryjne częściowo finansowane przez polskiego ubezpieczyciela
Lada moment wejdą w życie unijne przepisy umożliwiające korzystanie z usług medycznych w dowolnie wybranym kraju UE. Dzięki nim pacjent, który otrzyma od lekarza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, nie będzie musiał się ograniczać do Ciechocinka czy innego polskiego zdroju, ale będzie mógł pojechać do dowolnego sanatorium w UE. Po powrocie przedstawi rachunek Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a ten zwróci tyle, ile zapłaciłby za pobyt w krajowym ośrodku. Średnio jest to od 69 zł (bez leczenia rehabilitacyjnego) do 116 zł za jeden dzień leczenia dorosłego. Za dziecko do 18. roku życia fundusz zwraca do 75 zł. Jeśli koszt pobytu byłby wyższy, różnicę pacjent pokryje sam.


Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowego szefa
Jak nieoficjalnie dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna nowym szefem Narodowego Funduszu Zdrowia został Tadeusz Jędrzejczyk. Wniosek w tej sprawie trafił już do Rady NFZ.

SLD apeluje do ministra zdrowia ws. deklaracja wiary
SLD apeluje do ministra zdrowia w sprawie deklaracji wiary. Politycy Sojuszu oczekują, że Bartosz Arłukowicz jeszcze dziś zadeklaruje, że jeśli którykolwiek lekarz nie przyjmie pacjenta ze względu na światopogląd, to NFZ zerwie kontrakt.

Neumann o deklaracji wiary: Polska to nie Iran
Jeśli ktoś łamie prawo odpowiada przed sądem a nie Bogiem. Tak deklarację wiary podpisaną przez 3 tysiące lekarzy komentuje Sławomir Neumann.


WYBORCZA

Będzie nowy prezes NFZ. Rada Funduszu poparła kandydaturę Tadeusza Jędrzejczyka
Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tadeusza Jędrzejczyka na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Od października 2013 r. jest on dyrektorem pomorskiego oddziału Funduszu.

"Deklaracja wiary lekarzy", czyli świt średniowiecza [LIST]
Przyjrzałem się "Deklaracji wiary" polskich lekarzy katolickich. Obskurantyzm pomieszany z oportunizmem jest groźny

Lekarze przeciw "Deklaracji wiary". "Jestem lekarzem, nie księdzem. Mam ratować życie i zdrowie. Po to Bóg stworzył medycynę"
"Pokażmy, że nie rządzi nami sumienie w Duchu Świętym, ale kierujemy się dobrem pacjenta i Kodeksem Etyki Lekarskiej!" - pod takim hasłem zbierają się na Facebooku lekarze, którym nie spodobała się "Deklaracja wiary lekarzy". Nie tylko oni. W popularnym serwisie internetowym powstała też strona "Deklaracja wiary pacjentów świeckich"


RZECZPOSPOLITA

Szpital z ułamkiem pielęgniarki
Minister Bartosz Arłukowicz apeluje do dyrektorów szpitali, by nie stosowali się do jego własnych przepisów określających liczbę sióstr na oddziale.

Minister ostrożnie zwiększa liczbę kształconych lekarzy
Na lekarskie studia dzienne uczelnie medyczne przyjmą w przyszłym roku akademickim tylko
o 30 studentów więcej.


Najgorsze zarobki lekarzy równe najlepszym pensjom pielęgniarek
Średnia płaca na etacie w służbie zdrowia to 3895,72 zł. Połowa lekarzy zarabia w przedziale 3900 – 7800 zł. Pensje ponad 80 proc. pielęgniarek nie przekraczają 3900 zł. Płace dentystów i diagnostów laboratoryjnych są wyższe w sektorze publicznym niż w prywatnych gabinetach.

Arłukowicz walczy sam ze sobą
Komentuje Karolina Kowalska z działu krajowego "Rzeczpospolitej".

