Strona główna OIL

   


 
Prof. zw. dr hab. Ida Kinalska Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Wydarzenia

      Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w dniu 7 października 2011 miała szczególny charakter. Oprócz tradycyjnego porządku dziennego, Jego Magnificencja Rektor prof. Jacek Nikliński ogłosił, że w trakcie uroczystości, wychowanka naszej Akademii prof. zw. dr hab. Ida Kinalska, założyciel i wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii naszej uczelni, zostanie uhonorowana jednogłośną decyzją Senatu tytułem doctor honoris causa.
      Nie często uniwersytety honorują swoich wychowanków tym najwyższym akademickim wyróżnieniem. Laureatka, znana od lat jako osoba o szczególnych cechach osobowości, wszechstronnie utalentowana i uzdolniona o twórczym charakterze, talencie współżycia i organizacji pracy, z nieustannymi pomysłami w działalności naukowej, ogromnie aktywna w kontaktach zagranicznych, czego dowodem jest dorobek prac naukowych liczący kilkaset pozycji, w połowie w czasopismach obcojęzycznych, promotor kilkunastu doktorantów i dziesięciu profesorów. Pod jej kierownictwem klinika endokrynologii naszej akademii zajmowała przez całe lata w swojej specjalności czołowe miejsce w kraju. Warto dodać, że w młodości była dobrze zapowiadającą się skrzypaczką.
      Wypełniona do ostatniego miejsca Aula Magna usłyszała piękną laudację wygłoszoną przez prof. Marię Górską, która objęła po laureatce kierownictwo kliniki, również wychowankę dzisiejszej doctor honoris causa. Przybyły specjalnie na tę uroczystość wybitny endokrynolog prof. Janusz Nauman powiedział, że prof. Ida Kinalska jest ikoną endokrynologii i diabetologii polskiej. Wymieniał i podkreślał jej zasługi dla tak ważnej specjalności jak kardiodiabetologia, dyscyplina nowa, która dopiero w ostatnich latach dynamicznie się rozwinęła. Na uroczystość przybyło wielu przyjaciół, członków rodziny z kraju, a także dwoje dorosłych dzieci z USA i siostra z synem z Anglii. Po posiedzeniu goście udali się do restauracji Arsenał, gdzie przy nieformalnych spotkaniach składano laureatce gratulacje.
      Wieczorem w gościnnych salonach Hotelu Gołębiewski odbyło się trwające do północy spotkanie pod hasłem Wspomnienie Przyjaciół, pod auspicjami wydawnictwa Termedia, z którym od lat współpracuje, oraz zaprzyjaźnionego Tadeusza Gołębiewskiego. Koledzy i wychowankowie przygotowali na ten wieczór oprócz feerii kwiatów, przepiękny, wzruszający multimedialny pokaz zdjęć od pierwszego dnia istnienia kliniki z licznych uroczystości, zjazdów i wspólnej pracy. Organizatorzy prof. M. Szelachowska i prof. A. Krętowski byli znakomici w roli prowadzących, jak zawodowi aktorzy.
      Wyraźnie wzruszona laureatka dziękowała władzom Uniwersytetu Medycznego w osobach JM Rektora prof. Jacka Niklińskiego i prof. Lecha Chyczewskiego, rzecznika uczelni, oraz swoim współpracownikom, podkreślając, że ich zasługą jest dzisiejsza uroczystość, bowiem bez nich w tak trudnych czasach i warunkach, niczego nie dałoby się zrobić. Szczególnie utkwiło w pamięci ostatnie zdanie laureatki, która powiedziała, że w życiu nie krytykowała, ale zawsze gdy było można uważnie słuchała i uczyła się, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie innym.

Jan Pietruski

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020