Strona główna OIL

   


 
Klub Lekarza Seniora
jest czynny

• w Białymstoku w każdy wtorek od godz. 15:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7;

• w Łomży w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 12:00 w siedzibie delegatury, Łomża ul. Kazańska 14 m. 22;

• w Suwałkach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 11:00 - 14:00 w siedzibie delegatury, Suwałki ul. Reja 66 m. 1.

W sprawie wynajmowania Klubu Lekarza w Białymstoku na wydarzenia okazjonalne, należy tak jak dotąd kontaktować się p. Jolantą Wróblewską w biurze OIL Białystok, ul. Świętojańska 7, lub telefonicznie 85) 73-21-935 w. 102.

Serdecznie zapraszamy


BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, 15-082 Białystok ul. Świętojańska 7, tel. 85) 73-21-935.
Sekretariat biura: Jolanta Wróblewska w. 102, Anna Zajączkowska w. 101.
E-mail: bialystok@hipokrates.org

OC lekarzy - p. Halina Ofmańska tel. 85) 73-21-694 lub 691-363-053.

1) Bieżący rachunek bankowy - wyłącznie składki członkowskie
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Białystok - Nr 79124011541111000021488177.

2) Składki lekarzy z tytułu grupowego ubezpieczenia OC należy przekazywać na konto:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku PKO S.A. 84 1240 5211 1111 0000 4931 6889.

3) Składki lekarzy z tytułu ubezpieczenia OC NZOZ należy przekazywać na konto:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku ul. Świętojańska 7, Nr 15 1240 1154 1111 0010 0140 4378.

4) Składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie - PZU SA Życie, należy przekazywać na konto:
Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr 98124011541111001003286527.

Delegatury OIL:
Łomża - Krystyna Jakubowska, tel./fax 86) 218-04-96, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 m. 22.
Suwałki - Elżbieta Rał, tel./ fax 87) 567-10-35, 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 m. 1.

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil50

Biuletyn nr 5/2011 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020