Strona główna OIL

   


 
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Wydarzenia

      W dniu 7 października 2011 roku w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Otwierając uroczystość, rektor UM prof. Jacek Nikliński powitał Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką, przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i miejskich oraz społeczność akademicką. Podkreślił, że obecnie na trzech wydziałach kształci się 4710 studentów, w tym 274 studentów, których językiem wykładowym jest język angielski. Na 14 kierunkach działających na bazie 129 jednostek organizacyjnych są prowadzone zajęcia dydaktyczne. Część zajęć będzie realizowanych w nowych budynkach; jednym z nich jest Euroregionalne Centrum Farmacji - nowoczesny ośrodek dydaktyczny i badawczy o zasięgu międzynarodowym. Inny budynek to Centrum Dydaktyki Stomatologicznej. W tym roku rozpoczną się również studia w nowym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Szpitalnej. Trwa też modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
      W swoim wystąpieniu Minister Barbara Kudrycka stwierdziła, że "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał pierwsze miejsce w rankingu uczelni wyższych w kategorii "efektywność naukowa", a to oznacza, że na tej uczelni powstaje najwięcej, najwyższej jakości prac naukowych."
      Wielu pracowników UM otrzymało odznaczenia oraz nagrody Ministra Zdrowia. Jednym z podniosłych momentów inauguracji było nadanie prof. Idzie Kinalskiej tytułu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Laudację wygłosiła prof. Maria Górska, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB.
      Uroczystość inauguracyjna, po immatrykulacji studentów pierwszego roku, została zakończona wykładem prof. Elżbiety Skrzydlewskiej pt. "Farmacja XXI wieku".

Mieczysław Sopek

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020