Nowy lek dostępny dla dzieci
Program lekowy umożliwi najmłodszym pacjentom cierpiącym na nowotwory dostęp do nowego medykamentu

NFZ będzie miał nowego prezesa z Pomorza
Tadeusz Jędrzejczyk, dotychczasowy szef pomorskiego NFZ i członek PO, zostanie nowym szefem centrali Funduszu.

Znajdź i napiętnuj
Uderz w stół, nożyczki chirurgiczne się odezwą.


GAZETA.PL

Jest zarzut dla lekarki, która przyjmowała poród córek Bartłomieja Bonka
Lekarka przyjmująca poród córek bliźniaczek sztangisty Bartłomieja Bonka usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiej choroby, a w konsekwencji śmierci jednej z dziewczynek. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Pierwszy w historii polsko-australijski szczyt zdrowia
Czego możemy uczyć się od Australijczyków w zakresie szpitalnych innowacji? Skąd wzięła się idea polsko-australijskiego szczytu zdrowia i czy system australijski jest faktycznie jednym z droższych na świecie, pytamy prof. Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali.


Burza wiary i sumienia
"Deklaracja wiary", którą podpisało prawie 3 tys. lekarzy, stała się niemalże tak głośna, jak niedawno opisana rejestracja kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Sprawa stała się kontrowersyjna, dla jednych jest to medialna demonstracja, dla innych akt wyznania wiary, a jeszcze inni czują się zagrożeni, że lekarze będą ponad dobro pacjenta stawiać własne przekonania religijne.

Pacjenci chcą mieć głos
Fundacja "My Pacjenci" organizuje akcję medialną, która ma na celu wywarcie wpływu na Ministerstwo Zdrowia, by w tzw. pakiecie kolejkowym były brane ich realne potrzeby. Przygotowali projekt "Pacjenci Decydują".

Skierowania do okulisty i dermatologa z sensem, czy raczej bez sensu?
Resort zdrowia zamierza wprowadzić skierowania do lekarza okulisty i dermatologa. Jaki będzie efekt? Więcej nieleczonych chorób wenerycznych oraz tłok w szpitalach na izbach przyjęć.


MEDEXPRESS

Bolesław Piecha: PSL jest przeciwne pakietowi Arłukowicza
- Chciałem zmienić politykę krajową na zagraniczną, europejską – powiedział Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, senator PiS, a za chwilę poseł do Parlamentu Europejskiego. Były wiceminister, który był gościem radiowej Trójki skrytykował również pakiet Arłukowicza.


Co drugi Polak boi się dentysty
Prawie połowa Polaków boi się dentysty. Przede wszystkim dlatego że przynajmniej raz byli na wizycie, która wiązała się z bólem. Jak oswoić Polaków przed wizytami dentystycznymi?

Czy NFZ powinien odbierać kontrakty lekarzom, którzy podpisali deklarację wiary?
Czy lekarze ze względu na swoje przekonania powinni mieć zamknięty dostęp do niektórych specjalizacji? Czy medycy, którzy podpisali deklarację wiary, stanowią zagrożenie dla pacjentów? Co mówią politycy?


TOK FM

Pytamy NFZ o "deklarację wiary". Odpowiedź? "Lekarz nie może odmówić udzielenia świadczeń, gdy..."
"W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ma charakter bezwzględny, tzn. lekarz nie może odmówić lub powstrzymać się od udzielania świadczeń, i to bez względu na przyczynę odmowy" - czytamy w e-mailu, który dostaliśmy z NFZ w odpowiedzi na pytania dot. klauzuli sumienia.

