Strona główna OIL

   


 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Otoczmy Troską Życie" w dniach 14-15.X.2011 r. w Białymstoku
Wydarzenia

      W ramach II Dni Godności Życia, które trwały w Białymstoku w dniach 14- 15.X.2011r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Otoczmy Troską Życie", w której uczestniczyło około 500 osób z kraju i z zagranicy. Konferencja została zorganizowana przez Podlaski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w 15 rocznicę jego powstania. Współorganizatorami były: Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Klinika Leczenia Niepłodności Małżeńskiej NaProMedica w Białymstoku, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji oraz Ogólnopolska Sekcja Ginekologów i Położników KSLP. Honorowy patronat nad konferencją objął J. E. Ks. Abp Edward Ozorowski - Metropolita Białostocki.
      Program konferencji zrealizowano w trzech sesjach, na których swoje wykłady prezentowali wybitni przedstawiciele medycyny, psychologii, prawa, bioetyki i teologii oraz działacze ruchów pro-life. Aktualne zadania ruchów pro-life w Polsce przedstawił dr inż. Antoni Zięba. Prekursor naprotechnologii - dr Phil Boyle z Irlandii omówił własne doświadczenia zastosowania naturalnych form leczenia przyczyn niepłodności. Dr Tadeusz Wasilewski, specjalista ginekologii i położnictwa z Napromedica w Białymstoku, przedstawił liczne wskazania medyczne ilustrujące interdyscyplinarny charakter postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, które nie zakłóca naturalnych mechanizmów prokreacji i chroni wzajemne relacje przyszłej matki i przyszłego ojca. Ponadto krytycznie odniósł się do metod zapłodnienia in vitro. Zagadnienia prawa naturalnego jako podstawy etyki prokreacji zostały przedstawione przez ks. prof. Stanisława Warzeszaka - dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz ks. prof. Józefa Zabielskiego - wykładowcę z Białymstoku. Prof. Urszula Dudziak z KUL w Lublinie prezentowała temat: "Odpowiedzialność za miłość i życie warunkiem i przejawem zdrowia człowieka". "Niespełnione pragnienie Jana Pawła II" - to tytuł wykładu prof. Wandy Półtawskiej zamieszczonego w materiałach konferencji.
      Do tych zagadnień nawiązywały wykłady lekarzy genetyków klinicznych prof. Aliny Midro z Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Białymstoku pt. "Wybrane zaburzenia genetyczne u dzieci, które mogą powstawać po zastosowaniu metody in vitro" oraz dr. Andrzeja Kochańskiego z Warszawy pt. "Zaburzenia metylacji DNA w technologii wspomaganego rozrodu - skala i biologiczne znaczenie zjawiska".
      Ochrona życia w kulturze społeczeństw była tematem wykładu dr Marty Ewy Cywińskiej, a aspekty prawne i ekonomiczne metody in vitro obejmowały wykłady Agnieszki Pietraszko-Gryń oraz Dariusza Wasilewskiego. Ciekawy z punktu widzenia prawnego i etycznego referat pt. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w obronie życia ludzi nienarodzonych" wygłosił Adam Lachowicz, natomiast Emil Cywiński przybliżył tekst niedawno odkrytego oryginalnego pruskiego dokumentu historycznego, dotyczący zakazu dzieciobójstwa i spędzania płodów, który został wydany w 1797 roku w Białymstoku. Wykłady prezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w książce "Otoczmy Troską Życie".
      Konferencji towarzyszyła wystawa: "Ojciec Święty Błogosławiony Jan Paweł II w sprawie najmniejszych" oraz pokaz filmów pt. "Od początku życia" oraz inspirujący film dokumentalny pt. "The human experience" połączony bezpośrednio po projekcji z wideokonferencją z odtwórcami głównych ról z USA.

Henryk Midro
Prezes Podlaskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020