Strona główna OIL

   


 
Epitafia

Alicja Jadwiga Bilska-Żalikowska
1934 - 2011


      Urodziła się 13 października 1934 roku w Radomiu.
      W latach 1951 - 1957 studiowała w Akademii Medycznej w Białymstoku. Została ginekologiem; specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskała w 1961 roku, drugiego stopnia - w 1967 roku. Była stypendystką Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych w Białymstoku. W latach 1959 - 1998 pracowała w Poradni "K" MSW w Łapach, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Juchnowcu oraz w Szpitalu Powiatowym w Łapach. W tym szpitalu przez 20 lat (1962 - 1982) była ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego W 1998 roku przeszła na emeryturę.
      Doktor Alicja Bilska-Żalikowska była osobą o wysokiej kulturze osobistej, lekarzem o wielkim sercu, zawsze spiesząca z pomocą swoim pacjentkom. Będąc zdolnym operatorem, energiczna, zdecydowana i obdarowana intuicją doskonale organizowała pracę w oddziale. Pracując w małym ośrodku była zawsze gotowa wypełniać lekarskie obowiązki.
      Znalazła trwałe miejsce w ludzkiej pamięci, zwłaszcza u tych, którym towarzyszyła przy narodzinach.
      Pozostawiła w smutku męża i dzieci z rodzinami.
      Środowisko lekarskie będzie ją zawsze pamiętać.

Mieczysław Kuczyński


Alicja Dębniak-Słojewska
1930 - 2011


      Dnia 9 listopada 2011 roku odeszła z grona lekarzy - absolwentów pierwszego rocznika AMB doktor Alicja Dębniak-Słojewska - urodzona 4 sierpnia 1930 roku w Łomży. Była 17-ym kolejnym lekarzem, który opuścił mury nowoutworzonej w Białymstoku wyższej uczelni medycznej.
      Nakaz pracy otrzymała do Szpitala Powiatowego w Łomży. Tam spełniły się jej marzenia - w 1958 roku uzyskała specjalizację z pediatrii i objęła stanowisko ordynatora oddziału dziecięcego i noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Kolnie. Pracowała tam również w Poradni Dziecięcej oraz pełniła dyżury w Pogotowiu Ratunkowym. Obowiązki swoje pełniła aż do czasu przejścia na emeryturę. Była doskonałym organizatorem, cenionym wysoko przez współpracowników i pacjentów.
      Koleżeńska, uczynna, zdyscyplinowana, niezależnie od pory dnia czy nocy poświęcała całą swoją wiedzę i doświadczenie w ratowanie życia małych pacjentów. Była uwielbiana przez dzieci i szanowana przez ich rodziców.
      Po przejściu na emeryturę przeniosła się do Białegostoku. Nie zapomniała o swoich koleżankach i kolegach ze wspólnych lat studiów. Spotykaliśmy się wszyscy razem w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Wspominaliśmy czas naszej pracy zawodowej - jej blaski i cienie, toczyły się dyskusje o życiu i przemijaniu. Będzie nam Jej brakowało.
      Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kolnie w dniu 14 listopada 2011 roku.
      Alicja spoczęła na cmentarzu w grobie rodzinnym obok męża.

W imieniu Pierwszych Absolwentów
Teresa Kurowska


Tadeusz Jokisz
1930 - 2011


      W dniu 4 grudnia 2011 roku w wieku 81 lat pożegnał nas Kolega ze wspólnych lat studiów - jeden z pierwszych absolwentów AMB (Nr dyplomu 32) - doktor Tadeusz Jokisz.
      W 1954 roku, jeszcze jako student rozpoczął pracę w nowopowstałym Zakładzie Medycyny Sądowej naszej Uczelni, w którym już jako specjalista w tej dziedzinie pracował do 1967 roku. W następnych latach, po uzyskaniu specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia pełnił funkcję dyrektora do spraw lecznictwa kolejno w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej oraz w Wojewódzkim Zespole Metodycznym Opieki Zdrowotnej.
      Był też orzecznikiem w Wojewódzkiej i Obwodowej Komisji Lekarskiej oraz biegłym w Okręgowym Sądzie Pracy.
      Od początku pracy zawodowej interesowały Go problemy osób niepełnosprawnych. W 1976 roku zorganizował Wojewódzką Przychodnię Rehabilitacji Inwalidów, w której do 1981 roku pełnił funkcję dyrektora, a następnie sprawował opiekę lekarską w Zakładach Pracy Chronionej.
      Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał pracy zawodowej. Zajmował się orzecznictwem w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku.
      Był lekarzem o wielkim sercu - służył radą i pomocą potrzebującym - zawsze uśmiechnięty, o ciepłym spojrzeniu, komunikatywny, wysoko ceniony przez swoich podopiecznych.W naszej pamięci pozostanie jako ten, który kochał ludzi.