"To szpital powinien wskazywać lekarza, który wykona świadczenie" - Kozłowska-Rajewicz chce zmian w klauzuli sumienia
Co odchodząca pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania sądzi o "Deklaracji wiary lekarzy"? - Sprawa nie jest nowa. Są przepisy pozwalające lekarzowi na skorzystanie z klauzuli sumienia, pod warunkiem że wskaże innego lekarza, który może świadczenie wykonać. To trudne dla lekarza, może nie znać kogoś takiego - zwracała uwagę w TOK FM Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

"To niesamowity dowód na bezradność intelektualną. Ci lekarze uznali się za kolesiów Boga" - prof. Płatek o "Deklaracji wiary"
- Nie wiem, czy ci lekarze, studenci, ratownicy medyczni i pielęgniarki przeczytali to, co podpisali - tak prof. Monika Płatek skomentowała w "Kropce nad i" istnienie tzw. Deklaracji wiary. - Ale jeżeli nie czytając, podpisali taki dokument, to ja się boję takich lekarzy - dodała karnistka. - 90 proc. Polaków, którzy uważają się za katolików, twierdzi, że prawo Boże ma pierwszeństwo nad prawem ludzkim - mówił z kolei poseł Andrzej Jaworski.


NASZ DZIENNIK

"Wyborcza" nakręca spiralę nienawiści
Wściekłe psy gończe zostały spuszczone ze smyczy redakcji na Czerskiej. Publicyści, komentatorzy i wielbiciele ideologicznego kitu urabianego przez "Wyborczą" ruszyli szturmem na katolickich lekarzy, którzy chcą jedynie służyć życiu, prawdzie, w zgodzie ze swoim sumieniem, a nie poddawać się ideologii śmierci i jej inżynierom zagłady.


TVN 24

Mieszko żył jedną dobę. Jego powitanie na świecie było zarazem pożegnaniem
Hospicjum dla dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat. Mają tak poważne wady, że mimo wysiłków lekarzy, po urodzeniu nie mają szansy na długie życie. Ich rodzice dostają w tym hospicjum wsparcie i szansę na to, by pierwsze i ostatnie chwile z dzieckiem spędzić w przyjaznym otoczeniu.


Lekarze jak "kolesie Boga"? "Powinni złożyć rezygnację i odejść"
Lekarze, którzy podpisali deklarację wiary powinni "złożyć rezygnację i odejść" - stwierdziła w "Kropce nad i" Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego. - Bo powiedzieli bardzo wyraźnie, że nie będą nic robili - przekonywała karnistka na antenie TVN24. - Nie ma słowa o tym, że lekarze, którzy podpisali deklarację, nie będą leczyć zgodnie ze swoją wiedzą. Tylko sumienie nie pozwala im na pewne elementy, jak zabijanie ludzi - ocenił z kolei Andrzej Jaworski (PiS).

Akcyza na karetkę jak na luksusowy samochód? Blajer wyjaśnił
W dzisiejszym programie "Biznes dla ludzi" Paweł Blajer sprawdził, dlaczego firmy medyczne przy zakupie karetek pogotowania muszą płacić akcyzę jak za luksusowe samochody. Jaki jest sens, by pieniądze z naszych składek zdrowotnych trafiały do budżetu państwa, zamiast na nasze leczenie?


RMF 24

Zakopane - stolicą polskiej medycyny rodzinnej
Ponad tysiąc lekarzy rodzinnych przyjechało do Zakopanego na kolejny już Kongres Medycyny Rodzinnej. Warsztaty i szkolenia potrwają do niedzieli. Wśród tematów znalazły się m.in: reforma podstawowej opieki zdrowotnej oraz problemy zdrowotne Polaków.


W POLITYCE

(Post)komuniści jak za swoich najlepszych lat. SLD apeluje, by lekarze tracili kontrakty za "deklaracje wiary"
SLD zaapelował do ministra zdrowia, by ten zapewnił pacjentów, że lekarze, którzy będą odmawiali ich przyjęcia powołując się na deklarację wiary, stracą kontrakty w ramach NFZ. Deklaracja wiary cofa medycynę do XIX wieku - podkreślają politycy Sojuszu.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Specjalność deficytowa
Liczba pediatrów zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym, jest zbyt mała, i w kolejnych latach będzie się zdecydowanie obniżać – ostrzegła posłów prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy ds. pediatrii. Uznanie pediatrii za specjalizację deficytową ma szansę zahamować tempo ubywania pediatrów, ale tendencji nie odwróci.


