Strona główna OIL

   


 
Książki

Zimne wody Styksu
Tomasz Dzierżanowski
Wyd. Termedia, Poznań 2011, oprawa miękka, str. 147. ISBN 978-83-62138-71-5.

      Ciepło i sympatycznie napisana książka o niezwykle trudnych sprawach niesienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom cierpiącym, nieuleczalnie chorym.
      Autor jest lekarzem hospicyjnym, z wielkim doświadczeniem i przemyśleniami; przedstawia własne refleksje i różne sposoby współpracy z takimi chorymi. Ma talent pisarski, książkę czyta się jednym tchem. Lektura dla wszystkich, lekarzy i nielekarzy, obowiązkowa w stosunku do osób opiekujących się nieuleczalnie chorymi.

J. Stasiewicz


Stany zagrożenia życia w neurologii klinicznej
Tytuł org. Decision Making in Neurocritical Care
Jennifer A. Frontera (red.)
Redakcja naukowa tłumaczenia: prof. Wojciech Kozubski
Wyd. PZWL, Warszawa 2011, wyd. I, opr. miękka, str. 421, liczne ilustracje i tabele, ISBN 978-83-200-4139-2.

      Jest to polskie wydanie książki o podstawowym znaczeniu w dziedzinie intensywnej opieki neurologicznej. Napisana została przez 34 autorów reprezentujących głównie amerykańskie renomowane ośrodki. W książce szczegółowo omówiono najważniejsze stany zagrożenia życia wynikające z chorób lub uszkodzeń układu nerwowego.
      Szczególnie interesująca i pożyteczna jest konstrukcja każdego z rozdziałów, które zawierają krótkie opisy przypadków oraz omawiają nowoczesne sposoby diagnostyki, rozpoznania oraz leczenia, zarówno zachowawczego, jak i zabiegowego.
      Książka, ze względu na swoją przejrzystość, jest przeznaczona dla szerokiego kręgu lekarzy różnych specjalności i studentów, niezbędna dla neurologów, neurochirurgów i anestezjologów.


Zaburzenia lipidowe
Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek (red.)
Wyd. Termedia, Poznań, 2010, opr. miękka, str. 220, ISBN 978-83-62138-27-2

      Książka 16-stu autorów, głównie z UM w Warszawie, będących w większości uczniami prof. Wiktora B. Szostaka, któremu dzieło to dedykują.
      Opracowanie stanowi kompleksowy i wszechstronny przegląd zaburzeń lipidowych u dorosłych, a także i dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na leczenie dietetyczne i farmakologiczne. Ta nowoczesna książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, lekarzy różnych specjalności, jak też do studentów medycyny.


Astma oskrzelowa w podeszłym wieku
Bernard Panaszek (red.)
Wyd. Termedia, Poznań, 2011, opr. miękka, str. 242, ISBN 978-83-62138-50-0.

      Dzieło licznych autorów omawiające w sposób wszechstronny problem astmy oskrzelowej u osób w wieku podeszłym. W dziesięciu rozdziałach przedstawiono epidemiologię, patogenezę, diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej w aspekcie odmienności wynikających z podeszłego wieku pacjenta. Książka będzie niezwykle pożyteczna geriatrom i internistom, a także lekarzom różnych innych specjalności, szczególnie lekarzom rodzinnym.


Opieka okołooperacyjna
Wyd. PZWL - kwartalnik, Nr 1/2011, str. 74
Redaktor naczelny - dr Tomasz Nikodemski (Szczecin)

      Ukazał się pierwszy numer nowego periodyku "Opieka okołooperacyjna". Tytuł w pełni odpowiada treści czasopisma. W prezentowanym numerze przedstawiono wytyczna Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii na temat głodzenia w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci. Kwartalnik jest adresowany głównie do chirurgów i anestezjologów.

Koszt rocznej prenumeraty - 120 zł.
Zamówienia e-mailem: prenumeraty@pzwl.pl

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020