W imieniu Pierwszych Absolwentów
Teresa Kurowska


Larysa Karczewska
1940 - 2011


      11 lutego 2012 roku mija pierwsza rocznica śmierci naszej ukochanej Żony i Mamy ś.p. Larysy Karczewskiej.
      Urodziła się 16 lutego 1940 roku w Krupnikach koło Białegostoku. W 1946 roku rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 18 w Białymstoku. Po jej ukończeniu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Białymstoku, które ukończyła w 1957 roku. W 1958 roku rozpoczęła studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza medycyny uzyskała w 1964 roku. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Powiatowym w Bielsku Podlaskim. W 1967 roku podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Białymstoku na Oddziale Gruźlicy Płuc.
      W 1969 roku zdała egzamin specjalizacyjny Io, a w 1971 IIo w zakresie chorób płuc. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1978 roku broniąc pracę doktorską pt. "Przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich w warunkach napromieniowania". Szereg prac naukowych ogłosiła drukiem.
      W czasie pracy zawodowej pełniła obowiązki kierownika laboratorium bakteriologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym im. K. Dłuskiego w Białymstoku.
      W 1989 roku w wyniku konkursu została powołana na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc. Funkcję ordynatora pełniła przez 13 lat do czasu przejścia na emeryturę w 2002 roku. Będąc na emeryturze w dalszym ciągu niosła pomoc chorym pracując w przyszpitalnej Poradni Pulmonologicznej.
      Postępująca choroba, z którą zmagała się od 18 lat, zmusiła ją do definitywnego zakończenia pracy zawodowej w 2008 roku. Praca dawała Jej wiele radości, przyjemności i siły w zmaganiu się z troskami życia codziennego. Była lekarzem sumiennym, wrażliwym na cudze troski i bóle, niosąc bezgraniczną pomoc chorym.
      Dla nas była przede wszystkim dobrą i kochaną Żoną i Mamą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
      Pochowana została na Cmentarzu Prawosławnym w Dojlidach.

Mąż i dzieci


Kazimierz Janusz Odyniec
1929 - 2011


      W dniu 2 grudnia 2011 roku grono pierwszych absolwentów Akademii Medycznej w Białymstoku pożegnało na zawsze Kolegę Kazimierza Janusza Odyńca - doktora nauk medycznych, specjalistę położnictwa i ginekologii oraz organizacji ochrony zdrowia.

      Urodził się 15 sierpnia 1929 roku w Modlinie (twierdza Modlin). W czerwcu 1941 roku został wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu - na tej wówczas nieludzkiej ziemi spędził 1740 dni; do kraju wrócił w 1946 roku.
      Studia Medyczne rozpoczął w 1950 roku w AM w Białymstoku. Już jako student, od 1951 roku pracował w Zakładzie Histologii. W latach 1953 - 1962 był asystentem w Wojewódzkim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku.
      Zgodnie z decyzją konsultanta wojewódzkiego prof. Stefana Soszki w 1963 roku został oddelegowany na 3 lata do Olecka na stanowisko ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Po powrocie do Białegostoku pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. W latach 1980 - 1982 pracował jako ordynator w Zliten (Libia). Po powrocie do Białegostoku był nadal zatrudniony w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym jako ordynator i lekarz poradni konsultacyjnej.
      W 1995 roku przeszedł na emeryturę.
      Był wspaniałym serdecznym Kolegą, odpowiedzialnym i cenionym lekarzem oraz doskonałym organizatorem. Pomimo wielu obowiązków potrafił zawsze znaleźć czas na swoje pasje - głównie fotografowanie. Zorganizował pracownię mikrofotografii w Zakładzie Histologii, a następnie w szpitalu. Pozostawił całe cykle zdjęć naukowych i dokumentalnych z dziejów Uczelni i Miasta.
      Stanowił postać niepowtarzalną; niezwykle inteligentny celował wyszukanym dowcipem. Zdecydowany w poglądach, potrafił równocześnie świetnie negocjować.
      Wielka szkoda i żal, że już nie zobaczymy się na naszych spotkaniach. Zostajesz tylko we wspomnieniach.

W imieniu Pierwszych Absolwentów
Teresa Kurowska


Magdalena Alicja Stojak
1945 - 2011


      Urodziła się 30 października 1945 roku w Białymstoku. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyła w 1970 roku. W październiku tego roku rozpoczęła pracę jako lekarz stażysta w Szpitalu Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, a następnie od stycznia 1971 roku kontynuowała staż w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
      Od 1972 roku była zatrudniona w miejskim lecznictwie otwartym w Białymstoku, początkowo w Poradni Rejonowej przy ulicy Antoniukowskiej. W tym czasie rozpoczęła specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych; w 1976 roku uzyskała Io specjalizacji. Po zakończeniu specjalizacji pracowała w Poradni Rejonowej przy ulicy Świętojańskiej 21 (gdzie pełniła obowiązki zastępcy kierownika), a następnie w Poradni przy ulicy Mickiewicza. Po reorganizacji MZOZu została zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza 14.
      Była osobą niezwykle skromną i wrażliwą na ludzkie cierpienie, oddaną bez reszty pracy i swoim pacjentom, któzy darzyli ją ogromnym zaufaniem i sympatią. Życzliwa dla innych również kolegów cieszyła się wielkim uznaniem.
      Uwielbiała podróże, interesowała się motoryzacją.
      Bardzo kochała swoją jedyną córkę Anię, której przekazała zamiłowanie do medycyny i przez którą była również bardzo kochana.
      Mając niezwykle silną osobowość, zawsze pełna optymizmu i pogody ducha, bohatersko zmagała się z ciężką i nieuleczalną chorobą, z którą nie mogła wygrać.
      Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Mieczysław Kuczyński

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020