Oto nowy prezes NFZ
O fotel prezesa Funduszu ubiegało się sześć osób, wśród nich – co ustalili dziennikarze – dwaj wiceministrowie zdrowia. Czyją kandydaturę przedstawiono premierowi?

Neumann: Jędrzejczyk jest osobą z tego systemu
Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Tadeusza Jędrzejczyka na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Od października 2013 r. jest on dyrektorem pomorskiego oddziału Funduszu.

Dziennikarze i akcja "zohydzania lekarzy"
Wchodzili do gabinetów z włączoną kamerą, natarczywie nagabywali personel medyczny, filmowali bez zgody pacjentów i pracowników – OZZL protestuje przeciw zachowaniu dziennikarzy "Uwagi!" TVN w częstochowskim szpitalu.


TOK FM

Deklaracja wiary lekarzy to zły pomysł? Ogromna większość czytelników jest przeciw [WYNIKI SONDY]
Większość naszych czytelników, którzy wzięli udział w sondzie, uważa, że lekarze nie powinni mieć prawa stawiania prawa boskiego przed prawem państwowym. Jedynie 8 proc. z Was nie zgadza się z tą opinią.


METRO

Sumienie ważniejsze od pomocy? Lekarze nie składają przysięgi przed biskupem
Co ma zrobić lekarz, kiedy leczenie pacjenta jest niezgodne z jego moralnymi przekonaniami? Jeśli życie chorego nie jest zagrożone, może odwołać się do klauzuli sumienia i odmówić pomocy - twierdzą medycy
***
28 maja 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Opinie i stanowiska Rady Przejrzystości
26 maja odbyło się 19 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie finansowania produktów leczniczych.

OZZL skarży się na dziennikarzy TVN
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wydał oświadczenie w sprawie "niedopuszczalnego zachowania dziennikarzy TVN w stosunku do lekarzy wykonujących swoje obowiązki w szpitalu".

W oczekiwaniu na specjalizacje modułowe
Programy specjalizacji modułowych nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Trwają końcowe prace redakcyjne.


NFZ: projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nowelizującego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych
NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Prof. Piotr Wysocki: co możemy zaoferować pacjentom z zaawansowanymi nowotworami trzustki?
Z badań wynika, że w Europie zaledwie 5,7 proc. pacjentów z rakiem trzustki przeżywa okres pięciu lat. Wysoka śmiertelność wynika głównie z faktu, iż choroba jest wykrywana z reguły w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy są już przerzuty, a guz jest nieoperacyjny podkreślali w środę (28 maja) specjaliści podczas konferencji w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia zaprasza na piknik
Ministerstwo Zdrowia zaprasza 1 czerwca dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka do kancelarii premiera na rodzinny piknik.

KE przeciw zakazowi dotowania badań na embrionach ludzkich
Komisja Europejska odrzuciła Europejską Inicjatywę Obywatelską "Jeden z nas", której celem było zaprzestanie dotowania przez UE organizacji proaborcyjnych oraz badań nad komórkami macierzystymi z ludzkich embrionów. Inicjatywę poparło 1,9 mln obywateli UE.


WYBORCZA

Z inwestycji w kolejki chorym nic nie przyjdzie [KOMENTARZ]
Śląski NFZ podobnie jak inne oddziały nie ma wiarygodnych danych o kolejkach w szpitalach i poradniach. W Warszawie wymyślono więc, że zmusi się szpitale, by wysyłały kolejkowe raporty nie co miesiąc, ale co tydzień. Jeśli pomysł wejdzie w życie, obsługa kolejek podrożeje. Chorym jednak nic z tego nie przyjdzie - pisze Judyta Watoła.

