Strona główna OIL

   


 
Pro Memoria
Doktor Mirosław Cybulko
1932 - 2015


W dniu 15 stycznia 2015 roku pożegnał nas Doktor Mirosław Cybulko, prawy Człowiek, wspaniały Kolega, lekarz ortopeda i sportowiec.
Szczególnie zainteresowany medycyną spo-łeczną i organizacją ochrony zdrowia, przez wiele lat był dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, a w latach 1985-1987 - ministrem zdrowia. Zapisał piękną kartę w historii podlaskiej medycyny.


Urodził się 6 sierpnia 1932 roku w Augustowie. Ojciec był geodetą, matka, z domu Skibicka, nauczycielką. Rodzina dwukrotnie zmieniała miejsce zamieszkania; najpierw przeniosła się do Biłgoraja, a w związku z wybuchem wojny w 1939 roku - do Krypna (woj. białostockie), gdzie mieszkali ich krewni. W Krypnie Mirosław ukończył szkołę powszechną, zaś naukę w liceum rozpoczął w Białymstoku; kontynuował ją w Kętrzynie, gdzie w 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Został powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywał w latach 1952-1954. W 1954 roku został przyjęty na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Podczas studiów intensywnie i z sukcesami zajmował się sportem, siatkówką. Należał najpierw do drużyny białostockiej Gwardii, która grała wówczas w I lidze, najwyższej w Polsce, a następnie do AZS-u Białystok. W Akademickim Zrzeszeniu Sportowym pełnił też funkcje organizacyjne jako członek zarządu. W tym czasie ożenił się ze studentką AMB Danutą Starzycką; mieli jednego syna Wojciecha.
Dyplom lekarza uzyskał w 1963 roku. Staż podyplomowy (1964-1966) odbywał w Szpitalu w Mońkach oraz częściowo w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. W Szpitalu tym pracował też jako wolontariusz w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym pod kierunkiem dr. med. Kazimierza Molskiego.
W latach 1966-1973 był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego jako asystent, zaś od 1973 roku (do 1975) objął stanowisko kierownika Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Wojewódzkim Zespole Przychodni Specjalistycznych w Białymstoku. W latach 1975-1977 pełnił obowiązki kierownika Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. W czerwcu 1977 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W tym okresie działalności zawodowej uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ortopedycznej (1969), I stopień w dziedzinie medycyny społecznej (1975) oraz został specjalistą w zakresie organizacji ochrony zdrowia (1978). Stale podwyższał umiejętności organizacyjne pod kierunkiem doc. Adama Dowgirda i dr. Tadeusz Szelachowskiego.
Po przejściu doc. Dowgirda, dyrektora WSz. im. J. Śniadeckiego na emeryturę w lipcu 1981 roku, objął to stanowisko - urząd dyrektora Szpitala Wojewódzkiego sprawował, z sukcesami, do listopada 1985 roku, do chwili powołania na stanowisko Ministra Zdrowia z ramienia ludowców. Pełniąc ten najwyższy w Polsce urząd w sferze opieki zdrowotnej nigdy nie zapominał o swoich podlaskich korzeniach. Na stanowisku ministra pozostawał przez 2 lata; miał szereg sukcesów. Zrezygnował w 1987 roku z powodów wyłącznie osobistych (tragiczna śmierć syna). Po powrocie do Białegostoku został ponownie dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego, pracując do 1997 roku i inspirując dalszy rozwój jego struktur.
Dr Mirosław Cybulko, obok doc. Adama Dowgirda był jednym z głównych organizatorów Polskiego Zespołu Medycznego w Libii - w Zliten. Dzięki ich inicjatywie i aktywności działał w latach 1977-1987 polski szpital w Zliten, w którym na kontraktach pracowało ponad 1000 osób zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz w wielu innych jednostkach medycznych na Podlasiu i w Polsce. Kontrakt w Libii był wówczas istotnym wsparciem materialnym dla wielu lekarzy.
Dr Cybulko zawsze był niezwykle aktywny w pracy społecznej. Przez wiele lat (1984-2007) działał w Polskim Czerwonym Krzyżu, pełniąc funkcję prezesa PCK w Białostockim Zarządzie. Interesująca była Jego rola jako przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Kaplicy św. Izydora Oracza przy Kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, którą skutecznie sprawował w 1996 roku. Był to symbol Jego związku z ruchem ludowym w Polsce.
W ramach aktywności obywatelskiej uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, zasiadając w podzespole do spraw Zdrowia.
W 1989 roku należał do grona 179 osób stanowiących Komitet Organizacyjny odradzających się Izb Lekarskich w Polsce.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 15 stycznia 2015 roku.
W dwa dni później, w mroźne styczniowe południe, żegnały Go rzesze lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznej administracji, jak też wielu przyjaciół i znajomych, na Cmentarzu Farnym w Białymstoku, gdzie spoczął u boku swego Syna. Pozostaje na zawsze w pamięci i sercach podlaskiego środowiska lekarskiego jako przykład prawdziwego i wyróżniającego się lekarza.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

Biuletyn nr 1/2015 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020