Strona główna OIL

   


 
Złoty Jubileusz - odnowienie dyplomów
Wydarzenia

      Z okazji 50-tej rocznicy uzyskania dyplomów lekarskich, w dnu 22 września 2011 roku odbył się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów rocznika 1954 - 1961.
      Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Starym Kościele farnym, sprawowaną przez księdza infułata Zygmunta Lewickiego, dawnego duszpasterza akademickiego.
Część oficjalną zjazdu, zorganizowaną w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego otworzył w imieniu Komitetu Organizacyjnego niżej podpisany, witając władze Uczelni reprezentowane przez prorektora prof. Zenona Mariaka i prodziekan prof. Irinę Kowalską, oraz Koleżanki i Kolegów z roku, jak też ich rodziny. Przypomniał, iż kończąc studia było nas 190 absolwentów. Nasz rocznik przez 50 lat nie organizował żadnego zjazdu, obecny jest pierwszym po półwieczu. Do wielu nie mieliśmy adresów. Swój udział w spotkaniu zgłosiło 70 osób z różnych stron kraju, z rozmaitych powodów nie wszyscy mogli przyjechać. Niektórzy odbyli długą podróż, na przykład kolega Mieczysław Bagiński z Bielska Białej, kolega Adolf Dziki przyjechał z Krosna, koleżanka Maria Świrkowska - z Gdańska, kolega Marian Kunda - z Bolesławca Śląskiego, koleżanka Jadwiga Kirejczyk - z Opola; była grupa kolegów z Olsztyna oraz z Warszawy; kolega Kazimierz Kobus, wybitny profesor chirurgii plastycznej przyjechał z Polanicy. Niestety, aż ponad 40-stu z naszego rocznika pożegnało nas na zawsze - ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.
      Prof. Zenon Mariak powitał zebranych i przedstawił ostatnie osiągnięcia Uczelni, zarówno w budowie nowych obiektów, jak i organizacyjne. Prof. Irina Kowalska wyraziła radość, że tak wiele osób przybyło do swojej Uczelni aby odebrać odnowiony dyplom. Z rąk Pani Prodziekan Jubilaci otrzymali piękne dyplomy podpisane przez JM Rektora prof. Jacka Niklińskiego oraz Dziekana prof. Andrzeja Dąbrowskiego.
      W imieniu Jubilatów głos zabrał prof. Jan Stasiewicz dziękując za otrzymane odnowione dyplomy oraz za możliwość spotkania we wspaniale odrestaurowanej Auli, w której w szczególny sposób odżywają wspomnienia wykładów sprzed pół wieku. Oficjalną część uroczystości zakończono wspólnym zdjęciem Jubilatów i Władz Uczelni.
      Po uroczystości Jubilaci przejechali do Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego OIL mieszczącego się w Turośni Kościelnej na spotkanie koleżeńskie i uroczysty obiad. Tu dzielono się osobistymi wspomnieniami, a ponieważ było to pierwsze dla wielu spotkanie po 50 latach - mieliśmy sobie wiele do powiedzenia.
      Oglądaliśmy też przeźrocza przypominając naszych profesorów, zaś liczne zdjęcia z lat studiów ożywiały piękne chwile z przeszłości; chwile wspaniałe - bo związane z młodością.
      Zarówno otrzymanie odnowionych dyplomów, jak i chwile wspomnień, należały do najbardziej wzruszających momentów jubileuszowego spotkania. Szkoda tylko, że za nami już całe pół wieku - chyba jednak bardzo lubimy nasz zawód, skoro minęło tak szybko!
      Wydatną pomoc w organizacji uroczystości odnowienia dyplomów okazała nam Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, za co bardzo dziękujemy.

Mieczysław Sopek

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020