Wiara przed leczeniem. Mamy listę lekarzy, którzy na Jasnej Górze podpisali deklarację o "wierności sumieniu"
3 tys. osób - lekarzy i studentów - podpisało się pod "Deklaracją wiary lekarzy". To pomysł Wandy Półtawskiej, lekarki i wieloletniej przyjaciółki Karola Wojtyły, późniejszego papieża.

Dajcie nam nowe antybiotyki!
Skaleczenie w ogródku skończy się zakażeniem i utratą dłoni. Poród znów będzie niebezpieczny. To nie apokaliptyczna wizja szalonego fantasty, ale realne zagrożenie. Bo bakterie uodporniają się na antybiotyki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w zeszłym tygodniu w Genewie ustaliła plan ratowania świata.


GAZETA PRAWNA

Radiolodzy nie mogą liczyć na to, że ich pensje wzrosną automatycznie
SŁAWOMIR PARUCH Decydujące znaczenie dla uzyskania wyższego wynagrodzenia za dłuższą pracę może mieć treść umowy


RZECZPOSPOLITA

Indywidualne konta dla pacjentów
Ministerstwo Zdrowia obiecuje obywatelom, że w końcu tego roku udostępni im elektroniczne historie leczenia w prywatnej i publicznej służbie zdrowia.

Chorzy będą mieli limity na kupno leków bez recepty
Ministerstwo Zdrowia ograniczy liczbę opakowań medykamentów, które pacjent kupi podczas jednej transakcji.


CePT - najnowocześniejsza inwestycja w historii polskiej nauki
Przy współpracy 10 środowisk laboratoriów naukowych i nakładem ponad 380 milionów złotych na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. To największa inwestycja w historii polskiej nauki i największy w Europie Środkowo-Wschodniej projekt biomedyczny i biotechnologiczny. W jej otwarciu uczestniczyli m.in. wiceminister nauki, prezes PAN oraz rektorzy warszawskich uczelni.

Rząd kłamie pacjentom
Zdaniem lekarzy minister zdrowia mówi nie prawdę, że zmniejszy kolejki nie dolewając pieniędzy do systemu i nie limitując usług medycznych.


GAZETA.PL

Chcesz wiedzieć, czy twój lekarz podpisał deklarację wiary? Jest już aplikacja, która to sprawdzi
W sieci pojawiła się dziś lista ponad 2,5 tys. lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary, mówiącą m.in. o pierwszeństwu prawa Boga nad prawem ludzkim. Internauci zareagowali natychmiast. Kilka godzin później utworzono już aplikację, dzięki której każdy może sprawdzić, czy na liście jest nazwisko jego lekarza.


UWAGA TVN

Kto rządzi częstochowskim szpitalem?
Wszechmocny medyczny kartel ma większy wpływ na działanie Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie niż dyrektor placówki. Kto go założył? Dlaczego dba on głównie o interesy lekarzy? I dlaczego, póki co, jest nie do rozbicia?

"Nasza miesięczna pensja, to jest jeden lekarski dyżur"
Arogancja, bezczelność, brak empatii. Skąd wśród ludzi, którzy są powołani do ratowania życia, ludzi którzy powinni się wyróżniać współczuciem i delikatnością względem pacjentów taka postawa? O zmowie lekarzy opowiedziała reporterom UWAGI! jedna z pielęgniarek…


MEDEXPRESS

Na leczenie brakuje czasu
- Czasem się słyszy o tym, że pacjent tuż po przyjęciu do szpitala zmarł. Dzieje się tak na ogół z powodu sepsy meningokokowej, której pierwsze objawy są mało specyficzne – o zakażeniach meningokokowych mówi nam prof. Anna Skoczyńska z Narodowego Instytutu Leków. 

