Strona główna OIL

   


 
Z życia Izby

Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej

      5 października - Prezydium ORL.
      Przyznano 28 praw wykonywania zawodu; wpisano do rejestru 8 i skreślono 3 praktyki prywatne; potwierdzono dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego; akredytowano 3 szkolenia podyplomowe; 1 skargę pacjenta skierowano do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; wytypowano przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem; przyznano 3 wsparcia finansowe; odpisano na pozostałą korespondencję.

      12 października - obradowała Komisja Bioetyczna.

      19 października - Prezydium ORL.
      Zarejestrowano 12 i skreślono z rejestru 6 praktyk lekarskich; przyznano 6 praw wykonywania zawodu; akredytowano 3 szkolenia; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Leczenia Uzależnień w SPP ZOZ w Suwałkach; przyznano 3 dofinansowania do odbytych szkoleń oraz 3 wsparcia finansowe; odczytano pozostałą korespondencję i omówiono sprawy bieżące.

      9 listopada - obradowała Komisja Bioetyczna.

      9 listopada - Prezydium ORL.
      Przyznano 98 praw wykonywania zawodu lekarza; upoważniono Przewodniczącego Komisji ds. Praktyk Prywatnych do dokonywania wpisów praktyk do rejestru - do czasu uruchomienia ogólnopolskiego systemu informatycznego rejestrującego podmioty lecznicze; akredytowano 4 szkolenia podyplomowe; potwierdzono dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez 3 lekarzy; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska: Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Pielęgniarek i Położnej Oddziałowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym; wytypowano przedstawiciela do Rady Społecznej ZZOZ MSWiA w Białymstoku; przyznano 5 dofinansowań do szkoleń podyplomowych oraz 2 wsparcia finansowe; 1 skargę pacjenta skierowano do Komisji Etyki, 3 skargi - do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; omówiono sprawy bieżące i odczytano pozostałą korespondencję.

      23 listopada - Prezydium ORL.
      Akredytowano 4 szkolenia podyplomowe; potwierdzono dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez 3 lekarzy; przyznano 4 prawa wykonywania zawodu; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów Oddziału Geriatrii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Kardiologii oraz Pielęgniarki Oddziałowej w ZOZ MSWiA w Białymstoku; przyznano 5 wsparć finansowych oraz 5 dofinansowań do szkoleń; podjęto 4 uchwały w sprawie składek członkowskich; rozpatrzono 4 skargi pacjentów; omówiono sprawy bieżące.

      30 listopada obradowała Okręgowa Rada Lekarska.
      Obradom przewodniczył Prezes ORL kol. J. Kłoczko który złożył sprawozdanie z prac Okręgowej i Naczelnej Rady Lekarskiej; głównymi tematami były: nowa ustawa refundacyjna oraz zwrot (a raczej jego brak) nakładów poniesionych przez samorząd w związku z wykonaniem zadań przejętych od administracji państwowej. Kol. Ryszard Kijak przedstawił projekt stanowiska, w którym ORL zobowiązuje naszych przedstawicieli w Naczelnej Radzie Lekarskiej do przedstawienia protestu w sprawie nowych zasad wystawiania recept na leki refundowane, albo poparcia ewentualnych działań NRL w tym zakresie.
Kol. Ryszard Grabowski zobowiązany został do przedstawienia na następnym posiedzeniu Rady propozycji składu osobowego zespołu, który zajmie się opracowaniem ustanowienia odznaczenia naszej OIL oraz zasad jego przyznawania. Podjęto uchwały w sprawach: zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu oraz dofinansowania kosztów uczestnictwa ekipy sportowców w XVII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w Mielcu.

      5 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym w Turośni uroczyście nazwano Salę Konferencyjną imieniem doktora Stanisława Boczonia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rodziny Staszka, przyjaciele, byli współpracownicy, współuczestnicy Jego licznych podróży i członkowie samorządu.


Działalność w Turośni Kościelnej wrzesień - grudzień 2011

Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjnym
      • Obiad okolicznościowy - 100 osób;
      • Urząd Gminy, ok. 90 osób;
      • Zjazd Absolwentów (22 październik) ok. 50 osób, noclegi 10 osób;
      • Obiad okolicznościowy - ok. 100 osób;
      • Porozumienie Zielonogórskie, zebranie ok. 150 osób;
      • Izba Lekarska - uroczyste nadanie sali konferencyjnej imienia Dr Stanisława Boczonia - ok. 100 osób.

Noclegi w Ośrodku oraz w Domu Seniora
      •Ogółem z noclegów korzystało 114 osób. 30 osób mieszkało w Domu Lekarza Seniora przez miesiąc (pracownicy firmy).

Krzysztof Dawidowski
z-ca Sekretarza ORL

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020