Pod koniec roku nowa strategia dla onkologii
O powstającej strategii dla onkologii widzianej oczami pacjentów, o tym, czym różni się od strategii PTO i dlaczego nie powstała wspólna strategia rozmawiamy z Szymonem Chrostowskim z Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii.

XIV Kongres Medycyny Rodzinnej
Medycyna rodzinna – trudna droga na szczyt
Ponad 1200 lekarzy rodzinnych uczestniczyć w XIV Kongresie Medycyny Rodzinnej w Zakopanem. Lekarze rodzinni rozmawiać będą m.in. o reformie podstawowej opieki zdrowotnej, a także o aktualnych problemach zdrowotnych Polaków.

GIF wycofuje szczepionkę stosowaną na odczulanie.
Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje popularną szczepionką stosowaną na odczulanie z alergenu m.in. kurzu domowego. Co było powodem decyzji?

Które kliniki będą realizować program in vitro w latach 2014-2016?
Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę klinik, które będą realizować rządowy program leczenia metodą in vitro.

GUS: Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki?
Czy zawsze praca w prywatnym sektorze służby zdrowia jest lepiej płatna? Jakie są średnie zarobki w służbie zdrowia? Kto zarabia najwięcej?

Komunikat dotyczący stosowania leków zawierających imatynib
Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dotyczący stosowania leków zawierających imatynib. Jakie stanowisko zajął minister zdrowia?


Eksperci: Opieka nad noworodkami w Polsce wymaga zmian
Czy polska neonatologia podąża za postępem medycyny? Czy w naszym kraju leczy się najmłodszych tak jak w innych krajach Europy? Co musi się jeszcze zmienić?

Rząd wprowadzi Cancer Plan. Kiedy?
Podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii prof. Jacek Jassem, szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, zapowiedział, że w czerwcu Cancer Plan będzie gotowy. Czy zaakceptuje go rząd?

PPOZ: List otwarty do premiera
Prezes PPOZ Bożena Janicka w imieniu lekarzy rodzinnych wystosowała list otwarty do premiera Donalda Tuska. Czego domagają się lekarze?

Chorzy apelują: nie chcemy walczyć z chorobą, tylko się leczyć!
W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje 45 tys. osób. Zaledwie 12 proc. objętych jest leczeniem, zaś program lekowy może trwać maksymalnie 5 lat. Co jest tańsze: utrzymanie osoby niepełnosprawnej czy refundacja leków hamujących chorobę?


MONEY

Neumann: w czwartek pakiet onkologiczny i kolejkowy na Komitecie Stałym RM
W czwartek w planie Komitetu Stałego Rady Ministrów są prace nad projektami ustaw w ramach pakietu onkologicznego oraz kolejkowego - poinformował w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.


TYGODNIK POWSZECHNY

"Deklaracja wiary": Czy lekarz może odmówić?
Dyskusja o "deklaracji wiary" to część sporu cywilizacyjnego, który najmocniej widać w medycynie.


KRYTYKA POLITYCZNA

Diduszko: Deklaracja fanatyzmu
Trzy tysiące lekarzy zobowiązało się do łamania polskiego prawa. Co na to minister zdrowia?


TOK FM

Chroń mnie Panie przed pobożnymi lekarzami!
Chroń mnie Panie przed pobożnymi lekarzami, bo się starzeję i pewnie za naście lat będę zmuszona do korzystania z usług służby zdrowia. Chyba, że jeszcze nic nie wiemy o tym, że Deklaracją Wiary Lekarzy jest wstępem do powstania raju dla cierpiących, czyli kościelnej służby zdrowia.

Lista antylekarzy
Medycyna może być - i często jest - rzemiosłem. Może być - i dobrze, gdyby była - sztuką. Zawsze jednak jej fundamentem powinna być rzetelna nauka, a granice działania powinno wytyczać obowiązujące prawo.


WYDAWNICTWO TERMEDIA

Zmiana kosmetyczna
Za dwa tygodnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pacjenci będą mogli zmieniać bezpłatnie dwa, a nie trzy razy w roku lekarza rodzinnego. Zdaniem ekspertów, zmiany te mają charakter kosmetyczny, ale dają nieco większą swobodę wyboru świadczeniodawcy.

NFZ skraca kolejki czyli HD full wypas na zdrowie
 Dzięki PESEL okazuje się możliwe wyłapanie pacjentów zapisanych do tych samych świadczeń w kilku poradniach. Po tym fundusz wysyła do nich pisma, roboczo nazwane dyscyplinującymi i w ten sposób weryfikuje dane kolejkowe. Pacjent ma wskazać wtedy świadczeniodawcę, u którego chce pozostać na liście. Dopracowywana jest także aplikacja dająca pacjentom możliwość zapisania się na to samo świadczenie w kilku placówkach. Ważna jest także edukacja pacjenta, by zrozumiał, że system może działać tylko z nim i to tak sprawnie, jak kupuje w necie telewizor czy pralkę.

Referencyjność w SOR doprowadzi do likwidacji części oddziałów
Zespół ds. SORów powołany przez Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza pracować do końca czerwca. W tym czasie mają być gotowe projekty rozporządzeń do ustawy o ratownictwie na temat finansowania oddziałów ratunkowych. Lepiej finansowane mają być duże SORy spełniające określone warunki, a to oznacza, że część oddziałów może zostać zlikwidowana lub przekształcić się w izby przyjęć.


Prośby chorych z SM w Światowym Dniu Stwardnienia Rozsianego
28 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Z tej okazji pacjenci z SM sformułowali apel do społeczeństwa z pięcioma prośbami. Wyjaśniają, co dla nich oznacza wsparcie w chorobie. O tym jak jest to ważne dla chorego mówili także eksperci podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie.

Rak: polski plan, szwajcarskie wzorce
Szwajcarskie doświadczenia w dziedzinie wdrażania narodowego planu walki z rakiem były tematem środowej sesji Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP.


MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Jak będzie trzeba, wrócę do ministerstwa
W Unii należałoby na nowo uregulować dostęp do specjalizacji medycznych. Ten polski, oparty na rezydenturach, jest bardzo hermetyczny – mówi Bolesław Piecha, b. wiceminister zdrowia, poseł i senator PiS, a od dwóch dni – europoseł.

Permanentna rewolucja
Ochrona zdrowia i permanentna rewolucja to, wydawałoby się, dwie bardzo odległe sprawy, zwłaszcza w czasach, kiedy uznano komunizm za równie zbrodniczy system, jak faszyzm w hitlerowskich Niemczech.

Anestezjolodzy będą się inspirować Strategią Walki z Rakiem
Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, zawierająca kompleksowe rozwiązania nowego modelu opieki onkologicznej, powinna być wzorcem dla opracowywania podobnych strategicznych długofalowych programów w innych dziedzinach medycyny - twierdzi Związek Zawodowy Anestezjologów.


PULS BIZNESU

Tor przeszkód grupowych zakupów
Szpitale prywatne są coraz bliżej celu, publiczne — zabłądziły.
***
27 maja 2014 r.

RYNEK ZDROWIA

Czy powinien powstać Narodowy Program Przeciwdziałania Cukrzycy i jej Powikłaniom? Zdania są podzielone
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zainicjowało zbieranie podpisów pod projektem Narodowego Programu Przeciwdziałania Cukrzycy i jej Powikłaniom. Byłby to kolejny program w randze ustawy dedykowany konkretnej chorobie. Czy to dobre rozwiązanie, czy rzeczywiście jest tak źle, że potrzebujemy "ustawy cukrzycowej"?

Tydzień Promocji Karmienia Piersią
Fundacja Rodzić po Ludzku zaprasza we wtorek (27 maja) mieszkańców Warszawy na Mlekotekę, czyli spotkanie mające na celu promocję karmienia mlekiem kobiecym.

NFZ o wielkości kwoty refundacji leków
Centrala NFZ opublikowała we wtorek (27 maja) komunikat o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

MZ ws. limitu przyjęć na studia
Ministerstwo Zdrowia opublikowało 26 maja projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2014/2015.

Ratownicy medyczni z Krakowa wicemistrzami świata
Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zdobył tytuł wicemistrza na prestiżowych międzynarodowych zawodach w ratownictwie medycznym, które odbywały się w Czechach.


Warszawa: Centrum Badań Przedklinicznych WUM - otwarte
Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to największy projekt biomedyczny i biotechnologiczny realizowany w Europie Środkowo-Wschodniej - podkreślono we wtorek (27 maja) w Warszawie podczas uroczystego otwarcia placówki.

Internetowe Konto Pacjenta: bliżej rewolucji informatycznej w ochronie zdrowia?
Na przełomie listopada i grudnia br. wystartuje Internetowe Konto Pacjenta (IKP), bezpłatna aplikacja medyczna, dzięki której każdy otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych. To tylko wstęp do wielkiej rewolucji informatycznej w polskiej ochronie zdrowia. Tego typu rozwiązania dosyć skutecznie i powszechnie funkcjonują już w kilku krajach Europy.


GAZETA PRAWNA

Ciąża nadmiernie sprywatyzowana
Brak opieki położnej i większy stres podczas porodu – na takie niedogodności narażają się kobiety, które wybrały opiekę w prywatnych gabinetach. Czyli prawie połowa wszystkich przyszłych matek. Za to nie stoją w kolejkach

Rynek suplementów diety powinien zostać uregulowany
Business Centre Club apeluje o kompleksową regulację rynku suplementów diety. Dziś to producent decyduje, czy jego produkt jest lekiem czy suplementem, do wprowadzenia którego na rynek wystarczy zgłoszenie. BCC twierdzi, że dla uporządkowania obrotu tymi produktami potrzebna jest osobna ustawa. Dziś reguluje go ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.).

Konsultanci medyczni ujawnią konflikt interesów
Oświadczenia konsultantów mają być upubliczniane, natomiast deklaracje innych ekspertów ministra zdrowia pozostaną tajne. Tymczasem aby system działał prawidłowo, powinien być spójny i równy dla wszystkich doradców


WYBORCZA

Ile zarabia się w Narodowym Funduszu Zdrowia? Sprawdziliśmy
Sprawdzamy, ile zarabia się w Narodowym Funduszu Zdrowia. - NFZ legitymuje się najniższym wskaźnikiem kosztów administracyjnych wśród pokrewnych instytucji w państwach UE - zadeklarował na wstępie Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego oddziału Funduszu. Ale o konkretne informacje z pomorskiego NFZ-u łatwo już nie było. W końcu jednak dopięliśmy swego...

Obstawiasz kilka kolejek do lekarza? Mogą cię złapać, a wtedy...
Narodowy Fundusz Zdrowia po PESEL-u wyłapuje pacjentów zapisanych na to samo świadczenie do kilku placówek i wysyła do nich dyscyplinujące pisma. - Jeśli nie otrzymamy informacji zwrotnej, zostawiamy pacjenta na liście oczekujących u świadczeniodawcy, do którego zapisał się ostatnio - mówi Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego NFZ.


Szpital psychiatryczny: jeden lekarz dyżurny na 300 pacjentów
Zamykanie w izolatkach na całą dobę, niepodawanie posiłków, niewypuszczanie do toalety. Łamanie praw pacjentów to codzienność. Tak jak brak mydła i papieru toaletowego.

Internetowe Konto Pacjenta ruszy pod koniec tego roku
- Internetowe Konto Pacjenta, e-skierowania i e-zlecenia zaczną funkcjonować pod koniec tego roku - zapowiedział we wtorek dyr